Пошук по сайту


Календарний план уроків української літератури для 7 класу (70 годин на рік, у тому числі 4 години уроки зв'язного мовлення)

Календарний план уроків української літератури для 7 класу (70 годин на рік, у тому числі 4 години уроки зв'язного мовлення)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

(70 годин на рік, у тому числі 4 години — уроки зв'язного мовлення)
Розподіл годин з української літератури у 7 класі


Всього уроків

70

ТО

РМ

Контрольна робота

Позакласне читання

Література рідного краю

Виразне читання

I семестр

32

3

2

3

2

2

1

II семестр

38

3

2

3

2

2

1I CЕМЕСТРуроку

К-сть год.

Дата

Тема уроку

1

1
Вступ (1год.) Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва. ТЛ: художній твір.

2-3

2
Із пісенних скарбів (4 год.)

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька».
Висловлювання про пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень. Трагічний і героїчний пафос козацьких і
чумацьких пісень. ТЛ: пафос твору.

4

1
Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова,
ритм. Житгєстверджуючий, гумористичний пафос. ТЛ: коломийки.

5

1
РМ № 1. Творчий конкурс (інсценування пісні).

6

1
Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Із пісенних скарбів» (тести, завдання).

7

1
Про далекі минулі часи (23 год.)

Іван Франко (6 год.). Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.

8

1
Іван Франко «Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті. ТЛ: історична повість.

9

1
Основні персонажі твору, їх групування. Захар Беркут – мудрий ватажок тухольської громади.

10

1
Максим і Мирослава – сміливі, мужні патріоти; краса їхніх почуттів. Тугар Вовк. Осудження зради громаді заради збагачення.

11

1
Провідна думка повісті Івана Франка «Захар Беркут». Роль пейзажів у повісті. Архаїзми та діалектизми у творі.

12

1
Т. Г. Шевченко (3 год.). Повторення життєпису поета. Вірш «Мені тринадцятий минало». Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. ТЛ: мотив у художньому творі, прийоми контрасту.

13

1
«Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, метаморфози.

14

1
«Заповіт» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: ідея.

15

1
Позакласне читання № 1. Твори Т. Шевченка.

16

1
Контрольна робота № 2. Контрольний твір за творчістю І. Франка, Т.Шевченка.

17-18

2
Андрій Чайковський (4 год.). Коротко про митця. «За сестрою» (скорочено). Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. ТЛ: героїко-романтична повість, композиція. Виразне читання ключових епізодів твору.

19

1
А. Чайковський «За сестрою». Геройство і лицарська відвага головного героя. ТЛ: романтичний герой.

20

1
Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорізьких козаків. Використання фольклорних мотивів. Гіпербола.

21

1
Михайло Стельмах (6 год.). Розповідь про письменника. Його поетичне сприймання світу. «Гуси-лебеді летять» (фрагменти) — автобіог-рафічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічний твір.

22-23

2
«Гуси-лебеді летять». Поєднання у творі фантастичного й реального. Сприйняття Михайликом навколишнього світу. Ранній вияв творчих задатків. Багатство та поетичність мови повісті.

24

1
РМ № 2. Письмовий твір-характеристика персонажа.

25

1
«Гуси-лебеді летять». Звичаї, традиції українців у творі.

26

1
Контрольна робота за I семестр.

27

1
«Гуси-лебеді летять». Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика.

28

1
Позакласне читання № 2. А. Кащенко «Над Кодацьким порогом».

29

1
Контрольна робота № 3 з теми «Про далекі минулі часи» (тестування).

30-31

2
Література рідного краю.

Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

32

1
Підсумковий урок за семестр. Виразне читання улюблених уривків з художніх торів.Форми контролю

Дата проведенняКонтрольна роботаКонтрольна робота

за І семестр


* № уроку в темі вказано у поурочному плані

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

(70 годин на рік, у тому числі 4 години — уроки зв'язного мовлення)
Розподіл годин з української літератури у 7 класі

Всього уроків

70

ТО

РМ

Контрольна робота

Позакласне читання

Література рідного краю

Виразне читання

I семестр

32

3

2

3

2

-

1

II семестр

38

3

2

3

2

2

1II CЕМЕСТРуроку

К-сть год.

Дата

Тема уроку

33

1
Григір Тютюнник (4 год.). Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість «Климко». Воєнне дитинство у творі. Автобіографічна основа твору.

34-35

2
«Климко». Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

36

1
Образ Климка. Складання вітального слова на честь літературного героя. Художні особливості твору. ТЛ: художня деталь.

37

1
Позакласне читання № 3. Дімаров А. «Блакитна дитина».

38-39

2
Література рідного краю.

Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

40

1
Контрольна робота № 4 з теми «Про далекі минулі часи» (контрольний твір).

41

1
«Ти знаєш, що ти людина?» (15 годин)

Олекса Стороженко (2 год.). Короткі відомості про автора, його гумори-стичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

42

1
Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

43

1
Богдан Лепкий (1 год.). Коротко про письменника. «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)». Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

44

1
Ліна Костенко (4 год.). Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

45

1
«Чайка на крижині». Розгорнута притча-метафора про глибоке духовне наповнення людини – її "крилатість", що проявляється індивідуально.

46

1
«Крила». Духовне багатство – найбільший скарб у житті. ТЛ: диптих.

47

1
«Дощ полив». Виразне читання віршів Ліни Костенко.

48

1
В.Симоненко (3 год.) – «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». Втілення особливостей української ментальності, рис національного характеру.

49

1
В.Симоненко «Ти знаєш, що ти людина?». Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики.

50

1
В.Симоненко «Гей, нові Колумби й Магеллани». Втілення в поезії особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї.

51-52

2
Марина Павленко (4 год.). Коротко про письменницю. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

53

1
Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

54

1
РМ № 3 (п). Твір-роздум (висловлення власної думки щодо сенсу людського життя).

55

1
Любов Пономаренко (1 год.). «Гер переможений». Наскрізний гумані-стичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо). ТЛ: новела.

56

1
Контрольна робота № 4 з теми «Ти знаєш, що ти людина?» (тести, завдання).

57

1
«Ми – українці» (11 годин)

Олег Ольжич. Коротко про поета. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»). Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом.

58-59

2
Олена Теліга. Життя і героїчна загибель української патріотки. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день». Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

60-61

2
Олександр Гаврош (4 год.). Розповідь про письменника. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог.

62

1
Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості. Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

63

1
РМ № 4 (у). Скласти свою історію з головним героєм — Іваном Силою.

64

1
Контрольна робота за рік.

65

1
А.Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. "Пісня про рушник".

66-67

2
Андрій Малишко «Стежина» («Чому, сказати, й сам не знаю...»), «Вогник». Патріотичні почуття. Найвищі духовні цінності.

68

1
Контрольна робота № 6 з теми «Ми – українці» (тести, завдання).

69

1
Позакласне читання № 4. М.Трублаїні "Шхуна "Колумб".

70

1
Урок-підсумок. Бесіди про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість. Література на літо.Форми контролю

Дата проведенняКонтрольна роботаКонтрольна робота

за рік


* № уроку в темі вказано у поурочному плані

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарний план уроків 3 української літератури для 9 класу (70...
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Ху­дожній твір — нова естетична...

Календарний план уроків з української мови для 10 класу (140 годин...
Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), куму-лятивна (культуроносна), естетична, експресивна....

Література як вид мистецтва. Художній образ
Усього: 70 годин; текстуальне вивчення творів – 58 годин; розвиток мовлення – 4 години; позакласне читання – 4 години; резервний...

Уроки розвитку зв’язного мовлення
Рецензент: Скрипнюк О. В. вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель – методист

Ладиченко Т. В., Черевко О. С., Камбалова Я. М
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...

Історія міжнародного права
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...

Дистанційний курс з орфографії (українська мова) для учнів 5-го класу 8 годин
Овчаренко Юлія Володимирівна, учитель української мови та літератури, вища категорія

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 10 класу
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010 року №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх...

Література тема уроку
Орієнтоване календарно – тематичне планування з української літератури для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Методичні рекомендації творчої групи вчителів української мови та...
У посібнику вміщено конспекти уроків та методичні рекомендації членів творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка