Пошук по сайту


Розділ V - Закон україни

Закон україни

Сторінка3/4
1   2   3   4

Розділ V

ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
Стаття 17. Моніторинг у сфері захисту суспільної моралі
Метою моніторингу у сфері захисту суспільної моралі є отримання даних про зміни стану суспільної моралі для виявлення порушень чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі та запобігання його порушенням у майбутньому.

Моніторинг у сфері захисту суспільної моралі здійснює Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі.

До здійснення моніторингу Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі можуть залучатися фахівці центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, а також представники громадськості та окремі фахівці.

Порядок проведення моніторингу визначається Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані, в межах своїх повноважень, сприяти Національній комісії України з питань захисту суспільної моралі у проведенні моніторингу, надавати потрібні дані та інформацію.
Стаття 18. Єдина спеціалізована інформаційно-телекомунікаційна система даних щодо стану суспільної моралі
Дані про зміни стану суспільної моралі вносяться до Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі.

Єдина спеціалізована інформаційно-телекомунікаційна система даних щодо стану суспільної моралі створюється та формується Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі у порядку і в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Розпорядником Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі є Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі.

Фінансування діяльності щодо створення та ведення Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Інформація, що надходить до Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи, повинна включати показники, які дають можливість постійно відстежувати процеси і тенденції, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, у тому числі і негативні зміни стану суспільної моралі.

Інформація, що зберігається у Єдиній спеціалізованій інформаційно-телекомунікаційній системі, є власністю держави і надається безкоштовно правоохоронним органам та іншим уповноваженим державним органам з метою вжиття заходів до припинення порушень законодавства у сфері захисту суспільної моралі та їх попередження у майбутньому.

Інформація про виявлені порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі з Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи негайно надається до правоохоронних та інших уповноважених державних органів для відповідного реагування.
Розділ VІ

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
Стаття 19. Експертна діяльність у сфері захисту суспільної моралі

Експертиза продукції та видовищних заходів, які можуть бути віднесені до таких, що завдають шкоди суспільній моралі, продукції еротичного характеру, видовищних заходів еротичного характеру, а також продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, проводиться працівниками апарату Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі з метою встановлення відповідності досліджуваної продукції і видовищних заходів чинному законодавству у сфері захисту суспільної моралі.

Експертиза проводиться на будь-якому етапі обігу продукції та показу видовищних заходів за ініціативою Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі, органів державної влади та місцевого самоврядування та громадських організацій і є підставою для прийняття Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі рішення про відповідність досліджуваної продукції і (або) видовищних заходів вимогам чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, а також громадські організації, що ініціюють проведення експертизи, зобов’язані повідомляти Національну комісію України з питань захисту суспільної моралі про підставу проведення експертизи, а також про результати розгляду рішень Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі і вжиті до припинення виявлених правопорушень заходи.

Стаття 20. Реєстрація продукції, що завдає шкоди суспільній моралі,

продукції сексуального чи еротичного характеру та видовищних заходів еротичного характеру

Інформація про визнання продукції та видовищних заходів, що пройшли експертизу, такими, що завдають шкоди суспільній моралі, еротичними, або такими, що містять елементи насильства і жорстокості, вноситься до Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі.

Бюджетні установи зобов’язані надавати до Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі підготовлену ними інформацію щодо продукції та видовищних заходів, заборонених до обігу на території України згідно з чинним законодавством у сфері захисту суспільної моралі, продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства і жорстокості.

Стаття 21. Загальні засади здійснення експертизи у сфері захисту суспільної моралі

Для проведення експертизи до Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі подаються заява, продукція, і (або) відеозапис видовищних заходів та документи, перелік яких визначається порядком проведення експертизи.

Рішення Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі про відповідність досліджуваної продукції вимогам чинного законодавства про захист суспільної моралі приймається у місячний термін з моменту отримання заяви та, не пізніше як у десятиденний термін, направляється заявнику.

Рішення Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі про відповідність досліджуваної продукції вимогам чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, якщо його прийняття потребує проведення комплексної експертизи, приймається протягом двох місяців з моменту отримання заяви.

Перевищення встановленого цим Законом терміну прийняття рішення щодо відповідної продукції та видовищних заходів вимогам чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі може бути оскаржено до суду.

Документи та матеріали, подані для проведення експертизи, реєструються, оформлюються резолюцією керівництва Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі і передаються до апарату Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі для проведення експертизи.

Порядок проведення експертизи продукції та видовищних заходів, що можуть бути віднесені до таких, що завдають шкоди суспільній моралі, продукції еротичного характеру та видовищних заходів еротичного характеру, а також продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, встановлюється Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

Стаття 22. Комплексні міжвідомчі експертні групи
Для проведення експертизи Національною комісією України з питань захисту суспільної моралі можуть створюватися комплексні міжвідомчі експертні групи із залученням, у разі потреби, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, а також окремих фахівців.

Рішення про створення комплексної міжвідомчої експертної групи приймає Голова Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Склад комплексної міжвідомчої робочої групи затверджується Головою Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі за погодженням з керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, представники яких залучаються до роботи таких експертних груп.

Висновок комплексної міжвідомчої експертної групи підписується усіма її членами.

Члени комплексної міжвідомчої експертної групи мають право викласти свою окрему думку, що є невід’ємним додатком до висновку комплексної міжвідомчої експертної групи.

Розділ VII

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ЕЛЕМЕНТИ НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОСТІ

Стаття 23. Особливі умови обігу продукції, що містить елементи насильства та жорстокості

Розповсюдження телевізійних та радіопрограм (передач), що містять елементи насильства та жорстокості, демонстрацію тіл померлих чи важко поранених людей, сцен, в тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, заохочують каліцтво чи самогубство, актів вандалізму, позитивного оцінювання насильства допускається на каналах з обмеженим доступом, а також у відкритому вигляді протягом ефірного часу у добовому відрізку з 23:00 до 06:00.

Використання елементів насильства та жорстокості, демонстрація тіл померлих чи важко поранених людей, сцен, в тому числі кривавих, що викликають страх чи жах, заохочують каліцтво чи самогубство, актів вандалізму, позитивного оцінювання насильства у рекламі, у мобільному контенті, у комп’ютерних іграх та інших іграх для дітей, у продукції друкованих засобів масової інформації та видавничій продукції, розрахованій на дітей, а також у фільмах, що не мають обмеження глядацької аудиторії, дитячій відео- та аудіопродукції, дитячих видовищних заходах не допускається.

Порушення положень цієї статті може бути підставою для анулювання, у встановленому чинним законодавством порядку, ліцензії теле- чи радіокомпаній, а також організацій, що розповсюджують чи публічно демонструють кіно-, аудіо- та відеопродукцію з елементами насильства та жорстокості.
Розділ VIII

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО ТА ЕРОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ПОКАЗУ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ ЕРОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Стаття 24. Умови обігу продукції еротичного та сексуального характеру

Обіг продукції еротичного та сексуального характеру допускається лише у спеціально відведених місцях, визначених цим Законом, за умови недоступності її дітям і ненав’язування споживачам. Суб’єкт господарювання, що здійснює продаж відповідної продукції, зобов’язаний інформувати громадян про заборону відвідування спеціально відведених місць дітьми.

Обіг продукції сексуального характеру допускається також у спеціалізованих медичних закладах і установах, які мають ліцензію для здійснення медичної практики та надають медичну допомогу особам з сексуальними розладами.

Обіг продукції сексуального і еротичного характеру в житлових будинках, навчальних закладах, приміщеннях органів державної влади, закладах культури і мистецтва, в підземних переходах, на станціях метрополітену, вокзалах, на транспорті, у кіосках продажу періодичної преси і павільйонах, у місцях масового відпочинку, на вуличних лотках і ринках, а також у інших місцях масового або групового перебування людей забороняються.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть визначати, зважаючи на особливості місцевих умов, звичаї і традиції, додатково території та місця, в яких забороняється обіг продукції сексуального і еротичного характеру.

Продукція сексуального та еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови поміщення її у герметичну упаковку, спеціального маркування і повідомлення на упаковці „Продукція сексуального (еротичного) характеру, продаж дітям заборонено”.

Стаття 25. Умови обігу продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції еротичного характеру
Обіг продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції еротичного характеру дозволяється у спеціально відведених місцях.

Розповсюдження продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції еротичного характеру поштою дозволяється лише в непрозорій герметичній упаковці, а її продаж – у герметичній упаковці.

Забороняється:

зображення статевих органів на обкладинці продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції;

демонстрація і (або) реклама продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції еротичного характеру у вікнах, вітринах та інших місцях загального огляду;

розповсюдження продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції еротичного характеру індивідуальними розповсюджувачами;

залучення дітей до виробництва та обігу продукції друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції еротичного характеру, а також розповсюдження серед них такої продукції.

Стаття 26. Порядок організації та проведення видовищних заходів еротичного характеру
Проведення видовищних заходів еротичного характеру фізичними та юридичними особами дозволяється лише в спеціально відведених місцях, визначених цим Законом.

Під час проведення видовищних заходів еротичного характеру забороняється демонстрація порнографії, пропаганда насильства чи жорстокості, а також здійснення сексуальних контактів.

Стаття 27. Порядок і умови демонстрування кіно-, відео- і аудіопродукції, телевізійних та радіопрограм (передач) еротичного характеру

Трансляція (ретрансляція) телевізійних та радіопрограм (передач) еротичного характеру спеціалізованим еротичним засобом масової інформації, надання послуг перегляду чи прослуховування такої продукції провайдерами програмної послуги, допусається лише у кодованому вигляді.

Ретрансляція телевізійних та радіопрограм (передач) еротичного характеру, правовласник (виробник) яких походить з країн-учасниць Європейського союзу або з країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, на території України здійснюється без обмежень у кодованому вигляді.

Надання доступу до програм еротичного змісту, правовласник (виробник) яких не походить з країн-учасниць Європейського союзу або з країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, здійснюється з дотримання вимог цього Закону.

Трансляція (ретрансляція) телевізійних та радіопрограм (передач) еротичного характеру та таких, що містять елементи еротики, не спеціалізованими засобами масової інформації, надання послуг перегляду чи прослуховування таких програм (передач) чи іншої аудіо- та відеопродукції еротичного характеру провайдерами програмної послуги, допускається з 24:00 до 4:00.

Перед трансляцією телевізійних та радіопрограм (передач) еротичного характеру обов’язково має бути зроблено звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її дітьми.

Час публічного показу, публічного сповіщення фільмів еротичного характеру, щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх демонстрування, встановленими відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Адміністрація організації, що публічно демонструє кіно-, аудіо- та відеопродукцію еротичного характеру, зобов’язана вказувати на афіші чи у програмі передач категорію прокату відповідної продукції.

Порушення положень цієї статті може бути підставою для анулювання у встановленому чинним законодавством порядку ліцензій телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, а також організацій, що розповсюджують кіно-, аудіо- та відеопродукцію еротичного характеру.

Стаття 28. Рекламна діяльність та її особливості при реалізації продукції сексуального чи еротичного характеру, організації показу видовищних заходів еротичного характеру
Реклама продукції сексуального та еротичного характеру, а також реклама будь-якої продукції, товарів і послуг, що містить тексти і (або) зображення еротичного характеру, дозволяється лише в спеціалізованих засобах масової інформації еротичного характеру та у спеціально відведених місцях, визначених цим Законом.

Зовнішня реклама (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що містить тексти і (або) зображення еротичного характеру, забороняється.

Реклама продукції сексуального та еротичного характеру іноземною мовою повинна містити переклад згідно з чинним законодавством про мови.1   2   3   4

Схожі:

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Закон україни
...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка