Пошук по сайту


Виступ директора цхетум лавнюженкової Н. М. Дата проведення - Сторінка 2

Виступ директора цхетум лавнюженкової Н. М. Дата проведення

Сторінка2/3
1   2   3

Освітній рівень педагогів за два роки зріс на 11% у системі вищої освіти за рахунок того, що двоє керівників гуртків заочно навчалися , здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і планують продовжити навчання.

Освітній рівень педагогічних працівників

Освіта

2013-2014

2014-2015

К-сть

%

К-сть

%

Повна вища педагогічна освіта

3

39

4

33

Базова вища педагогічна освіта

0

0

2

17

Освіта

2013-2014

2014-2015

К-сть

%

К-сть

%

Середня спеціальна

5

61

5

42

з них навчаються заочно

2

25

0

0

Без вищої педагогічної освіти

0

0

1

8

Всього

8

100

12

100


На початок 2014/2015 навчального року заклад був оптимально укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Навчально-виховний процес здійснювали 12 основних працівників і 2 педагоги, які працювали за сумісництвом

Адміністративно-управлінський апарат включає в себе:

 • директор закладу

 • заступник директора з навчально-виховної роботи - 1

 • завідувач організаційно-масовим відділом– 1

 • методисти – 2

Професіонали

 • керівники гуртків - 7

Працівників допоміжного та обслуговуючого персоналу:


 • завгосп - 1

 • діловод - 1

 • секретар – 1

 • прибиральниця - 2

 • сторож – 3

 • двірник – 2

 • комірник - 1


Аналіз складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу дозволяє здійснювати організацію навчально-виховного процесу на достатньо якісному рівні. Педагоги постійно займаються самоосвітою та підвищенням педагогічної майстерності, що буде мати позитивний вплив на підвищення їх кваліфікаційної категорії. З основного складу педагогів мають:

 • тарифікаційний розряд

«тарифікаційний розряд 10» – 2 (17 %);

«тарифікаційний розряд 9» – 1 (8 %);

«тарифікаційний розряд 8» – 9 (75 %);
З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх професійної майстерності у 2016 році планується проведення атестації педагогічних працівників.

Адміністрація закладу забезпечує безперервну освіту педагогічних працівників шляхом самоосвіти, участі у методичних семінарах міського і обласного рівнів, засіданнях круглих столів, майстер-класах, виставках власних робіт, підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організовується таким чином, щоб вона передувала атестації педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
2013-2014

2014-2015

Всього вчителів

8

12

Пройшли перепідготовку

0

2

%

0

17

92% педагогів володіють основами роботи з персональним комп’ютером, постійно підвищують рівень комп’ютерної грамотності та впроваджують інформаційно-комунікаційні технологій в навчально-виховний процес. 8% педагогів здобували навички роботи на комп'ютері шляхом самоосвіти та за допомогою колег, які отримали знання на курсах і мають сертифікати.

Слайд 29

 • курси «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за програмою Microsoft «Партнерство у навчанні» та «Intel – навчання для майбутнього» -2,

Усі педагогічні працівники мають вільний доступ до мультимедійних установок, що дає змогу демонструвати матеріал для широкого загалу, активно використовувати на заняттях та при проведенні масових заходів, конкурсів наявні електронні засоби навчання, власноруч створені електронні розробки (презентації, набори наочностей, відеофільми, звукові файли). Свої наробки педагоги систематизують у предметних кабінетах.
Слайд 23 (діаграма)

У складі основного педагогічного колективу працюють як наставники - позашкільники, так і перспективна творча молодь. Із працівників закладу – мають вік до 30 років – 4 особи (33 %), до 40 – 2 осіб ( 17 %), до 50 – 4 осіб (33%), до 55 – 2 (17 %), після 55- 0.
Для молодих та малодосвідчених учителів постійно працює «Школа молодого вчителя», яка функціонує за принципом наставництва з індивідуальною формою роботи наставник – молодий педагог. Основні аспекти роботи:

Слайд 25

 • ознайомлення з сучасними методами і технологіями навчання;

 • використання у роботі інформаційно-комунікаційних технологій;

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом відповідного напрямку;

 • допомога у виробленні власного стилю роботи;

 • забезпечення умов адаптації молодого спеціаліста;

розвиток та удосконалення професійної компетентності.

В управлінні закладом значну мотиваційну роль виконував оцінний фактор. У нашому Центрі ведеться системний моніторинг винагороди працівників за результатами оцінки діяльності.

У 2014 році керівники гуртків були відзначені: Подякою голови Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради (Кожемяка С.Г.), Подякою начальника відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради (Бондарук А.Т., Федоришин Т.В., Нікульшина Т.В., Бєлогорцева Ю.М., Дяченко Л.В., Смаль В.Г., Лавнюженкова Н.М.), дипломами ІІ ступеня управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (Войтенко А.О., Бєлогорцева Ю.М.)

У 2015 році керівники гуртків були відзначені грамотами начальника відділу освіти Амур – Нижньодніпровської районної у місті ради (Мусієнко Л.В., Нікульшина Т.В., Смаль В.Г.)

Наявність і стабільність навчальних груп

У 2013/2014 навчальному році у закладі вперше відкрилися 6 гуртків, 16 груп , охоплено навчанням було 228 дітей.

 • гурток образотворчого мистецтва

 • гурток петриківського розпису

 • гурток корекції мовлення

 • гуртки підготовки до школи

 • фотогурток

На основі щорічного аналізу, запитів батьків та інтересів учнів, тенденції розвитку сучасного освітнього простору двічі у 2013 і 2014 році розширювалася мережа гуртків закладу. Почали працювати такі гуртки:

хореографічний, вокальний, театральний, паперопластики, вокально-хореографічний , моделювання іграшок і сувенірів.

Хочу наголосити , що мережа гуртків була розширена, а не оновлена. Жоден з гуртків за підсумками першого року не було перепрофільовано. В гуртках образотворчого мистецтва та петриківського розпису відкрилися у 2014/2015 році по одній групі основного рівня, тобто було збережено певний відсоток контингенту вихованців.
Порівняльний аналіз мережі гуртків та контингенту вихованців.

Мережа

вересень, 2013

березень, 2014

вересень, 2014

Кількість гуртків

6

9

13

Кількість вихованців

228

342

470

Кількість груп

16

24

34

Середня наповнюваність

14,3

14,3

13,8


На кінець 2014/2015 навчального року у закладі навчалося 470 дітей (станом на 31.05.2015), що вдвічі більше ніж на кінець 2013 року. Контроль щодо збереження контингенту відбувся планово у січні з обговоренням на нараді при директорові, рішенням якої було вжити усіх заходів для залучення дітей до навчання. За навчальний рік не відбулося закриття гуртків та зменшення груп.

При аналізі контингенту учнів встановлено , що кількість вихованців залишилася незмінною, але відбулася якісна зміна. За І півріччя вибуло 35 дітей (2013/2014 - 17) , що складає 7% (2013/2014 – 7%), в ІІ півріччя вибуло 8 вихованців (2013/2014 - 29), що складає 2% (2013/2014 – 8%), за підсумками року вибуло 43 вихованця (2013/2014 - 46), що складає 9% (2013/2014 – 13%), що є показником стабілізації контингенту і зменшення зміни його якісного складу порівняно з попереднім навчальним роком.

13 гуртків, 34 групи, які відкриті на базі закладу охоплювали два напрямки роботи, що визначені Статутом: художньо-естетичний на який припадає 85% зайнятості учнів та соціально-реабілітаційний – 15% . Позашкільною освітою охоплені діти соціально вразливих категорій. У 2014 році у закладі навчалися діти пільгових категорій, а саме:

діти-сироти - 10 ,

діти з малозабезпечених сімей - 6 ,

діти- інваліди - 3 ,

діти з багатодітних сімей - 22 ,

діти, евакуйовані з зони АТО - 3 ,

діти, що знаходяться на інклюзивному навчанні в школах району – 1,

діти, які мають вади розвитку – 27 .

Порівнявши відвідування дітьми пільгових категорій гуртків навчального закладу протягом 2013/2014 і 2014/2015 навчальних років можна зробити висновок, що керівниками гуртків здійснювалася відповідна робота щодо залучення їх до здобуття позашкільної освіти.. Але цю роботу потрібно активізувати з метою підтримки обдарованої молоді з числа незахищених верств населення та провести відповідні заходи щодо залучення до позашкільної освіти дітей девіантної поведінки.

За віковими категоріями у гуртках :

від 5 до 6 – 198 дітей,

від 7 до 10 років – 145 дітей,

від 11 до 13 років – 102дитини,

від 14 до 18 років - 25 дітей.

Аналіз даних по залученню дітей у гуртки за віковими категоріями показав, що найбільшу потребу в позашкільній освіті як освіті, яка об'єктивно орієнтована на реальні інтереси дітей, яка дає можливість вільно і самостійно обирати шлях, самореалізуватися поза заданими жорсткими межами і термінами мають діти з 5 до 13 років.

З огляду на місцезнаходження закладу, зручність маршрутного сполучення Центр територіально обслуговує дітей мікрорайону шкіл № 64,68,114,115, 116, 117, 142, кількість яких складає 3948 дітей віком від 5 до 18 років.

До навчання станом на 1 вересня 2014 року було залучено 470 дітей, що становило 12 % від загальної кількості дітей мікрорайону, зазначених навчальних закладів Амур-Нижньодніпровського району, що на 4% більше ніж у 2013 році.

З метою наближення послуг з позашкільної освіти до дітей, які навчаються у віддалених районах укладено угоди про співпрацю з адміністрацією СЗШ № 114 і на базі школи працює гурток моделювання іграшок і сувенірів та з Будинком творчості дітей та юнацтва, які працюють на базі нашого закладу.

Навчально-виховний процес

Навчальний рік у нашому закладі розпочинається 1 вересня , в період з 1 по 15 вересня здійснюється комплектування гуртків і груп. Формування контингенту учнів процес складний і проводиться у закладі щорічно на основі глибокого аналізу, за результатами якого визначається перспективна мережа гуртків , а також обсяг додаткового набору контингенту дітей у групи початкового рівня першого року навчання.

Відповідно до сформованої мережі:

 1. Розроблено навчальний план, який визначив рівні та роки навчання за рівнями

 2. Відбувався підбір програм за якими педагоги проводили календарно-тематичний розподіл годин.

Згідно із Законом України «Про позашкільну освіту» навчальний процес у закладі здійснювався за навчальними планом, затвердженим відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради і програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки України. В деякі програми були внесені зміни з огляду на матеріальне забезпечення закладу, але такі зміни були незначними і були затверджені рішенням педагогічної ради та узгоджені у відділі освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради.

У закладі за типовими програмами працюють такі гуртки:

гурток образотворчого мистецтва, керівник Бєлогорцева Ю.М.

гурток паперової пластики, керівник Федоришин Т.В.

гурток естрадної пісні, керівник Дяченко Л.В.

хореографічний гурток, керівник Мусієнко Л.В.

вокально-хореографічний гурток, керівник Смаль В.Г.

гурток підготовки до школи, керівник Кожемяка С.Г,Лавнюженкова Н.М.

гурток корекції мовлення, керівник Апостолова М.А.

За типовими програмами, але в які були внесені зміни працювали такі гуртки:

гурток юних фотоаматорів, керівник Ковальова Я.В.

гурток моделювання іграшок і сувенірів, керівник Бондарук А.Т.

театральний гурток , керівник Нікульшина Т.В.

Усі програми мають три рівні навчання (початковий , основний і вищий) та різну кількість років навчання. При цьому в кожній програмі передбачається наступність у засвоєнні та розвитку знань і вмінь, здобутих вихованцями на попередніх рівнях навчання, організація творчих звітів, відкритих занять. Поточний контроль і аналіз виконання навчальних планів і програм проводився за результатами перевірки журналів обліку гурткової роботи, поурочних планів, відвідування гурткових занять, майстер-класів, формування внутрішніх виставок, участь у конкурсах різних рівнів.

Підсумковий контроль за виконанням навчальних планів і програм , аналіз засвоєння програмового матеріалу, формування умінь і навичок вихованців відбувся за результатами проведення творчих звітних занять у гуртках. Керівники гуртків запропонували різні форми проведення занять: концерт, вистава, колективна творча справа, уроки-подорожі та інше. Підсумки виконання навчальних планів і програм узагальнені наказами, розглянуті на засіданнях методичних об'єднань, на нараді при директорові та педагогічній раді.

Специфікою роботи позашкільного закладу на відміну від загальноосвітнього є те, що навчальний процес неперервний і навіть у вихідні дні та на канікулах проходять заняття відповідно до календарно-тематичних планів керівників гуртків, а заклад працює за окремим планом , який затверджує директор. Саме такий режим роботи найбільш повно відповідає запитам суспільства, батьківської громадськості по організації змістовного дозвілля та залучення до творчої діяльності дітей у вільний час.
1   2   3

Схожі:

Результати олімпіади з української мови талітератури у 2016/17 н...

Женевський Василь Тихонович Дата народження
Посада: заступник директора Тростянецької зош І-ІІ ступенів (на даний час на заслуженому відпочинку)

Засідання Школи Молодого Вчителя Тренінг Хід засідання: Виступ «Продуктивне навчання»
Виступ «Продуктивне навчання» інформація виступу буде використана під час тренінгу

Довідка про стан роботи подовженого дня учнів 2-4-х класів в мзш І-ІІІ ступенів №57
Комісія: заступник директора з нвр, відповідальна за харчування Шклярик В. В., заступник директора з нвр латишева С. О., заступник...

Дата проведення
Мета заняття: навчити дітей конструювати та виготовляти змій-парашут. Виховувати уважність та акуратність під час теоретичних та...

План-конспект відкритого уроку трудового навчання Дата проведення: 06. 11. 13
Практична робота: Виявлення найкращих ознак в моделях-аналогах та створення ескізного малюнка виробу та малюнка для вишивання

Графік проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Наказ директора Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації

«Система роботи з формування комунікативних можливостей учнів. (кінець...
«Корекція комунікативних можливостей та соціалізація учнів в умовах розвитку громадянського суспільства»

Звіт директора дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Закінчується навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб заслухати звіт про діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...

Виступ на семінарі часопису “Ї” з доповіддю :”Громадянське суспільство: гармонія чи конфлікт”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка