Пошук по сайту


Методичні рекомендаціії щодо вивчення української мови І літератури у 2016-2017 н р

Методичні рекомендаціії щодо вивчення української мови І літератури у 2016-2017 н р

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

У 2016-2017 н.р.

1. При підготовці до нового навчального року звернути увагу на зміст наступних документів:

- Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 року №5029-VІ.

- Лист МОН України від 09.06.2016 року №1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани ЗНЗ».

- Лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2016-2017 навчальному році».

- Лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-434 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗНЗ у 2016-2017 н.р.»

- Наказ МОН України від 14.07. 2016 року №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 кл ЗНЗ».

- Наказ МОН України від 29.05. 2015 року № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для ЗНЗ ІІ ступеня».

- Наказ МОН України від 28. 10. 2010 року № 1021 «Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено МОН України».

Чинними є документи МОН України, видані раніше, зокрема:

Наказ МОН України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».
Наказ МОН України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу».

Наказ МОН України від 03.06.2008  №_496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН України від 23.06.2000 №240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних       закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН  від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМС України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності».

Наказ МОН України від 20 липня 2004 року №601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОНУкраїни від 21.08. 2013 №  1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Лист МОН України від 26.06.2015р. №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році».

Лист МОН України від 10.08.20-15р. №1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів  ЗНЗ»

Лист МОН України від 29.10.2007  № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Лист МОН України від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»Лист МОН України від 05.12.2014 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»
2. Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
3. У роботі користуватися навчальними Програма зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2015 № 585.

Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, учителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

(Зміни до Програм для 8 класу додаються. Додаток 1, 2.)
4. Залишаються актуальними методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2015-2016 н.р., у яких уміщені зміни до програм та таблиці щодо видів навчальної діяльності на уроках української мови й літератури.

5. Звернути увагу на можливість використання варіативної складової Типових планів: збільшення кількості годин для вивчення української мови і літератури; запровадження факультативів, курсів за вибором з української мови і літератури; індивідуальні заняття та консультації з української мови і літератури.

За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок – в окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.
6. Важливим на сучасному етапі є упровадження освітніх технологій.

Набуває популярності технологія  «Перевернутого навчання» (це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а в класі час використовується на виконання практичних завдань (Див. матеріал у ж. «Дивослово» № 5, 2016 року).

Ефективною технологією на уроках словесності є технологія текстоцентричного навчання. (Див. матеріал О.Глазової у ж. «Методичні діалоги» №2-3, 2011).

Важливо акцентувати увагу на здоров’язбережувальних технологіях. (Доречно використати теми для монологічного та діалогічного мовлення із листа Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 “Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”).
7. Знайомитися з кращим досвідом учителів-філологів України можна, зокрема, за посиланням: http://mon.gov.ua/teacher/uchasniki/ukrayinska-mova-ta-literatura/. За цим посиланням можна знайти матеріали про 12 учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», на якому є інформація про сайти, блоги учасниць та їх майстер-класи.

На сайті ПОІППО можна познайомитись із матеріалами досвіду про використання емоційного інтелекту на уроках словесності (учитель Лубенської СЗОШ №6 Білан О.Г.) та матеріалами авторської творчої майстерні Каткової І.Б., учителя Кременчуцької гімназії №6 з проблеми «Евристичні методи вивчення орфографії».
8. Під час організації індивідуальної форми навчання з української мови і літератури чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 №732, зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.2003 за №9/7330 (із змінами згідно з наказом МОН України від 05.02.2003 №61).
9. При підготовці до нового навчального року мати на увазі, що 29 серпня 2016 року з 12.00 до 13.15 року Національна академія педагогічних наук України проводить щорічну серпневу веб-конференцію для учителів української мови й літератури «Учені НАПН України – українським учителям».

Реєстрація на сайті Інституту педагогіки НАПН України http://undip.org.ua/
Додаток 1
ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 8 КЛАСУ


Спрощено тему

Вилучено тему

Додано тему

Перенесено тему

Змінено формулювання тексту програми

У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Відтворення тексту»

спрощено шляхом заміни виду роботи:

«Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в науковому стилі»(усно) замінено на «в художньому»;

«Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі» (письмово) замінено на «докладний переказ».


У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Відтворення тексту»

вилучено

«Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі»(усно); «Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням» (письмово).

У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Створення власних висловлень» вилучено

«Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)».

У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» вилучено матеріал на повторення про словосполучення й речення; члени речення (також однорідні); звертання; вставні слова,

просте й складне речення;

пряма мова й діалог.

З розділу «Синтаксис. Пунктуація», зокрема з підрозділу «Словосполучення. Речення», вилучено «Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням речення (повторення)»,

«Речення поширені і непоширені».

У всіх розділах програми для 8 класу в рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» вилучено підпункти: «Лексикологія. Фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».

У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» додано на повторення теми: «Лексикологія. Фразеологія. Морфологія.

Основні правила правопису (за вибором учи­теля; внесено відповідні зміни в державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

У розділі «Складнопідрядне речення» додано тему «Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях.


З розділу «Синтаксис. Пунктуація», зокрема з підрозділу «Словосполучення. Речення» перенесено теми «Порядок слів у реченні. Логічний наголос», « Речення двоскладні й односкладні» до підрозділу «Просте речення» .


Здійснено перерозподіл годин: знято 2 год. із теми «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» і додано до теми «Речення з відокремленими членами» .Додаток 2
ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 8 КЛАСУ
8 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — 2 год Література рідного краю — 4 год Позакласне читання — 4 год Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення) Резервний час — 6 год

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено).

Учень / учениця: розуміє багатозначність художнього образу; називає і вміє відрізняти різні типи образів; за допомогою слова вміє створювати елементарні образи. Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.

6

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ Українські історичні пісні Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»); про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою. Пісні Марусі ЧУРАЙ. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю» Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.

ТЛ: історичні пісні

Учень / учениця: пригадує історичні відомості про часи, змальовані в піснях; уміє вдумливо читати тексти, розповідати про національних героїв, яких змальовано в них; уміє створювати уявні словесні картини; визначає провідні мотиви пісень; розвиває вміння характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі; висловлює власні судження; дискутує про те, за що народ увічнив імена своїх героїв; розуміє значення і функції пісні в житті українського народу; знає і розповідає легенду про Марусю Чурай; розвиває вміння виразного читання, коментування пісень; визначає і пояснює художні засоби; висловлює власне ставлення до піснярки Марусі та її пісень; уміє створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси. Вивчає напам’ять: «Засвіт встали козаченьки». Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках, що поет — активний творець духовності.

3

Українські народні думи. «Маруся Богуславка» Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. («Маруся Богуславка»).

ТЛ: думи.

Учень / учениця: осмислено читає думу, переказує зміст, уміє визначати тематику, художні особливості; розвиває навички аналізу художнього образу (образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок). Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

4

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думи мої, думи мої…» (1847), «Ой три шляхи широкії…», «Мені однаково, чи буду…» Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання. Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

ТЛ: філософська лірика

Учень / учениця: повторює вивчене про Т. Шевченка в попередніх класах; уміє розповідати про викуп поета з неволі та заслання; вдумливо читає поезії; розвиває навички аналізу художнього тексту — аналізує філософську лірику поета в контексті його біографії; уміє коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби, використані в них; висловлює власні міркування. Вивчає напам’ять: «Мені однако-во, чи буду…». Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

4

Леся УКРАЇНКА. «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…», «Давня казка» Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, опти мізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).

Учень / учениця: знає і вміє розповідати про Лесю Українку; розвиває навички виділення основних мотивів у поезіях; уміє прокоментувати зміст поеми «Давня казка», пояснити умов-ність описаної ситуації, визначити її основні проблеми і мотиви, го-ловну думку; розвиває уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики; висловлює власні судження про свободу творчості, про вільнолюб-ство людини. Вивчає напам’ять: «Хотіла б я піснею стати…». Розуміння того, що сила духу — конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

2

Володимир СОСЮРА. «Любіть Україну!», «Васильки», «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…») Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів. Щирість ліричного самовираження. Патрiотичний пафос вірша «Любіть Україну!». «Васильки» — взірець інтимної лірики.

ТЛ: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика.

Учень / учениця: виразно й осмислено читає твори, уміє здійснювати їх аналіз, виражати своє враження; уміє пояснювати відмінність між патріотичною та інтимною лірикою. Вивчає напам’ять: вірш «Любіть Україну!» Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — невід’ємне багатство духовного світу людини.

1

Володимир ПІДПАЛИЙ. «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд» Щирість почуттів поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).

Учень / учениця: виразно і вдумливо читає вірші; уміє коментувати основні ідеї, мотиви; співвідносить їх із власними думками про гуманність, бережливе ставлення до природи, людей, красу світу, патріотичні почуття; дискутує про це.

2

Василь ГОЛОБОРОДЬКО. «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі слова» Самобутня постать поета в українській літературі. На-скрізний патріотизм, філосо-фічність, фольклор на основа його поезій, народо знавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

ТЛ: вільний вірш

Учень / учениця: знає визначення поняття вільного вірша, розуміє його специфічну форму; виразно й усвідомлено читає поезії; пояснює власне розуміння їхнього образного змісту, коментує художні засоби; визначає основний пафос поезій, ідею кожної з них; уміє розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя. Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

5

Із сучасної української поезії (кінця ХХ — початку ХХІ ст.) (на вибір)

В.Герасим’юк («Чоловічий танець»), І.Малкович («З янголом на плечі», «З нічних молитов»), А.Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І.Павлюк («Дівчинка»), Г.Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…») Розмаїття сучасної лірики. Глибокі роздуми поетів-сучасників над проблемами української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та

сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.

Учень / учениця: знає сучасних поетів; виразно й усвідомлено читає їхні поезії, уміє визначати ідейно-образний зміст, метафоричність поетичних образів; уміє висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір). Формування естетичного смаку, вміння відчувати й бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.

5

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ. «Сто тисяч» Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського «театру корифеїв». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей — наскріз на і «вічна» у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.

ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

Учень / учениця: знає найголовніші відомості про драматурга, розповідає про його життя і творчість за складеним планом; самостійно читає текст комедії; уміє визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати образи дійових осіб п’єси; розуміє актуальність проблем комедії для сучасного життя; дискутує про бездуховність людини, про сенс людського життя та висловлює інші думки, викликані прочитанням твору; удосконалює вміння робити власні висновки й узагальнення. Усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла в житті людини.

5

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. «Дорогою ціною» Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

Учень / учениця: удосконалює навички аналізу пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору; пояснює відмінність між сюжетом і композицією; розповідає про почуття героїв, спираючись на текст; аналізує образ Соломії (за складеним планом); розвиває вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв; уміє пояснити образи часу і вічності в повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків; висловлює роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах. Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

2

Олександр ДОВЖЕНКО. «Ніч перед боєм» Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про Велику Вітчизняну війну. «Ніч перед боєм» — твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час воєнного лихоліття. Образи діда Платона і діда Савки — представників українського трудового народу. Їхній моральний урок для солдатів.

Учень / учениця: знає найголовніші факти з біографії митця; вдумливо читає твір; уміє виокремити в ньому основне; характеризує образи діда Платона і діда Савки; пояснює той важливий моральний урок, який продемонстрували ці герої власним самовідданим вчинком; уміє визначити ідею твору, висловити власну думку про поняття патріотизму, героїзму у воєнний та мирний часи. Виховання почуття патріотизму.

5

Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка Беркути» Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.

Учень / учениця: уміє переказувати сюжет твору, пояснювати особливості композиції, висловлювати міркування про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про моральний вибір у житті; характеризує образи героїв твору; дискутує про вплив оточення на виховання дитини. Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.

2

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало»
Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії.

Учень / учениця: удосконалює навички коментувати сюжет творів; переказувати найвагоміші епізоди; уміє пояснювати алегоричність образу коня Шептала; характеризувати його, давати власну оцінку його поведінці; дискутувати про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність.

Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях.

3

Юрій Винничук. «Місце для дракона»

Повість – казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.

Учень / учениця удосконалює навички коментувати сюжет, уміє переказувати найвагоміші епізоди; пояснити підтекст твору, алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя.

Розвиток естетичного смаку, уміння бачити красу і силу художнього слова.

4

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.

Учень / учениця: удосконалює навички виразного читання, проблемно-образного аналізу твору;

уміє переказувати гумористичні

ситуації, характеризувати образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.

Поетизація першого почуття, виховання культури спілкування підлітків, підготовка їх до реалій життя.

4

(упро-довж року)

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення з творами письменників-земляків.

Учень / учениця: знає про письменників, які народилися в рідному краї; читає їхні твори (на вибір); уміє прокоментувати їхні ідейно-художні особливості, висловити

власні судження і враження про ці твори.

Шанобливе ставлення до талановитих земляків.

2

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення

Учень / учениця:

згадує про письменників і твори, що вивчалися упродовж року;

закріплює вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.

Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція — важливі риси характеру особистості


Методист

відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін О.П.Коваленко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
Особливості вивчення української мови та літератури в 2016/2017 н р пов’язані зі змінами, внесеними до навчальних програм у 10-11-х...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури...
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови...
Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
И працювали над проблемою «Науково-методичний супровід викладання української мови та літератури з урахуванням компетентнісного,...

Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови у 2016-2017 навчальному році
...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови й літератури у 2015-2016 навчальному році
При підготовці до нового навчального року звернути увагу на ознайомлення з новими документами щодо організації навчально-виховного...

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
...

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році
У 2016-2017 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному...

Методичні рекомендації щодо ведення зошитів з української мови та літератури
України від 28. 04. 2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів І перевірки...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
З 1 вересня 2013 року в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка