Пошук по сайту


Розділ психологічні фактори трудової діяльності 77

Розділ психологічні фактори трудової діяльності 77


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Предмет, методи і завдання курсу «Фізіологія
і психологія праці»
3

1.1. Праця як основний вид діяльності людини та її фізіолого-
психологічні особливості 3

1.2. Предмет, методологічні принципи й методи дослідження
у фізіології та психології праці 10

1.3. Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології
і психології праці 16

РОЗДІЛ 2. Центрально-нервова регуляція трудової діяльності 21

2.1. Загальні відомості про будову нервової системи людини 21

2.2. Нервові процеси та їх динаміка 24

2.3. Основні принципи діяльності нервової системи людини 28

2.4. Функції центральної нервової системи в процесі праці 33

РОЗДІЛ 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація
трудових процесів
42

3.1. Загальні відомості про будову рухового апарату людини
та його функції 42

3.2. М’язова сила і витривалість 46

3.3. М’язова діяльність і робоча поза працівника 48

3.4. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів 53

РОЗДІЛ 4. Фізіологічні реакції організму людини на трудові
навантаження та умови праці
57

4.1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви
організму людини 57

4.2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності 60

4.3. Закономірності функціонування дихальної системи
людини в процесі праці 64

4.4. Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові
навантаження 67

4.5. Терморегуляція організму людини в процесі праці 72

4.6. Особливості відновлювальних процесів в організмі
працівника після роботи 74

РОЗДІЛ 5. Психологічні фактори трудової діяльності 77


5.1. Психіка людини та її функції в процесі праці 77

5.2. Закономірності активізації психічних процесів людини
в трудовій діяльності 80

5.3. Емоції і почуття в процесі праці 96

5.4. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви
в трудовій діяльності 99

РОЗДІЛ 6. Працездатність людини та закономірності її динаміки 118

6.1. Суть і фактори працездатності людини 118

6.2. Межа працездатності і функціональні стани організму
людини в процесі праці 120

6.3. Показники і методика оцінки працездатності людини 124

6.4. Динаміка працездатності і характеристика її фаз 129

6.5. Заходи щодо підвищення працездатності працівників 134

РОЗДІЛ 7. Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі працівників 137

7.1. Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми 137

7.2. Показники і стадії втоми 142

7.3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві 149

РОЗДІЛ 8. Психофізіологічна суть монотонності та шляхи
підвищення змістовності праці
152

8.1. Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст
трудової діяльності 152

8.2. Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці 154

8.3. Основні заходи по запобіганню монотонності
і підвищенню змістовності праці 160

РОЗДІЛ 9. Психофізіологічні особливості і принципи організації
операторської праці
163

9.1. Суть, види і особливості операторської праці 163

9.2. Психофізіологічні принципи організації роботи оператора 171

РОЗДІЛ 10. Важкість праці і методика її оцінки 178


10.1. Суть і фактори важкості праці 178

10.2. Інтегральний критерій важкості праці 181

10.3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці 184

10.4. Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці 188

РОЗДІЛ 11. Фізіологічні основи проектування раціональних
режимів праці і відпочинку
193

11.1. Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування
режимів праці і відпочинку 193

11.2. Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок 197

11.3. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності
внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку 200

11.4. Раціоналізація тижневих і річних режимів праці і відпочинку 203

РОЗДІЛ 12. Психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору 207

12.1. Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах 207

12.2. Професіографія і психодіагностика 211

12.3. Професійний відбір і адаптація 215

РОЗДІЛ 13. Психофізіологічні основи виробничого навчання,
формування трудових навичок і умінь
218

13.1. Завдання і форми організації виробничого навчання 218

13.2. Психофізіологічні закономірності формування трудових
навичок і умінь 221

Література 230

поділитися в соціальних мережахСхожі:

8. міжнародна економічна інтеграція
Внутрішньоекономічні фактори інтеграції. Зовнішньоекономічні фактори інтеграції: трансформація структури зовнішньої торгівлі; активізація...

Тема міжнародна економічна інтеграція
Внутрішньоекономічні фактори інтеграції. Зовнішньоекономічні фактори інтеграції: трансформація структури зовнішньої торгівлі; активізація...

Розділ релігія як предмет дослідження
Соціальні, гносеологічні, онтологічні та психологічні чинники релігії

План Розділ І. Створення закордонних дочірніх фірм І офшорні зони...
Розділ ІІ. Перелік та аналіз декількох найбільш інвестиційно привабливих офшорних зон

Індивідуальне навчально-практичне завдання з курсу “психологічні...
Аналіз основних аспектів управлінської діяльності у конкретному колективі (вказати)

Профорієнтаційна робота в школі
Завершальним етапом психологічної та практичної підготовки учнів до трудової діяльності є їх правильна професійна орієнтація

Розділ І. Початковий період державної діяльності Мідхат-паші. Генерал-губернатор...
Розділ ІІ. Державна діяльність Мідхат-паші наприкінці 60-х на початку 70-х років XIX ст. 13

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологічні аспекты Паблік Рілейшенз»
«Психологічні аспекты паблик рилейшен» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічній схемі...

Особливості трудової діяльності у ресторанах за спеціальним замовленням (catering)
Що включає всі підприємства І служби, що надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній І приватних осіб...

Вступ
Розділ накази – основна форма документування розпорядчої діяльності на підприємствах 9База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка