Пошук по сайту


Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Сторінка1/3
  1   2   3
ДОДАТОК 1

до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 01.09.2008 № 111
А Л Г О Р И Т М

роботи щодо організації навчання за екстернатною формою
Нормативно-правове забезпечення

 1. Закон України «Про загальну середню освіту».

 2. Закон України «Про громадянство України».

 3. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 №244\2008.

 4. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні».

 5. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

 6. Постанова Кабінету міністрів України від 26.02.1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні».

 7. Положення про визнання іноземних документів про освіту, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 року № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.09.2003 року за № 878\8199.

 8. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 року № 431 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 року за №  489\15189.

 9. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 року № 94 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 року за № 151\14842.

 10. Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 року № 579 (у редакції наказу МОНУ від 17.03.2008 року № 187).

 11. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 року № 584 (у редакції наказу МОНУ від 17.03.2008 року № 186).

 12. Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року № 319 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 року за № 383\15074.

 13. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року № 371.

 14. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.06.2008 року № 1\9-360 «Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності».

 15. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.11.2003 року № 1\9-543 «Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей-громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників».

 16. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.06.2007 року № 01-10\3571 «Про атестацію екстернів, які самостійно прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеню навчання».

 17. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 19.03.2002 року № 745 «Про умови переведення учнів першого класу до третього (атестація екстерном).

 18. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 12.05.2004 року № 2004 «Щодо визнання іноземних документів про освіту».


Загальні положення
При прийнятті заяв звернути увагу:

 • навчання учнів-екстернів здійснюється тільки у навчальному закладі, який:

  • для дітей та підлітків шкільного віку – денний загальноосвітній навчальний заклад, визначений наказом управління освіти районної у місті Харкові ради,

  • для повнолітніх – вечірня загальноосвітня школа або денний загальноосвітній навчальний заклад, у складі якого є класи з вечірньою формою навчання, визначений наказом управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради (з метою упорядкування даної роботи та у зв’язку з відсутністю даних закладів в окремих районах);

 • перевірити, чи має можливість дана особа пройти річне оцінювання та атестацію (п.1.3. Положення про екстернат);

 • здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком;

 • на місце проживання або місце попереднього навчання, законність перебування в Україні;

 • заява подається тільки на ім’я директора школи. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, неповнолітні – батьки або особи, які їх замінюють;

 • до заяви додаються оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас. Копія свідоцтва про народження або паспорта, дані флюорографічного обстеження;

 • у разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі – довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, в якому навчався екстерн;

 • у разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна (п.2.2 Положення про екстернат);
 • приймання заяв від екстернів (за курс базової загальної середньої освіти

або курс повної загальної середньої освіти) починається з 1 жовтня і закінчується не пізніше 1 березня поточного навчального року (як виняток, до 10 березня). Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується. В окремих випадках (п.4.1 Положення про екстернат) можуть установлюватися інші терміни.

 • екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів;

 • наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації;

 • екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.


Організація екстернату

(за курс базової загальної середньої освіти

або курс повної загальної середньої освіти)


 1. Після збору заяв директор навчального закладу пише подання до управління освіти районної у м.Харкові ради з проханням дозволити відповідним громадянам пройти атестацію екстерном і отримати відповідний документ про освіту (зразок 1).

 2. Управління освіти районної у м.Харкові ради (далі РУО) надає на розгляд управлінню освіти Харківської міської ради всі подані на екстернат документи, після позитивного вирішення питання видає наказ «Про надання дозволу пройти атестацію у формі екстернату і отримати відповідний документ про освіту» (зразок  2).

 3. Видається наказ по школі «Про зарахування учнів для атестації у формі екстернату і отримання відповідного документу про освіту» ( обов’язкове посилання на нормативні документи і дозвіл РУО).

 4. До 20 березня до управління освіти Харківської міської ради у 2 примірниках надаються списки учнів, які подали заяви на атестацію у формі екстернату.

 5. Після зарахування дані про учнів заносяться до алфавітної книги. Можливе ведення окремої книги. В учнів, які переводяться на екстернат і навчаються у даному закладі № особової справи не змінюється, а робиться запис «переведений на екстернат».

 6. Заводяться особові справи звичайного зразка, на яких проставляється номер реєстрації в алфавітній книзі.

 7. Заводиться класний журнал звичайного зразка.

 8. Проводяться установчі збори, на яких здійснюється ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Положенням про екстернат, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, іншими нормативними документами, програмами з навчальних предметів.

 9. Графік проведення консультацій затверджується директором. Терміни їх проведення визначаються у наказі по школі «Про організоване закінчення навчального року».

 10. Склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання погоджується з РУО і затверджується наказом директора.

 11. Завдання для проведення річного оцінювання погоджує РУО, затверджує директор.

 12. Графік проведення річного оцінювання погоджується з РУО і затверджується директором. Річне оцінювання здійснюється до 30 травня.

 13. Річне оцінювання проходить виключно у письмовій формі.

 14. Письмові роботи зберігаються протягом року.

 15. Перелік предметів для річного оцінювання визначається наказом управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.

 16. Результати оцінювання вносяться у протоколи встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат», та класні журнали.

 17. Після завершення річного оцінювання проводиться засідання педагогічної ради про допуск екстерна до державної підсумкової атестації (всі учні, які отримали від 1 до 12).

 18. Дане рішення затверджується наказом по школі і доводиться до відома екстернів.

 19. До початку державної підсумкової атестації (далі ДПА) до управління освіти Харківської міської ради у 2 примірниках надаються списки екстернів, які допущені до ДПА.

 20. Проходження ДПА здійснюється на загальних підставах відповідно до Положення [9].

 21. Результати вносяться у протоколи встановленого зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат» та класні журнали.

 22. Рішення про випуск учнів і отримання ними відповідних документів про освіту приймається на засіданні педагогічної ради і затверджується наказом по школі.

 23. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками, що дає право пройти атестацію (без річного оцінювання) у наступному навчальному році.

 24. Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Золотою та Срібною медалями екстерни не нагороджуються [10,11].

 25. Після отримання документів до управління освіти Харківської міської ради у 2 примірниках надаються списки учнів, які отримали відповідні документи про освіту.

 26. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи. На кінець навчального року у алфавітній книзі учнів-екстернів – 0.


Організація екстернату

(перевідний екстернат 1-8, 10 класи)


 • учня 1 класу можна переводити до наступного класу початкової школи у першому семестрі навчального року при успішному опануванні відповідного матеріалу за перший клас та за перший семестр другого класу;

 • заяви на перевідний екстернат (2-8, 10 класи) подаються батьками учнів або особами, які їх замінюють до навчального закладу, де навчається учень, до 10 червня навчального року.

 • атестація учнів, які самостійно прискорено опанували навчальний матеріал наступного класу, проводиться протягом червня і закінчується не пізніше 1 липня;

 • до атестації у формі екстернату допускаються учні, які за результатами річного оцінювання мають високий рівень навчання з усіх предметів; за роки навчання були нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».
 1. Після прийому заяви від батьків учня або осіб, які їх замінюють, на засідання педагогічної ради виноситься питання «Про надання можливості учню (П.І.П, клас) пройти атестацію за наступний клас (конкретно)у формі екстернату. Приймається рішення: «Порушити клопотання перед управлінням освіти відповідної районної у м.Харкові ради щодо надання можливості учню (П.І.П, клас) пройти атестацію у формі екстернату».

 2. Після позитивного розгляду управлінням освіти Харківської міської ради наданих документів РУО на підставі заяви батьків, результатів річного оцінювання, рішення педагогічної ради закладу, клопотання директора навчального закладу освіти (зразок 3) порушує відповідне клопотання перед Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (зразок 4).

 3. У разі позитивного рішення РУО видає наказ «Про надання дозволу пройти атестацію у формі екстернату» (зразок  5).

 4. Видається наказ по школі «Про надання дозволу пройти атестацію екстернатом» (обов’язкове посилання на нормативні документи, рішення педагогічної ради, погодження з управлінням освіти Харківської міської ради, дозвіл ГУОНХОДА, наказ РУО).

 5. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація, визначається з урахуванням усіх навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану відповідного класу конкретного загальноосвітнього навчального закладу, погоджується з РУО і затверджується наказом по школі.

 6. Склад атестаційних комісій для проведення оцінювання погоджується з РУО і затверджується наказом директора.

 7. Завдання для проведення атестації погоджує РУО, затверджує директор.

 8. Графік проведення атестації погоджується з РУО і затверджується директором.

 9. Атестація проходить переважно у письмовій формі.

 10. Результати оцінювання фіксуються у відомості навчальних досягнень екстерна (додаток до Положення про екстернат).

 11. Після проходження учнем атестації з усіх предметів відповідальною особою заповнюється загальна відомість про навчальні досягнення учня. Вважається, що учень успішно опанував навчальний матеріал наступного класу, якщо його досягнення на достатньому та високому рівнях.

 12. За результатами атестації педагогічною радою приймається рішення про переведення учня до класу, що є наступним тому, за який складено атестацію, або надає рекомендації щодо доцільності продовжити навчання в класі, до якого учень був переведений відповідним рішенням педагогічної ради.

 13. Видається відповідний наказ по школі.

 14. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи.

 15. Після видання наказу до управління освіти Департаменту з гуманітарних питань надається пакет документів:

 • результати річного оцінювання за попередній клас;

 • копія загальної відомості про навчальні досягнення учня, яка заповнюється за результатами атестації;

 • відповідний наказ по школі за результатами атестації.


Удальцова, 7157334


Зразок 1


Начальнику

управління освіти

___________ районної у м. Харкові ради
П.І.П.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту"
України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", державної програми „Вчитель", міських та районних програм у галузі „Освіта",...

Затверджено
Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Управлінської діяльності щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів у 2008-2009...

Закон “Про загальну середню освіту”
Заступник начальника управління освіти І науки Волинської облдержадміністрації Махомед Михайло Хомович

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

План роботи управління освіти чернівецької міської ради на 2011/2012...
Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону праці»,...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Здоров’я дітей – соціальна цінність, невід’ємна частина су- спільного багатства, а тому формування здорового способу життя розглядається...

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка