Пошук по сайту


Бюлетень нових надходжень за жовтень 2016 року

Бюлетень нових надходжень за жовтень 2016 року

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


22

Н62

Нікітченко, М. С. Прикладна логіка : навчальний посібник / М. С. Нікітченко, С. С. Шкільняк ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ Київський університет", 2013. – 278 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


28.8

Г14

Гайворонский, И. В. Анатомия и физиология человека : учебник для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. – 5-е изд. стер. – Москва : Академия, 2009. – 496 с. – (Среднее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


28.8

Л34

Левашов, М. И. Биоэлектрические свойства костной ткани : монография / М. И. Левашов ; НАНУ, Институт физиологии им. А. А. Богомольца. – Киев : ГП "Информ.-аналит. агентство", 2015. – 278 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


28.9

П37

Плахтій, П. Д. Фізіологія людини : в 3 ч. Ч. 3. Тести залікових модулів / П. Д. Плахтій ; МОНУ, Кам'янець-Подільський ДУ. – Кам`янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2005. – 176 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-80 від 17.01.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

І-55

Імунологія : підручник для студ. біол. спец. вищ. навч. закладів / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо [та ін.] ; ред. Є. У. Пастер. – Київ : Вища школа, 2005. – 600 с. – Лист МОНУ № 1 /11-4904 від 24.11.2003 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К23

Каркищенко, Н. Н. Альтернативы биомедицины : монография : в 2 т. / Н. Н. Каркищенко. – Москва : Межакадемическое издательство ВПК, 2007. –

Т. 1. Основы биомедицины и фармакомоделирования. – 320 с. : 86 ил.;

Т. 2. Классика и альтернативы фармакотоксикологии. – 448 с. : 139 ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Н47

Лечебная физическая культура : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / С. Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева, М. И. Гершбург ; ред. С. Н. Попов. – 8-е изд., испр. – Москва : Академия, 2012. – 416 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

М62

Мінгазутдінов, А. Ф. Михайло Іванович Сікорський / А. Ф. Мінгазутдінов, Ю. В. Латиш ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 84 с. : іл. – (Видатні вихованці та педагоги).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

М69

Михайло Драгоманов: автожиттєпис / уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий, М. В. Томенко. – Київ : Либідь, 2009. – 444 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Т12

Табачник, Д. В. Істрія української дипломатії в особах : навчальний посіб. для студ., аспірантів спеціальностей "Історія", "Історія України", "Політологія", "Міжнародні відносини", "Державне управління" / Д. В. Табачник ; ред. В. М. Куценко ; МОНУ. – Київ : Либідь, 2004. – 640 с. : іл. – Лист МОНУ № 1/11-267 від 23.01.2004 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

У45

Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / ред. В. І. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. – 712 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Ч-96

Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : ПП Н. Брехуненко, 2008. – 64 с. : іл. – (Великі українці).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


63.5

У45

Українська етнологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров [та ін.] ; ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с. : іл. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-441 від 04.07.2006 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


65.05

А90

Асеев, Г. Г. Электронный документооборот : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г. Г. Асеев ; МОНУ. – Киев : Кондор, 2007. – 500 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-549 від 02.03.2006 р.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65.05

І-23

Івахненков, С. В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / С. В. Івахненков ; МОНУ, НУ "Києво-Могилянська академія". – Житомир : ПП «Рута», 2010. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


65.9

Ф34

Федулова, Л. І. Інноваційна економіка : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Л. І. Федулова ; МОНУ. – Київ : Либідь, 2006. – 480 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1223 від 31.05.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


66

І-90

Історія української політичної думки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. І. Обушний, Т. С. Воропаєва, І. М. Грабовська [та ін.] ; ред. М. І. Обушний; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 480 с. – Лист МОНУ № 1/11-15260 від 01.10.2012 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


66.4

М33

Матвієнко, В. М. Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність : навчальний посібник / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


83

С32

Сергійчук, В. Українські державники: Тарас Шевченко / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2014. – 312 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


83

С49

Слухай, Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Н. В. Слухай; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


86

Я76

Яроцький, П. Л. Релігієзнавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П. Л. Яроцький ; Київський університет туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2004. – 308 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1533 від 16.09.2003 р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


87.4

Ж79

Жоль, К. К. Вступ до сучасної логіки : навчальний посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищ. навч. закладів / К. К. Жоль ; МОНУ. – Київ : Либідь, 2002. – 152 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-29 від 08.01.2002 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


87.7

М18

Малахов, В. А. Етика спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Малахов. – Київ : Либідь, 2006. – 400 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-966 від 19.04.2006 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

М82

Москаленко, А. М. Історія вітчизняної педагогіки : навчальний посібник / А. М. Москаленко ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.00

М82

Москаленко, А. М. Історія педагогіки : навчально-методичний посібник / А. М. Москаленко ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.2

А66

Андрущенко, В. П. Світанок Європи : проблема формування нового учителя для об'єднаної Європи ХХІ століття / В. П. Андрущенко. – 3-тє вид. – Київ : Знання України, 2015. – 1100 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


74.2

Г85

Гриньова, M. В. Виховання: теорія і практика : навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / M. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; МОНМСУ, Полтавський НПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2011. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.2

П14

Пальчевський, С. С. Суґестопедія: історія, теорія, практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2006. – 360 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-103 від 28.01.2004 р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


74.5

П84

Професійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми : монографія / Г. В. Товканець, Т. О. Атрощенко, Х. В. Барна, Н. Брижак [та ін.] ; ред. Г. В. Товканець. – Київ : Кондор, 2015. – 268 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

М17

Максимова, Н. Ю. Основи психології девіантної поведінки : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н. Ю. Максимова ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 440 с. – Лист МОНУ № 14/18-Г-1344 від 11.06.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

П71

Предко, О. І. Психологія релігії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Предко ; МОНУ, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 480 с. – Лист МОНУ № 1/11-17624 від 18.11.2013 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

Я47

Яковлев, Б. П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности : учебное пособие для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 032100(62) "Физическая культура" / Б. П. Яковлев. – Москва : Советский спорт, 2014. – 312 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

Я47

Яковлев, Б. П. Основы спортивной психологии : учебное пособие для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 032100 - "Физическая культура" / Б. П. Яковлев. – 2-е изд., стер. – Москва : Советский спорт, 2014. – 208 с. : ил.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

П75

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Вісник Прикарпатського університету. Вип. 21. Фізична культура / МОНУ ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника, 2015. – 170 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.00

К93

Курысь, В. Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения : учебное пособие для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 034300(62) - "Физическая культура" / В. Н. Курысь. – Москва : Советский спорт, 2013. – 368 с. : ил.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.00

П58

Попов, Г. И. Биомеханика : учебник для студ. высш. учеб заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура" / Г. И. Попов. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2009. – 256 с. – (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

А16

Абрамова, Т. Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к тренировочным нагрузкам : учебно-методическое пособие / Т. Ф. Абрамова, Т. М. Никитина, Н. И. Кочеткова ; МСТМПРФ, ФГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России". – Москва : ТВТ Дивизион, 2015. – 104 с. : ил.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.02

И75

Иорданская, Ф. А. Минеральный обмен в системе мониторинга функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов / Ф. А. Иорданская, С. Н. Португалов, Н. К. Цепкова. – Москва : Советский спорт, 2014. – 96 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

К21

Кардиогемодинамика и физическая работоспособность у спортсменов : сборник / сост. Р. А. Меркулова. – Москва : Советский спорт, 2012. – 188 с. : ил. – (Атланты спортивной науки).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.10

Л84

Лукащук, В. І. Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : монографія / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк ; МОНУ, Харківський НУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Харківський НУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

С81

Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. Философия спорта : учебник для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 034300(68) - "Физическая культура" / В. И. Столяров, А. Л. Передельский, М. М. Башаева. – Москва : Советский спорт, 2015. – 466 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.10

Ф50

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 1(33) / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика ; МОНУ, Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки, 2016. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

Ф50

Физическая культура и спорт - основа здоровья нации : I Международная научно-практическая конференция (Душанбе, 19-22 октября 2012 г.) : сборник статей / МО Республики Таджикистан, Таджикский ИФК им. С. Рахимова. – Душанбе : ООО "ТОРУС", 2012. – 360 с. – Рос., англ., тадж. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

Ф56

Філософія спорту як трансдисциплінарна галузь знань : тези доповідей і виступів учасників VII Всеукраїнського "Круглого столу" з філософії спорту (наук.-практична конф. викладачів, молодих вчених, аспірантів та здобувачів) (Київ, 17 травня 2016 р.) / ред. М. М. Ібрагімов, Є. А. Пінчук, О. В. Андреєва [та ін.] ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ : НУФВСУ, 2016. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Д36

Дерека, Т. Г. Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади : монографія / Т. Г. Дерека ; ред. С. О. Сисоєва ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво ВП "Едельвейс", 2016. – 528 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

О-59

Онопрієнко, О. М. Організація і зміст навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у ВНЗ : навч.-метод. посібник / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, В. В. Загородній ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 64 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П78

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12-13 травня 2016 р.) / МОНУ; ММСУ, Львівський ДУФК. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 396 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С32

Сергієнко, В. М. Система контролю рухових здібностей студентської молоді: теорія і методологія фізичного виховання : монографія / В. М. Сергієнко ; МОНУ, Сумський ДУ. – Суми : Сумський ДУ, 2015. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С91

Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, присвяченої Всесвітньому Дню авіації і космонавтики (Київ, 21-22 квітня 2016 р.) : в 4 т. / ред. Л. В. Ясько, В. В. Білецька ; МОНУ, НАУ. – Київ : НАУ, 2016. – Укр., рос. мовами. –

Т. 1. – 96 с.;

Т. 2. – 64 с.;

Т. 3. – 84 с.;

Т. 4. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

У74

Усатова, І. А. Корекція порушень функціонального стану організму засобами йоги в спеціальних медичних групах : навчально-методичний посібник / І. А. Усатова, А. Д. Ведмедюк ; МОНУ, Черкаський НУ ім. Богдана Хмельницького, ІФКСіЗ, Кафедра фіз. виховання. – Черкаси : Черкаський НУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 56 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип. 6 / ред. О. С. Куц, Фурман Ю. М., Сметанський М. І. [та ін.] ; МОНУ, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця : ТОВ "Планер", 2006. – 560 с. – Укр., рос., англ. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

В46

Вільчковський, Е. С. Фізичне виховання школярів у різних країнах світу (історія та сучасність) : монографія / Е. С. Вільчковський, А. Е. Вільчковська, В. Р. Пасічник ; Кельцинський ун-т ім. Яна Кохановського ; Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки. – Петрков-Трибунальський : [б. в.], 2016. – 404 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

О-54

Олимпийские старты. 1-11 классы. Спортивно-оздоровительная деятельность / Е. П. Колганова, С. П. Колганова, Л. А. Соколова, Л. Д. Ласкина [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2013. – 256 с. : ил.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.116.04

О-64

Організація оздоровчих занять з фізичної культури для учнів із захворюваннями систем дихання та кровообігу : навч.-метод. посібник / уклад. О. П. Безкопильний, Н. В. Слаутіна, Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова ; МОНУ, Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Р81

Рощін, І. Г. Загальна фізична підготовка учнів ЗОШ: історія, теорія, практика (кінець XIX - початок XXI століть) : монографія / І. Г. Рощін. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.3(4Укр)

О-76

Осташевський, М. Л. Спортивній кузні Сумщини - 35 / М. Л. Осташевський. – Суми : Університетська книга, 2015. – 320 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)90

А47

Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и 032101 "Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев ; ред. П. В. Крашенинников ; МОНРФ, Московская ГЮА им. О. Е. Кутафина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2013. – 688 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(2)

А47

Алексеев, С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : учебник для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлениям 034300 "Физ. культура" и 034400 "Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" / С. В. Алексеев. – Москва : Советский спорт, 2013. – 520 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(2)

О-64

Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением : учебное пособие для проф. подготовки студентов по направлению подготовки 034300 "Физическая культура" / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов, Ю. А. Зубарев, В. П. Черкашин. – Москва : Советский спорт, 2013. – 464 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(2)

П65

Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 032100 -"Физическая культура" / А. В. Починкин. – Москва : Советский спорт, 2013. – 264 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.48

П76

Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений / МОНРФ. – Москва : Советский спорт, 2014. – 108 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.581

Ш31

Шахи : навчальна програма для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів і палаців культури та творчості / підгот. О. В. Вінниченко, О. М. Коваль, Л. В. Тимошенко, І. Р. Захарчук ; МОНУ ; МУССМС, Федерація шахів України. – Київ : [б. в.], 2010. – 84 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-609 від 19.07.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.6

Т33

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика : учебник для образовательных учреждений высш. проф. образования по направлению "Физическая культура" / Е. С. Крючек, Р. Н. Терехина, К. М. Иванов [и др.]. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 288 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.66

Л27

Латынина, Л. С. Гимнастика сквозь годы / Л. С. Латынина. – Новосибирск : ИД "Манускрипт", 2005. – 314 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.69

К43

Кирк, М. Хатха-йога в иллюстрациях / М. Кирк, Б. Бун, Д. Ди Туро ; пер. с англ. Е. Федотова. – Москва ; Санкт-Петербург : ДИЛЯ, 2012. – 240 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Ф53

Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере фитнес-услуг : организационно-правовые аспекты / С. С. Филиппов, Н. И. Антонова, С. И. Смирнов ; ред. С. С. Филиппов. – Москва : Советский спорт, 2015. – 256 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.715

Р58

Ровный, А. С. Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки : монография / А. С. Ровный, В. А. Галимский, Н. В. Бойченко ; МОНУ, ХГАФК. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – 248 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.729.7

О-75

Основи спортивного орієнтування : навчальний посібник / уклад. А. А. Слобожанінов, С. В. Мединський, Я. П. Галан, П. А. Слобожанінов ; Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький НУ, 2016. – 128 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

С30

Семібаламут, О. К. Маленькі мандрівки великою країною : веземо школярів на екскурсію / О. К. Семібаламут, Н. М. Коваль. – Київ : ТОВ "Видавничий дім "Перше вересня", 2016. – 232 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.82

М77

Моногаров, В. Д. Вершины моей жизни : к 90-летию В. Д. Моногарова / В. Д. Моногаров ; Федерация альпинизма и скалолазания Украины. – Киев : ЧП "Фирма "Гранмна", 2016. – 344 с. : фото.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


91

Б59

Бібліографічний покажчик наукових праць ректора, проректорів та деканів факультетів Національного університету фізичного виховання і спорту України / уклад. Т. М. Полтавець, ред. Т. О. Арєхова ; МОНУ, НУФВСУ. – Інформ.-довід. видання. – Київ : Олімпійська література, 2016. – 96 с. – (Наукові праці Національного університету фізичного виховання і спорту України ; Вип. 1).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

А65

Андрійцев, В. О. Удосконалення техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі спеціалізованої підготовки : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Валерій Олександрович Андрійцев ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2016. – 208 с. – Науковий керівник - проф., канд. пед. наук В. Ф. Бойко.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Б51

Бернада, В. В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : дис. ... канд. біол. наук : 03.03.13 / Вікторія Володимирівна Бернада ; МОНУ, Ужгородський НУ. – Ужгород, 2008. – 150 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук В. П. Фекета.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Г37

Герасимов, І. Г. Механізми та моделі регулювання функціонального стану організму жінок при дії ендогенних та екзогенних факторів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Ігор Григорович Герасимов ; Донецький ДМУ ім. М. Горького, НДІ медичних проблем сім'ї. – Донецьк, 2002. – 322 с. – Науковий консультант - проф., д-р біол. наук Ю. Є. Лях.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Д81

Дудник, О. К. Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м'язової діяльності : дис. ... канд. біол. наук : 03.03.13 / Олександр Кирилович Дудник ; Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 2008. – 164 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук Г. В. Коробейніков.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

К59

Козак, А. М. Контроль координаційних здібностей тенісистів 5-6 років на етапі початкової підготовки : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Антон Михайлович Козак ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2015. – 202 с. – Науковий керівник - доц., канд. пед. наук М. В. Ібраімова.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л63

Лисенко, С. Г. Адаптація респіраторної системи в умовах тривалої м'язової діяльності і стан деяких нейродинамічних та психофізіологічних функцій : дис. ... канд. біол. наук : 03.03.13 / Сергій Григорович Лисенко ; Луганський НПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2007. – 184 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук І. О. Іванюра.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

П64

Потоп, В. Макрометодика обучения юных гимнасток спортивным упражнениям на этапе специализированной базовой подготовки : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Владимир Потоп ; МОНУ, НУФВСУ. – Киев, 2016. – 446 с. – Научный консультант - проф., д-р пед. наук В. Н. Болобан.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Р17

Раздайбедін, В. М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень : дис. ... канд. біол. наук : 03.03.13 / Віталій Миколайович Раздайбедін ; Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2005. – 174 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук І. В. Іванюра.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень нових надходжень за червень 2013 року
А. В. Іпатов, О. М. Лисунець, І. Я. Ханюкова [та ін.]; Моз україни; Український державний нді медико-соціальних проблем інвалідності...

Література для дітей
Пропонуємо Вашій увазі бюлетень нових надходжень літератури до бібліотек Вознесенської цбс

Бюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с

Бюлетень нових надходжень
Державне регулювання розвитку вищої освіти в Україні: автореф дис д-ра екон наук: спец. 08. 00. 03 / М. Ю. Авскєнтьєв. К.: Ндеі,...

Бюлетень нових надходжень за квітень 2014 року
Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв'язування задач : навчальний посібник для студентів...

Бюлетень нових надходжень
Управління технічним розвитком підприємств на стратегічних засадах : автореф дис канд екон наук: спец. 08. 00. 04 / В. О. Данилюк....

Бюлетень нових надходжень
Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф дис канд екон наук : спец. 08. 00. 03 / О. В. Білаш. –– Львів : лну...

Бюлетень нових надходжень
Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку : автореф дис д-ра екон наук: спец. 08. 00. 03 / О. П. Крайник....

Бюлетень нових надходжень
Активізація контрольної функції держави в умовах фінансової нестабільності : автореф дис канд екон наук спец. 08. 00. 03 / Р. М....

Бюлетень нових надходжень
Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVI початок XVII ст.) : автореф дис д-ра іст наук: спец. 07. 00. 01 / Н....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка