Пошук по сайту


План Вступ Теоретичні аспекти організації обліку на автотранспортних підприємствах Законодавчо-нормативна база організації обліку на автотранспортних підприємствах - Сторінка 8

План Вступ Теоретичні аспекти організації обліку на автотранспортних підприємствах Законодавчо-нормативна база організації обліку на автотранспортних підприємствах

Сторінка8/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Водити авто - нелегка робота, особливо, якщо враховувати те, що цим доводиться займатися і вдень, і вночі по 8 годин безперервно , а іноді і більше. При нарахуванні зарплати водіям повинні враховуватися всі особливості їхньої праці, щоб ця праця була оцінена і гідно оплачена.

Оплата праці водіїв


Графіки робочого часу

Для забезпечення безперебійної роботи підприємствами автотранспортного обслуговування розробляються графіки змінності. Середня тривалість робочого часу водіїв для складання графіків змінності визначається по формулі:

Тзм = (Нг * Кв) / 3 (ч.), де

Тзм - середня тривалість робочої зміни водіїв;

Нг - нормальна кількість робочих годин одного водія в даному місяці (за календарем);

Кв - кількість водіїв у бригаді, за якою закріплені автотранспортні засоби;

3 - загальна кількість робочих змін, закріплених за водіями транспортних засобів у даному місяці.

Графіки роботи повинні розроблятися, виходячи з норми робочих годин за обліковий період, з дотриманням норм робочого часу, що встановлюються Положенн ям № 18.

Для водіїв автотранспортних засобів, що працюють у режимі шестиденного чи п’ятиденного робочого тижня із загальними вихідними днями, застосовуються графіки роботи, що встановлені для всіх працівників даного підприємства. При роботі автотранспортного засобу в дві зміни за ним закріплюються два водії. Час початку і закінчення зміни водія визначається із врахуванням установленого підготовчо-заключного часу, часу виїзду на маршрут (у рейс) і повернення автотранспортного засобу, часу проведення передрейсового і післярейсового медичних оглядів. Перерва для відпочинку і харчування водіям надається тривалістю не менше 45 хвилин і не більше 2 годин, не пізніше ніж через 4 години після початку роботи. Ця перерва не включається в робочий час водія.

Первинний облік робочого часу

Облік робочого часу водіїв здійснюється в подорожніх листах автомобіля, сумарний час за якими заноситься до табелю обліку робочого часу. У подорожньому листі є спеціальний р озділ, у якому відображається час, витрачений водієм на виконану роботу з розшифровкою за її видами. Нижче наводиться фрагмент подорожнього листа, у якому фіксується робочий час водія.

На підставі даних табеля розраховують загальну кількість відпрацьованих годин за місяць для подальшого нарахування зарплати за тарифами. Мінімальна оплата праці не може бути нижче законодавчо встановленого мінімуму в розрахунку на відпрацьований час1.

1 У випадку, коли працівнику, який виконав місячну (часову) норму праці, нарахована зарплата нижче законодавчого мінімуму, підприємство повинне здійснити доплату до досягнення мінімального розміру оплати праці (ст. 95 КЗпП).

У протилежному випадку підприємство порушує вимоги Закону про оплату праці і на посадових осіб може бути накладений адміністративний штраф. Нарахування в соціальні фонди необхідно проводити від суми законодавчо встановленого мінімуму оплати праці.

Фрагмент подорожнього листа водія, що працює на рейсовому маршруті

    1. Організація контрольного процесу на АТП на прикладі ВКФ «Віта-Авто»

  • значення та основні завдання аудиту досліджуваної ділянки облікового процесу у взаємозв'язку із особливостями організації управління і виробництва на підприємстві;

  • методика проведення аудиту відповідних господарських операцій. Слід визначити джерела аудиту, методи, що застосовуються при проведенні аудиту; відношення автора роботи до розглянутих питань;

  1. законодавчо - нормативна база аудиту відповідних операцій.  • ролі головного бухгалтера і керівництва базового підприємства в організації контролю та аудиту щодо правомірності і законності здійснюваних господарських операцій:

  • використанню облікової інформації при здійсненні аудиту (слід звернути увагу на те, які реєстри бухгалтерського обліку, первинні документи, форми звітності використовуються для проведення аудиту);

  • організації зовнішнього аудиту і контролю відповідної ділянки обліку;

  • недолікам організації контрольно - аудиторського процесу та їх ліквідації, вдосконаленню методики аудиту.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Вступ 3
Розділ I. Основні теоретичні засади організації обліку І аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 6

Особливості обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу
Аналіз основних показників діяльності закритого акціонерного товариства “Красуня”. 56

Людмила Германенко Lyudmila Germanenko обгрунтування використання...
Запропоновано удосконалення процесу калькулювання собівартості на вітчизняних підприємствах шляхом упровадження системи variable-cost...

Вступ
Розділ накази – основна форма документування розпорядчої діяльності на підприємствах 9

К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту
Кафедра обліку І аудиту, Економічний факультет, Ужгородський національний університет

К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту
Кафедра обліку І аудиту, Економічний факультет, Ужгородський національний університет

1. Бухгалтерська облікова система
Але в практичній діяльності керівники українських компаній досі не мають чіткого розуміння цього виду обліку, що, мабуть, є головною...

Проект 22-07-04 І нструкц І я з обліку бібліотечних фондів України Основні терміни І поняття
Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського обліку

Закон про прибуток Закон України від 28. 12. 94 р. №334/94-вр «Про...
Відображення операцій з обліку фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку

Інструкція про організацію обліку, зберігання І видачі стрілецької зброї та боєприпасів
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка