Пошук по сайту


Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування студентами з предмету «Залізничні станції та вузли» [Текст] : Кіровський транспортний технікум уклад. Мельникова С. В. Кіровськ: ктт, 2010 Тема: Розрахунок приймально-відправних к

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування студентами з предмету «Залізничні станції та вузли» [Текст] : Кіровський транспортний технікум уклад. Мельникова С. В. Кіровськ: ктт, 2010 Тема: Розрахунок приймально-відправних к

Сторінка1/3
  1   2   3
ДИСЦИПЛІНА: «ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ»

для студентів гр.1ЗТ-13

Викладач: Мельникова Світлана Вікторівна
Студентам гр.1ЗТ-13 необхідно вивчити нижче надані теми і законспектувати їх у зошиті. Питання для самоперевірки допоможуть Вам скласти більш повний і якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після кожної теми, але конспектувати можна з будь-яких джерел, які на Ваш розсуд відповідають цій темі. Конспект можна вести російською або українською мовами.

Захист тем та семінарів буде очний! Наявність зошита з усіма темами - ОБОВ’ЯЗКОВА! При захисті, по кожній темі Ви отримаєте відповідну оцінку. Відсутність зошита - буде еквівалентна пропуску занять!

Практичні роботи виконуються після з’явлення в навчальний заклад на листах формату А4, завдання для виконання видається особисто викладачем кожному студенту.

В другому семестрі з дисципліни виконується курсова робота на тему: «Проектування проміжної станції». Завдання та номер варіанта для виконання роботи видається особисто викладачем кожному студенту.

Якщо студенту потрібна консультація викладача, свої запитання відсилайте на поштову скриньку melnikova­­­­­­­­_sv@mail.ru.

Необхідна література:

 1. Устройство пути и станций[Текст] : учебник для техникумов ж.-д. транспорта / К. Ю. Скалов, П. П. Цуканов. – 3–е изд. ,перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1983. – 320 с.

 2. Железнодорожные станции (устройство и организация работы) [Текст] : учебник для техн. школ. / А. М. Фефелов, Ю. Е. Лукьянов. – М.: Транспорт, 1985. – 295 с.

 3. Организация движения на железнодорожном транспорте [Текст] : учебник для техникумов / Д. П. Заглядимов, А. Б. Петров, Е. С. Сергеев [и др:] ; под. ред. В. С. Калинников; – 7 – е изд. ,перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1985. – 357 с.

 4. Залізничні станції та вузли [Текст] : навч. посібник / І. В. Берестов, Г. В. Шаповал, М. Ю. Куценко, М. В. Баздир [та інш:] ; за ред. І. В. Берестова. – Харків : Райдер, 2012. – 464 с. – ISBN5-978-966-1511-34-6.

 5. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР: ВСН. 56-78 [Текст]. – Взамен ВСН. 56-61 и ВСН. 56-65. – М. : Транспорт, 1978 – 171 с.

 6. Проектування проміжної станції. Виконання курсової роботи для студентів спеціальності 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» [Текст] : метод. вказівки / Кіровський транспортний технікум уклад. Мельникова С. В. – Кіровськ : КТТ, 2010

 7. Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування студентами з предмету «Залізничні станції та вузли» [Текст] : Кіровський транспортний технікум уклад. Мельникова С. В. – Кіровськ: КТТ, 2010

Тема: Розрахунок приймально-відправних колій на дільничній станції

План:

 1. Призначення та обладнання приймально-відправних колій

 2. Методи розрахунку приймально-відправних колій на дільничній станції

 3. Час заняття колії транзитним поїздом без переробки

 4. Час заняття колії поїздом, який надходить в розформування

 5. Час заняття колії поїздом свого формування перед відправленням

Питання для самоперевірки:

 1. Дайте характеристику поїздів та вагонопотоків.

 2. Якими методами визначають кількість приймально-відправних колій на дільничних станціях?

 3. Який порядок розрахунку кількості колій на дільничних станціях аналітичним методом?

 4. Який порядок розрахунку кількості колій на дільничних станціях графічним методом?

 5. Які операції виконують на станції з транзитними поїздами?

 6. Які операції виконують під час ТО? Хто його виконує?

 7. Які операції виконують під час КО? Хто його виконує?Література: [1] с.182-185

Практична робота№9

Розрахунок необхідної кількості приймально-відправних колій

Практична робота №10

Розрахунок необхідної кількості витяжних колій

Підготуйся до семінару «Дільничні станції»:

 1. Призначення, робота та комплекс пристроїв на дільничних станціях

 2. Схеми дільничних станцій

 3. Пристрої на дільничних станціях

 4. Ходові колії. Сортувальні та витяжні колії та їх кількість. Витяжні колії спеціального профілю, [1] с.185-187

 5. Інформація про підхід поїздів, вагонів і вантажів

 6. Натурний лист поїзда, [3] с.55-56

Тема: Технологія обробки транзитних поїздів без переробки на дільничних станціях

План

 1. Обладнання колій прийому транзитних поїздів в приймально-відправних парках

 2. Операції, які виконуються до прибуття поїзда

 3. Технічне обслуговування состава:

 • огляд під час руху, відцепка локомотива, огородження состава

 • розмітка та усунення несправностей

 • порядок відчеплення вагонів при технічній несправності

 1. Комерційний огляд состава та усунення комерційних несправностей

 2. Робота технічної контори при обробці поїзда та перевізних документів

 3. Особливості обробки поїзда при зміні лише локомотивної бригади

 4. Особливості обробки транзитного поїзда з частковою переробкою при відчепленні або причепленні до состава групи вагонів

Питання для самоперевірки:

 1. Яка мета технічного огляду поїздів?

 2. Яка мета комерційного огляду вагонів?

 3. Які операції виконують з поїздами при відправленні їй зі станції?

 4. Яка мета списування составів?

 5. Які особливості випробування автогальм при зміні локомотивної бригади?

Література: [3] с.47-49

Тема: Призначення і класифікація маневрів, маневрові пристрої та засоби

План:

 1. Визначення поїзних та маневрових пересувань

 2. Призначення маневрів в роботі станції

 3. Керівництво маневровою роботою

 4. Класифікація маневрів

 • по призначенню

 • по характеру виконання

 • по складності виконання

 1. Маневрові засоби, їх види

 2. Маневрові пристрої, умови їх застосування

Питання для самоперевірки:

 1. Які пересування називають поїзними?

 2. Які пересування називають маневровими?

 3. На кого на станції покладено керування маневрами?

 4. Хто виконує маневри на станції?

 5. Як класифікують маневри?

 6. Що відносять до маневрових пристроїв?

 7. Які умови застосування маневрових пристроїв?

 8. Що відносять до маневрових засобів? Назвіть їх види.

Література: [2] с.60-65

Тема: Техніка виконання маневрових робот на витяжних коліях. Методи формування і розформування складів поїздів

План:

1 Способи виконання маневрів на витяжних коліях

- осаджування, техніка виконання, умови застосування

- спосіб ізольованими одиночними поштовхами, техніка виконання, умови застосування

- спосіб серійних поштовхів, техніка виконання, умови застосування

- принцип маневрів багатогрупними поштовхами, техніка виконання, умови застосування

Питання для самоперевірки:

 1. Що відносять до маневрових пристроїв?

 2. Які умови застосування маневрових пристроїв?

 3. Як виконують маневри методом осаджування?

 4. Яка техніка виконання маневрів серійними поштовхами?

 5. У чому відмінність виконання маневрів серійними та одиночними поштовхами?

Література: [2] с61-62, 67-70

Підготуйся до семінару «Маневрова робота»:

 1. Керівництво маневровою роботою. Маневрові бригади , [2] с.65-67

 2. Основи теорії маневрової роботи і нормування маневрових операцій, [3] с.30-33

 3. Закінчення формування складів поїздів і маневрова робота з транзитними поїздами, [2] с.70-73

 4. Передові методи маневрової роботи. Безпека руху та техніка безпеки при маневрах, [2] с73-75

Тема: Визначення норм часу маневрового напіврейсу, технологічного часу на розформування-формування состава з витяжної колії

План:

 1. Нормування тривалості маневрового напіврейса

 2. Визначення технологічного часу перестановки состава із парка в парк

 3. Визначення технологічного часу розформування состава тепловозом на витяжній колії

Питання для самоперевірки:

Розв’язання задач по нормуванню часу на маневрову роботу з використанням підручника Заглядімова «Организация движения на железнодорожном транспорте»

Література: [3] с31-33, 34

Практична робота№11

Визначення норм часу маневрового напіврейсу і закінчення формування одногрупних поїздів

Тема: Визначення норм часу на закінчення формування: 1)одногрупного состава при накопиченні на одній колії, 2) багатогрупного (збірного)состава, що накопичується на одній колії

План:

 1. Визначення технологічного часу на закінчення формування одногрупного состава

 2. Визначення технологічного часу на закінчення формування багатогрупного (збірного) поїзда

Питання для самоперевірки:

Розв’язання задач по нормуванню часу на маневрову роботу з використанням підручника Заглядімова «Организация движения на железнодорожном транспорте»

Література: [3] с.34-36

Практична робота№12

Розрахунок норм часу на формування групових і збірних поїздів

Теми для самостійного опрацьовування:

  1. Загальна характеристика локомотивного господарства. Види пристроїв вагонного господарства , [1] с.196-202

  2. Інші види господарств на дільничних станціях: пристрої СЦБ і зв’язку, ПЧ, НХ, ЕЧ,Нодвод, [1] с. 202-204

Тема: Загальні умови та порядок проектування. Проектування парків та горловин. Примикання до дільничних станцій під’їзних колій

План:

 1. Загальні умови та порядок проектування

 2. Проектування парків і горловин

 3. Примикання під’їзних колій до дільничних станцій

 4. Розвиток і перебудова дільничних станцій

Питання для самоперевірки:

 1. Вихідні дані та сутність комплексного підходу до проектування дільничних станцій.

 2. Основні вимоги до проектування головних колій дільничних стан¬цій у плані і профілі.

 3. Які вимоги висуваються до проектування горловин дільничної станції?

 4. Яким чином забезпечується безпека руху поїздів і маневрової ро¬боти в горловинах дільничних станцій?

 5. Яким чином забезпечується встановлена пропускна спроможність при проектуванні горловин дільничних станцій?

 6. За рахунок чого досягається компактність горловин дільничних станцій?

 7. Які варіанти примикання під’їзної колії до дільничних станцій?

 8. Основні причини перебудови дільничних станцій.

 9. Як встановлюється черговість виконання робіт при перебудові дільничних станцій?

Література: [1] с.178-180, 187-190

Практична робота№13

Розробка немасштабної схеми дільничної станції у вісях

Тема: Призначення та основні види сортувальних станцій, розташування, класифікація. Характеристика вагоно- та поїздопотоків

План:

 1. Призначення сортувальних станцій на мережі залізниць

 2. Характеристика вагоно- та поїздопотоків

 3. Операції, які виконують на сортувальних станціях

 4. Класифікація сортувальних станцій

 • за характером роботи

 • за призначенням

 • за видом сортувальних пристроїв

 • за числом сортувальних комплектів (систем)

 • за взаємним розташуванням основних парків

 • за взаємним розташуванням головних колій для пропускання пасажирських поїздів відносно основних парків

 • за обсягом роботи

 • за числом підходів

Питання для самоперевірки:

 1. Які категорії поїздів формуються на сортувальних станціях?

 2. Яке призначення сортувальних станцій на мережі залізниць?

 3. Як класифікують станції за різними ознаками?

Література: [2] с107-108, [1] с204-205

Тема: Схеми однобічних та двобічних сортувальних станцій. Розташування головних колій

План:

 1. Односторонні сортувальні станції

 2. Двосторонні сортувальні станції

 3. Розташування головних колій на сортувальній станції

Питання для самоперевірки:

 1. За якими схемами проектують сортувальні станції?

 2. Які недоліки має схема сортувальної станції з послідовним розташуванням парків?

 3. В яких випадках застосовують схеми сортувальних станцій з паралельним розташуванням колій?

 4. Які переваги та недоліки схем двосторонніх сортувальних станцій?

 5. Які переваги та недоліки різних варіантів розташування головних колій на сортувальній станції?

Література:[2] с106-114

Підготуйся до семінару «Види і характеристика сортувальних пристроїв. Гальмівні засоби»

 1. Види і характеристика сортувальних пристроїв. Гальмівні засоби, [1] с226-229

 2. Сили опору, що діють на вагон при скочуванні з гірки. Розрахунок висоти гірки, [1] с232-234

 3. Розміщення сортувальних станцій на мережі залізниць. Основні пристрої на сортувальних станціях, [1] с205-206

 4. Промислові та портові сортувальні станції, [2] с212-214

Тема:Розрахунок висоти гірки. Основні фактори, що визначають висоту спускної частини гірки

План:

 1. Розподіл вагонів за ходовими якостями

 2. Поняття, які застосовують при визначенні висоти гірки

 3. Конструктивна висота сортувальної гірки

 4. Розрахункова висота сортувальної гірки

 5. Можливі варіанти співвідношення значень висоти гірки Нк та Нр

Питання для самоперевірки:

 1. Що таке конструктивна висота гірки?

 2. Що таке розрахункова точка?

 3. Які сили діють на вагон, що скочується з гірки?

 4. Як визначають початкову енергетичну висоту вагона на вершині гірки?

 5. Які є енергетичні висоти при скочуванні вагона з гірки?

 6. Що таке розрахунковий бігун? Які вони бувають?

 7. На скільки основних ділянок поділяють поздовжній профіль гірки в межах розрахункової довжини?

 8. Як визначають розрахункову висоту гірки?

Література: [1] с229-232

Тема: Профіль спускної частини. Розрахунок потужності гальмівних позицій

План:

 1. Значення спускної частини гірки та її вигляд

 2. Елементи поздовжнього профілю

 3. Значення ухилів елементів спускної частини гірки

 4. Розрахунок потужностей гальмівних позицій

Питання для самоперевірки:

 1. Скільки гальмових позицій проектують на спускній частині гірок різної потужності?

 2. На які основні ділянки поділяють поздовжній профіль гірки?

 3. Що таке вершина гірки?

 4. На скільки основних ділянок поділяють поздовжній профіль гір¬ки в межах розрахункової довжини?

 5. Що повинен забезпечувати поздовжній профіль гірки?

 6. Яке призначення гальмових засобів? їх різновиди та принцип дії.

 7. Як класифікують вагонні уповільнювачі, принцип їх дії?

 8. На яку умову розраховують потужність гальмових засобів спуск¬ної частини гірки?

 9. Скільки вагонних уповільнювачів встановлюють на першій галь¬мовій позиції?

 10. Де укладають башмакоскидачі на немеханізованій парковій галь¬мовій позиції?

Література: [1] с234-239

Практична робота№14

Розрахунок висоти гірки та потужності гальмівних засобів

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки по вивченню тем, винесених на самостійне опрацьовування...
Вам скласти більш повний І якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Кіровський...
Економіка (від грец оіїсопотіа керування домашнім господарством) -найважливіша сфера суспільних відносин, виробництва, розподілу,...

Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів
Методичні вказівки та контрольні завдання з предмету “Технічна експлуатація автомобілів” складено у відповідності з програмою затвердженою...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

К. М. Задорожний. Х. Основа, 2010. 110 с табл. (Б-ка журн. "Хімія";...
Методи підвищення ефективності навчання на уроках хімії [Текст] : [навч метод посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. Основа, 2010....

Методичні вказівки щодо виконання та завдання контрольної роботи...
Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін та практичної підготовки

Дослідження безтрансформаторного підсилювача потужності
Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Аналогові електронні пристрої” для студентів напрямку 0907 “Радіотехніка”...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки затверджено на засіданні кафедри “Телекомунікації” Національного Університету “Львівська політехніка”

Методичні вказівки з дисципліни «Корпоративне управління»
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 29. 11. 2012...

Микола Руденко : письменник, філософ, правозахисник[Текст] : біобібліографічний...
Микола Руденко : письменник, філософ, правозахисник[Текст] : біобібліографічний нарис: до 95-річчя від дня народження Миколи Руденка...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка