Пошук по сайту


Самостійна робота студентів - Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

Самостійна робота студентів


Теми рефератів

 1. Поняття Церкви: теоцентричний та антропоцентричний підхід.

 2. Співвідношення церковного і канонічного права.

 3. Законодавство Вселенських Соборів.

 4. Візантійські збірники канонів.

 5. Номоканон та його рецепція Руською Церквою.

 6. Систематизація церковного права візантійськими каноністами.

 7. Правова доктрина як джерело церковного права.

 8. Священна ієрархія та управлінська ієрархія.

 9. Поняття та склад кліру.

 10. «Іосифляни» та «нестяжателі».

 11. Чернецтво та монастирі.

 12. Система церковної освіти.

 13. Канонічна територія.

 14. Поняття Помісної Церкви. Автокефалія, автономія, самокерованість.

 15. Адміністративна влада Церкви.

 16. Органи управління єпархією (архієпархією, митрополією).

 17. Управління парафією. Благочинницький округ.

 18. Церковний суд у Давній Церкві.

 19. Церковне судочинство за Положенням про церковний суд Руської Православної Церкви.

 20. Поняття та наслідки церковного шлюбу.

 21. Способи набуття церковного майна.

 22. Поняття і види церковних покарань.

 23. Анафема як вид церковного покарання.

 24. Антисектантська діяльність Православної Церкви.

 25. Поняття екуменізму.

 26. Симфонічні відносини Церкви і держави.

 27. Права людини і Православна Церква.

Питання для підготовки до заліку


 1. Система церковного права.

 2. Церковне і канонічне право.

 3. Поняття догмату і канону.

 4. Система джерел церковного права.

 5. Внутрішнє церковне законодавство.

 6. Допоміжні джерела церковного права.

 7. Місцеве (окреме) церковне законодавство.

 8. Статут Української Православної Церкви.

 9. Зовнішнє право Церкви.

 10. Склад Вселенської Церкви.

 11. Вступ до Церкви.

 12. Церковна правосуб’єктність.

 13. Церковна та священна ієрархія.

 14. Правовий статус кліриків.

 15. Чернецтво.

 16. Поняття і види церковної влади.

 17. Територіальна юрисдикція Церкви.

 18. Органи управління Помісною Церквою.

 19. Органи управління єпархією.

 20. Канонічні основи управління парафією.

 21. Види церковної влади.

 22. Право релігійного вчення.

 23. Право релігійного освячення.

 24. Управлінська влада Церкви.

 25. Природа церковного судочинства.

 26. Юрисдикція церковних судів.

 27. Система церковних судів Руської Православної Церкви.

 28. Порядок церковного судочинства. Стадії церковного судочинства.

 29. Таїнство Шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу.

 30. Взаємні обов’язки та права подружжя.

 31. Обов’язки та права батьків і дітей.

 32. Канонічні підстави для розірвання шлюбу.

 33. Види церковного майна.

 34. Способи набуття та відчуження церковного майна.

 35. Поняття канонічного правопорушення та його зв’язок із гріхом.

 36. Склад канонічного правопорушення.

 37. Природа та види канонічних покарань.

 38. Загальна характеристика відносин Православної Церкви із інославними.

 39. Православна Церква та нехристиянські конфесії.

 40. Православна Церква та неорелігійні об’єднання.

 41. Типи церковно-державних відносин.

 42. Симфонія влад.

 43. Принцип відокремлення Церкви від держави.

 44. Церковно-державні відносини в Україні.

 45. Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви.Навчальну програму склав

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін І.Г. Оборотов

Зав. кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент О.В.Козаченко
ЗМІСТ


Концепція викладання дисципліни 3

Тематичний план дисципліни 4

Зміст лекційного курсу 5

Рекомендована література 8

Інтернет-ресурси 11

Плани семінарських занять 12

Самостійна робота студентів 17

Питання для підготовки до заліку 18


1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Програма заліку з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу...
План І процес дослідження. Послідовність етапів дослідження. Типові помилки у плануванні маркетингових досліджень

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча навчальна програма «конкурентне право»
Громенко Юлією Олександрівною, старшим викладачем кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту мвс...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка