Пошук по сайту


Література - Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Сторінка3/5
1   2   3   4   5

Література:


 1. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 2. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 3. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 4. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 5. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


2.3. Тематика і плани практичних (лабораторних), семінарських занять

(всього по курсу 16 годин)

Тема 1. Введення в психологію спорту

Тема семінару 1. Міжнародний спортивний рух і психологія спорту

Мета:

Контроль і розширення знань студента

Забезпечення :

опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники і особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.

Тривалість:

4 години

План семінару:

 1. Структура багаторічного процесу занять спортом.[1-4]

 2. Поняття спортивного відбору і спортивної орієнтації.[1-4]

 3. Відбір і орієнтація спортсменів в процесі багаторічного тренування.[1-4]

 4. Теорії, що пояснюють походження спорту. Їх критика.[1-4]

 5. Причини, сприяючі популяризації і розвитку психології спорту.[1-4]

 6. Міжнародні організації, що координують розвиток психології спорту.[1-4]

 7. Класифікація вправ змагань.[1-4]


Література:

 1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

 2. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена. – Киев: Здоров’я, 1987. - 165 с.

 3. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. – Дубна: «Феникс+», 2002. – 320 с.

 4. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 5. Теория спорта / Под ред. проф. В.Н. Платонова. – К.: Вища школа, 1987. – 424 с.


Тема 2 Особистість і спорт

Тема семінару 1. Особистість спортсмена та тренера (Всього 4 години)

Мета:

Контроль і розширення знань студента

Забезпечення :

опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники і особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.

Тривалість:

4 години


План семінару:

 1. Риси особи спортсмена: агресивність, інтелектуальний рівень, твердість характеру, упевненість в собі, авторитарність, емоційна стійкість, інтроверсия, екстраверсія.[1-4]

 2. Особові зміни, пов'язані із заняттями спортом.[1-4]

 3. Міжгрупові порівняння: особові особливості спортсменів у видах спорту, жінки в спорті.[1-4]

 4. Особа ідеального тренера.[1-4]

 5. Емоційність тренера.[1-4]

 6. Тренер - новатор.[1-4]

 7. Тренер – вчитель.[1-4]

 8. Рекомендації тренерам[1-4]

Література:


 1. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 2. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 3. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 4. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 5. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів

Тема семінару 1. Стартові стани і передстартова підготовка спортсменів

Мета:

Контроль і розширення знань студента

Забезпечення :

опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники і особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.

Тривалість:

4 години

План семінару:

 1. Стани готовності змагання спортсмена.[1-4]

 2. Раціональна підготовка до стартів.[1-4]

 3. Механізми виникнення передстартового збудження, апатії, «бойової готовності».[1-4]

 4. Індивідуальні особливості протікання передстартових станів.[1-4]

 5. Стан оптимальної бойової готовності (ОБС) і його компоненти.[1-4]

Література:

  1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

  2. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

  3. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М., 1985. – 165 с.

  4. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л., 1989. – 191 с.


Тема 4. Методи психічної регуляції

Тема практичного заняття: Методи психічної саморегуляції

Мета:

Контроль і розширення знань студента

Забезпечення :

опорні конспекти, першоджерела, логічні схеми, семантичні словники і особисті записи студентів, фіксовані доповіді (реферати) і ін.

Тривалість:

4 години

План практичного заняття:

 1. Аутогенне тренування.[1-4]

 2. Особливості методів релаксації.[1-4]

 3. Методи релаксації.[1-4]

 4. Проблеми уявного тренування.[1-4]

 5. Типові помилки як показник рівня емоційного збудження.[1-4]

 6. Система емоційно-вольової підготовки (ЕВП) спортсменів.[1-4]

Завдання для практичної роботи.

1. Розробити програму психологічних методів психічної регкляції
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка