Пошук по сайту


Закон про військову поліцію 33

Закон про військову поліцію 33

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається раз на два тижні.

Головний редактор В. Горовий. Редакційна колегія: Н. Іванова (відповідальна за випуск), Ю. Половинчак,
Т. Дубас

Адреса редакції: НБУВ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна
Громадська думка

про правотворення
/Інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів/
5 (87)

(березень 2015 р.)
ЗМІСТ

АКТУАЛЬНА ПОДІЯ 3

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 3

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС 4

І. Беззуб, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ 4

Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування 4

С. Полтавець, ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ, канд. політ. наук 14

Окупація земель суверенної держави: уроки політичної історії 14

Т. Миськевич, власкор НЮБ НБУВ 22

Проблеми дерегуляції бізнесу в Україні 22

Л. Присяжная, науч. сотр. НЮБ НБУВ 28

Изменения в Законе «Об акционерных обществах» 28

О. Кривецький, голов. ред. НЮБ НБУВ 33

Закон про військову поліцію 33

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ 37

Аудиторський рубікон 37

Зважаючи на європейський шлях майбутнього країни, набуття статусу вищої аудиторської інституції Рахунковою палатою має відбуватися шляхом поетапного досягнення довготермінових цілей відповідно до Стратегії розвитку Рахункової палати, яка наразі вже розробляється. Шкода, що протягом всього вісімнадцятирічного періоду існування інституції такого документа не було схвалено. Дуже важливим є те, щоб Рахункова палата та зацікавлені сторони (передусім, парламент, уряд, Міністерство фінансів України) спільно розглянули питання імплементації системи стандартів ISSAI в цілому, оскільки вони тісню взаємодіють із системами бухгалтерського обліку та звітності. Зацікавлені сторони мають чітко розуміти, чого саме вони очікують від цього процесу. 41

Рахункова палата України має потенційну можливість спробувати використати власні ресурси для імплементації ISSAI 3 або 4 рівнів одночасно з процесом удосконалення власної законодавчої бази. Дуже важливим для кожного окремого аудиту є Рівень 4 ISSAI. Однак неможливо імплементувати Рівень 2 без відповідної кореляції з вимогами Рівня 4. 44

Ось чому, для імплементації ISSAI Рахунковій палаті дуже важливо обрати інтегрований підхід, а не сегментне впровадження цих стандартів. 44

Однак, обрання інтегрованого підходу ще не означає, що Рахунковій палаті водночас потрібно імплементувати усі стандарти ISSAI. Стратегія імплементації, яка вимагає одночасної роботи з ISSAI різних рівнів, може бути впроваджена поступово, базуючись на власних вимогах Рахункової палати та доступних ресурсах. 44

ІНФОРМАЦІЙНІ АКЦЕНТИ 50

Крим у фокусі ЗМІ 50

(лютий 2015) 50

М. Грет, мол. наук. співроб НЮБ НБУВ
А. Берегельський, мол. наук. співроб НЮБ НБУВ 50

Інформація електронних ЗМІ 56

Економіка 65

Зарубіжні експерти про ситуацію на окупованих територіях 75

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОГНОЗИ 78

А. Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине 78

Спрос на иностранную валюту в марте среди украинцев может снизиться 78

Рост потребительских цен в марте может замедлиться, после рекордного скачка в феврале 79

 Огляд валютного ринку 79

Обзор валютного рынка в Украине за неделю с 10 по 13 марта 79

Моніторинг економічного законодавства 84

ЩОДЕННИК БЛОГЕРА 96

КИЇВ 2015
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України...
Положення про підготовку І проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову...

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Затверджено
Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка