Пошук по сайту


Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми трудового права» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми трудового права» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»
для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

за спеціальністю «Правознавство» 8.03040101

Київ-2013

Методичні матеріали перезатверджені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології 30 серпня 2013 р. (протокол № 10).
Навчально-методичний комплекс схвалено на засіданні Вченої Ради Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ __________ (протокол № ___).
Укладач:

В.Б. Марченко, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;
Рецензенти:

В.І. Лебідь, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

І.А. Бірюков, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор;

В.С. Гопанчук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор.
Актуальні проблеми трудового права: Навчально-методичний комплекс / Марченко В.Б. – К., Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2013. – 141 с.
Навчально-методичні матеріали укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Матеріали містять програму навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права», робочу навчальну програму, плани-конспекти проведення лекційних занять, плани проведення семінарських занять, плани проведення практичних занять, завдання для самостійної підготовки, індивідуальні навчально-дослідні завдання, методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів, навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю, тестові завдання для модульного контролю, орієнтовний перелік питань до заліку, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права», методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опорні матеріали для лекцій і семінарів та список рекомендованої літератури.

Навчально-методичні матеріали призначені для студентів-магістрів 2 курсу денної форми навчання.

ЗМІСТ


1.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА (витяг)


6

2.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (витяг)


8

3.

АНОТАЦІЯ


11

4.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


13

5.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»


16

6.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»


20

7.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»

22

8.

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


42

9.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


52

10.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


68

11.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


84

12.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ


86

13.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

13.1. Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції

13.2. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Актуальні проблеми трудового права»

13.3. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «Актуальні проблеми трудового права»

13.4. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Актуальні проблеми трудового права»


90

14.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

14.1. Система поточного та підсумкового контролю.

- Система поточного контролю

- Рубіжний контроль.

- Система підсумкового контролю.


102

15.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»


113

16.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»


131

17.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»

133

18.

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

135

19.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


137


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «право інтелектуальної...
«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Програма самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни Цивільне...
Мета: навчити студентів самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, юридичні документи, застосовувати знання при вирішенні ситуаційних...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «конституційне право україни»
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Конституційне право України», напрям підготовки 030401 «Правознавство»....

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «основи цивільного права країн єс»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Основи циві- льного права країн єс» для студентів за напрямом підготовки

Навчально-методичний посібник з курсу “історія україни”
Студентам також пропонується завдання та запитання для індивідуальних занять І самостійної роботи в контексті тїєї чи іншої теми...

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2012 р с. 50

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка