Пошук по сайту


Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки

Питання з курсу “Основи охорони праці” студентів бакалаврського рівня підготовки

Питання з курсу “Основи охорони праці”

студентів бакалаврського рівня підготовки 1. Правове і нормативно-технічне забезпечення охорони праці. Загальний огляд.(закони, норми, стандарти, правила і т.п. з охорони праці).

 2. Поняття охорони праці. Роботодавець. Працівник.(Закон України «Про охорону праці». Ст.1)

 3. Управління охороною праців та обовязки роботодавця..(Закон України «Про охорону праці». Ст.13,14,15)

 4. Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів.

 5. Органи державного управління охороною праці. Органи державного нагляду і громадського контролю за охороною праці. ..(Закон України «Про охорону праці». Ст.31,38,41)

 6. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

 7. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві….». Ст.6).

 8. Особи, які підлягають обовязковому страхуванню від нещасного випадку (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві….». Ст.8).

 9. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасного випадку (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві….». Ст.21).

 10. Виплати працівникові або особам які були на його утраманні в разі ушкодження його здоров’я або в разі його смерті (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві….». Ст.21).

 11. Виплати та інші витрати на відшкодування шкоди потерпілому в разі нещасного випадку (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві….». Ст.34).

 12. Метеорологічні умови виробничого середовища. Нормування метеорологічних умов.

 13. Поняття про терморегуляцію організму людини і її звязок з метеоумовами.

 14. Прилади для вимірювання параметрів метеоумов.

 15. Забезпечення нормативних значень метеоумов. Засоби і заходи регулювання метеоумов.

 16. Штучне освітлення виробничих приміщень. Види штучного освітлення. Світлотехнічні одиниці. ++++

 17. Джерела світла. Порівняльні характеристики джерел світла.

 18. Природнє освітлення, його нормування.Види природнього освітлення.

 19. Штучне освітлення, нормування, розрахунок. Організація штучного освітлення виробничих приміщень.

 20. Природне освцітлення виробничих приміщень.

 21. Поняття про шкідливі речовини. Класифікація шкідливих речовин.

 22. Колективні та індивідуального заходи захисту від шкідливих речовин.

 23. Шкідливі речовини виробничого середовища. Дія шкідливих речовин на організм людини.

 24. Шкідливі речовини виробничого середовища. Нормування. Заходи захисту від пилу, газів і парів.

 25. Виробничий шум і його вплив на організм людини. Нормування.

 26. Основні методи боротьби з шумом.

 27. Виробничий шум. Вплив шуму на організм людини. Характеристики шуму.

 28. Виробничий шум. Нормування шуму. Одинииці вимірювання рівів шуму. Основні методи боротьби з шумом.

 29. Дія електричного струму на організм людини. Види дії.

 30. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

 31. Класифікація електричних травм. Місцеві електричні травми.

 32. Класифікація електричних травм. Загальні електричні травми - електричні удари.

 33. Електричний опір тіла людини.

 34. Залежність наслідків ураження людини від сили струму. Фібріляція. Дефібріляція.

 35. Електричні травми. Класифікація електричних травм.

 36. Захисні заходи в електроустаткуванні. Загальний огляд.

 37. Занулення, його призначення. Основні визначення. Межі використання. Схема занулення. Принцип дії занулення.

 38. Використання малих напруг. Контроль і профілактика пошкоджень ізоляції. Подвійна ізоляція.

 39. Захисне заземлення. Принцип дії захисного заземлення. Улаштування заземлюючих пристроїв (на прикладі заземлюючого пристрою виробничого приміщення).

 40. Заземлення. Основні визначення. Межі використання захисного заземлення. Штучне і природнє заземлення. Нормування.

 41. Конструктивне виконання заземлюючих пристроїв.

 42. Пожежо- і вибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Температура спалаху і загорання рідин. Температурні границі вибуховості парів рідин.

 43. Основні поняття про процес горіння. Пожежа. Вибух.

 44. Основні поняття про процес горіння. Вибухонебезпечні суміші, НКГ, ВКГ та ін..

 45. Вибухо-пожежонебезпечні властивості речовин.Класифікація рідин по вибухо - пожежонебезпеці.

 46. Пожежна сигналізація і зв’язок. Автоматичне пожежогасіння.

 47. Вогнегасячі речовини і суміші.

 48. Способи і засоби гасіння пожеж. Первинні засоби гасіння пожежі.

 49. Три основні принципи попередження вибуху горючих газів, парів, пилу.

 50. Принципи, засоби і методи пожежогасіння.

 51. Блискавкозахист. Основні поняття. Надійність зон захисту. Грозова актиність регіонів та ін..

 52. Блискавкозахист. Види блискавкозахисту.


Література


 1. Основи охорони праці. Жидецький В.Ц. і інш. Видавництво «Афіша»,2000 р.

 2. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Жидецький В.Ц. та інші. Видавництво «Афіша»,2000 р.

 3. Закон України про охорону праці.

 4. Макаров Г.В. і інш. Охрана труда в химической промышленности.М.:Химия,1989,495с.

 5. Пряников В.И.Техника безопасности в хим.промышленности.-М: Химия,1989,281с.

 6. Щербина Я.Я. Основи противопожарной техники.- К, Вища школа,1977.

 7. Вредние вещества в промышленности.Под ред. Лазарева , -М:Химия,1976.Пожарная опасность веществ и материалов.Под.ред.И.В.Рябова,М.,т.1 и П.М:Стройиздат,1979.

 8. ГОСТи ССБТ.М.,Издательство стандартов.

 9. Строительние нормы и правила /СниПы/.Госстройиздат.

 10. Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружения.СН/305-77/.М.:Стройиздат,1977.

 11. Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных веществ и материалов.

 12. Нормы радиационной безопасности.НР Б-76-87.М: Энергоатомиздат, 1988-159 с.

 13. Санитарние нормы проектирования промишленных пред-приятий /СН-245-71 Госстройиздат/,1971.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Основи охорони праці
Основи охорони праці. Навчальний посібник. // Репета Б. М., Лягушкін А. Ю. – Львів, 2009 – 232 стор

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Реферат на тему: основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна. Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія...

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Юридичний факультет
...

Голова Держгірпромнагляду Сторчак С. О. 16 січня 2008 р. Рекомендації...
Рекомендації можуть використовуватись роботодавцями як один із інструментів забезпечення функціонування системи управління охороною...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка