Пошук по сайту


Зміст лекційного курсу - Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

Зміст лекційного курсу


Тема 1.
Природа Православної Церкви та церковного права.


Церква як божественна установа та соціальний інститут. Теоцентричне та антропоцентричне визначення Церкви. Історичні етапи становлення Православної Церкви.

Вселенська Церква та помісні Церкви. Автокефальні та автономні Церкви.

Поняття церковного права. Канонічне право. Церковне право як корпоративна правова система.

Церква як юридична особа.

Тема 2.
Система та джерела церковного права.


Система церковного права. Основні інститути церковного права. Догмати та канони у Православній Церкві.

Церковне право як наука і навчальна дисципліна.

Матеріальні та формальні джерела церковного права.

Святе Письмо та Святе Передання як джерела церковного права. Канонічний кодекс Вселенської Церкви: правила Вселенських та Помісних Соборів, правила святих Отців Церкви. Збірники церковного законодавства. Місцеве церковне законодавство. Церковний звичай та церковно-юридична доктрина.

Статут про управління Української Православної Церкви від 25-27 листопада 1990 р.

Зовнішнє право Церкви. Світське законодавство як джерело церковного права.

Тема 3.
Склад та устрій Православної церкви. Церковна ієрархія.


Поняття складу Церкви. Вступ до Церкви. Церковний народ. Членство у Церкві та церковна правосуб’єктність.

Поняття церковної ієрархії. Священна та урядова ієрархія. Ступені урядової ієрархії та церковні посади. Біле та чорне духовенство.

Священнослужителі та церковнослужителі. Хіротонія та хіротесія.

Правовий статус кліриків. Вимоги до кандидатів на священний чин.

Сутність чернецтва та правовий статус ченців. Монастирі.

Тема 4.
Органи церковного управління.


Поняття і зміст церковної влади. Вища влада у Церкві. Голова Церкви та предстоятелі церков.

Поняття канонічної території. Церковна діаспора. Адміністративно-територіальний поділ Церкви: екзархат, мітрополічий округ, архієпархія, єпархія, парафія, ставропігія.

Вселенські Собори як органи управління Вселенською Церквою.

Помісні та Архієрейські собори як органи церковного управління. Функції Предстоятеля помісної церкви. Синод та синодальні установи.

Управління єпархією: єпископ та єпархіальні збори. Благочиння.

Канонічні основи управління парафією.

Тема 5.
Церковна влада.


Види церковної влади. Влада релігійного вчення. Влада священнодійства. Управлінська влада Церкви.

Право релігійного вчення: проповідування, місіонерство, церковна просвіта, духовна цензура.

Право релігійного освячення. Церковні Таїнства. Канонізація святих.

Управлінська влада Церкви. Законодавча, виконавча та судова галузі церковного управління.

Тема 6.
Церковний суд.


Поняття та природа церковного судочинства. Етапи становлення церковного суду.

Церковні суди в Православній Церкві. Юрисдикція церковних судів.

Система церковних судів Руської Православної Церкви. Єпархіальні суди. Суди РПЦЗ та Самокерованих Церков. Загальноцерковний суд РПЦ. Суд Архієрейського собору. Інстанційність.

Порядок церковного судочинства. Стадії церковного судочинства. Перегляд справ та наглядове провадження.

Тема 7.
Шлюбно-сімейне і майнове право Церкви.


Таїнство Шлюбу в Православній Церкві. Церковний та світський шлюб.

Перешкоди до укладення шлюбу. Абсолютні та умовні перешкоди.

Канонічні наслідки укладення шлюбу. Взаємні обов’язки та права подружжя. Обов’язки та права батьків та дітей.

Канонічні підстави для розірвання шлюбу.

Види церковного майна. Способи набуття церковного майна. Управління церковним майном. Секуляризація як спосіб відчуження церковного майна.

Тема 8.
Юридична відповідальність в канонічному праві. Канонічні покарання.


Поняття і природа канонічного правопорушення. Зв’язок між гріхом та канонічним проступком. Наслідки вчинення канонічного проступку (людське та Божественне покарання).

Склад канонічного проступку. Підстави, що виключають канонічну відповідальність.

Природа та види канонічних покарань. Покарання для мирян. Покарання для кліриків. Анафема (велике відлучення від Церкви).

Тема 9.
Православна Церква та інші християнські і нехристиянські конфесії.


Діалог Православної Церкви з іншими християнськими конфесіями. Основні принципи відношення Руської Православної Церкви до інослав’я.

Сучасний церковний регіоналізм та екуменізм.

Православна Церква і традиційні нехристиянські релігії.

Діяльність Православної Церкви у сфері боротьби із тоталітарними сектами.

Тема 10.
Проблеми церковно-державних відносин.


Типи церковно-державних відносин.

Симфонія влад. Теократія. Атеїстична держава. Державна Церква. Відокремлення Церкви від держави. Церква як корпорація публічного права.

Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви.

Церковно-державні відносини в Україні.

1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Програма заліку з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу...
План І процес дослідження. Послідовність етапів дослідження. Типові помилки у плануванні маркетингових досліджень

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча навчальна програма «конкурентне право»
Громенко Юлією Олександрівною, старшим викладачем кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту мвс...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка