Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2016/2017 навчального року

Методичні рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2016/2017 навчального рокуМетодичні рекомендації

щодо проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

з хімії 2016/2017 навчального року
Чухненко Поліна Сергіївна,

методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППО Чернівецької області, кандидат хімічних наук
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з хімії 2016/2017 навчального року

Відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії є очною формою змагань та проводиться у чотири етапи:

  • I (перший) етап – шкільні (міжшкільні, училищні) на базі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

  • II (другий) етап – районні (міські);

  • III (третій) етап – обласні;

  • IV (четвертий) етап – на державному рівні.

I етап олімпіади з хімії проводиться у жовтні. Порядок проведення, персональний склад оргкомітетів та журі, експерти-консультанти I етапу олімпіади з хімії, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказами керівника навчального закладу.

Учасниками І етапу олімпіади з хімії можуть бути учні 7-11-их класів ЗНЗ та І-ІІ-их курсів ПТНЗ. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за умови, що строки їх проведення не збігаються. На всіх етапах олімпіади з хімії, учні мають право брати участь в змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Будь-які обмеження права участі учнів в I етапі олімпіади з хімії забороняються.

Завдання I етапу для учасників олімпіади з хімії готують предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Звіти про проведення олімпіади з хімії та заявки на участь команд у наступному етапі оргкомітети I етапу надсилають до районних (міських) оргкомітетів до 1 листопада поточного року. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади з хімії, готують приміщення, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють безпечні умови для виконання олімпіадних завдань. При виконанні завдань забороняється користуватися засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом. Учасникам олімпіади дозволяється користуватися не програмованим калькулятором, Періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва (довгим або коротким варіантом), таблицею розчинності кислот, основ і солей у воді, мати при собі ручку, олівець, гумку, лінійку.

Переможці I етапу олімпіади з хімії визначаються на спільному засіданні оргкомітету та журі. Документація і роботи учасників І етапу олімпіади з хімії зберігаються у загальноосвітніх навчальних закладах впродовж навчального року.

Рекомендації щодо завдань І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії:

  • розрахункові задачі;

  • уявний експеримент.

Орієнтовний комплект завдань олімпіади з хімії для кожного класу: 4 розрахункові задачі та 1 завдання експериментального характеру. На розв’язання усіх завдань відводиться 90 хв. Після закінчення відведеного часу учасники олімпіади здають зошити із відповідями. Зміст завдань ґрунтується на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з хімії, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах. Експериментальне завдання (уявний експеримент) містить опис певного невеликого експерименту з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо. Учням може бути запропонований відео фрагмент досліду із виключеним звуком, хід виконання якого вони мають описати. Учень, прочитавши, зміст завдання, має зрозуміти мету експерименту, логіку послідовності його проведення, оцінити чи досягнута мета експерименту, практичне значення отриманих результатів, вміти відповісти на запитання до експериментальної задачі (об’єкту, ходу виконання роботи тощо), розв’язати завдання, записати схеми хімічних реакції, перетворити їх на рівняння, зробити власний висновок і т.п.

Орієнтовний розподіл місць:

І місце – 89 – 100% виконаних завдань

ІІ місце – 67 – 88%

ІІІ місце – 50 – 66%.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з хімії 2016/2017 навчального року
Учасниками ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, відповідно до вимог чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, можуть бути учні 7-11-их класів ЗНЗ та І-ІІ-их курсів ПТНЗ, які є переможцями І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та включені у ЗАЯВКУ відповідно до РЕЙТИНГУ навчального закладу.

Олімпіада проводиться в один тур, який передбачає 2 форми виконання завдань: розв’язання розрахункових задач та уявний експеримент.

Оргкомітету передбачити наявність одного зошиту у клітинку, в якому будуть виконуватися усі завдання, декілька аркушів у кінці зошита – чернетка, обкладинка зошиту – для шифрування робіт (якщо є потреба передбачити наявність окремих титульних аркушів для шифрування).

Комплекти завдань олімпіади з хімії для кожного класу включатимуть 5 розрахункових задач та 1 експериментальне завдання. На розв’язання усіх олімпіадних завдань відводиться 150 хв. Після закінчення відведеного часу учасники олімпіади здають зошити із відповідями. Зміст олімпіадних завдань ґрунтується на знаннях матеріалу, визначеного навчальною програмою з хімії, включаючи теми, що вивчались у попередніх класах. Експериментальне завдання (уявний експеримент) містить опис певного невеликого експерименту з малюнками, графіками, розрахунками, схемами, таблицями тощо. Учень, прочитавши, зміст завдання, має зрозуміти мету експерименту, логіку послідовності його проведення, оцінити чи досягнута мета експерименту, практичне значення отриманих результатів, вміти відповісти на запитання до експериментальної задачі (об’єкту, ходу виконання роботи тощо), розв’язати завдання, записати схеми хімічних реакції, перетворити їх на рівняння, зробити власний висновок і т.п. Дозволяється користуватися не програмованим калькулятором (користуватися мобільним телефоном заборонено), Періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва (довгим або коротким варіантом), таблицею розчинності кислот, основ і солей у воді, мати при собі ручку, олівець, гумку, лінійку. Чернетка членами журі не розглядається. Як виключення, журі може звернутися до чернетки, якщо в чистовику явно вказано посилання на чернетку, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження.

Керівникам команд простежити за наявністю в учнів необхідних канцтоварів, дозволених таблиць без сторонніх позначень, учнівських квитків та медичних довідок.

Організаційні питання

Під час виконання завдань у класній кімнаті має бути присутнім вчитель не фахівець з хімії. Він розсаджує учнів по одному за кожну парту і проводить інструктаж: вказує місце для розміщення речей учнів, ознайомлює із правилами поведінки під час олімпіади (не списувати, не підказувати, не користуватися шпаргалками тощо), роздає зошити і організовує їх підписання. Через 150 хв. від початку виконання завдань збирає зошити і передає їх голові оргкомітету для шифрування. Наголошує, що виходити з аудиторії можна, але при цьому роботу залишати на столі у вчителя. Після повернення до аудиторії, продовжувати працювати до завершення часу олімпіади. Час відсутності учня в аудиторії не додається до загального часу виконання завдань. На дошці вчитель має записати час початку і завершення виконання олімпіадних завдань.

Критерії оцінювання


Розрахункові задачі – 50 балів (окремий розподіл балів за кожну задачу визначається членами журі на чолі із головою журі у залежності від складності задач). Експериментальне завдання – 15 балів.

Загальна кількість балів – 65 балів.

Список літератури:

1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. — М.: Высшая школа, 1998.

2. Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганическаой химии. — М.: Просвещение, 1991. – 224 с.: ил. – ( Б-ка учителя химии).

3. Базелюк та ін. Довідкові матеріали з хімії/ І.І. Базелюк, Л.П. Величко, Н.В. Титаренко. – Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998. – 224 с.

4. Березан О. Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 144 с.

5. Березан О. Енциклопедія хімічних задач. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 304 с.

6. Будруджак П. Задачи по химии. –М.: Мир,1989.

7. Всероссийская химическая олимпиада школьников / Под ред.Лисичкина Г.В. –М.: Просвещение, Учебная литература, 1996.

8. Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Сборник задач и упражнений по хими. - М.: Просвещение, 1979.

9. Готуємося до хімічних олімпіад / Упоряд. Г. Мальченко,, О. Каретникова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка "Шк. світу")

10. Кузьменко М.Є., Єрьомін В.В. Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів. Пер. з рос. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 560 с.

11. Олимпиады по химии. Сборник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Орлов и С.А. Комыхов. Харьков: Ранок, 2002; Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. Харків: Ранок, Веста, 2004.

12. Луцевич Д.Д., Березан О.В. Конспект-довідник з хімії: Посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 240 с.

13. Некрасов Б.В. Основи общей химии. В 2 т. — М.: Химия, 1973.

14. Неділько С. А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія: Задачі та вправи. К.: Либідь, 2001.

15. Николаенко В.К. Сборник задач по химии повышенной трудности.- М.: МИРОС, 1996.

16. Олімпіадні завдання та їх розв'язування / Упоряд. В.І. Староста. – К.: Либідь, 1996. – 96 с.

17. Олімпіади з хімії: Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І.І.Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. – Харьків:Веста: Видавництво "Ранок", 2004. – 384 с.

18. Підготовка учнів до хімічних олімпіад / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта, О.А. жикол та ін. – Х.: Видав. гр. "Основа", 2004. – 144 с.

19. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 11 класу загальноосв. шк. з поглиб, вивченням хімії — К.: Освіта, 1998.

20. Польские химические олимпиады / З.Квапневский, Т.Шаршаневич, Р.Киешковский й др. — М.: Мир, 1980.

21. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. — К.: Рута, 2000

22. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. – М.: МИРОС, 1995.

23. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии. – К.: Вища школа, 1982.

24. Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. – Харьков: Фолио, 2003.

25. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками, розв’язаннями. – Харьків:Ранок, 2001. – 368 с.

26. Скопенко В.В., Григор'єва В.В. Найважливіші класи неорганічних

сполук. — К.; Либідь, 1996.

27. Фиалков Ю.Я. Не только в воде. — Л.: Химия, 1976.

28. Хімічна олімпіада: завдання і розв'язки. Навчально-методичний посібник / Укладач: І.І.Гуріненко.- Біла Церква: КОІПОПК, 2003- 49 с.

29. Хімічна олімпіада: завдання і розв'язки. Навчально-методичний посібник / Укладач: Сотниченко І.І..- Біла Церква: КОІПОПК, 2006- 84 с.

30. Холин Ю.В., Слета Л.А, Репетитор по химии: Для школьников й абитуриентов. — Харьков: Фолио, 1998.

31. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1991.

32. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії. — К.: Вища школа, 1992.

33. Чмиленко Ф.О., Царьова Н.В. Задачі і вправи з хімії. Хімія елементів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 80 с.

34. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Завдання і вправи з хімії: Навчальний посібник. Вид. 5-е., виправлене й доповнене з прикладами розв'язків задач. – К.: Станіца-Київ,2003. -234 с.

35. Ткачов В. В. Хімія. Олімпіадний мінімум. 8 клас. — Х.:, 2011. — 223, с.: табл. — (Серія «Олімпіади»).

36. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Львів: Центр Європи, 2001.

37. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии. Харьков: Фолио, 1998.

38. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2 т. М.: Мир, 2009.

39. Реми Г. Курс неорганической химии. В 2 т. М.: Мир, 1972.

40. Яцимирський В.К. Фізична хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. Київ; Ірпінь: Перун, 2007.

41. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія. Київ: Невтес, 2001,

42. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії. Підручник для 11 класу загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид. К.: Освіта, 1998 (або 1-ше вид., 1995).

43. Мецлер Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. в 3-х т. М.: Мир, 1980.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської...
Міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проводиться серед учнів 10-х та 11-х класів 30. 10. 2016 року на базі...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІI етапу Всеукраїнської учнівської...
У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 8-11класів. Олімпіада проводиться...

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з екології
Участь старшокласників в учнівській олімпіаді з екології сприяє екологічному вихованню й залученню їх до проектної діяльності, розширенню...

Методичні рекомендації, зразки та розв’язки задач
Розв’язування ускладнених розрахункових задач та задач олімпіадного типу при підготовці дітей до І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської...

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...
З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей...

Методичні рекомендаціії щодо вивчення української мови І літератури у 2016-2017 н р
При підготовці до нового навчального року звернути увагу на зміст наступних документів

Протокол проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н р

Методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури Лист...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка