Пошук по сайту


Інструкція щодо виконання роботи

Інструкція щодо виконання роботи

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Демонстраційний варіант
Інструкція щодо виконання роботи
На виконання екзаменаційної роботи з української мови відводиться 3 год. (180 хв.). Робота складається з трьох частин.

Частина 1 містить 31 завдання (А1 – А31). До кожного завдання дається 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

Частина 2 складається з 8 завдань (В1 – В8). Відповіді до цих завдань ви повинні сформулювати самостійно.

Частина 3 складається з одного завдання (С1), яке передбачає написання власного висловлювання (твору).

Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання й правила його виконання. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання.

До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді. Відповіді вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо кожної форми завдань. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете її виправити у відповідному розділі бланка. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А та В, та якості виконання творчої роботи.
Зичимо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1


При виконанні завдань цієї частини в бланку відповідей №1 під номером виконаного завдання (А1 – А31) поставте знак «х» в клітинку, номер якої відповідає номеру вибраної вами відповіді.


А1 У якому рядку буквосполучення дж, дз у всіх словах позначають один звук?

1) джміль, дзвін, подзвонити, джерельний, джем

2) дзьоб, джерґотати, підземелля, сиджу, бджілка

3) джбан, підживити, дзиґа, походжає, раджу

4) віджати, джерело, дзенькіт, сиджу, підземний

А2 У якому рядку в усіх словах відбувається чергування у//в?

1) уголос, умирати, укусити, умова, указка

2) урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель

3) учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі

4) умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород

А3 У якому рядку всі виділені слова вжиті в переносному значенні?

1) море пшениці, золоті гори, срібна ложка

2) легкі хмаринки, сизий туман, сиве волосся

3) солодкі сни, вушко голки, глибокий розум

4) велика радість, золоточубий парубок, важкий тягар

А4 У якому рядку фразеологізми є антонімічними?

1) не в тім’я битий, і в хвіст і в гриву

2) не покладати рук, носити на руках

3) оббивати пороги, на край світу

4) не бачити смаленого вовка, собаку з’їсти

А5 У якому рядку всі слова утворено суфіксальним способом?

1) чайник, перехід, біг, снігопад

2) відродження, читач, подорожник, глядач

3) веселість, слухач, водяник, письменник

4) порядкувати, передмова, робітник, міський

А6 У якому рядку всі слова спільнокореневі?

1) завод, водити, водянка, завідувач

2) бал, балет, балкон, балон

3) нога, ніжка, підніжжя, підніжок

4) переносити, листоноша, носоріг, носовий

А7 У якому рядку всі іменники мають форми однини і множини?

1) круча, мати, острів, програма

2) дзеркало, колосся, дерево, космос

3) слово, річка, листя, селище

4) будинок, музика, далина, дорога

А8 У якому рядку всі прикметники відносні?

1) паперовий літачок, молочна каша, медовий голос

2) людське співчуття, нічний сон, холодна війна

3) вступний іспит, шкільний дзвінок, холодний погляд

4) польові квіти, батьківське ставлення, цементний завод

А9 У якому рядку всі наведені слова – займенники?

1) жодний, відомий, гарний, всякий, гіркий

2) який, нічий, такий, інший, самий

3) кожний, твій, усякий, будь-який, абиде

4) всякий, кожний, увесь, всюди, декого

А10 У якому рядку всі слова є службовими частинами мови?

1) посеред, немов, щось

2) щоб, таки, з-попід

3) проте, тому що, дуже

4) якби, для, агов

А11 У якому реченні граматична основа виражена двома головними членами – підметом і присудком?

1) Весна ледачого не любить.

2) Уночі тріщить, а вдень плющить.

3) На чужий труд ласий не будь.

4) Зробив діло – гуляй сміло.

А12 Яке з речень є узагальнено-особовим?

1) З жарту часом і біда буває.

2) Від теплого слова і лід розмерзає.

3) Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

4) Куди орли літають, туди сорок не пускають.

А13 Укажіть складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

1) Стоїть серед поля і дивиться в світ хлібодар: вік прожив у степу, а не встиг на красу надивиться.

2) Скоро зима забіліє снігами, вдарять морози, і вечорами довго світитися буде в світлиці, і прилітатимуть зморені птиці мерзлу калину при ґанку клювати і порятунку від стужі шукати.

3) Долі гудити не слід, а знати слід і розуміти, що неповторні дні й літа, і кожна мить життя – свята.

4) Осінь золотом догоряє, і, зазнавши нужди немало, з нею меркне і помирає все, що вчасно не відбуяло.

А14 У якому рядку в усіх слова пишеться апостроф?

1) під..їзд, св…ятковий, кар..єра, надбрів..я, в..язкий

2) солов..їний, тьм..яний, під..їхати, об..їжджати, розм..якшити

3) верб..я, рум..яний, зв..язок, черв..як, торф..яний

4) подвір..я, духм..яний, роз..яснення, міжгір..я, любов..ю
А15 У якому рядку в усіх словах пишеться м’який знак (ь)?

1) волос..кий, мал…ва, дерз..кий, прилуц..кий, купал..ський

2) памороз.., обвін..чати, виріз..бити, зат..марити, кол..оровий

3) у кишен..ці, кур..йоз, піт..ма, зірон..ка, чумац..кий

4) нян..чин, гет..манщина, ніжен..ка, на черешен..ці, дон..чин

А16 У якому рядку в усіх словах потрібно писати літеру и?

1) вар..во, кл..кати, вел..чина, л..сточок

2) вих…лятися, заруч..ни, граб..льки, кр..хкий

3) зач..нати, кр..мезний, пер..возити, бл..щати

4) вогн..чок, ліхтар..к, міс..во, зат..сатися
А17 У якому рядку всі прикметники пишуться з однією літерою Н?

1) полотнян..ий, горобин..ий, широчен..ий, орлин..ий

2) кукурудзян..ий, склян..ий, перепелин..ий, буквен..ий

3) коноплян..ий, бджолин..ий, здоровен..ий, осін..ій

4) кін..ий, дан..ий, старан..ий, довжелезний
А18 У якому рядку всі слова пишуться з часткою НЕ разом?

1) не/присідаючи, не/хвилюючись, не/волячи, не/дооцінюючи, не/вивчивши

2) не/злізаючи, не/турбуючись, не/зрозумівши, не/хтуючи, не/знаходячи

3) не/доглянутий, не/вгаваючи, не/погано, не/наситний, не/мовля

4) не/пірнувши, не/зупиняючись, не/дочитавши, не/здужавши, не/спитавши

А19 У якому рядку всі складні прикметники пишуться через дефіс?

1) народно/визвольний, північно/західний, праце/любний

2) світло/синій, сільсько/господарський, барвисто/пахучий

3) науково/технічний, військово/морський, ніжно/білий

4) ніжно/рожевий, машинно/тракторний, легко/атлетичний
А20 У якому рядку правильно записано дробові числівники?

1) (у) п’яти цілим і вісьмох дев’ятих

2) сімох цілим і двох третіх

3) двом цілим і п’ятьом шостих

4) трьома цілими і трьома четвертими

А21 У якому реченні перед однорідними членами потрібно поставити двокрапку, а після них – тире (розділові знаки пропущено)?

1) Все забуваємо скруту і нужду і те здається що й забути годі.

2) І стежка у росах і тиха діброва то все моя рідна співуча земля.

3) Мерещились мені здаля картини ліси поля квітучі площі уся утрачена земля.

4) Усе спочатку сніг любов сльоза і вічно молода стежина у цвіту.

А22 Позначте речення з узагальнюючим словом після однорідних членів (розділові знаки пропущено).

1) І традиційні верби і калина все батьківське але й синівське теж.

2) Довкола все таке близьке красиве неповторне і цей осінній сад і молоді голоси і усміхнене обличчя Люби.

3) Любить він такі ночі безвечірні і цю тишу і якусь таємничість гармонію у всій природі.

4) Усе життя мені чогось бракує то радості то гніву то розлук.
А23У якому реченні допущено пунктуаційну помилку при виділенні звертання?

1) Який глибокий ти даруєш спокій, моя далека вечорова зоре!

2) Привіт вам, соки чистої землі і вам, вітри великі і малі, я вами жив в дорозі до людей!

3) Гей, гопак, ти нас не втомиш!

4) Дозволь нам, море, в бурях океану твою жорстокість пити і любов.
А24 У якому реченні дієприкметниковий зворот відокремлюється комами (розділові знаки пропущено)?

1) По встеленій ромашками траві дружинники ступають бойові.

2) У вітті старих дерев сповненими сонця голосами озивались птахи.

3) На гілках на приморожених ранніми зазимками жоржинах з’явився білий мох інею.

4) Зводить осінь тужні плечі думами збентежена.
А25 У якому безсполучниковому складному реченні між його частинами слід поставити двокрапку (розділові знаки пропущено)?

1) Той пан ніяк не схожий на панів ніколи простим людом не гордує.

2) Обминаю покоси прожитих років в груди трунок п’янкий вітерець навіває.

3) Я входжу в ліс трава встає навшпиньки.

4) Перелітали гуси висіялась тиша.
А26 У якому рядку правильно оформлено цитату?

1) Своє кредо М. Рильський визначив у пролозі до поеми «Мандрівка в молодість»

Колись перед історії судом

І я постану, птах малого льоту,

Востаннє оглядаючись кругом.

2) О. Гончар підкреслював, що: «Шевченко для нас – це самосвідомість української нації, слава, гідність і честь України».

3) «Треба любити людину. Більше, ніж самого себе. Тоді тільки ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися із себе, із своїх якихось хиб, недоліків, – Так вважав великий сміхотворець Остап Вишня.

4) У «Чорнобильській мадонні» І. Драча мати – невсипуща трудівниця, джерело життя, Берегиня роду, запорука того, що

В мого роду – сто доріг,

Сто століть у мого роду.
А27 Яке речення потребує редагування?

1) Батько швидко вийшов, зачинивши за собою двері.

2) Не спитавши броду, не лізь у воду.

3) Розставшись із головою, за кашкетом не плачуть.

4) Виконавши проект, у нього з’явилися нові ідеї.

Прочитайте текст і виконайте завдання А28 – А30; В1 – В8; С1.1) Спекотний літній день. 2) Підлітки, заховавшись у тіні крислатого дерева, гралися. 3) Кожний із них кидав свого битка. 4) Ось черга прийшла до Петрика. 5) Він різко змахнув рукою, і срібний круглий биток м’яко впав у пилюку, у кучу мідних монет. 6) За грою спостерігав сивий дідусь. 7) Він застиг від несподіванки, а потім підійшов до купи монет і підняв срібний биток. 8) Це була бойова посіріла від часу медаль «За відвагу». 9) На зворотній стороні можна було прочитати номер, який дозволить з’ясувати, за які подвиги й кому була вона вручена.

10) – Як же ти можеш ось так, медаллю? – гнівно запитав сивочолий дідусь.

11) – А що тут особливого? – щиро здивувався Петрик, володар битка. – Адже вона тепер нічия. 12) Коли мій дідусь помер, я взяв її, щоб гратися.

13) Дідусь докірливо поглянув на хлопчика, похитав головою, обережно витер медаль від пилу, задумався. 14) Притихли хлопчики.

15) – Мені чомусь стало холодно, – сказав один із них.

16) – Я ж ніби постаршав, – прошепотів третій.

17) А Петрик почервонів. 18) Якесь особливе почуття охопило його й дихати стало важко. 19) Повільно текли секунди, але ніхто не рухався. 20) Стояла якась дивна тиша, неймовірна для підлітків (Т. Бортник).

А28 Яке з речень найбільше відповідає головній думці тексту?

1) Розповідь про події Великої Вітчизняної війни.

2) Кожна людина повинна знати свою історію і шанувати пам’ять предків.

3) Спогади дідуся про події Великої Вітчизняної війни.

4) Жодний поганий вчинок не може бути виправданий.
А29 До якого типу мовлення належить поданий текст?

1) роздум

2) розповідь

3) опис

4) роздум з елементами розповіді
А30 Яким способом підрядного зв’язку утворено словосполучення спекотний день з першого (1) речення?

1) узгодження

2) керування

3) прилягання

4) не є словосполученням
ЧАСТИНА 2


При виконанні завдань цієї частини запишіть вашу відповідь в бланку відповідей №1 з правої сторони від номера завдання (В1 – В8), починаючи з першої клітинки. Кожну букву чи цифру пишіть в окремій клітинці. Слова чи числа при перерахуванні відокремлюйте комами. Кожну кому ставте в окрему клітинку. Пробіли не використовуються.

Відповіді до завдань В1 – В3 запишіть словами


В1 До якого стилю мовлення належить поданий текст? Слово запишіть у початковій формі.
В2 З дев’ятого (9) речення випишіть слово, у якому букв більше, ніж звуків.
В3 Випишіть з тексту дієприслівник.


Відповіді до завдань В4 – В8 запишіть цифрами


В4 Серед речень 13-20 знайдіть те, у якому вжито заперечний займенник.
В5 Серед речень 1-9 вкажіть номер односкладного називного.
В6 Укажіть кількість двоскладних, повних, непоширених речень у тексті. Відповідь запишіть цифрою.
В7 Укажіть номер речення, в якому дієприкметниковий зворот не відокремлюється комами.


Прочитайте уривок з рецензії, складеної до тексту, який ви аналізували, виконуючи завдання А28-А30, В1-В7. У цьому уривку розглядаються мовні особливості тексту. Деякі терміни, використані в рецензії, пропущені. Вставте на місці пропусків цифри, які відповідають номеру терміна зі списку. Якщо ви не знаєте, яка цифра зі списку повинна бути на місці пропуску, пишіть цифру 0.

Послідовність цифр у тому порядку, в якому вони записані вами у тексті рецензії на місці пропусків, запишіть у бланк відповідей №1 справа від номера завдання В8, починаючи з першої клітинки. Кожну цифру пишіть в окремій клітинці згідно з наведеними у бланку зразками. Цифри, які ви наводите, відділяйте комами. Кожну кому ставте в окрему клітинку. Пробіли не використовуються.


В8 «Синтаксичні засоби виразності: ____ (речення 10-11, 15-16) і ____ (речення 13) поступово підводять до головної думки твору. Такий троп, як ____ (дивна тиша в реченні 20) підкреслює емоційну напруженість тексту, а ____ (сивий дідусь в реченні 6, сивочолий дідусь в реченні 10) вказує на те, що людина була свідком давніх подій».

Список термінів:

1) окличне речення

2) діалог

3) ряди однорідних членів

4) риторичне питання

5) порівняння

6) метафора

7) епітет

8) антоніми

9) синоніми
ЧАСТИНА 3


Для відповіді до завдання цієї частини використовуйте бланк №2. Запишіть спочатку номер завдання С1, а потім напишіть твір.


С1 Напишіть твір-роздум на основі прочитаного тексту.
Сформулюйте позицію автора. Напишіть, чи погоджуєтесь з його точкою зору. Наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументують Ваші міркування, спираючись на знання, життєвий досвід чи приклади з художньої літератури. Сформулюйте висновки.

Робота повинна бути написана з опорою на текст.

Обсяг твору – не менше 150 слів. Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Робота, написана без опори на текст, не оцінюється.

Твір пишіть акуратно, розбірливим почерком.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи учнями птнз державний навчальний заклад
Осюнько Н. В. заступник директора з навально-виробничої роботи, днз «Уманський пал»

Службові листи : інструкція
Службові листи: інструкція до практичної роботи №2 з курсу “Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом інформації з...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №8-нк (річна) “Звіт
Ця Інструкція призначена для використання музеями, розташованими на території України, які мають статус юридичної особи, при заповненні...

Складання номенклатури І формування справ : інструкція
Складання номенклатури І формування справ: інструкція до практичної роботи №2 з курсу “Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних...

Методичні вказівки щодо виконання та завдання контрольної роботи...
Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін та практичної підготовки

Інструкція по приготуванню дезинфікуючих хлорних розчинів. Інструкція по розведенню антибіотиків
Післяопераційний період. Лікування пацієнта у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. 49

Звітна документація щодо планування та виконання роботи вожатого дот
За результатами проходження літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах студентам ІV курсу до 20 вересня на перевірку...

Методичні рекомендації щодо роботи з тестовими завданнями з української мови
Зно, а також шкільних програм з української мови й літератури. До роботи з тестовими завданнями не можна ставитися як до процедури...

Примірна посадова інструкція шкільного бібліотекаря
...

Інструкція зі складання графіка руху поїздів на залізницях
України (далі Інструкція) розроблена згідно з вимогами п. 13 Правил технічної експлуатації залізниць України (пте)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка