Пошук по сайту


Нака з

Нака зУКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

В І Д Д І Л О С В І Т И

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 80000,м.Сокаль, вул.М.Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: osvita@ukrpost.ua код ЄДРПОУ 02144789Н А К А З

06.09.2013р. № 01-25/636
Про проведення «Місячника становлення молодого вчителя»
У червні 2013 року проведено аналіз результатів роботи районного методичного кабінету, керівників шкіл з молодими вчителями, які працюють у школах району.

Станом на січень 2013р. у ЗНЗ району працювало 115 вчителів із стажем роботи до трьох років. Крім того, 32 молоді педагоги прийняті на посади вчителів за результатами конкурсного випробування у серпні 2013 р..

РМК веде пошук сучасних форм і методів роботи з молодими вчителями, залучає їх до активної діяльності у методичних формуваннях, представницьких, колективних та масових педагогічних заходах.

З метою ефективного планування роботи з молодими вчителями, в рамках засідань методичних об’єднань, серпневих засідань РМО проведено анкетування «Професійні запити молодого педагога». Опитано 32 педагоги.

90% молодих педагогів залучені до роботи у Школах молодих педагогів (чи інших формуваннях для молодих педагогів), за ними закріплені вчителі-наставники (у 82% опитаних вчителів наставниками є педагоги того самого фаху).

Тільки 67% опитаних вчителів протягом минулого навчального року відвідували уроки вчителів-наставників, досвідчених вчителів школи. Дирекція школи, вчителі наставники відвідували уроки молодих колег, однак у деяких школах - по 1-3 уроки протягом навчального року.

Слід відзначити системну та результативну роботу щодо надання методичної допомоги, здійснення внутрішньошкільного контролю за роботою молодих вчителів дирекції Сілецької, Волицької ЗШ І-ІІІст., Великомостівського НВК «ЗШ І-ІІІст. – ліцей», Сокальської гімназії ім.. Олега Романіва, Сокальській ЗШ І-ІІІст. №5 (за результатами експертизи стану методичної роботи, проведеної у 2012-13 н.р. в рамках комплексних перевірок).

Молоді вчителі назвали форми методичної роботи, які вважають найефективнішими у системі методичної роботи з дорослими, а саме: інтерактивні, ділові ігри (80%), майстер-класи досвідчених вчителів (88%), тренінги (67%), відвідування відкритих уроків (67%), індивідуальні консультації (49%), онлайн-семінари, відео-семінари (36%). Усі опитані педагоги позитивно оцінили можливість організації дистанційного навчання, мають належні технічні умови та відповідну інформаційно-комунікативну підготовку для організації такої форми навчання. Більшість опитаних педагогів не вибрали тему для самоосвіти та педагогічного дослідження.

Результати анкетування свідчать про те, що молоді педагоги потребують допомоги з таких питань: планування роботи вчителя, технологія підготовки до уроку; реалізація принципів наочності, практичної спрямованості, диференціації та індивідуалізації навчання; ефективність розподілу часу на уроці. З названою категорією вчителів також необхідно опрацювати нормативні документи, які стосуються організації навчально-виховного процесу, зокрема - критерії та сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень. Усі опитані вчителі на рівні користувача володіють комп’ютером, однак потрібно працювати над вивченням та практичним використанням ІКТ- технологій на уроці та інших сучасних технологій навчання. Потребує удосконалення розвиток ділового мовлення вчителями, культура організації власної праці.

Більшість опитаних педагогів не вибрали тему для самоосвіти та педагогічного дослідження.

У анкетах молоді вчителі також назвали форми методичної роботи, які вважають найефективнішими у системі навчання дорослих: інтерактивні, ділові ігри (80%), майстер-класи досвідчених вчителів (78%), тренінги (67%), відвідування відкритих уроків (67%), індивідуальні консультації (49%), онлайн-семінари. Усі опитані педагоги позитивно оцінили можливості дистанційного навчання, мають належні технічні умови та відповідну інформаційно-комунікативну підготовку для організації такої форми навчання.

Результати анкетування стануть основою планування роботи з молодими вчителями у 2013-14 н.р..

У 2012-13 н.р. районний методичний кабінет приділяв посилену увагу роботі з молодими вчителями через удосконалення форм навчання, проведення діагностики професійної компетентності, експертизу стану методичної роботи з молодими вчителями у школах району в рамках комплексних перевірок.

Загалом у системі методичної роботи працювали п’ять Шкіл молодих вчителів, які охоплювали навчанням вчителів математики, фізики, інформатики, англійської мови, вихователів ГПД, бібліотекарів, вчителів української мови та літератури. Основою змісту методичної роботи названих формувань була теоретична, методична, технологічна, психолого-педагогічна допомога молодим вчителям. Крім того, для молодих вчителів організовано два постійно діючі майстер-класи (кер. Король І.Я., Стасюк О.Ю.), проведено одноразові майстер-класи вчителів, що мають педагогічні звання (Айриш О.Б., Капуста Н.Д, Іванісік Т.І.). З названою категорією вчителів працювало дві творчі майстерні (кер. Небожук О.І., Петришак Н.Б.), три Школи педмайстерності (кер. Кіх Р.П., Петришак І.М., П’ятночко Н.С.). Всього працювало 12 методичних формувань, в рамках яких проведено 54 засідань протягом навчального року.

Отже, методичною роботою охоплено 100% вчителів із стажем роботи до 3 років, 76% - із стажем роботи до 5 років.

Слід відзначити позитивні досягнення Школи молодих педагогів математики, фізики та інформатики (керівник Зджанська Г.О., Базюк М.М.). Робота школи була спрямована на надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні проблем та подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий учитель, з метою підтримки і самореалізації його у творчій діяльності; ознайомлення його з сучасними методиками і технологіями навчання та виховання, особливостями роботи зі шкільною документацією. Засідання Школи проведено на базі шкіл, де працюють досвідчені вчителі математики, проведено майстер-класи з ІКТ-грамотності, організовано екскурсію. Молоді вчителі математики, фізики – щорічні учасники конкурсу молодих педагогів «Надія».

Ефективно працювала школа молодого вчителя української мови (кер. Трошина О.М., Плюхін Л.Б.) приділяючи велику увагу технологічним вміння молодих вчителів щодо планування власної педагогічної діяльності та питанням планування традиційних уроків. З молодими вчителям ефективно працювали педагоги кафедри української мови та літератури Сокальської гімназії.

27 березня 2013р. у Сокальській СШ І-ІІІ ст. №3 проведено конкурс молодих педагогів «Надія-2013». Аналізуючи виступи молодих педагогів у конкурсі «Надія» за останні три роки, слід відзначити високу активність вчителів Сілецької ЗШ І-ІІІ ст., Сокальського НВК “СШ І-ІІІ ст.№4 – ліцей”, Великомостівського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей», Сокальської СШ І-ІІІст. №3, Телязької ЗШ І-ІІ ст. За останні роки значно зросла активність участі у конкурсі вчителів Варязької, Поторицької, Белзької, Волицької ЗШ І-ІІІ ст..

У січні – квітні 2013 року проведено конкурс для педагогів, що розпочали власну педагогічну діяльність «Моя перша педагогічна знахідка». У конкурсі взяли участь 16 молодих педагогів ЗНЗ району, які мають стаж педагогічної роботи до 3 років. Значну роботу щодо результативного виступу молодих вчителів у названому конкурсі провели керівники Угнівської ЗШ І-ІІІ ст., Борятинського НВК «ЗШ І-ІІІст. – ліцей», Войславицької ЗШ І-ІІст..

В кожному навчальному закладі сформована власна модель методичної роботи з молодими вчителями, здебільшого вона проводиться у формі наставництва, стажування, взаємовідвідування уроків.

З метою вивчення стану теоретичної, методичної, психолого-педагогічної підготовки вчителів, їх запитів що власного вдосконалення, у вересні 2012 року, у всіх ЗНЗ району, було проведено Місячник становлення молодих вчителів. В рамках місячника в школах проведено такі заходи: вхідну діагностику новопризначених вчителів, роботу із створення індивідуальних планів професійного розвитку, організовано стажування та наставництво над молодими вчителями досвідчених вчителів (в першу чергу - вчителів, що мають звання «старший вчитель»), проведено навчальні практикуми, тренінги, семінари з питань організації та планування роботи вчителя; організовано відвідування уроків молодих вчителів (в рамках вхідного контролю); проведено дні відкритих уроків «Майстер-клас вчителя-майстра»; створено спеціальні експозиції, банки інформації для організації самоосвіти молодих вчителів у методичних кабінетах. При методичному кабінеті проведено Методичні дні для молодих педагогів (дні індивідуальних консультацій методиста).

У квітні 2013 року райметодкабінетом вивчено питання «Стан роботи з професійного становлення молодих педагогів Тартаківського ОО» (методист Залівський І.А.). Вивчення питання здійснювалось за такими напрямками: вивчення змісту розділу «Методична робота» в плані роботи школи; вивчення наказів про організацію роботи з молодими вчителями та призначення наставників; вивчення стану ведення журналів внутрішньошкільного контролю; відвідування уроків молодих педагогів та проведення самоаналізу уроку; анкетування молодих вчителів; тестування вчителів з основних питань педагогіки та комп’ютерної грамотності.

Проведене в рамках експертизи анкетування підтвердило правильність вибору професії молодими вчителями; 100% вчителів дали позитивну відповідь на питання «Чи подобається Вам робота у школі»; найбільше молодим вчителям подобається проведення уроків (45%), позакласна виховна робота (30 %), робота із самоосвіти (20%). Найбільше труднощів викликає організація власної професійної діяльності (50%), ведення шкільної документації (29%), самоаналіз результатів роботи (14%).

Під час комплексних перевірок 2012-13 навчального року виявлено, що велика частина молодих та малодосвідчених вчителів потребують практичної методичної допомоги та підвищеного контролю щодо професійної діяльності та професійного розвитку.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити проведення протягом вересня 2013 р. «Місячника професійного становлення молодого вчителя» (далі - Місячник).


2. Директорам шкіл:

2.1. Провести в рамках Місячника такі заходи з молодими педагогами:

  • створити індивідуальні плани професійного розвитку на основі діагностики;

  • організувати наставництво над молодими вчителями досвідчених вчителів (призначити наставниками, в першу чергу, вчителів, що мають звання «старший вчитель»);

  • провести навчальні практикуми, тренінги, семінари з питань організації та планування роботи вчителя;

  • організувати відвідування уроків молодих вчителів;

  • організувати Дні відкритих уроків «Майстер-клас вчителя-майстра»;

  • створити спеціальні експозиції, банки інформації для організації самоосвіти молодих вчителів у методичних кабінетах.

2.2. Ознайомити педагогічні колективи із планом роботи РМК в частині роботи з молодими педагогами (витяг додається).

2.3. Провести діагностику комп’ютерної грамотності новопризначених та малодосвідчених вчителів та подати пропозиції щодо залучення їх до навчання за програмою Intel (методисту Залівському І.А.).

До 1.10.2013р.

3. Головам рад освітніх округів розглянути на засіданні ради питання наставництва над молодими педагогами в освітніх округах.
4. Районному методичному кабінету:

4.1. Сформувати банк даних про новопризначених педагогічних працівників.

4.2. Організувати у 2013-14 н.р. та спланувати роботу Шкіл молодих вчителів (Шкіл професійної адаптації, Творчих майстерень, майстер-класів) для молодих педагогів. Залучити до різних форм методичної роботи 100% молодих фахівців.

4.3. Організувати Методичний тиждень для молодих педагогів при РМК з 16 по 20 вересня 2013 року.

4.6. Провести індивідуальні консультації з малодосвідченими заступниками директорів з навчально-виховної роботи «Створення умов для професійного становлення молодого вчителя у школі».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача РМК Г.В.Гібляк.

Начальник відділу освіти Р.Т. МОНАСТИРСЬКИЙ


3.4. Організація роботи з молодими вчителями

(витяг з плану роботи РМК на 2013-14н.р.)
з/п

Організаційна форма

Проблема

Керівник

Відповідальний

  1. Організувати та здійснювати інформаційне та науково-методичне забезпечення роботи методичних формувань для молодих педагогів:

Школа молодих вчителів української мови та літератури

Підвищення фахової майстерності молодих вчителів української мови та в питанні використання традиційних методів та форми організації навчально-виховного процесу

Трошина О.М.

Плюхін Л.Б.

Школа молодого вчителя фізичної культури

Професійне становлення молодого вчителя фізичної культури в умовах впровадження нового державного стандарту

Ковальчук М.В., Гето С.В.

Борнак Є.В.

Школа професійного становлення молодого вчителя іноземних мов

Професійне становлення молодого вчителя іноземних мов в умовах впровадження нового державного стандарту

Олійник Н.Б.

Петриняк О.Д

Савчук-Царинська О.П.

Школа молодого бібліотекаря

Вдалий старт для професіонала. Проблеми сучасної шкільної бібліотеки та бібліотекаря.

Пушкарська Л.В.

Савчук-Царинська О.П.

Школа молодого вчителя

Підвищення фахового рівня, розвиток творчого потенціалу вчителя, удосконалення майстерності, озброєння новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Грицик С.Д.

Зажицька Г.М.

Школа адаптації молодого вчителя (фізики, математики та інформатики)

Розвиток творчого потенціалу молодого педагога.

Зджанська Г.О.

Базюк М.М.

2. Науково-методичний супровід роботи з удосконалення форм і методів у роботі з молодими вчителями:

2.1.

Провести вхідне діагностування новопризначених вчителів

В рамках серпневих РМО
методисти
2.2.

Організувати роботу із наставництва над молодими вчителями на основі єдиних підходів в умовах функціонування ОО.

до 20 .09

Наказ


Гібляк Г.В.
2.3.

Організувати «Місячник становлення молодого вчителя»

Вересень

Наказ

Гібляк Г.В.
2.4.

Організувати на сайті РМК рубрику «Молодому колезі», поповнювати рубрику методичними матеріалами.

жовтень
Залівський І.А.
2.6.

Провести навчання для молодих та малодосвідчених заступників директорів з навчально-виховної роботи «Створення умов для професійного становлення молодого вчителя»

грудень
Гібляк Г.В.
2.7.

Організувати психолого-педагогічні тренінги для молодих вчителів на базі опорних шкіл «Психолого-педагогічні аспекти спілкування вчителя та учня».

протягом року

Наказ, методичні матеріали

Фенчин Г.М.,

спеціалісти ОППКП
2.8.

Організувати роботу «Школи майбутнього педагога» на базі Реклинецької, Стенятинської ЗШ І-ІІІст..

Протягом року

Наказ, методичні матеріали

Гібляк Г.В.
2.9.

Розробити програму факультативного курсу «Основи педагогіки» для учнів 9-11 класів.

до 1.07.2014

програма

Гібляк Г.В.
2.10

Провести конкурс молодих педагогів «Надія-2014».

березень

Наказ, матеріали конкурсу

Гібляк Г.В.

2.11.

Провести тренінги з ІКТ грамотності з молодими педагогами в рамках роботи методичних формувань для молодих вчителів

Протягом року

Наказ

Залівський І.А.
2.12.

Провести конкурс для молодих педагогів «Моя перша педагогічна знахідка».

березень

Наказ, положення

Гібляк Г.В.,

2.13.

Організувати Дні професійної майстерності молодих педагогів у ЗНЗ (перший творчий звіт)

квітень

Наказ

Гібляк Г.В.

2.14

Організувати «педагогічний міст» для досвідчених педагогів та молодих вчителів

червень

Наказ

Гібляк Г.В.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Затвердити Умови проведення обласного фестивалю інформаційних учнівських проектів з літератури (додаток 1)

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Затвердити план роботи з обдарованими дітьми Білоцерківського району на 2015/ 2016 навчальний рік (додаток 1)

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про затвердження Перспективного плану контролю за діяльністю навчальних закладів м. Кривого Рогу на 2017 2019 рр

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової...

Нака з
Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 52-32-28, e-mail

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка