Пошук по сайту


Тема Податки та податкова система. Організації податкової системи в Україні

Тема Податки та податкова система. Організації податкової системи в Україні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № І.

Тема 1. Податки та податкова система. Організації податкової системи в Україні.

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

1. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. Ринок і ринкова інфраструктура.

2. Рівнонапруженість оподаткування різних суб'єктів. Сутність податків, їх визначення та ознаки. Податки в системі доходів бюджетів держави.

3. Елементи системи оподаткування. Методи побудови податкових ставок. Тверді і процентні ставки. Види процентних ставок.
Тема 2. Податок на додану вартість

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

1. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати податку на додану вартість. Камеральна перевірка декларації і оформлення результатів перевірки.

2. Документальна перевірка платників, її організація і основні напрямки. Перевірка повноти визначення оподатковуваного обороту. Оформлення результатів документальної перевірки та порядок їх реалізації.

3. Порядок і строки сплати податку на додану вартість. Декларування податку на додану вартість, зміст декларації, порядок її складання й подання до податкової інспекції. Терміни подання декларацій.
Тема 3. Акцизний збір і мито

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

 1. Пільги з акцизного оподаткування. Строки сплати акцизного збору та подання звітів. Порядок камеральної та документальної перевірок звітів, оформлення та реалізація їх результатів. Санкції податкових інспекцій до порушників законодавства. Платники ввізного мита, об’єкти справляння мита, ставки ввізного мита, порядок сплати. Вивізне та транзитне мито. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Інші митні доходи держави.

 2. Платники ввізного мита, об’єкти справляння мита, ставки ввізного мита, порядок сплати. Вивізне та транзитне мито. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Інші митні доходи держави.


Тема 4. Податок на прибуток підприємств.

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

 1. Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх спрямування, регулювання та призначення. Умови застосування окремих пільг.

 2. Особливості оподаткування банківської і страхової діяльності, операцій з розрахунками в іноземній валюті, з торгівлі цінними паперами, дивідендів, неприбуткових установ та організацій.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № ІІ.

Тема 5. Фіксований сільськогосподарський податок.

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

 1. Платники фіксованого сільськогосподарського податку.

 2. Пільги з фіксованого сільськогосподарського податку, види пільг, їх спрямування, регулювання та призначення.

 3. Умови застосування окремих пільг. База оподаткування. Податки та збори, що входять до складу фіксованого сільськогоподарського податку. Умови застосування окремих пільг. База оподаткування.

 4. Податки та збори, що входять до складу фіксованого сільськогосподарського податку.


Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

 1. Переваги і недоліки пропорційних, прогресивних та регресивних ставок податку.

 2. Декларація про доходи, терміни її подання в податкові органи. Проведення обчислення сум прибуткового податку за сукупним річним доходом, перерахунки прибуткового податку з громадян. Відповідальність платників, штрафні санкції

 3. Особливості контролювання доходів від підприємницької діяльності.


Тема 7. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

1. Порядок нарахування податку за прогнозними розрахунками оподатковуваного доходу.

2. Строки та порядок внесення авансових платежів.

3. Перевірка достовірності поданих за підсумками року декларацій чи включення до них недостовірних даних.
Тема 8. Плата за землю

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

1. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок установлення ставок податку. Нарахування податку, порядок і строки

2. Земельний податок за землі несільськогосподарського призначення. Порядок установлення ставок податку. Розрахунки з бюджетом. Контроль за сплатою земельного податку.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № ІІІ.

Тема 9. Плата за ресурси та послуги

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

 1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету. Нормативи збору. Обсяг погашених запасів корисних копалин. Розрахунок збору. Платежі за користування надрами. Платники збору. Об’єкт та нормативи збору. Пільги. Фіксований та процентний вираз. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Платники збору. Об’єкт, нормативи та пільги.

 2. Плата за користування радіочастотним ресурсом України. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів.


Тема 10. Збори до фондів державного соціального страхування

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

1. Пенсійний фонд, як найбільший самодостатній державний фонд фінансових ресурсів в Україні. Призначення збору.

Мета вводу збору на загальнообов’язкове держав не соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Призначення збору.

2. Мета вводу збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Призначення збору. Мета та призначення збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Тема 11. Інші податки

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

 1. Місцеві податки

 2. Місцеві збори


Тема 12. Розвиток податкової системи України

З даної теми передбачається самостійне вивчення таких питань:

1. Особливості податкової політики в період пере ходу до ринкових відносин. Суть податкового регу лювання ринку. Етапи становлення ринкової економіки і характер под. політики на кожному з них.

2. Правове регламентування, встановлення й справляння податків. Законодавчі акти України з питань оподаткування. Інструктивно – методичне забезпечення справляння податків.

Рекомендована література: 1. Б.П.Ярема, В.П.Маринець. Податкова система. Збірник задач та тести: Навч. посібник. - Львів.: «Магнолія плюс», 2006

 2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. - Київ.: ЦУЛ, 2003

 3. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навч. посібник. - Київ.: Центр навчальної літератури, 2006

 4. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник./ За заг. редакцією С.М.Онисько. - Львів.: «Магнолія плюс», 2005

 5. Оподаткування підприємств: Навч. посібник: / Кер. авторського кол. і науковий редактор С.В.Климчук. - Київ.: Центр навчальної літератури, 2004

 6. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч. посібник. - Київ.: Центр навчальної літератури, 2007

 7. Податковий кодекс України. Міністерство юстиції України. Київ 2013р.

 8. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат на тему: “Податки та податкова система України” Провідна роль у забезпеченні
Саме податково-бюджетна І кредитно-грошова політика є ефективними методами державного регулювання ринкової економики, що застосовуються...

Реалізовувалась реалізовувалась шляхом встановлення зборів за право...
Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Тема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...

Література 36
Суть бюджетної системи, державні доходи та витрати, податки, дефіцит бюджету та державний борг України

4 форми організації суспільного виробництва та економічні системи сучасного світу
Ринкова економічна система, її ознаки та механізм функціо­нування. Інфраструктура ринкової економіки

2.“Реформування податкової системи в її переорієнтації
Використання економічних мультиплікаторів для прогнозування та регулювання економічних явищ …16

Адитивна та субтрактивна системи кольору в поліграфії (методична розробка)
...

Курс 12 група спеціалізація Господарське право Іноземні інвестиції...
Французька компанія мос s. A зобов'язана для виконання контракту на будівництво торгівельного центру створити в Україні постійне...

6. Податкова система Німеччини
Священної Римської імперії германської нації. Треба було пройти через два об’єднання країни – в 1871 р. І в 1990 р., через поразки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка