Пошук по сайту


Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-)

Конспект уроку підготувала вчитель української мови та літератури

Гадяцької спеціалізованої школи № 4

Берегова Л.М.

Тема: Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-; с-).

Мета: повторити вивчені орфограми у значущих частинах слова; навчити школярів правильно писати та вимовляти префікси з- (зі-; с-); знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою правил; виправляти орфографічні помилки; розвивати творче мислення, увагу; виховувати любов до видатних людей України.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Тема: Правопис префіксів з- (зі-; с-)

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

 • Дати визначення орфограми.

 • Назвати вивчені орфограми у значущих частинах слова.

 1. Літери е,и,о, що позначають сумнівні ненаголошені голосні.

 2. Літери о-і, е-і, є-ї в коренях і суфіксах дієслів.

 3. Літери е-і, е-и в коренях дієслів.

 4. Літери е-о після ч, г, ш, щ у коренях слів.

 5. Літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів.

 6. Літери а-о в коренях слів.

 7. Подвоєння літер.

 8. М′який знак.

─ Для повторення та закріплення знань про вивчені орфограми у значущих частинах слова виконаємо вправи, вміщені на картках.


Робота в малих групах

Картка № 1

 1. Записати слова, позначити орфограму «Букви и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів.

Обґрунтувати написання слів. Читанка, шість, шибка, зачинити, гіркота, чіткий, химерний, кіптява, вечірній, гиря, кисляк.

 1. Пояснити написання орфограми «М′який знак» у словах дівчинонька, манюсінький, гарнесенький.

Картка № 2

Записати слова, позначити в них орфограму «Сумнівний ненаголошений голосний». Обґрунтувати написання слів. Вишневий, перезимувати, крижаний, небесний, впливати, помиритися, зернистий, кривавий, обережний, глибокий, берегиня, глитати, кривий, дерево.

Картка № 3

 1. До кожного з поданих слів дібрати його форму або спільнокореневе слово, в якому відбувається чергування голосних звуків. Сіль, коса, скакати, схопити, летіти, плести, гірський, щока, шостий, терти, заберу, школа, річ, села.

 2. Усно пояснити орфограму «Подвоєння літер» у словах беззоряний, стінний, розрісся.

Картка № 4

До поданих слів дібрати синоніми, у коренях яких були б наявні шиплячі звуки з [е] або [о] після них. Позначити орфограму «Букви е-о після ж, ч, ш, щ» Лоб, квартет, правдивий, зникати, вихований.

Картка № 5

Творче завдання

Скласти твір-мініатюру про зимові враження на тему: «На ковзанці». Використати слова: каток, простилати, богатирський, завмирати, пролітати, допомагати.

Підібрати усно до кожного слова відповідник, щоб відбулося чергування голосних у коренях слів.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

  • Мобілізація уваги учнів.

Відгадати загадку.

До країни знань ішов мандрівник

І зустрів цікаві складники:

Поєднались префікс і числівник.

І зробились назвою ріки. (Прип′ять)

  • Мозковий штурм.

 • Про яку властивість префіксів говорить ця загадка? (Словотворчу)

-Які мовні явища зумовлені милозвучністю української мови? (Чергування у-в, і-й, спрощення в групах приголосних, уподібнення приголосних звуків).

  • Колективна робота.

-группа 5Прочитати слова, записані звукописом. Запишіть їх орфографічно. [шчеисати], [шчистиети], [ш:ити], [с:унути].

-Яке мовне явище тут відбувається?

 • Робота з теоретичним матеріалом підручника (с. 260)

Правопис префіксів з-; с-. Впр. 554 (с. 260). Переписати прислів′я. У виділених словах позначити префікси. Перед якими літерами префікс з- переходить у с-? Записати ці літери.

Із щастя та горя скувалася доля. Робиш добро ─ не кайся, робиш зло ─ зла й сподівайся. Здоров′я маємо ─ не дбаємо, а стратимо ─ плачемо. Глянув ─ як сфотографував. У сіні вогню не сховаєш.

Словесний ключ

 • Щоб краще запам′ятати, перед якими приголосними пишеться префікс с-, можна використати речення .

Коли, підеш, тату, фарбувати хату?

- Назвати початкові букви слів? (К, п, т, ф, х)

Гра «Хто швидше»

 • Придумати слова, в яких після префікса с- корені починаються на букви к, п, т, ф, х.

Дослідження-пошук

 • Знайти у вправі 559 (с.262) відповідь на запитання : для чого в деяких словах між префіксом з- і коренем може з′явитися голосний звук [i].

Наприклад, зігріти.

(Для милозвучності та полегшення вимови з′являється голосний [i])

Робота над зв′язним висловлюванням

 • Визначити стиль тексту і тип його мовлення .

 • Стисло переказати текст, визначити його основну думку.

 • Знайти слова, в яких вживаються префікси з-, (зі-; с-). Пояснити їх написання.

 • До слова заходить підібрати антонім, визначити префікс.

Текст переказу

Минає рік, і два, і п′ять років… Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп′явся на ноги, почалося те дитяче бурлакування. Батьки – на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш ─ скрізь тобі шляхи одкриті: на леваду, до ставу, за село до млина, у той сад густий та темний… А бур′яни несходимі… Залізе ─ до вечора не вибереться…

І мандрує мала людина по світу з ранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається.

Вийде з бур′янів на поле, як Кармелюк з лісу, дивиться, як сонце заходить, як легенька хмарка з золотими крайками закриває його своїми червоними полами. І здається малому, що там ─ край світу. Там сонце спати лягає. Як мати вечорами у свято: скидає з шиї дороге намисто, у скриню сховає червону хустку, плахту.

А надворі й темніє.

(С. Васильченко)

 • Назвати в тексті слова з ненаголошеними голосними в коренях слів. Назвати правила їх написання. (Легенька, червоними, дива, вечорами, скидає, темніє, сестра)

 • Хто такий Тарас Шевченко? Що ви про нього знаєте?


Кодовий диктант

 • Записати коди слів, де код 1 – слова, в яких префікс с-, а код 2 – слова, в яких префікс з-.

Смикати, скаламутити, зсукати, зшити, зсадити, зсохнути, стоптати, збрехати, ствердити, сфотографувати, спалити, схопити.

Гра «Ремонт слів»

 • «Відремонтувати» слова, вставивши пропущені літери. Виділені слова розібрати за будовою, скласти з ними речення. …вити, …мити, …трушувати, …падати, …хилитися, …керувати.

Конструювання фонетичних моделей

 • Зробити звуковий запис слів.

Перед якими приголосними вимова префікса з- розходиться з правописом?

 • У яких випадках зміни у вимові не відбуваються? Чому?

Зчистити, зсипати, зчепити, зцідити, зшити, зм′якшити, здерти, збирати.

 • Назвати слова, в яких може відбуватися чергування голосних звуків.

V. Систематизація й узагальнення знань.

 1. Назвати особливості вживання префіксів з-, с-.

 2. Що треба пам′ятати про вживання префікса зі-?

 3. З якою метою використовується чергування префіксів з-, (зі-)?

VІ. Підсумок уроку.

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнє ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми.

Метод «Мікрофон».

На цьому уроці я навчився….

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §38, впр. 558

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема Правопис префіксів
Утворивши від поданих слів нові слова за допомогою префіксів з- (с-), запишіть їх у дві колонки

Правопис
...

Зміни в українському
Обмеженим накладом (50 тисяч примірників) “Український правопис” було опубліковано. Тривало його обговорення. Після розглядання зауважень,...

1. Український правопис, його історія та сучасний стан. Основні зміни...
Альнообов'язкових правил, що встановлю­ють способи передачі мови на письмі. Правопис охоп­лює орфографію та пунктуацію. Як правило,...

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях)...
«Deutsch ist einfach», частина 1 (граматика в таблицях)/ навчальний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів вищих...

Повторення вивченого матеріалу в 6-му класі Варіант 1
Т 2(20) Морфологія. Дієслово

Доповідь на тему: «Формування морально-етичних цінностей як запорука...
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних І національних цінностей та відповідна сукупність...

Правопис ненаголошених голосних
...

Карпівська середня загальноосвітня школа
Сцена прикрашена квітами, рушниками. У центрі слова «О слово рідне, що без тебе я!». Лунають слова за сценою

1. лексичне значення слова
Усі слова, що вживаються в мові, становлять словни­ковий склад мови, або її лексику (від грецького lexis — слово)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка