Пошук по сайту


Індивідуальні завдання за практичним курсом з предмету

Індивідуальні завдання за практичним курсом з предмету


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДВННЯ (заочна форма навчання) “ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”

Індивідуальні завдання за практичним курсом з предмету

«Імітаційне моделювання»

1. Вимоги до виконання індивідуальної роботи:

1. Варіант N в контрольній роботі вибирається за допомогою останніх двох цифр k в заліковій книжці (якщо останні цифри шифру – 00, то варіант 10).

2. Робота оформляється в роздрукованому виді та на електронному носієві.

2. Зміст звіту:

1. Постановкa задачі.

2. Опис особливостей імітаційної моделі.

3. Програма моделі на GPSS (дистрибутив системи GPSS World можна знайти на сайті фірми Minutenan www.minutemansoftware.com).

4. Блок-схема моделі.

5. Результати моделювання (файл REPORT).

6. Графічне і табличне представлення результатів.

7. Аналіз отриманих результатів. Висновки.

8. Електронний варіант.

3. Індивідуальні завдання:

Варіант 1. На заводі є 100 верстатів. Час напрацювання на відмову для кожного верстата складає 10±0,5 години. Після поломки верстата робітник прямує в комору за запасною деталлю. Комірник працює один, і йому потрібно 6±2 хвилини на пошук необхідної деталі. Після лагодження верстата робітник поновлює свою роботу.

а) Напишіть модель на GPSS для цього випадку, виконайте моделювання на інтервалі 400 ч модельного часу. Визначите долю верстатів, що простоюють в кожен момент часу. Нехай вартість втрат із-за поломки верстата і простою робітника складає 18$ в годині. Який в цьому випадку збиток підприємству протягом часу моделювання?

б) Напишіть модель на GPSS для випадку коли працюють два комірника, яким потрібно відповідно 8±4 та 10±4 хв на пошук деталі. Виконайте моделювання протягом 6 годин.
Варіант 2. Робітники трьох типів приходять в комору за запасними частинами. Інтервали часу їх приходу і часу обслуговування показані в таблиці 5.1. У коморі працює тільки один комірник.

а) Напишіть на GPSS модель роботи такої комори. Потім виконаєте моделювання протягом одного робочого дня (8 год). Модель повинна забезпечувати роздільний збір статистичних даних за кожним типом робітників. Зіставте результати, отримані для черг усіх трьох типів.

Таблиця 5.1

Тип робітника

Розподіл інтервалів часу приходу, хв

Розподіл інтервалів часу обслуговування, хв

1

30±10

12±5

2

20±8

6±3

3

15±5

3±1


Варіант 3. На станції автосервісу виробляється послідовно дві операції. На першій з них задіяний один робітник. Її час виконання 15±7 хв. На другій операції одночасно працюють два робітників, кожен з яких обслуговує автомобіль за 30±10 хв. Автомобілі прибувають в майстерню через 12±5 хв. Промоделюйте цю систему протягом одного дня (8 годин). Визначите характеристики черги автомобілів на першу і на другу операцію, завантаженість робітників. Внесіть свої пропозиції по поліпшенню роботи системи.
Варіант 4. У майстерні працюють два перукарі, і є три крісла для очікування клієнтів. Час обробки клієнта для кожного перукаря дорівнює 15±4 хв. Клієнти приходять в перукарню через 6±3 мін, але залишаються в ній тільки у тому випадку, якщо є вільні місця для очікування. Визначіть характеристики роботи системи (у тому числі кількість клієнтів, що дістали відмову). промоделюйте роботу системи протягом 8-часого робочого дня.
Варіант 5. Напишіть модель, що описує роботу системи обслуговування, показану на рис. 5.1. На станцію 1 обслуговування транзакти (заявки) приходять кожні 115±30 с. Час обслуговування на станціях 1 і 2 рівне 335±60 і 110±25 с відповідно. Передбачається, що між двома станціями існує необмежена черга.

Використовуйте модель для визначення середнього значення довжин двох черг (моделювання проведіть протягом 10 днів, система працює 24 години в добу).

Прихід


Черга 1

Черга 2


Станція 2

(один канал обслуговування)Станція 1

(три канали обслуговування)


Рис. 5.1.

Варіант 6. Торговельна фірма планує приймати замовлення клієнтів на придбання товарів по телефону, для чого встановлюється МІНІ-АТС з трьома телефонними апаратами. Імовірно заявки поступатимуть з інтервалом 4±2 хвилин. Якщо замовлення поступає, коли усі лінії зайняті, то клієнт дістає відмову. 60% клієнтів, що дістали відмову, намагаються передзвонити через 10±2 хв. Якщо і ця спроба виявляється невдалою, то вони звертаються в іншу фірму. Тривалість оформлення замовлення складає 8±2 хвилини. Промоделируйте роботу такої системи протягом 8 годин (робочого дня). Який відсоток заявок діставатиме відмову?

Варіант 7. У майстерні по ремонту апаратури працюють 3 досвідчені майстри. В середньому телевізори прибувають в ремонт через 48±10 хв. Кожен з майстрів витрачає на ремонт одного телевізора 192±30 хв. Після ремонту телевізор проходить контроль його справності. Один контролер витрачає на процес перевірки одного телевізора 30±20 хв. Після контролю близько 10% телевізорів вирушають в повторний ремонт (стають в загальну чергу очікування ремонту). Промоделюйте роботу системи протягом одного робочого тижня (5 днів по 8 годин). Оцініть завантаженість майстрів і контролера і середній час очікування ремонту одним телевізором.
Варіант 8. На заправній станції є 3 заправних колонки. Заправка одного легкового автомобіля триває 120±30 с. Автомобілі, що потребують заправки бензином, прибувають на АЗС кожні 60±10 с. Крім того, через 330±40 с на АЗС прибувають вантажні машини, які обслуговуються поза чергою протягом 330±60 с. Визначити середній час перебування в черги легкового автомобіля, промоделировав роботу системи протягом 3 діб (автозаправка відкрита 24 ч в добу).
Варіант 9. На прийом до лікаря терапевта приходять пацієнти двох типів: 1) мають карту хвороб на руках і час їх приходу розподілено рівномірно в інтервалі а; 2) прийшли на прийом вперше, час їх приходу через b хвилин. Час прийому пацієнтів першого типу с хвилин, а другого типу - d хвилин.

Модель роботи лікаря повинна забезпечити збір статистики про чергу. Необхідно промоделировать роботу лікаря протягом е годин.

a

b

c

d

e

10±5

15±7

11±4

16±9

4


Варіант 10. У кінотеатрі працює тільки одна каса, яка обслуговує клієнтів 3-х типів. Клієнти першого типу поступають кожні 1810 мін, другого 2711, третього 15±5; на їх обслуговування витрачається відповідно до 199 хв, 157 хв, 10±3 хв. Змоделювати роботу каси протягом 5 годин.

Література

1. Лоу, А. Імітаційне моделювання / А. Лоу, В. Кельтон. - СПб. : Пітер, 2004. – 190 с.

2. Шрайбер, Т. Дж. Моделювання на GPSS/ Т. Дж. Шрайбер. - М.: Машинобудування, 1980. – 592 с.

3. Коротка Л.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Імітаційне моделювання” для студентів спеціальностей ІС, СКС заочної форми навчання. Дніпропетовськ УДХТУ, 2010. №1965. – 42 с.

4. Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основи імітаційного моделювання різних систем/ Е.М. Кудрявцев. - М.: ДМК, 2004. 318 с.

5. Томашевский В.М. Имитационное моделирование в среде GPSS / В.М.Томашевський, О.Г.Жданова. – М.: Бестселлер, 2003. – 416 с.

6. Томашевський В.М. Вирішення практичних завдань методами комп'ютерного моделювання: Навчальний посібник/ В.М.Томашевський, О.Г.Жданова, О.О.Жолдаков.- К.: Корнійчук, 2001.- 268с.

7. Томашевський В.М. Моделювання систем: Підручник для студентів ВНЗ. К.: BHV, 2005, - 352с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Олеся Гончара Т. А. Зайцева, П. А. Дзюба індивідуальні завдання для...
З 17 Зайцева Т. А. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» [Текст]: навч...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів
Методичні вказівки та контрольні завдання з предмету “Технічна експлуатація автомобілів” складено у відповідності з програмою затвердженою...

Методичні вказівки щодо виконання та завдання контрольної роботи...
Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін та практичної підготовки

Конспект лекцій за курсом «інформаційні системи та технології»
Конспект лекцій за курсом «інформаційні системи та технології» / Укладачі: Борисенко І.І., Скакун Л. В лебедєва О. Ю., Абросімов...

Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...

Індивідуальні освітні програми як засіб урахування відмінностей «нестандартної» дитини
«Індивідуальні освітні програми як засіб урахування відмінностей «нестандартної» дитини»

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні контрольних робіт за курсом «сапр тп» (для студентів...

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при виконанні контрольних робіт за курсом «сапр тп» (для студентів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка