Пошук по сайту


Лекція «Конвенція оон» очима дітей ст виховний захід «Знання Конвенції ООН про права дитини»

Лекція «Конвенція оон» очима дітей ст виховний захід «Знання Конвенції ООН про права дитини»

Сторінка1/4
  1   2   3   4Комунальний заклад освіти

середня загальноосвітня школа № 12

з профільними класамиВчитель: Коробчинська

Ніна Іванівна,

вчитель вищої категорії,

вчитель методист,

відмінник освіти України


м. Жовті Води

2012р.
Зміст:
І. План заходів «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА»....................ст.

 1. «Конвенція ООН про права дитини»..................................................ст.

   • лекція «Конвенція ООН» очима дітей.............................................ст.

   • виховний захід «Знання Конвенції ООН про права дитини»........ст.

   • «Закон і ми»........................................................................................ст.
 1. Розробка уроку з правознавства (практичний курс 9 клас)

   • урок за темою «Власність у нашому житті»...................................ст.

   • позакласний захід з правознаства – рольова гра «Проблема насильства в сім”ї та жорстокості неповнолітніх»............................................ст.

   • виховний захід на тему «Слідство ведуть знатоки»......................ст.

   • ділова гра «Розгляд судової справи» ..............................................ст.

   • гра «Мораль. Право. Закон» ............................................................ст.

   • гра «Подорож за маршрутом: Мораль-Право»...............................ст.

   • брейн-ринг «Державні символи України»......................................ст.
 1. Клуб юних правознавців .....................................................................ст.

 2. Юридичний практикум для 9-10 класів.............................................ст.

 3. Анкети, тести, вікторини

   • анкета «Конвенція ООН про права дитини»..................................ст.

   • анкета «Права людини»....................................................................ст.

   • абетка прав дитини для малих і дорослих.....................................ст.

   • вікторина «Чи знаєте ви?»................................................................ст.

   • конкурс правознавців для учнів 8-9 класів.....................................ст.

   • бліц-турнір правознавців для 7-9 класів.........................................ст.
 1. Старі казки на юридичний лад ..........................................................ст.

 2. Диктанти

   • 10 грудня – День захисту прав людини для учнів 6 класу...........ст.

   • ООН: вчора і сьогодні для учнів 11 класу.....................................ст.

   • право на освіту для учнів 5 класу...................................................ст.
 1. Творча робота учнів ..........................................................................ст.

 2. Фоторепортажі заходів та зустрічів..................................................ст.

 3. Висновки............................................................................................ст.Конвенція ООН про права дитини


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Виховний захід «Конвенція ООН очима дітей»
Начало формы

Конец формы

Передусім, Конвенція — це угода.

Текст Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти років. Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами. В ній записа­но, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу. Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.

Права дитини в Україні Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї незалежності. В нашій країні не існує спеціального законодавства для неповнолітніх, і їх права виділені окремими статтями Сімейного, Цивіль­ного, Кримінального та Кримінально-Процесуального кодексів України, а також регулюються окремими зако­нами, такими як закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї». Різні державні інституції та міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають громадські організації, які працюють на терені захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувала себе захищеним законом повноцінним членом суспільства.

Захисти себе

Конвенція ООН про права дитини – це твої права. Вони знайшли своє відображення у чинному законодавстві України. Ти можеш не думати про них. Ти можеш не використовувати їх щодня. Втім, ти маєш знати, що вони існують і вони не­від’ємні від інших прав, гарантованих тобі державою.

Закони різних країни різні. Йдеться зокрема про цифру повноліття і про вік, з якого підліток несе кримінальну відповідальність за скоєний злочин: в одних країнах це 7 років, в інших – 12, в Україні – 14-16 років. Але ти повинен знати, що є права, які не можна змінити. Наприклад, право на турботу і піклу­вання. Також незмінним є, твердження про те, що всі діти мають рівні права. Держава може бути більш чи менш демократичною, але змінити ці права вона не може. Вони – твої.

Для більш детального ознайомлення з положеннями Конвенції ООН, учням було запропоновано перегляд мультфільмів, які розповідають про зміст прав дітей, викладених в Конвеціїї ООН.

Після перегляду мультфільмів, було проведено ситуаційну гру, з метою допомогти дітям зрозуміти взаємозв’язок між моральними і правовими нормами. Запропонувати дітям оформити наочність по статях Конвенції про права дитини.

  ТЕКСТИ КАРТОК з викладенням ситуацій:

    1. Старшокласники примушують малюків-учнів 1-2 класів носити їм портфелі. /  моральна і правова. Ст. 32, ст. І9/

2. Миколу звинуватили в крадіжці і до суду посадили в тюрму. /Правова. Ст.40/

    3. Наталку забрали у безробітної матері і вивезли в іншу країну. /Правова. Ст. 9/

    4. Оля написала листа, вчителька взяла його з парти дівчинки і прочитала його всьому класу. /Правова. Ст.16/

 Наступне завдання було підготовдено заздалегідь, а саме в альбомах було надано малюнки в яких відображалось  відповідне право дитини. Учням необхідно було  знайти правильну інтерпритацію малюнка до положення статті Конвенції та відповісти, яке ж право дитини відображене на малюнках.

 Після активного коментування та аналізу положень Конвенції ООН, запропоновано насупний правовий  конкурс - вікторина   

 • Як називається основний документ громадянина? (паспорт)

 • Який закон вважається головним законом країни? /Конституція/

 • Що являє собою добровільне об’єднання громадян країни за певними  політичними поглядами? /партія/

 • Як називають осіб, які не досягли І8-річного віку? /неповнолітні/

 • Він може бути цивільним, адміністративним, кримінальним, що це?   /кодекс/

 • Як називають захисника у суді? /адвокат/

 • Як називають людину, що бачила злочин? /свідок/

 • Ціцерон говорив: "Щоб стати абсолютно вільними, ми повинні статирабами..."

 • Рабами кого або  чого ми повинні     стати ? /Закону/   

 • Хто був автором першої Конституції України? /Пилип Орлик, 1711р./

 • Назвіть п"ять символів державності країни. /Конституція, герб, прапор ,гімн, президент/

 • Який документ прийнятий ООН рішенням своєї Генеральної Асамблеї 20 .11.1989 року? /Конвенція про права дитини.

 


акон і ми"


Мета: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами пра-вопорушень серед молоді з метою їх попередження серед учнів школи, розвивати інтерес учнів до читання літератури, матеріалів періодичної преси, перегляду те-лепередач на правову тематику, виховувати в учнів правову свідомість.

ПЛАН


Вступне слово. Ознайомлення з метою бесіди.
Основна частина бесіди “Закон і ми” (Питання й відповіді на них. Обговорення ситуацій).
Підсумки бесіди. (Що дізналися учні, яку користь дала бесіда). Висновок.

Хід бесіди.


Вступне слово.
З правовими питаннями ми зустрічаємося дуже часто. Помилковою є думка, ні-би сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні пра-вопорушення. Багато хто з учнів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчин-ки часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. Зви-чайно, у вашому віці неможливо знати детально усі закони. Але основне, що сто-сується вас, ви повинні знати. А звідки ж ви, учні, можете почерпнути правові зна-ння? З уроків правознавства, виховних годин, позакласних заходів на правову тема-тику, з книг, газет, журналів, радіо та телебачення. Сьогодні ми проводимо з вами бесіду на тему “Закон і ми”.
Основна частина бесіди “Закон і ми”.

(Питання і відповіді на них, обговорення ситуацій).
Що таке правознавство?
Відповідь. Це суспільна наука про явища з життя співтовариства людей.

Що вивчає правознавство?
Відповідь. Важливі явища суспільного життя – право, мораль, юридичні норми, закони, юридичні права і обов’язки, види юридичної відповідальності.

На яких принципах у нашому суспільстві грунтується право?
Відповідь. На принципах моралі.

Яку відповілальність за свої аморальні вчинки несе людина віком до 14років?
Відповідь. Вона несе відповідальність неред школою, товаришами, органі-

зацією, у якій працює, сім’єю. При неодноразових порушеннях можлива відпо-відальність перед комісією у справах неповнолітніх.

Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років?
Відповідь. У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчинення ряду злочинів: вбивство, заподіяння тілесних ушкодженнь, згвалтування, пограбу-вання, розбій, крадіжку, злісне і особливо злісне хуліганство, розкрадання вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію потягу, умисне знищення або пошкодження майна.

Яка відповідальність настає в 15 років?
Відповідь. Майнова відповідальність за заподіяння майнової шкоди.

Яка відповідальність настає в 16 років?
Відповідь. Кримінальна за всі види злочинів.

Яка відповідальність настає з 18 років?
Відповідь. 18 років – це повне цивільне повноліття, коли настає відпові-дальність за всіма законами.

Які ви знаєте органи правопорядку?
Відповідь. Суд, арбітраж, органи внутрішніх справ.

Що таке хуліганство?
Відповідь. Це умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і вира-жають неповагу до суспільства.

Як карається законом хуліганство?
Відповідь. Позбавленням волі на строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим штрафом, а за злісне хуліганство – позбавленням волі на строк від 1 до 5 років.

Чи були ви коли небудь свідками хуліганства?
Відповідає кожен учасник бесіди.

Чи допускав хтось із вас хуліганські дії щодо інших людей?
Відповідає кожен учасник бесіди.

Що для кожного з вас є найбільшим злочином?
Відповідає кожен учасник бесіди і обгрунтовує свою думку.

Поговоримо про право і школу. В якому законодавчому документі України закріплено право на освіту.
Відповідь. В Конституції.

А в яких документах у школі викладено обов’язки учнів?
Відповідь. В “Законі про освіту”, у Статуті школи, в Правилах для учнів.

Чи знаєте ви Правила для учнів? (Відповідає кожний учасник.)

Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах), де саме? З якого віку? Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись?
Відповідь. Так, може. З 14 років. Для цього потрібна заява батьків, дозвіл школи. Звертатися можна у соціальний відділ для молоді або в інспекцію у справах неповнолітніх.

Які правопорушення найчастіше бувають в нашій школі?
Відповідає кожний учасник.

Ви стоїте на шкільному обліку як схильні до правопорушень. Чи знаєте ви, як треба себе поводити, щоб вас зняли з обліку?
Відповідає кожний учасник, пояснює свою думку.
Що ви розумієте в адміністративному заканодавстві під терміном «гро-мадське місце»?
Відповідь. Вулиці, вокзали, кінотеатри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів транспорту, житлові будинки, подвір’я жи-тлових будинків, школи тощо.

Назвіть кілька прикладів протизаконної поведінки в громадських місцях, свідками яких ви були.
Відповідає кожний учасник.

Розглянемо кілька прикладів з нашого шкільного життя.

Перший приклад – ситуація із шкільного життя.
Користуючись тим, що у шкільному коридорі нікого не було, учень порвав чудову фотогазету, що висіла на стіні. Чи порушив цей учень правила поведінки в громадському місці, враховуючи те, що у скоєному вчинку він не признався?
Відповідає кожен учасник, обгрунтовуючи свою думку.

Другий приклад - ситуація із шкільного життя.
Один з учнів школи ненавмисне розбив шибку у вікні коридору. І хоч цього ніхто не бачив, хлопчик сказав про свій вчинок класному керівникові і одно-класникам. Прийшовши додому, схвильований хлопчик розповів про неприємну подію батькам. Тато дістав шибку потрібного розміру, наступного дня учень приніс іі в школу. Техпрацівники допомогли вставити шибку.
Як ви вважаєте, цей вчинок можна вважати порушенням поведінки в гро-мадському місці?
Учні висловлюють свої думки.
Чи є серед ваших знайомих працівники міліції?
Чи міг би ти стати на захист людини, яку б’ють, грабують чи хочуть вбити?
Відповідає кожен учасник.

Що означає “Охороняти природу”?
Відповідь. Не допускати такого впливу на навколишнє середовище, яке погір-шувало б його. Це заходи проти викидів шкідливих газів в атмосферу, шкід-ливих стічних вод у річки, озера, моря. Виправляти помилки, допущені людьми в минуллому: очищати річки і озера, відновлювити ліси, зберігати зникаючі ви-ди рослин і тварин.
Що таке власність неповнолітніх?
Відповідь. Деякі особисті речі – одяг, книги та ін.

У яких випадках підліток може розпоряджатися цінним власним майном, наприклад будинком, дачею, автомобілем?
Відповідь. У випадках спадку, дарування власністю підлітка може бути будь-яке майно. Підліток, як і повнолітній, може володіти, користуватися, розпо-ряджатися цим майном.
Які ви знаєте основні обов’язки батьків і дітей?
Відповідь. Обов’язок батьків – виховувати дітей, піклуватися про їхніх фізичний та моральний розвиток, про підготовку їх до праці. Батьки зобов’єязані утри-мувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби – повнолітніх непрацездатних дітей. Обов’язок дітей – піклуватися про батьків. У разі, якщо батьки непра-цездатні і потребують допомоги – повнолітні працездатні діти їх утримують.

Де, коли, у яких випадках кожній людині в її житті можуть стати в нагоді юридичні знання?
Відповідь. Коли людина сама порушила закон, або коли допущено порушення закону по відношенню до неї.

Порівняйте дві галузі знань: медицину і правознавство. Скажіть, що спільне ви бачите між ними?
Відповідь. В обох галузях лікують людей: медицина лікує тіло, а правознавство – розум, вчинки людей.

3. Підсумки бесіди.
Що нового для себе ви дізналися з бесіди “Закон і ми”?
Що повчальне для себе ви почули?
Яку користь принесла для кожного з вас ця бесіда?

Висновок. Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас вимагається успішно займатися дорученою справою, бути відповідальним, виконувати громадянські обов’язки – хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками в суспільстві, господаря багатств країни, сім’янина. Державі буде важлива ваша думка, ваші позиції щодо проектів законодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно поповнювати свої правові знання. І особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непримиренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно гро-мадянинові України.
Правознавство. 9 клас
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на...
Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про внесення змін до законодавчих...

Конвенція про права дитини
Статуті оон, визнання властивої людині гідності, рівних І невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення свободи,...

Пояснювальна записка морально-духовне становлення дітей, їх підготовка...
Конвенції ООН про права дитини. Закладена в них методологія виховання надає пріоритет розвиненій особистості, її життєвому й професійному...

Права дитини. Декларація прав дитини
Конвенцією ООН про права дитини, продовжити формування правових знань школярів, виховання громадянських рис І переконань, дотримання...

«Виконання правил поведінки учнів», Конституція України; роздатковий...
«закон», «конституція», «декларація», «право». Ознайомити зі змістом основних статей Загальної Декларації прав людини, формувати...

Виховний захід Підготувала
Мета. Збагатити знання учнів про народну пісню, вчити дітей слухати І співати українські на­родні пісні

Курсова робота з менеджменту на тему: “ Роль міжнародних організацій...
Спеціальні програми в структурі оон, їх значення в системі міжнародних відносин

Курсова робота з менеджменту на тему: “ Роль міжнародних організацій...
Спеціальні програми в структурі оон, їх значення в системі міжнародних відносин

Рішенням Генеральної Асамблеї ООН
Міжнародний рік кооперативів. Відзначається згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН

Наші права щасливе дитинство
Мета : узагальнити знання про основні права дитини, розділити поняття “права І обов’язки; показати єдність прав І обов’язків;виховувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка