Пошук по сайту


Поетична збірка 3 ( продовження)

Поетична збірка 3 ( продовження)«Погоджено»

заст. директора__________________________________

«___»________________20___н.р.
Календарне планування

У 2 класі (II семестр)

на 20__ - 20___навчальний рік
Вчитель ____________________
Читання 2 клас
2 семестр 72 години

(4 години на тиждень 72 год).
уроку

Дата

проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Джерело


Поетична збірка 3 ( продовження)


1-2.
Ігор Калинець.

«Стежечка»,

“Веселка “,

“ Ярило”.


 • -має уявлення про поета і його творчість ;

 • читає правильно,свідомо;

 • знаходить в тексті образні слова (порівняння);

 • складає розповідь за темою;

 • уміє придумувата словесні картинки до епізодів;

 • виразно читає твір.

Читанка ,

В.О.Науменко,

ч.1 с.132-134

З літературної скарбниці

(17год)


3.
Платон Воронько.

«Казка про рукавичку».

«Причина».

«Картина»


 • має уявлення про поета;

 • вміє читати виразно, роздумуючи;

 • на основі спостережень за текстом, визначає причину вчинку героя;

 • висловлює оцінні судження до героя твору.
Читанка ,

В.О.Науменко,

ч.2,с.3-64.

Платон Воронько.

«В лісі є зелена хатка».

«Каша ,аби не наша.»

«Суничка - сестричка».

 • визначає, як автор створює художній образ;

 • має поняття ,,художній образ,,;

 • вміє охарактеризувати художні образи;

 • виявляє ставлення автора до героїв твору;

 • порівнює художні образи;

 • виразно читає діалог;

 • висловлює оцінні судження щодо художніх образів вередливих діток.
Читанка ,

В.О.Науменко,

ч.2, с.6-85.
Володимир Лучук.

“ Як лелека зимував”

“ Дикий мак”

“ Джерело”

“Білий вірш”

 • виразно читає вірш;

 • вміє описати подію словами, читаючи вірш;

 • висловлює оцінні судження щодо поведінки героя;

 • вміє відшукати риму у вірші;

 • має поняття ,, білий вірш,,;

 • читає вірш напам’ять.В.О.Науменко,

ч.2, с.9-12
6.
Ліна Костенко

«Білочка восени»,

«Баба Віхола»,

«Праля»,

«Телеграма - блискавка»

 • має уявлення про автора твору;

 • інтонаційно читає вірш;

 • називає персонажів вірша;

 • характеризує персонажів твору;

 • знаходить у тексті міркування;

 • визначає характер дійової особи;

 • читає вголос правильно, виразно, свідомо.

В.О. Науменко

ч.2

С.13-16;


7.
Ліна Костенко.

«Вербові сережки».

«Сунички»

«Веселий дощ»

«Соловейко застудився»

 • має поняття про художні засоби вірша;

 • вміє читати напам’ять з відповідною інтонацією;

 • знаходить у тексті слова вжиті в переносному значенні;

 • висловлює оцінні судження щодо прочитаного;

 • вміє словесно описати картину,змальовану у вірші;

 • складає казку за прочитаним твором.

В.О.Науменко

Ч.2
с.17-19;

8.
Андрій Малишко.

«Вечори ,як сиві котики»

«Перепелиця»


 • має уявлення про творчість автора;

 • шукає в тексті описи ,порівняння;

 • висловлює оцінні судження щодо обґрунтування назви твору;

 • малює словесні картини;

 • знає вірші автора.
В.О.Науменко

Ч.2
с.20-22.

9.
Урок позакласного читання.

Тарас Шевченко.


 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

 • виявляє розуміння цілісного змісту твору, користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу.
П.Ч. С.76-80

10.
Вадим Скомаровський.

«Клени»,

«Білий сніговій»,

«Сплять над озером ялинки»

 • -має уявлення про творчість поета;

 • виразно читає вірші, плавно, цілими словами;

 • порівнює прочитані вірші,визначає спільні і відмінні ознаки;

 • малює словесну картину до твору;

 • знаходить у тексті художні засоби.

В.О.Науменко

Ч.2

С.23-26
11.
Вадим Скомаровський.

«Щиглик».

«Козубок».

«Любий вітре –вітровію»


 • вміє визначити настрій персонажа;

 • будує невеликий твір-розповідь на основі прочитаного;

 • характеризує головного героя твору;

 • малює словесно картини на основі прочитаного.


В.О.Науменко

Ч.2

С.26-29
12.Ганна Чубач.

«Роса».

«Ласий кіт Івашко».

«Щось собі гуляє».


 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • виявляє ставлення до прочитаного, до героїв твору;

 • розігрують сцену за змістом вірша.
В.О.Науменко

Ч.2

С.29-32


Ганна Чубач.

«У лісочку на пеньочку».

«Хвалько».

 • визначає настрій твору;

 • виразно,з інтонацією читає вірш;

 • визначає кількість дійових осіб твору;

 • характеризує персонажів у вірші;

 • висловлює оцінні судження;

 • знає твори поетеси.
В.О.Науменко.

ч..2

С.32-34
13.
Анатолій Костецький.

«Починається весна»

«Рибалка –дивак»

«Не хочу»

«Осінній клен»

 • має уявлення про поета і його творчість;

 • визначає настрій твору;

 • описує картини на основі прочитаного та власного досвіду;

 • бере участь в інсценізації прочитаного твору;

 • малює картину, описану автором.

В.О.Науменко

Ч.2

С.35-38
14.
Урок позакласного читання.

Цікавий світ навколо тебе.

 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

 • виявляє розуміння цілісного змісту твору, користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу.

П.Ч. С.,53-59
15.
Анатолій Камінчук.

«Останній листочок»

«Баба Віхола»,

«Стало біло-біло»,

«Ведмежі сни»,

«Котики вербові»,

«Береза розвивається»,

«Ремез»

 • має уявлення про поета і його творчість ;

 • знаходить засоби художньої виразності;

 • вміє порівнювати героїв твору, знаходить спільні і відмінні ознаки;

 • малює малюнок на основі прочитаного;

 • складає невеличкий твір-опис

В.О.Науменко

Ч.2

с.39-43
16.
Тамара Коломієць.

«Нагідка».

«Вітрисько»

 • виразно читає вірш напам’ять;

 • будує невеличкий твір-міркування;

 • бере участь в інсценізації прочитаного твору;

 • вміє читати в особах;

 • висловлює оцінні судження щодо героя твору.

В.О.Науменко

Ч.2

с.47-48


Тамара Коломієць

«Біле поле полотняне»

« На галяві».

«Лічилка – небувалиця».

 • малює малюнок,що виник в уяві, прочитавши твір;

 • передає емоції персонажів.В.О.Науменко

Ч.2

с.48-51
17.
Ігор Січовик.

«Віддячила».

«Хитра киця»

 • визначає тему і основну думку твору;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • характеризує персонажів твору словами тексту;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю.

В.О.Науменко

Ч.2

с.54-58
18.
Урок позакласного читання.

Україно, ясен мій цвіте.

 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

 • виявляє розуміння цілісного змісту твору, користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу.
П.Ч., С.38-43
19.
Іван Світличний.

«Півень – горлопан».

«Слухала лисичка солов’я»

 • виразно читає вірш;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • виявляє ставлення автора до зображуваного;

 • висловлює оцінні судження щодо прочитаного.

В.О.Науменко

Ч.2

С.59-61


Оповідання. ( 33 год)


20.
Олександр Копиленко.

«Хоробре кошеня».

«Птиця гавкає».

 • має уявлення про письменника і його творчість;

 • визначає тему твору;

 • виявляє ставлення автора до зображуваного;

 • вміє характеризувати дійових осіб;

 • переказує зміст уривків.


В.О.Науменко

Ч.2

С.62-65
21.
Юрій Старостенко.

«Смілива зозулька».

«Хто винен?"

 • самостійно готується до виразного читання;

 • характеризує головного персонажа твору;

 • визначає настрій оповідання;

 • описує героя за малюнком;

 • доводить,що прочитаний твір – казка.


В.О.Науменко

Ч.2

С.66-68
22-23.
Микола Трублаїні.

«Тико і Волохан».

«Хвиля напасниця».

 • виразно читає оповідання;

 • називає персонажів оповідання;

 • складає план оповідання,використовує його для переказу тексту;

 • формулює запитання до тексту оповідання;

 • характеризує персонажів оповідання;

 • висловлює своє ставлення до героїв твору.

В.О.Науменко

Ч.2

С.68-72

24.
Урок позакласного читання.

А вже весна, а вже красна.
 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

 • виявляє розуміння цілісного змісту твору, користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу

П.Ч. С.92-98

25.
Василь Сухомлинський.

«Вічна тополя».

 • чітко читає слова з дотриманням орфоепічних норм;

 • має уявлення про письменника та його творчість;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • формулює запитання до тексту;

 • висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного
В.О.Науменко

Ч.2

С.72-73

26.
Василь Сухомлинський.

«Які вони бідні».

 • читає цілими словами;

 • знаходить в тексті засоби художньої виразності;

 • передає голосом красу почутого;

 • уміє визначати основну думку тексту;

 • вміє читати в особах.В.О.Науменко

Ч.2

С.74-75

27.
Василь Сухомлинський.

«Верба – мов дівчина золотокоса».

«Де беруться срібні павутинки».


 • читає виразно,розуміє, що може пояснити значення слів;

 • знаходить в тексті яскраві образні слова;

 • переказує зміст оповідання за малюнковим планом;

 • висловлює оцінні судження щодо прочитаних творів;

 • складає казку на задану тему.


В.О.Науменко

Ч.2

С.75-77

28.
Віра Артамонова.

«Ясенок»


 • виразно читає в особах;

 • називає персонажів твору;

 • визначає характер персонажа;

 • висловлює елементарні оцінні судження характеру персонажа.В.О.Науменко

Ч.2

С.78-79

29.
Віра Артамонова.

«Котикова казка»

 • називає персонажів твору;

 • уміє розпізнавати і знаходити в тексті яскраві образні слова;

 • складає опис персонажа;

 • переказує зміст оповідання близько до тексту;

 • знаходить в тексті діалог;

 • читає виразно в особах.

В.О.Науменко

Ч.2

с.79-80
30.
Володимир Сенцовський.
«Привези мені,тату,сонце».

«Зірка».

 • називає персонажів оповідання;

 • читає в особах;

 • розуміє запитання учителя;

 • знаходить в тексті яскраві образні слова ,вирази;

 • складає казку на задану тему;

 • уміє аналізувати мовлення і вчинки героїв;

 • порівнює описи в віршах та оповіданнях.

В.О.Науменко

Ч.2

с.81-85
31.
Володимир Сенцовський.

«Бабусин онучок».

 • правильно називає твір (прізвище письменника , .назву твору)

 • знаходить в тексті описи, яскраві образні слова;

 • визначає основну думку оповідання.В.О.Науменко

Ч.2

С.85-87
32.
Урок позакласного читання.

Я хочу сказати своє слово.

 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

 • виявляє розуміння цілісного змісту твору, користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу.

П.Ч.с.114-121
33-34.
Олег Буцень.

«Настуська-вередуська».

 • вміє пояснити смисл заголовка (за допомогою вчителя);

 • висловлює власні міркування щодо можливого розвитку подій;

 • визначає основну думку оповідання;

 • дає оцінні судження поведінці головних осіб;

 • складає план оповідання;

 • добирає прислів’я , яке б закінчувало оповідання;

 • переказує текст.

В.О.Науменко

Ч.2

С.88-92
35.
Андрій М”ястківський.

«Мудра голка».

 • розрізняє оповідання за найпростішими жанровими ознаками;

 • правильно називає персонажів оповідання;

 • визначає головну думку твору;

 • читає оповідання в особах.
В.О.Науменко

Ч.2

С.93-94
36.
Андрій М”ястківський.

«Пустотливий дощик».

 • розрізняє казку за найпростішими жанровими ознаками;

 • читає казку в особах;

 • уміє визначати рими у творі.

В.О.Науменко

Ч.2

С.94-95
37.
Андрій М”ястківський.

«Став лелека журавлем».

 • регулює темп читання, силу голосу ( за допомогою учителя);

 • пояснює зображувальні можливості художнього слова як засобу створення художнього образу;

 • знаходить в тексті уривок на задану тему;

 • складає казку на задану тему

В.О.Науменко

Ч.2

С.95-97
38.
В.Струтинський.

«Жива казка».


 • пояснює назву казки, висловлює свої припущення;

 • пояснює значення виділених слів , виразів;

 • описує малюнок словами тексту;

 • знаходить в тексті описи.

О.Я.Савченко

2ч.,

С.104
39.
Урок позакласного читання.

У колі рідної сім’ї.

 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

 • виявляє розуміння цілісного змісту твору, користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу.П.Ч. с .43-53
40.
В.Струтинський.

«Сідайте , будь-ласка».
Підсумковий урок за темою.

 • розуміє авторське ставлення до персонажів твору;

 • висловлює оцінні судження щодо поведінки персонажів твору;

 • переказує текст за малюнковим планом

О.Я.Савченко

2ч.,

С.55
41.
Д.Білоус.

«Звертання».

Загадка.

 • виразно читає вірш;

 • розрізняє вірші за емоційним зображенням;

 • регулює темп читання , силу голосу.
О.Я.Савченко

1ч.,

С.27
42.
Г.Бойко.

«Як невдаха виступав»

«Швидко відповів»

«Виступайченко»

«Хлопчик Ох»

 • читає виразно,інтонаційно вірш;

 • вміє охарактеризувати героїв твору;

 • висловлює оцінні судження щодо художніх образів;

 • вміє відшукати у вірші риму.

Додаток 1.
43.
П.Глазовий.

«Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші».


 • вміє читати діалог в особах;

 • вміє аналізувати текст;

 • висловлює оцінні судження щодо поведінки дійових осіб.

О.Я.Савченко

2ч.,

С.114
44.
Анатолій Григорук.

«З курми лягай, з півнями вставай».

 • виразно читає цілими словами;

 • пояснює заголовок тексту;

 • вміє застосувати у своєму мовленні прислів’я з прочитаних творів;

 • уміє аналізувати вчинки дійових осіб.

В.О.Науменко

Ч.2

С.104-106
45.
Урок позакласного читання.

Твій друг – книга.

 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

виявляє розуміння цілісного змісту твору,

 • користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу.

П.Ч. с.59-62
46.
Т.Коломієць.

«Диваки», «Дідів обід».

- читає текст мовчки;

- виразно читає вголос.

О.Я.Савченко

2 ч.,с.36-37,с.41
47.
Іван Сенченко.

«Рукавичка і струмочок».

 • Має уявлення про автора і його творчість;

 • виразно читає текст;

 • уміє знаходити в тексті яскраві вирази;

 • характеризує персонажів твору;

 • висловлює оцінні судження.В.О.Науменко

Ч.2

С.106
48.
Всеволод Нестайко.

« Як ми літали в космос»

 • називає персонажів твору;

 • самостійно знаходить в тексті абзаци за певними ознаками;

 • уміє визначати в тексті структурні елементи;

 • уміє аналізувати вчинки і мотиви поведінки дійових осіб.
В.О.Науменко

Ч.2

С.107-108
49.
ВасильЧухліб.

« Вітер і Вихор».

 • виразно читає казку;

 • знаходить у тексті уривки, що відповідають малюнкам;

 • читає казку в особах;

 • добирає слова , близькі за значенням;

 • порівнює дії героїв казки.

В.О.Науменко

Ч.2

С.114-116
50.
Василь Чухліб.

« Туманець»

 • уміє розпізнавати і знаходити в тексті яскраві образні слова;

 • виразно читає текст;

 • пояснює , що літературна казка – це авторський твір;

 • уміє придумувати словесні картини.

В.О.Науменко

Ч.2

С.117


Василь Чухліб.

« Заячий холодок»

 • виразно читає казку;

 • уміє аналізувати вчинки, мотиви поведінки дійових осіб;

 • знаходить в тексті найважливіші слова і речення, що характеризують певні якості дійових осіб;

 • формулює запитання до окремих абзаців та тексту загалом.

В.О.Науменко

Ч.2

С.118-119
51.
Урок позакласного читання.

Мамине свято.

 • користується прийомами розвитку темпу читання вголос;

 • читає вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами;

виявляє розуміння цілісного змісту

твору,

 • користується найпростішими інтонаційними засобами виразності, правильно інтонує кінець речення, регулює темп і силу голосу

П.Ч. с.108-114.
52.
В.Самійленко.

«Вечірня пісня»

«Найдорожча перлина»

Акростих.

Підсумок за темою.

 • інтонаційно читає вірш;

 • має уявлення про «акровірш»;

 • порівнює прочитані вірші, визначає спільні і відмінні риси;

 • виразно читає вірш напам’ять.

Додаток 2.


Зі світової скарбниці.

( 2 год)53.
Брати Грімм.

«Лис і Кіт».

 • пояснює , що літературна казка – це авторський твір;

 • визначає,правильно називає героїв казки про тварин;

 • розповідає про домінуючі риси їх характеру;

 • переказує казку.В.О.Науменко

Ч.2

С.133-135
54.
Ганс Крістіан Андерсен.

«Принцеса на горошині».

 • має уявлення про письменника та його творчість;

 • розповідає про домінуючі риси їх характерів;

 • переказує казку близько до тексту.

В.О.Науменко

Ч.2

С.135-137поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українські билини (збірка) українські билини (збірка) Передмова
Якась дивна тема, — здивується юний літературознавець. — Хіба існують українські билини?

Урок засвоєння нових знань. Література рідного краю Форма уроку:...
Обладнання: портрет Василя Слапчука; збірка «Як довго ця війна тривала»; епіграфи

Керівництво практикою
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною продовження процесу підготовки спеціалістів в університеті І проводиться на підприємствах,...

Тема. Поетична світлиця. Т. Г. Шевченко «Садок вишневий коло хати…»
Сьогодні ми поринемо у світ творчості Т. Г. Шевченка, відвідаємо поетичну світлицю

Г. Сковорода «Всякому місту звичай І права» (№10), збірка «Сад божественних пісень» (30 пісень)
«Всякому місту звичай І права» (№10), збірка «Сад божественних пісень» (30 пісень)

Культура Нового часу
Тенденції культурного розвитку, започатковані епо­хою Відродження, знайшли своє продовження у XVII ст. Водночас виникли й інші соціально-історичні...

Ліна костенко (Народилася в 1930 році)
Поетична зоря Ліни Костенко разом з творами Дмитра Пав-личка освітила дорогу в літературу цілій когорті молодих та­лантів, які відтоді...

Черкаський обласний інститут післядиплом
Збірка розробок занять, свят, розваг для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Література >Зарубіжна література
Збірка “Листя трави, її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру)

Урок концерт. Драма кохання у творчості І. Я. Франка збірка «Зів’яле листя»
Схвалено І рекомендовано науково – методичною радою відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації ( Протокол №3від 27. 12....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка