Пошук по сайту


Конкурс проводиться на добровільних засадах І є відкритим для учнів, які мають досвід науково-дослідницької діяльності. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України»

Конкурс проводиться на добровільних засадах І є відкритим для учнів, які мають досвід науково-дослідницької діяльності. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України»

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ Національного центру

«Мала академія наук України»

від 19.01.2015 № 2

Положення про проведення

Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»,

присвяченого 85-річчю від дня народження Ліни Костенко
І. Загальні правила

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю від дня народження Ліни Костенко (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою вшанування творчої спадщини поетеси, формування умінь і навичок літературної та дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;

залучення школярів і студентів до поглибленого вивчення творчості українських поетів і письменників;

залучення молоді до пізнавальної та дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАНУ);

стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів, які мають досвід науково-дослідницької діяльності.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України» (далі - НЦ «МАНУ»).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та НЦ «МАНУ», а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проходить у 2 етапи:

І етап – відбірковий (обласний, заочний) – проводиться у лютому-травні 2015 року;

ІІ етап – фінальний (всеукраїнський, очний) – проводиться у вересні 2015 року в м. Києві.

2.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях: дослідницька робота та літературна творчість (вірш, нарис, есе).

Орієнтовна тематика творчих та дослідницьких робіт

Номінація «Літературна творчість»:

1.“Осанна осені, о сум! Осанна”. Магічна пора року в осягненні Ліни Костенко.

2. Дерева-символи в поезії Ліни Костенко:

а) “Ходила яблуня і стукала у вікна…”.

б) “Старенька груша дихає на пальці…”

в) “Дубів золоті герби…”

г) “Калина міряє коралі…”

д) “Стоїть берізонька – як в іскрах золотих”

е) “Сумна арфістко – рученьки вербові!”

є) “Як холодно! Акація цвіте…”

3. “Жив-був народ над Прип’яттю – і зник”. Чорнобильська біда у житті і творчості Ліни Костенко.

4. “Моя бабусю, старша моя мамо!” Ліна Костенко: гімн роду і родоводу.

5. Микола Гоголь і Ліна Костенко: світ маленької людини. “Записки божевільного” і “Записки українського самашедшого”.

6. Класифікація афоризмів у романі Ліни Костенко “ Записки українського самашедшого”.

Номінація «Дослідницькі роботи»:

1. Антимілітарна тема у поезії Л.Костенко.

2. Жанр вірша-портрета у творчості Л.Костенко.

3. Образ митця у творчості Л.Костенко.

4. Кольористика пейзажної лірики Л.Костенко.

5. Поетична Шевченкіана Л.Костенко.

6. Музичні терміни у поезії Л.Костенко.

7. Образ ліричної героїні інтимної лірики Л.Костенко.

8. Астрофічний вірш у поетичному доробку Л.Костенко.

9. Особливості авторської інтерпретації античного міфу (образу) у творчості Л.Костенко («Климена», «Вітри гули віолончельно…», «Будь щедрою…»)

10. Особливості опрацювання історичного першоджерела у «Древлянському триптиху» Л.Костенко.

11. Київська Русь у творчості Л.Костенко («Древлянський триптих», «Лютіж», «Князь Василько», «Горислава - Рогніда»).

12. Топос дороги у поезії Л.Костенко.

13. Топос річки (озера) у поезії Л.Костенко.

14. Особливості строфічної організації поетичних текстів Л.Костенко (на прикладі збірки «Над берегами вічної ріки»).

15. Особливості фонічної організації поетичних текстів Л.Костенко (на прикладі пейзажної лірики).

16. Сюжетний вірш у творчості Л.Костенко.

17. Проблема збереження історичної пам’яті у ліричному доробку Л.Костенко.

18. Фольклорне начало поезії Л.Костенко «Чоловіче мій, запрягай коня!».

19. Осмислення трагедійної самотності митця у творчості Л.Костенко.

20. Біблійні сюжети та образи у творчості Л.Костенко.

2.3. Строки та місце проведення І етапу Конкурсу визначаються та затверджуються управліннями освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрацій відповідно до цього положення з урахуванням місцевих можливостей.

2.4. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно до 23 квітня 2015 року надіслати на поштову адресу обласного територіального відділення МАНУ письмову заявку (форма додається) та творчу або дослідницьку роботу на паперових і електронних носіях.

2.5. Журі І етапу Конкурсу розглядає подані учасниками творчі й дослідницькі роботи та визначає в кожній номінації по два переможці, які запрошуються до участі в ІІ етапі Конкурсу.

2.6. Для участі в ІІ етапі Конкурсу організаційним комітетам І етапу необхідно надіслати до 04 червня 2015 р. організаційному комітету ІІ етапу Конкурсу на поштову адресу НЦ «МАНУ» (з поміткою на конверті «Конкурс») наступні документи:

- підсумковий наказ управління освіти і науки обласних та Київської державної адміністрацій «Про результати проведення І етапу Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»»;

- заявки на участь у ІІ етапі конкурсу (форма додається);

- творчі та дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;

- по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 х 4,5.

Загальний список учасників, запрошених до участі в ІІ етапі Конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу.

2.7. Строки та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються та повідомляються листом МОН України місцевим органам управління освіти в областях та місті Києві не пізніше ніж за один місяць до початку проведення ІІ етапу Конкурсу.

2.8. ІІ етап Конкурсу проходить у формі учнівської конференції.

Під час виступу на конференції допускається використання постерів (стендових плакатів), презентаційних матеріалів.

Для виступу на учнівській конференції учаснику надається до 10 хвилин; для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Порядок виступу учасників визначається організаційним комітетом ІІ етапу Конкурсу.

2.9. Результати Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ» та оприлюднюються на офіційному веб-сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 10 днів після закінчення ІІ етапу Конкурсу.
ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу
3.1. Для організації та проведення І і ІІ етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких входять педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів, працівники органів управління освіти та науково-методичних установ, працівники НЦ «МАНУ», територіальних відділень МАНУ, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

3.2. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами управління освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрацій.

Персональний склад організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу затверджується наказом НЦ «МАНУ».

3.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.

Голова організаційного комітету:

визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Конкурсу.

3.4. Члени організаційного комітету Конкурсу:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу;

забезпечують порядок проведення відповідного етапу Конкурсу.

3.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу:

оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації.
ІV. Журі Конкурсу
4.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання творчих або дослідницьких робіт учасників і визначення переможців та призерів Конкурсу у кожній номінації.

4.2. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше
5-6 осіб і не повинна перевищувати третини від кількості учасників у номінації.

До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени журі та секретар.

До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників.

4.3. Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами управління освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрацій.

Персональний склад журі ІІ етапу Конкурсу затверджується наказом НЦ «МАНУ».

4.4. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу.

4.5. Члени журі Конкурсу:

забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників та їх доповідей під час проведення відповідного етапу Конкурсу;

заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу;

визначають переможців та призерів відповідного етапу Конкурсу.

4.6. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.
V. Учасники Конкурсу
5.1. У Конкурсі беруть участь учні 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні (студенти) відповідного віку професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (далі – учасники).

5.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну творчу або дослідницьку роботу на визначену організаційним комітетом тематику.

5.3. До участі в Конкурсі допускаються творчі або дослідницькі роботи учасників, виконані індивідуально.
VІ. Вимоги до творчих і дослідницьких робіт, критерії їх оцінювання
6.1. Творча робота.

6.1.1. Творча робота – це ліричний чи прозаїчний твір, в якому відображені власні думки, враження автора на задану тему (вірш, есе, нарис).

6.1.2. Творча робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Обсяг творчої роботи: поезія – до 5 віршів; проза – до 10 друкованих сторінок формату А4.

6.1.3. Творча робота має бути написана державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

6.1.4. Творча робота та її захист оцінюються за такими критеріями:

повнота розкриття теми – до 12 балів;

оригінальність образно-художнього мислення – до 25 балів;

композиційна цілісність – до 20 балів;

грамотність викладу та культура оформлення – до 15 балів.

культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 15 балів

кваліфіковане ведення дискусії – до 8 балів;

наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – до 5 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за творчу роботу та її захист, – 100 балів.

6.2. Дослідницька робота.

6.2.1. Дослідницька робота – це самостійно виконане наукове дослідження з тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати та власні висновки дослідження.

6.2.2. Дослідницька робота має бути проведена учнем самостійно під керівництвом наукового керівника фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного, позашкільного або вищого навчального закладу).

6.2.3. Дослідницька робота повинна бути виконана та оформлена відповідно до Основних вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, які розміщаються на офіційному веб-сайті НЦ «МАНУ».

6.2.4. Дослідницька робота та її захист оцінюються за такими критеріями:

чіткість постановки проблеми, мети та завдання дослідження – до 20 балів;

самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни – до 25 балів;

обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність темі, поставленим завданням і меті дослідження – до 20 балів;

відповідність вимогам щодо оформлення дослідницьких робіт – до 10 балів;

культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 15 балів

кваліфіковане ведення дискусії – до 5 балів;

наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – до 5 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за дослідницьку роботу та її захист, – 100 балів.

6.3. Творчі та дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого організаційним комітетом строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

6.4. Подані на Конкурс творчі та дослідницькі роботи не рецензуються і не повертаються.
VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації за кількістю набраних балів.

7.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Кількість призових місць (перших, других, третіх) становить не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній номінації окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1 : 2 : 3.

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.3. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЦ «МАНУ» відповідних ступенів та цінними подарунками.

7.4. Учасники відзначаються дипломами учасників і заохочувальними призами.

7.5. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ».

7.6. Кращі творчі та дослідницькі роботи видаються окремою збіркою за підтримки НЦ «МАНУ».
VІІІ. Фінансові умови Конкурсу
Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.


Додаток

до Положення про Всеукраїнський літературний конкурс

«Розкрилля душі»Заявка

на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського літературного конкурсу

«Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю від дня народження Ліни Костенко
Тема роботи: ______________________________________________________

_________________________________________________________________

Номінація: ________________________________________________________
Прізвище: _________________________________________________________

Ім’я: ______________________________________________________________

По батькові: _________________________________________________________
Число, місяць, рік народження: ________________________________________

Клас (курс): _______________________________________________________

Найменування загальноосвітнього /позашкільного/ навчального закладу:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Поштова адреса учасника:

__________________________________________________________________

Контактний телефон: __________________ е-mail:________________________
Науковий керівник:

__________________________________________________________________

/прізвище, ім’я, по батькові/

__________________________________________________________________

/місце роботи, посада/
Контактний телефон: __________________ е-mail:________________________


Керівник загальноосвітнього

/позашкільного/ навчального закладу /П. І. Б./

/підпис/
М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

І. Загальні положення
Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсів здійснює кпнз облдюк «Веснянка»

Кількість науково-дослідницьких робіт, представлених на конкурс навчальними...
Ман україни в 2012-2013 н р.» та наказу управління освіти Чернігівської міської ради від 03. 01. 2013р. №05 «Про проведення I та...

Управління освіти І науки
Криворізького природничо-наукового ліцею пройшов міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Живана» І (міський) відбірковий...

Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України,...
Правил проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України...

Конкурс проводиться з метою удосконалення науково-методичного забезпечення...
Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики

Міністерство аграрної політики та продовольства україни державна...
Державна установа “науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Департаменту освіти І науки Запорізької обласної державної адміністрації від 26. 09. 2014 №0609 «Про проведення І етапу Всеукраїнського...

Департамент освіти І науки
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (далі – Конкурс)

Наказ
...

Наша гордість Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту...
Класу Криворізького природничо-наукового ліцею, переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка