Пошук по сайту


Імені в. Н. Каразіна

Імені в. Н. Каразіна

Сторінка1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА


Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу
«БЕЗОСОБОВІ форми дієслова»

Навчально-методичний посібник з граматики

для студентів 3 курсу

факультету іноземних мов

Харків, 2010

УДК 811.111. (075)

ББК 81.2 Англ - 923

Д 53
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних мов / Укладачі: Меркулова Т.К., Кузьміна В.С., – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – с.
Даний посібник призначений для студентів 3 курсу англійського філологічного відділення факультету іноземних мов. Посібник призначений для розвитку та удосконаленню навичок застосування граматичних явищ та структур, якими повинні володіти незалежні користувачі мови на рівні В2 – С1, відповідно рівням володіння мовою „Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання.” У посібнику представлені граматичні правила, пояснювання, схеми та моделі, які викладені у доступній формі для студентів середніх курсів, що допоможе їм опанувати складний граматичний матеріал. Для полегшення розуміння студентами метаязика граматики додається глосарій основних граматичних термінів з перекладом на російську та українську мову. Основна увага приділяється граматичним вправам, в яких увесь матеріал, що вивчається, відпрацьовується у контексті. Усі граматичні вправи, за винятком перекладних, базуються на автентичних текстах. Достатня кількість вправ дозволяє довести граматичні навички до автоматизму.

Посібник призначений як для самостійної роботи студентів вдома, так и для роботи в аудиторії під керівництвом викладача.
Рецензенти:

кандидат педагогічних наук професор Харківського педагогічного університету

ім.. Г.С. Сковороди Тучина Н.В.
кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Паповянц Є.Г.
Друкується згідно з рішенням вченої ради факультету іноземних мов

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Протокол № від 2010 р.

© Харківський національний університет ім В. Н. Каразіна, 2007

TABLE OF CONTENTSpage

1

Categories of Finite Forms of the Verb (revision)
2

Classification of Non-Finite Forms of the Verb
3

General Characteristics of Non-Finite Forms of the Verb
4

Summary of General Characteristics of Non-Finite Forms of the Verb
5

Grammatical Categories of Gerund
6

Grammatical Categories of Participle I
7

General Characteristic of the Infinitive
8

Double Nature of the Infinitive
9

Grammatical Categories of the Infinitive
10

Forms of Infinitive
11

The Infinitive as Subject
12

The Infinitive as Predicate
13

The Infinitive as Predicative
14

The Infinitive as Part of Compound Verbal Modal Predicate
15

The Infinitive as Part of Compound Verbal Aspect Predicate
16

The Infinitive as Object
17

The Infinitive as Attribute
18

The Infinitive as an Adverbial Modifier
19

The Infinitive as Parenthesis
20

Objective with the Infinitive Construction (Complex Object)
21

The For-to-Infinitive Infinitive Construction
22

Subjective with the Infinitive Construction (Complex Subject)
23

Revision of the Infinitive
24

Appendix  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»
Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна...

Хто такий філолог в Україні?
В україні професії філолога навчають у багатьох вищих навчальних закладах, до них, зокрема, належать такі: Київський національний...

О. Ф. Лобода Дистанційний курс з географії «Економічне районування»
Рецензент: Пересадько Віліна Анатоліївна, професор, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, декан геолого – географічного...

Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт україни в добу...
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №11 від 26 червня 2009 року

Дисертації «Лінгвостилістичні та поетико-когнітивні особливості герметичної лірики Пауля Целана»
Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Мова та література (англійська)»; старший лаборант, а згодом...

Звіт про проходження атестації викладача хімії Юридичного ліцею
Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова та аспірантуру Національного педагогічного університету...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5
України С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5
України С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5
України С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Затвердити Умови проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка