Пошук по сайту


Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
миколаївський Навчальний центр

одеської НАЦІОНАЛЬНОЇ юридичної академії

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор_______В.І. Терентьєв

“__”___________2009 р.

Робоча навчальна програма

на 2009-2010 навчальний рік

Церковне право

для спеціальності 7.060101 “Правознавство”

Розробив

к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Оборотов І.Г.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № _ від __ ______2009

Миколаїв -2009
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 7.060101, Правознавство.


Форма навчання – денна.
Курс – V

Семестр – ХI

Об’єм курсу – ___ в тому числі:

лекції - 16


семінарські заняття - 10

самостійна робота - __

залік - ХІ семестр

Програму склав кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Оборотов І.Г.
Затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

протокол №  від “ _ ” _________ 2009 р.

Концепція викладання дисципліни


Сучасний етап розвитку українського права пов’язаний із намаганнями відродити правові традиції, звернутися до власних історичних коренів; зокрема, відчувається потреба у визначенні духовних орієнтирів при підготовці фахівців у галузі права.

Модель церковно-державних відносин в Україні будується на положенні ч. 3 ст. 35 Конституції України, за якою «Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви», втім це не заперечує можливості викладання релігієзнавства та релігійного права (але не проведення місіонерської діяльності) у державних навчальних закладах. Зважаючи на те, що переважна більшість громадян України сповідує Православ’я, постає необхідність не лише у вивченні Основ Православної культури, але й у підготовці у світських навчальних закладах спеціалістів з церковного (канонічного) права.

Вивчення церковного права має ґрунтуватися на об’єктивному науковому підході і не містити пропагандистських елементів. Метою вивчення дисципліни «Церковне право» є дослідження Церкви як суб’єкта права та її особливої правової системи.

Результатом вивчення церковного права має стати отримання студентом знань про:

  • природу Православної Церкви;

  • систему та джерела церковного права;

  • склад та устрій Православної Церкви і церковну владу;

  • галузі та інститути церковного права (сімейне, майнове, кримінальне право);

  • зовнішнє церковне право і типологію церковно-державних відносин.


Тематичний план дисципліни


спеціальність 6.060100, денне навчання


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекції


Сем. зан.

Сам. роб.Природа Православної Церкви. Церква як суб’єкт права.

2
Система та джерела церковного права. Догмати та канони.

2

2


Склад та устрій Православної церкви. Церковна ієрархія.

2

2


Органи церковного управління.


Церковна влада.

2

2


Церковний суд.

2


Шлюбно-сімейне і майнове право Церкви.

2

2


Юридична відповідальність в канонічному праві. Канонічні покарання.

2


Православна Церква та інші християнські і нехристиянські конфесії.

2

2


Проблеми церковно-державних відносин.
Всього:

20

10

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Програма заліку з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу...
План І процес дослідження. Послідовність етапів дослідження. Типові помилки у плануванні маркетингових досліджень

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для...
Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год

Робоча програма навчальної дисципліни земельне право напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету нні права та безпеки денної форми...

Робоча навчальна програма «конкурентне право»
Громенко Юлією Олександрівною, старшим викладачем кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту мвс...

Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи світу» для студентів за напрямом підготовки: 081 «Право»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка