Пошук по сайту


Березанська загальноосвітня школа І ііі ступенів

Березанська загальноосвітня школа І ііі ступенів

Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів


Наказ

від 2012 р №
Про результати державної

підсумкової атестації в початковій школі
На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 року № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році» наказу управління освіти і науки від 15.02.12 р. № 112 «Про порядок закінчення 2011-2012 навчального року та проведенню державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу по школі №24 від 28.02.2012 2Про порядок закінчення 2011-2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» державній підсумковій атестації підлягали результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови ( мова і читання) та математики.

Порядок проведення державної підсумкової атестації чітко відповідав інструктивно – методичному листу «Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році.

Державна підсумкова атестація з української мови проводилась з метою перевірки мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень із української мови.

Атестація проводилась за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. 9авт. Пономарьова К.І., Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.- К. : НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 2012)

Рівень навчальних досягнень:

учнів у класі

писало роботу

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4А(23)

21

-

1

1

-

6

4

2

2

2

2

1

-

Рівень %

9,5%

47,6%

28,5%

14,2%

КНУ -6,6%

4б(22)

22

-

-

-

1

3

4

4

3

2

4

1

-

КНУ –7,5%
36,3%

40,9%

22,7%

Аналіз контрольної роботи у 4а класі ( класовод Олійник Н.Б.) показав, що оцінки підтвердили – 8 учнів – 38%,

Оцінки знизили – 7 учнів –33,3%

Оцінки підвищили –6 учнів –28,5 %
Аналіз контрольної роботи у 4Б класі ( класовод Конончук Ю.О.)показав, що оцінки підтвердили 7 учнів– 31,8%

Оцінки знизили – 6 учнів –27,3%

Оцінки підвищили –9 учнів –40,9 %

Результати показали. що учні знають значущі частини слова ( основу, корінь, суфікс), визначають рід іменників, розрізняють частини мови. Але треба удосконалювати навичку написання твору-опису.
ДПА з читання була спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; уміння узагальнювати зміст прочитаного ( розкривати головну думку) ; практичних умінь роботи над текстами різних жанрів; умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Атестація проводилась за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. (авт.. Вашуленко О.В., - К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012)

Рівень навчальних досягнень:

учнів у класі

писало роботу

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4А(23)

21

-

-

-

1

-

1

1

6

4

4

4

-

Рівень %
9,5%

52,3%

38,4%

КНУ -8,8%

4б(22)

22

-

-

2

1

-

3

1

3

2

7

3

-

КНУ –8,2%

9,0%

18,1%

27,2%

45,4%

Аналіз контрольної роботи у 4а класі ( класовод Олійник Н.Б.) показав, що оцінки підтвердили – 5 учнів – 23,8%,

Оцінки знизили – 3 учнів –14,2%

Оцінки підвищили –13 учнів –62%

Учні (більшість) розуміють прочитаний текст, розкривають головну думку, висловлюють власну думку щодо прочитаного. Однак треба відпрацювати навички використання засобів виразності під час виконання творчого характеру.

Аналіз робіт у 4Б класі (класовод Конончук Ю.О.)показав, що оцінки підтвердили – 8 учнів – 36,4%,

Оцінки знизили – 11 учнів –50%

Оцінки підвищили –2 учнів –9,0%
Результати показали, що учні вміють визначати жанри творів, аналізувати зміст твору, ставити запитання за змістом прочитаного. Однак учні не засвоїли написання творів-міркувань.
Державна підсумкова атестація з математики проводилась з метою перевірки рівня засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь і навичок застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквенними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач.

Атестація проводилась за посібником:»Збірник завдань для державної підсумкової атестації зщ математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.4клас.»(авт.. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П..- К.: Центр навчально – методичної літератури, 2012)

Рівень навчальних досягнень:

учнів у класі

писало роботу

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4А(23)

21

1

2

2

1

5

1

2

1

2

-

4

-

Рівень %

23,8%

33,3%

23,8%

19%

КНУ -6,2%

4б(22)

22

-

2

2

1

2

2

4

1

2

3

5

-

КНУ –7,9%

19,%

22,7%

31,8%

36,3%

Аналіз контрольної роботи у 4а класі ( класовод Олійник Н.Б.) показав, що оцінки підтвердили – 2учнів – 9,5%,

Оцінки знизили – 8 учнів –38%

Оцінки підвищили –11 учнів –52,3%

Аналіз контрольної роботи у 4Б класі ( класоводКонончук Ю.О..) показав, що оцінки підтвердили – 2 учнів – 9,0%,

Оцінки знизили – 6 учнів –27,3%

Оцінки підвищили –14 учнів –63,6%

Результати ДПА показали, що учні в основному засвоїли математичні знання, вміють робити обчислення, однак частина учнів припускаються помилок і неточностей під час розв’язування задач, тому треба класоводам удосконалювати навички розв’язування учнями сюжетних задач.

Слід зазначити, що ДПА проводилась на високому організаційному рівні. Класоводи Олійник Н.Б. та Конончук Ю.О. керувались вимогами до проведення ДПА. У класних кімнатах для учнів та їх батьків були оформлені інформаційні стенди «Готуємось до ДПА». На стенді розміщені інструкції, завдання та зразки їх виконання, рекомендації психолога, алгоритм виконання завдань. Учні мали змогу регламентувати час виконання завдань з допомогою годинників. В усіх учнів сформовані вміння працювати в режимі самостійності та контролю.
Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

  1. Відзначити високий рівень організації підготовки та проведення державної підсумкової атестації класоводами Олійник Н.Б., Конончук Ю.О.

  2. Класоводам 4-х класів у 2013-2014 н.р. протягом навчального року :

-забезпечити дієву алгоритмізацію навчальної діяльності учнів , спрямовану на аналіз та усунення типових помилок;

- активніше використовувати творчий потенціал учнів, підвищувати рівень пізнавальної активності;

- спрямувати діяльність на відпрацювання навичок написання творів – описів, творів-роздумів, на розв’язування учнями сюжетних задач.

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з НВР Крученову В.М.

Директор школи : Алексєєнко В.І.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Образотворче мистецтво у 5-7 класах школи викладає Винокурова Тетяна Костянтинівна, вчитель вищої категорії

Березанська загальноосвітня школа І ііі ступенів
Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвідування уроків у 5-10 класах, проведення контрольних замірів, аналізу поточних...

Довідка Від 28. 02. 2014 Про стан виконання заходів державної соціальної...
«дитячий садок – школа – позашкільний заклад» І-ІІІ ступенів, 1 загальноосвітня «школа – дитячий садок» І-ІІІ ступенів, 3 навчально-виховні...

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів...

Березанська загальноосвітня школа і-ш ступенів
...

Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Обладнання: плакат «Від чого залежить стан здоров’я людини», діаграми «Населення України» та «Фактори здоров’я», схема «Умови здоров’я»,...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской областиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка