Пошук по сайту


Програма заліку з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу заочного відділення спеціальності “Менеджмент організацій” ону ім. І. І. Мечникова на 2009/2010 н рік. Визначення та властивості маркетингових досліджень

Програма заліку з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу заочного відділення спеціальності “Менеджмент організацій” ону ім. І. І. Мечникова на 2009/2010 н рік. Визначення та властивості маркетингових досліджень

Програма заліку з

маркетингових досліджень

для студентів 5 курсу заочного відділення спеціальності “Менеджмент організацій” ОНУ ім. І. І. Мечникова на 2009/2010 н. рік.


 1. Визначення та властивості маркетингових досліджень.

 2. Роль маркетингових досліджень в управлінні компаніями.

 3. Осноні типи маркетингової інформації, маркетингова інформаційна система

 4. Типологія досліджень. Регулярні та цільові дослідження, їх різновиди.

 5. План і процес дослідження. Послідовність етапів дослідження. Типові помилки у плануванні маркетингових досліджень.

 6. Реалізація дослідження власними силами компанії та залучення сторонніх виконавців. Переваги та недоліки кожного варіанту

 7. Постановка задач дослідження, дослідницькі та управлінські проблеми

 8. Дизайн маркетингових досліджень

 9. Різновиди дослідницького проекту. Розвідки та дослідження для прояснення концепцій.

 10. Проекти описових досліджень

 11. Проекти і способи реалізації казуальних досліджень.

 12. Вторинна інформація: переваги, недоліки та особилвості використання

 13. Види вторинної інформації: зовнішня та внутрішня. Джерела одержання такої інформації.

 14. Статистичні дані, інформаційні джерела про ринки та споживачів.

 15. Стандартизоване маркетингове обслуговування, способи проведення

 16. Дослідження обсягів збуту і частки ринку.

 17. Дослідження, адаптовані під потреби замовників.

 18. План збирання первинних даних.

 19. Збір первинних даних, проведення анкетувань.

 20. Види та методи проведення опитувань.

 21. Переваги та недоліки кожного виду опитувань.

 22. Індивідуальні та групові інтерв’ю, фокус – групи. Телефонні та поштові опитування.

 23. Відкриті та закриті опитування, маркетингові панелі

 24. Спостереження і методи спостережень.

 25. Маркетинговий експеримент.

 26. Вибіркове долсідження: етапи проектування вибірок, залежність точності дослідження від розміру вибірки

 27. Обсяг вибірки, основні принципи визначення обсягу вибірки.

 28. Обсяг генеральної сукупності та обсяг вибірки.

 29. Розробка і правила створення анкет.

 30. Форми для запису результатів спостережень.

 31. Основи вимірювання. Вимірювання психологічних переваг. Створення показників вимірювання.

 32. Семантичний диференціал. Шкала Лайкерта.

 33. Шкали співвідношень. Шкали сприйняття.

 34. Дослідження створення товару. Типологія досліджень товару. Перевірка концепції товару.

 35. Перевірка продукту, перевірка прийнятності. Методи перевірки.

Основна література.

 1. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.

 2. Нэрэш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3 изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002 – 960 с.

 3. Парсяк В. Н., Рогов Г. К.. Маркетинговые исследования. – 2 изд., - К.: Наукова думка, 2000. – 174 с.

 4. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М.: «Финпресс», 1998. – 416 с.

 5. Березин И. С. Маркетинг и исследование рынков. – М.: Русская деловая литература. 1999.

 6. Ортинська В. В., Мельникович О. М. Маркетингові дослідження: Підручник. Частина 1. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 161 с.

 7. Sunny Crouch, Matthew Housden. Marketing Research for Managers. – 2nd Ed. Butterworth and Heinemann, 2000.

Додаткова література.

 1. Теория маркетинга. / Под ред. М. Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с., сс. 13 – 38, 72 – 97.

 2. Классика маркетинга./ Составители Энис Б. М., Кокс К. Т., Моква М. П. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с, сс. 11 – 34, 129 - 158

 3. Г. Д. Крылова, М. И. Соколова. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций. М. – ЮНИТИ – ДАНА. 1999. – 519 с.

 4. Дж. Росситер, Л. Перси. Реклама и продвижение товаров: пер. с англ. / Под ред. Л. А. Волковой. – СПб: Питер, 2001. – 656 с.

 5. Т. Амблер. Практический маркетинг: Пер. с англ./ Под общей редакцией Ю. Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 1999. – 400 с.

 6. Маркетинг: принципы и функции: Уч. практ. пос. для вузов/ Под ред. Е.М.Азарян. – К: МЦВО Министерства образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. – 320 с.

 7. И. М. Акимова. Промышленный маркетинг. – 2 изд., стер. – К.: О-во «Знання», КОО, 2001. – 294 с.

 8. Маркетинг. Ситуаційні вправи: Навч. пос. для вищих навч. закладів. / Н. В. Головкіна, О. А. Виноградов, Ю. М. Червона та ін. ;за ред. Н. В. Головкіної. – К.: Студцентр, 2002. – 192 с.

 9. Д. Энджел, Р. Блэкуэл, П. Миниард. Поведение потребителей. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 624 с.

 10. Э. Райс, Дж. Траут. Маркетинговые войны. - СПб: Питер, 2002. – 256 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма іспиту з маркетингових досліджень для студентів 5 курсу...
План І процес дослідження. Послідовність етапів дослідження. Типові помилки у плануванні маркетингових досліджень

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Емпіричного соціологічного дослідження, затверджена виклола-чем прізвище
Наприклад, при участі разом з фахівцями у плануванні І виконанні маркетингових досліджень, в оцінці публікацій соціологічних даних,...

Тема 7 комплекс маркетингових комунікацій
Маркетингова політика комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій

Старший викладач кафедри економічної теорії та менеджменту ЗакДУ
«Маркетингові дослідження та аналіз інформації». Адже саме проведення маркетингових досліджень, використання отриманих результатів...

Укладач Н. В. Опікунова
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 030601 «Менеджмент»...

Програма комплексної практики з фаху студентів с професійного спрямування 050200 “
Програма комплексної практики розроблена згідно вимог “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”...

Імені в. Н. Каразіна
Практична граматика англійської мови для студентів 3 курсу. Навчальний посібник з граматики для студентів 3 курсу факультету іноземних...

Програма кандидатського екзамену зі спеціальності
Загальна педагогіка та історія педагогіки” розроблено відповідно до паспорта педагогічних спеціальностей, освоєння яких передбачає...

Програма розвиваючого курсу «Сходинки до інформатики»
України. Освіта відтворює, нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Тому одна з найголовніших задач...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка