Пошук по сайту


Тема заняття

Тема заняття

Навчально-методична картка самостійного вивчення № 21-с/а
Навчальна дисципліна ФІНАНСИ
Тема заняття Страховий ринок України
Питання що виноситься на самостійне вивчення

Анатомія договору страхування
Мета вивчення освоїти зміст майнового страхування та його роль в суспільстві
Література:

Закон України «Про страхування» Верховна Рада України; Закон від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 ( Розділ ІІ статті 16-29)
План вивчення

Поняття, змісті основні вимоги до страхових договорів 
Права та обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання
Процедура підготовки та укладання договору 
Вирішення спорів і припинення дії договору 
Питання для самоперевірки.

1. На підставі якого документа укладається договір страхування?

2. Який порядок укладання договору страхування?

3. Пільги , які можуть передбачатись у договорі.

4. Зобов’язання сторін.

5. Особливості сплати страхової премії.

6. Чи існує різниця між такими документами, як "страховик договір", "страховий поліс", "страхове свідоцтво"?
1) Так;
2) існує незначна різниця;
3) різниці немає.
7. Чи існують законодавчі обмеження на максимальний термін страхування за одним договором?
1) Так;
2) ні;
3) так, на окремі види страхування.
8. Хто може припинити дію договору страхування?
1) Страхувальник;
2) Ліга страхових організацій;
3) страховик;
4) судові органи.

Методичні рекомендації

Питання опрацювати по вищевказаному плану і законспектувати.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема заняття
Дидактична мета заняття: формування знань щодо сутності, структури та видів оцінки основних виробничих фондів на підприємстві

Тема заняття
Мета проведення заняття: навчитись отримувати достатні та прийнятні аудиторські докази; з’ясувати поняття робочих документів аудитора,...

Тема заняття
Мета проведення заняття: оволодіння методикою визначення аудиторського ризику та його складових, набуття навичок з’ясування видів...

Тема Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів 3 Практичне...
Практичне заняття Використання табличного процесора Excel у юридичній діяльності 6

Конспект заняття хору “Радість”№2 Тема заняття: Практична робота:...
Тема заняття: Практична робота: розбір духовного твору Д. Бортнянського ”Ангел вопияше”

План-конспект заняття гуртка «Школа безпеки» 2 рік навчання Тема заняття
...

Тема заняття
Мета проведення заняття: визначення джерел аудиторських доказів перевірки необоротних активів, набуття навичок зі складання плану...

Тема заняття: Аудит активів, пасивів та фінансової звітності
Мета проведення заняття: визначення джерел аудиторських доказів перевірки власного капіталу, набуття навичок зі складання плану та...

Тема заняття

Тема заняттяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка