Пошук по сайту


Література - Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

Література:


 1. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 2. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 3. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.


Тема 2 Особистисть та спорт.

Лекція 4. Особистисть тренера

 1. Особа ідеального тренера.[1-4]

 2. емоційність тренера.[1-4]

 3. Тренер - новатор.[1-4]

 4. Тренер - вчитель[1-4]

 5. Рекомендації тренерам. [1-4]

Література:


 1. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 2. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 3. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 4. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 5. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів. (Всього 4 години)

Лекція 1. Проблема психологічного контролю і управління спортивною діяльністю (2 години)

 1. Основи управління в спортивному тренуванні.[1-4]

 2. Види контролю в процесі тренувань і змагань.[1-4]

 3. Психічні стани. Їх об'єктивна і суб'єктивна оцінка.[1-4]

 4. Стани тренованості і «спортивної форми». [1-4]

 5. Лікарський-психологічні спостереження в процесі тренувальних занять.[1-4]

 6. Самоконтроль при заняттях фізичною культурою і спортом.[1-4]

 7. Контроль психічної підготовленості.[1-4]

Література:

 1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

 2. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л., 1989. – 191 с.

 3. Психология спорта высших достижений / Под общ. ред. А.В. Родионова. – М., 1979.

 4. Психология физического воспитания и спорта / Под общ. ред. Г.Г. Джамгарова, А.Ц. Пуни. – М., 1979.

 5. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 6. Теория спорта / Под общ. ред. В.Н. Платонова. – К., 1987. – 424 с.


Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів.

Лекція 2. Стартові стани і передстартова підготовка спортсменів.

 1. Стани готовності змагання спортсмена.[1-4]

 2. Раціональна підготовка до стартів.[1-4]

 3. Механізми виникнення передстартового збудження, апатії, «бойової готовності».[1-4]

 4. Індивідуальні особливості протікання передстартових станів.[1-4]

 5. Стан оптимальної бойової готовності (ОБС) і його компоненти.[1-4]

Література:

 1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

 2. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов/ Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 3. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М., 1985. – 165 с.

 4. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л., 1989. – 191 с.


Тема 3. Психологічний контроль і підготовка спортсменів.

Лекия 3. Психічні процеси і полягання в спорті (2 години)

 1. Увага в спорті.[1-4]

 2. Активація (збудження)[1-4]

 3. Тривожність і виступи спортсменів в змаганнях.[1-4]

 4. Агресивність у спорті.[1-4]

 5. Зняття тривожності.[1-4]

Література:


 1. Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас/ - М. АСТ; Мн.: Харвест, 2007. – 352с.

 2. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 3. Психология спорта. Современные направления в психологии. – М., 1989.

 4. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция И.П. Волкова. – СПб., 2002.

 5. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


Тема 4. Методи психічної регуляції. (Всього 4 години)

Лекція 1. Система емоційно-вольової підготовки (ЕВП) спортсменів

Система емоційно-вольової підготовки (ЕВП) спортсменів.[1-4]

Література:

 1. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М., 1985. – 165 с.

 2. Эмоционально-волевая подготовка спортсменов / Н.К. Агишева, А.В. Алексеев, И.М. Виш и др. Под ред. А.Т. Филатова. – К.: Здоров’я, 1982. – 295 с.

 3. Филатов А.Т. Аутогенная тренировка в спорте. – К.: Здоров’я, 1986.


Тема 4. Методи психічної регуляції.

Лекція 2. Стрес і психічна напруженість в спорті (2 години)

 1. Поняття про стрес.[1-4]

 2. Вплив стресу на успішність спортсменів.[1-4]

 3. Симптоми дістресса у спортсменів. [1-4]

 4. Нервово-психічна напруга і його ознаки.[1-4]

 5. Стадії розвитку стомлення.[1-4]

Література:

 1. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. – М., 1981. – 112 с.

 2. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М., 1978. – 135 с.

 3. Немчин Т.А. Состояния нервно–психического напряжения. – Л.; ЛГУ, 1983.

 4. Стресс и тревога в спорте / Сост. Ханин Ю.Л. – М.: ФиС, 1983. – 287 с.


Тема 4. Методи психічної регуляції.

Лекція 3. Психомоторні здібності людини (2 години)

 1. Психомоторний розвиток людини.[1-4]

 2. Поняття психомоторних здібностей.[1-4]

 3. Психомоторна обдарованість.[1-4]

 4. Час реакції і швидкість психомоторного реагування.[1-4]

 5. Вдосконалення сили і витривалості.[1-4]

Література:

 1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М., 2002.

 2. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена. – Киев, 1987. – 165 с.

 3. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. – М., 1978.

 4. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. – Дубна: «Феникс+», 2002. – 320 с.

 5. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: ФиС, 1973. – 216 с.

 6. Уэнсберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская лит-ра, 2001. – 335 с.


Тема 4. Методи психічної регуляції.

Лекція 4. Методи психічної саморегуляції.[1-4]

 1. Аутогенне тренування.[1-4]

 2. Особливості методів релаксації.[1-4]

 3. Методи релаксації.[1-4]

 4. Проблеми уявного тренування.[1-4]

 5. Типові помилки як показник рівня емоційного збудження.[1-4]
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план
Навчальна програма розроблена на основі типової програми для підготовки агентів з організації готельного сервісу та туризму, відповідно...

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка