Пошук по сайту


Закон україни

Закон україни

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Проект

Вноситься народними депутатами

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”
Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України „Про захист суспільної моралі” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192; 2010 р., № 10, ст. 105) виклавши його у такій редакції:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист суспільної моралі

Цей Закон визначає правові засади захисту суспільної моралі та спрямований на регулювання відносин, пов’язаних з виробництвом та обігом продукції, що негативно впливає на фізичний, інтелектуальний, моральний та психологічний розвиток людини.
Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
Для цілей цього Закону терміни і поняття вживаються у такому значенні:

видовищний захід еротичного характеру – видовищний захід, що супроводжуються публічним показом людського тіла, сценічних дій, які імітують сексуальні дії, що є продовженням, підтвердженням глибини емоційних переживань людини, мають за мету розкриття проявів її чуттєвості та досягнення естетичного ефекту;

видовищний захід, що завдає шкоди суспільній моралі – видовищний захід, що заборонений до показу на території України згідно з цим Законом;

дитяча порнографія – зображення (опис) у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях;

інформація в телекомунікаційних мережах – відомості в електронній формі (дані), у тому числі такі, що містяться в листах, повідомленнях, книгах, статтях, нотатках, ілюстраціях (картах, діаграмах, органіграмах, малюнках, схемах тощо), фотографіях, відеофільмах, аудіозаписах, базах даних або повне чи часткове відтворення їх елементів;
місця масового відпочинку – парки, сквери, стадіони, пляжі, дитячі та спортивні майданчики, а також інші, встановлені органами місцевого самоврядування, території, що спеціально призначені та обладнані для масового відпочинку населення;
мобільний контент – спеціальним способом адаптоване або виготовлене, з врахуванням технологічних можливостей мобільних пристроїв і каналів бездротового доступу, змістовне наповнення інформаційних ресурсів, адресоване власникам мобільних пристроїв;
моніторинг у сфері захисту суспільної моралі – спостереження за інформаційним простором України з метою збирання, аналізу, передавання і збереження інформації з питань дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі;
нав’язування споживачам продукції, яка порушує вимоги законодавства про захист суспільної моралі – розповсюдження продукції, яка містить ознаки, передбачені статтями 10-12 цього Закону, із використання методів, що підкреслюють її імовірні переваги з метою чинення тиску на потенційного покупця;
насильство – фізична дія або психологічний вплив однієї особи на іншу, які завдають фізичного чи морального страждання;
недоступність продукції дітям – розповсюдження продукції у спеціально відведених місцях та у спосіб, що виключає можливість ознайомлення дітей з асортиментом продукції та її придбання;
неповага до національних та релігійних святинь – глузливе, зневажливе ставлення до традиційних культурних і духовних цінностей, національних символів, пам’яток культури, архітектури, народних звичаїв і обрядів, предметів або місць релігійного поклоніння тощо;

обіг продукції – зберігання, реклама, розповсюдження продукції у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транзит через митну територію України, поштова і електронна пересилка продукції;

порнографія – вульгарно-натуралістичне, цинічне, непристойне зображення чи опис статевого акту, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, які не відповідають моральним критеріям суспільства, ображають честь і гідність особи, не мають жодного смислового зв’язку з іншими проявами життя, або використовують його у примітивному контексті;

продукція – будь-який виріб, картина, гравюра, скульптура, продукція друкованих засобів масової інформації, видавнича продукція, фото-, аудіо-, кіно-, відеопродукція, телевізійні та радіопрограми (передачі), реклама, інформація в телекомунікаційних мережах, в тому числі мережі Інтернет, повідомлення та матеріали, інформація на цифрових носіях, у тому числі для лазерних систем зчитування, комп’ютерні та відеоігри, мобільний контент;

продукція еротичного характеру – продукція, що містить зображення (опис) людського тіла або сексуальних дій, які є продовженням, підтвердженням глибини емоційних переживань людини, і мають за мету розкриття проявів її чуттєвості та досягнення естетичного ефекту;

продукція порнографічного характеру – продукція, що містить порнографію;

продукція сексуального характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, вироби, засоби, апарати, прилади, пристрої тощо, призначені для задоволення сексуальних потреб людини;
продукція, що містить елементи еротики – продукція, що не відноситься до еротичної, але у якій використовуються еротичні компоненти (фотознімки, малюнки, карикатури, статті, коментарі спеціалістів, вірші тощо), що мають художній, гумористичний чи інформаційний характер і є епізодичними;
продукція, що завдає шкоди суспільній моралі – продукція, заборонена до обігу на території України згідно з цим Законом;
продукція, що містить елементи насилля та жорстокості – продукція, зміст якої пов’язаний з описанням, демонструванням насилля чи жорстокості, різних форм антигромадської та злочинної діяльності і техніки її здійснення, кримінальної хроніки, методів виготовлення зброї та засобів для катування, якщо таке описання є епізодичним;
продукція, що пропагує насильство та жорстокість – продукція, що орієнтується на: самоцільну демонстрацію та відображення як норми поведінки актів насильства та жорстокості; натуралістичне та деталізоване зображення сцен садизму, розчленування тіла людини або тварини, катування, наруги над трупами, знищення людей, спричинення каліцтва; визнання застосування фізичної сили та насильства в стосунках між людьми чи по відношенню до тварин, невиправданої жорстокості, безжалісності і егоїзму як способів вирішення конфліктів чи досягнення поставлених цілей, особливо по відношенню до жінок або дітей, в тому числі і сексуальне насильство; самоцільну демонстрацію понівечених тіл людей та/або їх частин, методів виготовлення використання або застосування як звичайної зброї так і пристроїв для катувань, сценаріїв скоєння злочинів;
продукція, що пропагує національну, расову та релігійну ворожнечу – продукція, що орієнтується на формування настроїв неприязні та огиди до інших етнічних або расових груп чи конфесій, приниження позитивних якостей тієї чи іншої нації чи конфесії порівняно з іншими, розповсюдження, провокування, стимулювання чи виправдання національної, расової, релігійної ненависті, ксенофобії, антисемітизму, українофобії чи інших видів ненависті, що ґрунтується на нетерпимості, включаючи нетерпимість у вигляді агресивного націоналізму чи етноцентризму, дискримінації і ворожнечі щодо національних меншин, мігрантів, осіб емігрантського походження та представників релігійних громад, зокрема:

ксенофобія – ненависть, нетерпимість та неприязнь до представників іншої раси, нації, культури та релігії;

антисемітизм – ідеологія ворожого відношення до євреїв, як до етнічної або релігійної групи, що виявляється в переслідуванні, приниженні, насильстві, нагнітанні ворожнечі і неприязні, дискримінації і нанесенні збитку по відношенню до особи, суспільної групи або частини населення, за ознакою приналежності до єврейського народу або через єврейське етнічне походження та/чи релігійну приналежність до іудаїзму;

українофобія – неприязнь, ворожість або інші негативні прояви у відношенні до українців як до народу, їх культури, традицій, мови або до України – як самотійної держави;

расизм – твердження про перевагу однієї раси над іншою;
сімейні цінності – моральні та етичні ідеали, спрямовані на пропагування інституту сім’ї, подружньої вірності, відповідального ставлення до родини, народження та виховання дітей, поваги до батьків, людей старшого покоління;

спеціалізований засіб масової інформації еротичного характеру – друкований чи аудіовізуальний засіб масової інформації, матеріали та повідомлення якого у цілому і систематично висвітлюють питання сексу або використовують сексуальну тематику як провідну;

спеціально відведене місце – територія чи приміщення, відведене для обігу продукції сексуального та еротичного характеру чи проведення видовищних заходів еротичного характеру, з пристойним зовнішнім оформленням, розташоване не ближче ніж за 300 метрів від місць масового відпочинку, навчальних закладів, пам’яток історії й культури, сакральних і ритуальних об’єктів та військових частин;

суспільна мораль – система загальнолюдських цінностей, норм поведінки, що склалися у суспільстві на основі духовних і культурних надбань, уявлень про добро, совість, свободу, відповідальність, гідність, громадянський обов’язок.

Стаття 2. Законодавство у сфері захисту суспільної моралі
Правові засади України щодо захисту моральності у суспільстві складає Конституція України, Закон України „Про захист суспільної моралі”, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інші нормативно-правові акти у сфері захисту суспільної моралі.

Стаття 3. Сфера дії Закону
Дія Закону поширюється на:

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері контролю, моніторингу та реагування щодо продукції і видовищних заходів, які завдають шкоди суспільній моралі, продукції сексуального та еротичного характеру, видовищних заходів еротичного характеру;

діяльність фізичних осіб, об’єднань громадян та суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, пов’язану з обігом продукції та показом видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі, а також з обігом продукції сексуального та еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, показом видовищних заходів еротичного характеру.

Дія цього Закону не поширюється на обіг виробів сексуального характеру медичного призначення, а також на обіг класичних творів літератури та мистецтва, документальних, наукових, науково-популярних, навчально-освітніх та історичних матеріалів.

Стаття 4. Принципи захисту суспільної моралі

Захист суспільної моралі ґрунтується на принципах:

верховенства права;

поваги до прав, свобод, честі та гідності людини;

заборони цензури;

гуманізму;

невтручання органів державної влади і місцевого самоврядування у діяльність засобів масової інформації та суб’єктів підприємницької діяльності поза межами, визначеними законодавством;

створення умов для здійснення саморегулювання у дотриманні законодавства про захист суспільної моралі;

поваги до прав споживачів та не нав’язування їм будь-якої продукції;

неприпустимості зловживання свободою діяльності засобів масової інформації.

Стаття 5. Право на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану людини

Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану. Це право забезпечується:

здійсненням заходів профілактичного і просвітницького характеру та пропагандистської діяльності у сфері захисту суспільної моралі;

залученням громадськості до вирішення питань захисту суспільної моралі;

запровадженням спеціальних умов обігу продукції сексуального та еротичного характеру, показу видовищних заходів еротичного характеру;

встановленням заборони обігу продукції та показу видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі;

судовим захистом прав суб’єктів відносин у сфері захисту суспільної моралі.
Розділ ІІ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
Стаття 6. Зміст державної політики у сфері захисту суспільної моралі
Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану населення.

Захист суспільної моралі полягає у здійсненні органами державної влади і місцевого самоврядування, у тому числі за участю громадських організацій, діяльності, спрямованої на реалізацію заходів профілактичного і просвітницького характеру, популяризації загальнолюдських цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства, кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва, попередження і недопущення розповсюдження продукції та показу видовищних заходів, які завдають шкоди суспільній моралі, регулювання розповсюдження продукції сексуального та еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, показу видовищних заходів еротичного характеру.

Формою здійснення державної політики є державне регулювання та контроль, а також залучення громадськості до здійснення державного регулювання і контролю за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі.
Стаття 7. Засади державної політики у сфері захисту суспільної моралі
Державна політика у сфері захисту суспільної моралі здійснюється на засадах:

гарантованості права на інформацію, вільну від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану населення;

заборони вимоги попереднього узгодження змісту інформаційної продукції з органами державної влади;

виховання поваги до батьків та до сімейних цінностей;

підтримки національної культури, мистецтва, кінематографії, книговидання, поліпшення системи пропаганди кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва;

захисту дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, видовищних заходів еротичного характеру, продукції, що містить елементи насильства чи жорстокості, а також продукції та видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі;

заборони обігу продукції та показу видовищних заходів, що завдають шкоди суспільній моралі;

державного контролю за обігом продукції еротичного чи сексуального характеру, продукції, що містить елементи насильства чи жорстокості, показом видовищних заходів еротичного характеру;

захисту моральних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інформаційної діяльності.
Стаття 8. Суб’єкти державного регулювання у сфері захисту суспільної моралі

Державну політику у сфері захисту суспільної моралі, законодавчі основи її реалізації та гарантії правового захисту працівників даної сфери визначають Верховна Рада України і Президент України.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі, координує діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.

Повноваження органів державної влади, праовохоронних органів та органів місцевого самоврядування у сфері захисту суспільної моралі визначаються законодавством України.

З метою забепечення захисту суспільства від негативного впливу продукції, що обмежена або заборонена до обігу цим Законом, здійснення заходів щодо утвердження моральності у суспільстві створюється Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі – спеціальний колегіальний державний орган.

Правові засади формування та діяльності, статус, компетенція, повноваження, функції Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі та порядок їх здійснення визначаються Законом України „Про Національну комісію України з питань захисту суспільної моралі”.

Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі здійснює публічний розгляд звернень фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо порушень вимог цього Закону, бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються захисту суспільної моралі, та вносить їх на розгляд до Кабінету Міністрів України.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон №71
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від...

Тема заняття
Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07. 03. 1996 №85/96-вр [Електронний ресурс] Режим доступу

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Закон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // ввр. 2003. №25. с. 274

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Закон україни
...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка