Пошук по сайту


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували - Сторінка 4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   87-й клас
Усього — 70 год. На тиждень − 2 год.

Текстуальне вивчення творів − 54 год.

Повторення та узагальнення − 2 год.

Література рідного краю − 4 год.

Позакласне читання − 2 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Резервний час − 8 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Розуміти функції літератури як мистецтва слова і називати їх.

Висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини.
Усвідомлення потреби зацікавлення мистецтвом, його впливу на людину.


4

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень.
Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» − «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: суспільно-побутові пісні, коломийки, пафос твору.

Розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень.
Підібрати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх. Уміти вдумливо читати тексти пісень, коломийок. Уміти проаналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи художні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.

Вивчити напам’ять: 1 пісня (на вибір).

Осмислення значення пісенної спадщини українців, відродження і вивчення оригінальної творчості у наш час.


6

ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Іван Франко. «Захар Беркут»

Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету.

ТЛ: історична повість, мотив.


Уміти розповідати коротко про І. Франка.
Знати й розуміти зміст та історичну основу повісті. Переказувати і коментувати зміст. Уміти визначити тему повісті та її провідні мотиви. Володіти навичками аналізу епічного твору. Характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, уміти підтверджувати власну думку цитатами з тексту. Визначати улюбленого героя. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Пояснювати роль діалектизмів. Обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації.

Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

3

Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…», «Тополя», «Як умру, то поховайте…»

Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). «Як умру, то поховайте…» − твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: балада, романтичний пейзаж, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно й осмислено читати твори. Проаналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснити роль контрасту та інших художніх засобів у творі «Мені тринадцятий минало». Уміти аналізувати ознаки балади («Тополя»). З’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ній, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози. Уміти розкрити ідею твору «Заповіт». Визначати віршові розміри.

Вивчити напам’ять: «Заповіт».

Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

4

Володимир Малик (В.К.Сиченко) «Фірман султана» (ІІ книга тетралогії «Таємний посол»)

Коротко про письменника. Історико-пригодницький роман «Таємний посол». Розповідь про легендарне козацтво та українського д’Артаньяна в умовах боротьби українського народу з турецькими і татарськими загарбниками. Арсен Звенигора – втілення національного характеру. Тема вірної любові (Златка) і щирої дружби (Мартин Спихальський, Роман, Грива). Проблеми морального вибору та зради (Ненко, Чорнобай). Іван Сірко – мудрий ватажок, щирий патріот України. Жанрові, композиційні особи-вості твору.

ТЛ: історико-пригодницький роман, композиція.

Мати уявлення про творчість письменника на історичну тематику. Уміти переказувати ІІ книгу, характеризувати історичну добу, описану у ній. Називати ознаки жанру історико-пригодницького роману, пояснювати особливості композиції, визначати головну думку, характеризувати образи.

Вміти висловлювати власні міркування про роль козацтва в житті українського народу; про звичаї, що панували в Запорозькій Січі; про звитягу й мужність; дружбу й зраду. Дискутувати про важливість патріотичних почуттів, поведінку людини в екстремальних ситуаціях, благородство у ставленні до ворога; роль непересічної особистості в житті народу.

Створити презентацію ІІ частини тетралогії. Написати синквейни (сенкани) до характеристики улюблених образів (завдання на вибір учителя).

Усвідомлення важливості історичної спадщини, пошук позитивного ідеалу як приклад для наслідування.

7

Михайло Стельмах. «Березень», «Я став би птицею, коли б…», «Гуси-лебеді летять…»

Коротко про митця.
Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

ТЛ: автобіографічний твір, символ.


Виразно читати й коментувати вірші письменника. Уміти визначати їх художні засоби.

Знати про звичаї та традиції українського народу.
Уміти переказувати зміст фрагментів повісті ( ).

Уміти розкрити образ Михайлика, розповісти про його сприйняття життя. Схарактеризувати інші образи (діда, батьків, подружки Люби). Уміти визначити головну ідею твору, з’ясувати роль художніх засобів та елементів фольклору. Розкрити власне розуміння образу гусей-лебедів.

Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу. Розвиток фантазії, уяви в житті творчої особистості.

5

Григір Тютюнник. «Климко»

Цікавий епізод із дитинства письменника.
Тема воєнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору.

Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.


Знати про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна). Уміти переказувати зміст повісті, проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Розвивати навички аналізу епічного твору. Характеризувати образ Климка. Пояснювати художні особливості твору. Виокремлювати і переказувати найбільш вражаючий епізод із повісті (аргументувати свій вибір). Висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті.

Виховання важливих гуманних якостей людини — чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.


2

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ - ЛЮДИНА…»

Олекса Стороженко. «Скарб»

Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб − узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

ТЛ: засоби гумористичного зображення (поглиблено).

Уміти переказувати сюжет оповідання, коментувати його. Висвітлити особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки. Уміти розкрити символічне (приховане) значення образу скарбу. Висловлювати власні міркування про сенс людського буття, щастя людини.

Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу.

1

Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)»

Твіт, написаний спеціально для дітей. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загальнолюдських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

Виразно і вдумливо читати твір, уміти переказувати його зміст, визначити ідею. Уміти знаходити та коментувати реальне й уявне у творі. Розкрити трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втiленні ідеї, притчевої моралі. Уміти придумати власне закінчення.

4

Ліна Костенко. «Дощ полив...», «Кольорові миші», «Чайка на крижині», «Крила»
Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини − її «крилатість», що проявляється індивідуально. Духовне багатство − найбільший скарб у житті.

ТЛ: диптих.


Виразно, вдумливо читати і коментувати поезії, визначати їхні основні мотиви. Пояснювати умовність ситуації, зображеної в поезії «Кольорові миші», алегорію образу кольорових мишей. Характеризувати образ Анни, причину її відокремленості від загалу. Вміти висловлювати власні роздуми, що виникли під час прочитання поезій.

Розуміння різниці між матеріальним і духовним. Уміти визначати провідну думку, розшифровувати і коментувати метафоричний підтекст образів. Висловлювати власні міркування про духовність людини та її значення в сучасному житті. Дискутувати про необхідність бути духовно розвиненим і багатим.

Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування неординарної особистості, розвиток творчої уяви, фантазії. Прищеплення прагнення зберегти в собі ці якості.Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини.

4

Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти − людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…»

В. Симоненко − «лицар на білому коні» в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.


Розуміти й уміти пояснити поняття «ліричний герой». Виразно і вдумливо читати поезії. Аналізувати їх, визначити їхні провідні мотиви та ідеї, прокоментувати художні засоби, з’ясувати символічний зміст образу лебедів, романтичний пафос твору. Висловлювати власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, романтичний максималізм, почуття власної гідності й самодостатності. Дискутувати про значення патріотизму в житті сучасної людини.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Виховання любові до матері, Батьківщини, почуття власної гідності. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації.

5

Марина Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

ТЛ: повість-казка.


Уміти переказувати й коментувати сюжет повісті, пояснювати особливості композиції. Умiти знаходити в ній казкове і реальне. Характеризувати образи дітей та дорослих, аналізувати їхні вчинки. Розкрити символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів. Виокремити і з’ясувати роль у творі художніх засобів. Висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожного.

Спонукання до творення і примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і вчинки.

1

Любов Пономаренко. «Гер переможений»
Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.


Розуміти значення понять «толерантність», «гуманізм». Уважно читати новелу. Пояснювати провідну думку в кожному епізоді. Прокоментувати власне розуміння закінчення твору. Розвиток уміння визначити основну ідею твору, висловити своє розуміння її.
Усвідомлення ролі й значення гуманізму, толерантності в розвитку людства і духовності кожної людини.

4

МИ − УКРАЇНЦІ

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили»

Повість про пригоди українського силача, що став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог. Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості. Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

Ознайомитися з історичною довідкою про Івана Фірцака. Уміти переказувати зміст повісті, визначати головні проблеми, характеризувати образи героїв. Висловлювати міркування про необхідність серйозного ставлення до свого здоров’я, до спорту; про чесність у спортивних змаганнях. Уміти придумати свою історію з головним героєм – Іваном Силою.

Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

3

Андрій Малишко. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю...», «Вчителька», «Так живуть на цій землі поети…»

Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

Знати основні відомості про поета та його пісні.
Виразно і вдумливо читати поезії. Уміти визначити і прокоментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образі. Розвиток уміння аргументовано висловлювати власні роздуми.

Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування морально-етичних цінностей, розвиток естетичного смаку.

4

(упродовж року)

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

Знати письменників, які народилися в рідному краї. Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.
Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

2

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

Назвати імена митців та їхні твори, які вивчалися. Виокремити серед них ті, які найбільше запам’яталися. Висловлювати міркування про найулюбленіші.

Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання і вивчення.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5
Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. У навчальну...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів “музичне мистецтво”
Вступ. Програма з музичного мистецтва для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка