Пошук по сайту


Розділ ІX - Закон україни

Закон україни

Сторінка4/4
1   2   3   4

Розділ ІX

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Стаття 29. Державний контроль (нагляд) у сфері захисту суспільної моралі

Державний контроль за додержанням вимог цього Закону та чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, а також за обігом продукції сексуального та еротичного характеру, проведенням видовищних заходів еротичного характеру у межах своєї компетенції здійснюють Міністерство культури і туризму України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство юстиції України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна митна служба України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі.

Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі здійснюють органи прокуратури.
Розділ Х

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Стаття 30. Відповідальність у сфері захисту суспільної моралі
Розповсюдження продукції сексуального та еротичного характеру, продукції, що містить нецензурні лайливі і брутальні слова, елементи еротики, насильства та жорстокості, проведення видовищних заходів еротичного характеру з порушенням вимог цього Закону, а також розповсюдження продукції та проведення видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі, тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, фінансову, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Стаття 31. Оскарження дій, що порушують норми законодавства у сфері захисту суспільної моралі

Дії посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, дії фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, що порушують норми цього Закону, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Розділ ХІ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 32. Міжнародне співробітництво у сфері захисту суспільної моралі
Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів та внутрішнього законодавства здійснює співробітництво у сфері захисту суспільної моралі з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо захисту суспільної моралі.

Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України у сфері захисту суспільної моралі готуються, в межах компетенції, органами державної виконавчої влади та Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі.
Стаття 33. Міжнародні договори України у сфері захисту суспільної моралі
У разі, якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері захисту суспільної моралі, застосовуються правила міжнародних договорів.Розділ ХІІ

ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Закон України „Про захист суспільної моралі” набирає чинності з дня його опублікування.

До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити новою статтею 164-15 наступного змісту:

„Стаття 164-15. Порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі

Розповсюдження продукції сексуального та еротичного характеру, продукції, що містить нецензурні лайливі і брутальні слова, елементи еротики, насильства та жорстокості, проведення видовищних заходів еротичного характеру з порушенням вимог Закону України „Про захист суспільної моралі”; розповсюдження продукції, проведення видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такої продукції, а також грошей, отриманих від її реалізації та проведення видовищних заходів.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією такої продукції, а також грошей, отриманих від її реалізації та проведення видовищних заходів.”.

2) у статті 221 цифри „164-5 – 164-14” замінити цифрами „164-5 – 164-15”.

3) у абзаці другому пункту першого частини першої статті 255 після цифр „164 – 164-11” доповнити цифрами „164-15”.

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131):

1) доповнити статтею 301-1 у такій редакції:

„Стаття 301-1. Втягнення дітей у діяльність з виробництва і обігу продукції еротичного чи сексуального характеру, або продукції, що завдає шкоди суспільній моралі

1. Втягнення неповнолітніх дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, або продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, або матеріалів, що завдають шкоди суспільній моралі, серед неповнолітніх дітей, –

караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб або щодо малолітньої дитини, –

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією продукції еротичного чи сексуального характеру та засобів її виготовлення, переміщення, реклами, трансляції (ретрансляції), демонстрування та розповсюдження.

2) доповнити статтею 301-2 такого змісту:

„Стаття 301-2. Втягнення дітей у діяльність з організації й (або) проведення видовищного заходу еротичного характеру, або видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі

1. Втягнення неповнолітніх дітей у діяльність з організації й (або) проведення видовищного заходу еротичного характеру, або видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, а також проведення видовищного заходу еротичного характеру або видовищного заходу, що завдає шкоди суспільній моралі, у присутності дітей, –

караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб або щодо малолітньої дитини, –

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією засобів демонстрування.”.

3. У Законі України „Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181):

1) Абзац дванадцятий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

„розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), у якій використовується інформація у текстовій, візуальній чи звуковій формах, що містить елементи чи позитивну оцінку насильства та жорстокості, цинізму, нецензурні лайливі та брутальні слова, демонстрацію актів вандалізму, тіл померлих чи важко поранених людей, сцен, в тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, заохочують каліцтво чи самогубство, а також інформація, що принижує людську честь і гідність, розпалює національну, расову та релігійну ворожнечу, інша інформація, що здатна спричинити або спричиняє шкоду моральному та психологічному стану населення. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів.”.

2) Доповнити статтею 25-2 такого змісту:

„Стаття 25-2. Реклама із використанням зображень еротичного характеру та реклама продукції сексуального чи еротичного характеру, видовищних заходів еротичного характеру

Реклама, що містить тексти і (або) зображення сексуального характеру, реклама продукції сексуального чи еротичного характеру, видовищних заходів еротичного характеру, діяльності з виробництва та обігу такої продукції і показу видовищних заходів здійснюється із додержанням вимог Закону України „Про захист суспільної моралі”, інших законодавчих актів України у сфері захисту суспільної моралі”.

3) Частину першу статті 26 Закону України „Про рекламу” доповнити абзацом сьомим такого змісту:

„Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі – щодо дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі.”.

4. У Законі України „Про телебачення та радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43):

1) Статтю 3 після слів „Про радіочастотний ресурс України” доповнити словами „Про захист суспільної моралі”.

2) Частину другу статті 6 викласти у такій редакції:

„2. Не допускається використання телерадіоорганізацій для:

поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом;

необґрунтованого показу насильства;

трансляції програм або їх відеосюжетів, що завдають шкоди суспільній моралі, а також програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;

поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи;

здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність.”.

3) Частину другу статті 28 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

„для телерадіоорганізацій державної та комунальної форми власності мінімальну частку аудіовізуального продукту, спрямованого на популяризацію етичних цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства, кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати абзацами шостим, сьомим.

4) У частині п’ятій статті 28 після слів „насилля (фізичного чи психологічного)” доповнити словом „жорстокості”.

5) Абзац перший частини другої статті 62 викласти у такій редакції:

„2. Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному розвитку неповнолітніх і юнацтва, зокрема, таких, що містять нецензурні лайливі та брутальні слова, елементи насильства та жорстокості, демонстрацію тіл померлих чи важко поранених людей, сцен, в тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, заохочують каліцтво чи самогубство, актів вандалізму, позитивного оцінювання насильства, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.”.

5. У статті 39 Закону України „Про телекомунікації” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48 ст. 526):

1) У частині першій:

після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 у такій редакції:

„5) при укладанні угод (договорів) про надання послуг, обов’язково попереджати споживачів послуг про заборону розміщення та поширення в телекомунікаційних мережах продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, а також про встановлені законодавством обмеження щодо обігу продукції еротичного характеру;”.

У зв’язку з цим пункти 5-18 вважати пунктами 6-19;

пункт 19 викласти у такій редакції:

„19) за наявності рішення суду на протязі доби забезпечувати технічними засобами видалення контенту, що завдає шкоди суспільній моралі, у тому числі дитячої порнографії, з національного сегменту мережі Інтернет, а за умов його розміщення поза межами України – надійне блокування доступу до нього з національного сегменту мережі Інтернет;”.

2) У абзаці першому частини другої цифри „10, 11, 12, 15, 17” замінити цифрами „11, 12, 13, 16, 18”.

6. У Законі України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1):

1) У статті 3:

абзац третій частини першої викласти у такій редакції:

„розповсюдження матеріалів, що завдають шкоди суспільній моралі;”;

абзаци четвертий-шостий частини першої виключити;

після частини першої доповнити новою частиною другою у такій редакції:

„У продукції друкованих засобів масової інформації для дітей не допускається використання елементів насильства та жорстокості, демонстрація тіл померлих чи важко поранених людей, сцен, в тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, заохочують каліцтво чи самогубство, актів вандалізму, позитивного оцінювання насильства.”.

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2) Частину третю статті 18 після слів „частини першої” доповнити словами „та другої”.

7. У Законі України „Про видавничу справу” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) частину другу статті 28 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим у такій редакції:

„виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію для дітей з використанням елементів насильства та жорстокості, демонстрацією тіл померлих чи важко поранених людей, сцен, в тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, заохочують каліцтво чи самогубство, зображенням (описом) актів вандалізму, позитивним оцінюванням насильства;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати абзацами шостим, сьомим.

Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект „Про Національну комісію України з питань захисту суспільної моралі”;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства для його приведення у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1550 від 17.11.2004, діє до моменту набрання чинності Законом України „Про Національну комісію України з питань захисту суспільної моралі”.
Голова Верховної Ради
України

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
1   2   3   4

Схожі:

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Закон україни
...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка