Пошук по сайту


Нака з

Нака з

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З


10.02.2017

м. Кривий Ріг

№ 70Про затвердження Перспективного плану контролю за діяльністю навчальних закладів м. Кривого Рогу на 2017 - 2019 рр.

Відповідно до законів України «Про освіту» (стаття 5), «Про загальну середню освіту» (стаття 40), «Про дошкільну освіту» (стаття 21), «Про позашкільну освіту» (стаття 10), «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів»; від 08.10.2012 № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 519 від 08.10.2014); від 30.03.2011 № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 523 від 08.10.2014); від 08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 519 від 08.10.2014); наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 № 34 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів»; та на виконання наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 09.02.2017 №69 «Про здійснення контролю за діяльністю навчальних закладів міста»; з метою організації дієвого контролю за діяльністю навчальних закладів,
НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити Перспективний план контролю за діяльністю навчальних закладів м. Кривого Рогу на 2017 – 2019 рр. (додаток).
  1. Заступнику начальника управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Басовій Т.Л. щороку складати з начальниками відділів та головними спеціалістами управління план-графік та тематику перевірок відповідно до Перспективного плану роботи контролю за діяльністю навчальних закладів на 2017 – 2019 рр., їх періодичність, враховуючи встановлений ступень ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Липень, грудень


  1. Працівникам управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (Басова Т.Л., Намінат Н.В., Шаповалова С.В., Полякова В.Я., Мотижинець Г.М., Бородавка О.М., Пухальська Т.В., Шумакова С.М.,
    Семенюк Т.Т., Балаба Н.А., Корнійчук О.І. Філатова Ю.В., Косінова О.В, Дерюжинська О.В.)
    забезпечити виконання Перспективного плану контролю за діяльністю навчальних закладів на 2017 – 2019 рр., керуючись Положенням про здійснення контролю за діяльністю навчальних закладів м. Кривого Рогу.
  1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад (Лопатнюк О.М., Мамро О.О., Горб Г.Г., Коргут С.А., Іванов А.С., Горевич С.О., Василенко Т.І. ) довести до відома керівників закладів освіти Перспективний план контролю за діяльністю навчальних закладів на 2017 – 2019 рр. та внести корективи в річний план роботи відділу та закладів освіти.
  1. Координацію роботи та відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Басову Т.Л., контроль – залишаю за собою.


В.о. начальника управління Т.Кріпак


Басова Тетяна Леонідівна

74 44 50, 96 59

Додаток


до наказу управління освіти і науки

виконкому міської ради

від 10.02.2017 №70

Перспективний план

контролю за діяльністю навчальних закладів на 2017 – 2019 роки


Питання

Зміст

Здійснення контролю

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Перевірка стану готовності навчального закладу до нового навчального року

1.Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

+

+

+

2.Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу (відповідно до посадових повноважень працівників УОН).

+

+

+

3.Ресурсне (кадрове, забезпечення підручниками та навчально-методичними посібниками, інформаційно-дидактичне) забезпечення навчальних закладів.

+

+

+

4.Організація у навчальному закладі навчально-виховної й навчально-методичної роботи.

+

+

+

5.Забезпечення архітектурної доступності закладу для дітей з особливими освітніми потребами.
+
6.Забезпечення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста навчальними планами і програмами з позашкільної освіти та відповідність їх вимогам МОН України.

+

+

+

7.Підготовка закладів освіти до нового навчального року та опалювального періоду. Забезпечення закладів освіти паливом на осінньо-зимовий період

+

+

+

8.Дотримання лімітної дисципліни закладами освіти в частині споживання енергоносіїв

+

+

+


Дотримання чинного законодавства з питань роботи з кадрами

1.Організація і проведення атестації педагогічних працівників.

+

+

+

2.Стан ведення кадрової документації, дотримання законодавства про працю.

+

+

+

3.Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності працівників.

+

+

+

4.Аналіз стану роботи зі зверненням громадян.

+

+

+

5.Розподіл годин гурткової роботи та тарифікація педагогів позашкільних навчальних закладів.

+

+

+

6.Розподіл функціональних обов’язків працівників позашкільних навчальних закладів відповідно до їх посадових інструкцій.
+
7.Робота педагогічних працівників за сумісництвом та суміщенням посад.+

8.Тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів міста та здійснення оплати праці.

+

+

+

9.Виплата відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам міста .

+

+

+

Забезпечення законних прав та законних інтересів учнів (дітей) навчального закладу

1.Охоплення дітей різними формами дошкільної освіти.

+

+

+

2.Дотримання законодавства про загальну середню освіту

+

+

+

3.Оформлення документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів

+

+

+

4.Організація харчування в навчальних закладах.

+

+

+


Забезпечення законних прав та законних інтересів учнів (дітей) навчального закладу

5.Організація навчально-виховного процесу за вечірньою та екстернатною формою навчання.
+
6.Організація медичного обслуговування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
+
7.Організація роботи тимчасових таборів з денним перебуванням на базі начальних закладів міста та дитячих оздоровчих таборів «Слава», «Сонячний»

+

+

+

8.Дотримання вимог щодо організованого закінчення навчального року та видачу свідоцтв про отримання випускниками позашкільної освіти.
+

+

9.Про виконання заходів міського комплексної програми з національно-патріотичного виховання «Виховуємо дитину – будуємо країну» для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на період 2015-2021 рр.

+
+

10.Ефективність системи профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Кривого Рогу

+
+

11.Функціонування комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацькі спортивні школи» міста Кривого Рогу в контексті тенденцій розвитку сучасної освіти та спорту

+12.Організація профорієнтаційної роботи, надання допрофесійної і початкової професійної освіти учням навчальних закладів+

13.Функціонування КПНЗ «ДЮСШ» міста у частині надання якісних освітніх послуг+

Дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти

1.Дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти.
+

+

2.Управлінське забезпечення нормативних вимог щодо організації та проведення навчальної практики та екскурсій.
+

+

3.Організація і проведення державної підсумкової атестації

+

+

+

4.Наповнюваність груп в дошкільних навчальних закладах, груп подовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах та гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

+

+

+

5.Забезпечення навчальними закладами реалізації прав дитини на освіту відповідно до стану її психофізичного розвитку

+
+

6.Забезпечення виконання Закону України «Про позашкільну освіту» у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста.
+
7.Дотримання Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти при організації навчально-виховного процесу в класному колективі+

8.Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів.+

9.Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у закладах освіти

+

+

+

10.Дотримання вчителями методики інформатики у класах інформаційного та інформаційно-технологічного профілю

+Виконання

чинного законодавства з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарного та епідемічного благополуччя, медичного обслуговування в освітній галузі міста Кривого Рогу (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні

заклади)

1.Підготовка освітньої галузі міста Кривого Рогу як функціональної підсистеми «Освіта і наука України єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації різного характеру»

+2.Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з безпеки життєдіяльності і охорони праці в таборах із денним перебуванням у літній канікулярний період

+3.Здійснення аналізу ефективності системи охорони праці, безпеки життєдіяльності в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста

+4.Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення новорічних і Різдвяних свят у навчальних закладах міста в зимовий канікулярний період

+5.Організація безпечної роботи в кабінетах травмонебезпечних предметів у системі загальної середньої освіти м. Кривого Рогу
+
6.Функціонування системи цивільного захисту, безпеки життєдіяльності в освітній галузі м. Кривого Рогу (на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2010 № 814 «Про Положення про функціональну підсистему «Освіта і науки України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»)
+
7.Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з безпеки життєдіяльності і охорони праці в таборах із денним перебуванням у літній канікулярний період
+
Виконання чинного законодавства з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарного та епідемічного благополуччя, медичного обслуговування в освітній галузі міста Кривого Рогу (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні

заклади)

8.Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення новорічних і Різдвяних свят у навчальних закладах міста в зимовий канікулярний період
+
9.Аудит системи управління охороною праці (СУОП) в навчальних закладах м. Кривого Рогу+

10.Медико-педагогічний контроль за організацією навчально-виховного процесу в навчальних закладах м. Кривого Рогу+

11.Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення новорічних і Різдвяних свят у навчальних закладах міста в зимовий канікулярний період+
Питання

Зміст

Здійснення контролю

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Моніторинг якості освіти

1.Моніторинг забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні
+
2.Моніторинг рівня розвитку загальнопредметної компетентності читання у випускників початкової школи

+3.Дослідження вмінь і навичок читання та розуміння тексту учнями 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривого Рогу

+

+

+

4.Забезпечення об’єктивності у визначенні рівня компетентностей учні 4-х класів з предметів інваріативної складової навчального плану за результатами підсумкових контрольних робіт у рамках ДПА+

5.Визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі (за результатами проведення підсумкових контрольних робіт з української мови та літературного читання, математики)

+

+

+

6.Моніторинг стартових показників компетентності дошкільників за рекомендованими Міністерством освіти і науки України програмами розвитку дітей дошкільного віку

+7.Моніторинг стану організації та функціонування системи внутрішнього моніторингу якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

+

+

+

8.Моніторингове дослідження якості навченості учнів 8,9 класів з української мови та літератури в класах допрофільної підготовки

+9.Моніторингове дослідження якості навченості учнів з профільної філологічної освіти (українська мова та література) в загальноосвітніх навчальних закладах

+

+
10.Моніторингове дослідження рівня навченості учнів 5,10 класів у період адаптації до навчання в основній та старшій школі

+

+

+

11.Обласний моніторинг рівня національно-патріотичного виховання в закладах освіти міста

+12.Обласне моніторингове дослідження якості навченості учнів з профільної хімічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста та виконання практичної частини програми

+13.Моніторинг екологічної компетентності учнів 10,11 класів закладів освіти міста

+14.Моніторинг формування навичок самостійної роботи учнів 10,11 класів при виконанні практичних завдань з економіки

+15.Моніторинг формування картографічної грамотності учнів 6-9 класі з географії у закладах освіти міста

+16.Моніторинг формування екологічної компе-тентності учнів 6-9 класів на уроках біології та географії

+

+

+

17.ІІ етап міського моніторингового дослідження стану впровадження профільної математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

+18.Моніторинг якості навченості учнів з математики у класах поглибленого та профільного вивчення предмету

+

+
19.Обласний моніторинг рівня математичної підготовки учнів 6-10 класів (ІІ етап)

+20.Моніторингове відстеження рівня навченості учнів з математики основної та старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах Металургійного району

+21.Моніторинг навченості учнів з математики у 9-х, 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладах міста

+

+

+

22.Моніторинг обчислювальних навичок 5,6,7,8 класів з математики та алгебри

+

*
23.Моніторинг рівня культурологічних компе-тентностей учнів 10,11 класів (інтегрований курс «Художня культура»)

+24.Моніторинг результативності участі учнів міста у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, творчих та інтелектуальних конкурсах різних рівнів

+

+

+

25.Всеукраїнське моніторингове відстеження (он-лайн) рівня знань учнів 10-х класів з курсу «Фінансова грамотність»

+26.Моніторинг діяльності предметних методичних кафедр

+

+

+

27.Моніторингове дослідження стану громадянської освіти в закладах освіти

+28.Моніторинг стану організації поглибленого вивчення окремих предметів учнями загальноосвітніх навчальних закладів

+29.Визначення відповідності освітнього рівня випускників основної школи вимогам Державного стандарту базової загальної середньої освіти та готовності школярів навчатися в старшій школі (за результатами державної підсумкової атестації)
+
30.Моніторинг кадрового забезпечення профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста+

31.Моніторинг якості загальної середньої освіти з предмета «Російська мова» за результатами навчання в основній школі учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання
+
32.Моніторинг стану позашкільної та позакласної роботи в ЗНЗ міста

+33.Моніторинг стану національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
+
34.Моніторинг стану інформатизації закладів освіти

+

+

+

35.Моніторингове дослідження ІКТ-компе-тентностей педагогічних працівників закладів освіти міста

+

+

+

36.Моніторингові дослідження рівня навченості учнів 8 класу з інформатики за новим Державним стандартом

+37.Діагностування навченості учнів 9 класу з фізики за новим Державних стандартом
+
38.Моніторингове дослідження поглибленого та профільного навчання з фізики учнів 11 класу+

39.Моніторингове дослідження якості навчальних досягнень учнів з історії України в 7,8,10 класах+

40.Моніторингове дослідження якості навчальних досягнень учнів та профільного навчання з правознавства в 9-х класах ЗНЗ
+
41.Моніторинг стану впровадження курсів морально-духовного спрямування в ЗНЗ міста

+

+

+

42.Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді. Профілактика наркоманії

+

+

+

43.Моніторингове дослідження охоплення позашкільною освітою дітей, сім’ї яких опинились в складних життєвих обставинах

+

+

+

44.Рівень знань учнів 10-11 класів з географії закладів освіти з профільним навчанням
+

+

45.Кваліметричні дослідження результативності навченості учнів 6-9 класів з біології за новим Державним стандартом
+
46.Моніторингове дослідження поглибленого та профільного навчання з фізики учнів 10,11 класів.+поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Затвердити Умови проведення обласного фестивалю інформаційних учнівських проектів з літератури (додаток 1)

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Затвердити план роботи з обдарованими дітьми Білоцерківського району на 2015/ 2016 навчальний рік (додаток 1)

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Сокальської районної державної адміністрації львівської області 80000,м. Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail:...

Нака з
Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової...

Нака з
Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 52-32-28, e-mail

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка