Пошук по сайту


Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури.
І. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури

Клас - Дата –
Тема уроку за програмою : Роман «Злочин і кара як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.

1.Тема уроку: «Незакінчені ідеї» або «Психологічний звіт одного злочину»

2. Мета літературної освіти:

Цілі, завдання: познайомити учнів з історією написання роману, поглибити знання учнів про новаторство Ф.М. Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомивши з новим поліфонічним типом художнього мислення у романі „Злочин і кара” , закцентувати увагу на значному філософському і етичному потенціалі роману; розвивати навички аналізу художнього твору (співчуття до «знедолених і ображених»; розвінчання теорії агресивного індивідуалізму) , вміння пошукової роботи, роботи з цитатним матеріалом; виховувати естетичні смаки грамотного читача творів Достоєвського.

3.Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, мовленнєва, діяльнісна .

4. Компетенції учня-читача: аксіологічна, літературознавча,комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

5. Очікувані(плановані) результати: учні будуть знати історію написання роману, визначати новаторство Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомляться з новим поліфонічним типом художнього мислення; шляхом аналізу художнього твору , здійснюючи пошукову роботу під час створення власного конструкту, звернуть увагу на значний філософський і етичний потенціал роману; учні будуть вміти грамотно,вдумливо читати , аргументовно, образно і розлого висловлювати свої думки.

6. Тип і різновид уроку : урок вивчення та аналізу художнього твору.

7. Теоретико –літературні поняття: соціально-філософський роман, роман – трагедія , ідеологічний роман, поліфонія.

8.Літературно – мистецькі зв’язки: фрагменти художнього фільму «Злочин і кара» Л. Куліджанова , ілюстрації до роману художників М.Шемякіна, Д.Шмарінова, Глазунова.

9. Наочні засоби навчання : презентації , ілюстрації до твору, роботи учнів( літературна газета «Ф.М.Достоєвський та його роман «Злочин і кара» , буклет.

10. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова.

2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини».

II. Модель уроку- заняття з літератури.
Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.
Зачин уроку

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів – читачів.

У 1839 році 18-річний юнак Достоєвський писав брату : «Людина є таємницею. ЇЇ треба розгадати, і якщо будеш розгадувати все життя, не кажи, що згаяв час; я займався цією таємницею, бо хочу бути людиною». Він відчував своє призначення . Своє життя, особистий духовний досвід він вкладав у свої романи.
Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти

2.1. Повідомлення, корпоративне формулювання теми уроку.

2.2. Визначення особливо важливих цілей діяльності.

2.3. Умотивування наступної діяльності вчителем і учнями.

2.4. Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань.

Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань.

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

3.1. З'ясування , що я сприйняв /не сприйняв як Людина –читач у прочитаному романі. Перші враження.

3.2. Повідомлення про історію написання роману.

3.3.Тема, ідея роману. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.Петербург Достоєвського.( Перегляд відеоматеріалу, презентації).

3.4. Визначення жанру роману. ( на дошці написані види роману : соціально-психо­логічний, дискусійно-філософський, роман-трагедія, детективний, роман ідей, поліфонічний, реалістичний... Завдання: прокоментуйте, який вид жанру стосується роману «Злочин і кара»?) Це жанрове розмаїття роману. Однозначно визначити жанр твору складно, оскільки Ф.М.Достоєвський створив новаторський поліфонічний роман, який увібрав у себе ознаки різних структур. Пояснення слова поліфонічний роман (поліфонічний реалістичний роман ідей, у якому носіями ідей виступають герої твору. Кожний голос – це окрема точка зору на світ. Кожний герой – носій своєї правди. Автор лише зводить героїв один із одним у „великому діалозі” всього твору. Авторська точка зору існує нарівні з позиціями інших персонажів. Але при всьому розмаїтті повинні бути і домінанти, що забезпечують цілісність тексту, і своя периферія.) Поліфонія- („Багатоголосся, багатозвучність”. Термін «позичений» з теорії музики літературознавцем М. Бахтіним для позначення нового поліфонічного типу мислення в романах Ф.М.Достоєвського. У „Злочині і карі” це означає множинність голосів і точок зору).

3.4. Осмислення через практику. В чому ж новаторство Достоєвського?

Дослідницька робота. Робота з текстом.

У 60-х роках 19 ст. класичною формою роману була монологічна, коли в творі обов'язково був присутній голос автора, його думки, точка зору. Проаналізуйте твір, чи присутній у ньому голос автора? (Ні)

Висновок: У романі Достоєвського голосу автора не чутно, розмовляють один з одним персонажі або герой розмовляє сам з собою. Позиція самого автора проглядає крізь висловлювання його героїв.

Отже,Ф.М.Достоєвський побудував новий поліфонічний роман.

3.5. Аналіз монологів Раскольникова ( ч.І, гл.4, ч.ІІІ, гл.6, ч.4., гл.5). У його монологах постійно з’являються опоненти: чи то матір, сестра Дуня, чи то Соня Мармеладова, Порфирій Петрович, Свидригайлов та ін. Кожна думка героя повна протиборства. Його мовлення наповнюється чужими словами, з якими він вступає в полеміку. Завдяки цьому внутрішнє мовлення Раскольникова будується як ланцюжок пристрасних реплік і чужих слів, які він чує навколо себе. Усі монологи головного героя перетворюються на „мікродіалоги”).

3.6. Перегляд фрагментів кінофільму Л.Куліджанова «Злочин і кара» ( Раскольников отримує листа від матері.) . Проаналізуйте поведінку та хід думок героя. У чому полягає задум режисера? (У монолозі героя ніби завжди присутні два голоси: один виправдовує його, а інший засуджує. Цей розподіл між двома голосами і є внутрішня поліфонія, подвійність натури Раскольникова.)

Отже, «поліфонія» в літературі- тип художнього мислення, тип естетичного світогляду, метод художньої творчості.

IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

4.1. Представлення результатів читацької діяльності. Метод «Відкритий мікрофон». Обмін враженнями від почутого. Очікувані результати.

4.2. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова.

2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини».


Розв’язка уроку.

V. Слово-епілог словесника.

5.1. Місце твору Достоєвського, його особистості в читацькому житті людини.

5.2. Роль системи образів для розуміння змісту художнього твору.

5.3. Аналіз та синтез навчальної діяльності на уроці.

5.4. Оцінка діяльності класу, окремих учнів.

5.5. Побажання та рекомендації.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури
Тема уроку за програмою : Ф. М. Достоєвський. «Злочин І кара». Система образів роману, значення І символіка його назви

Проектно-конструкторська модель уроку літератури
Тема уроку за програмою: Ф. Достоєвський. «Злочин І кара». Еволюція образу Раскольнікова І розвінчання теорії сильної особистості,...

Програма факультативного курсу із зарубіжної літератури «Література сша»
Ознайомлення з творами письменників cша проводиться в школі на уроках зарубіжної літератури з 5 по 11 класи

Довідка про результати вивчення стану викладання зарубіжної літератури у 5-9 класах знз району
Відповідно до наказу №18 від 04. 02. 2016 Про вивчення стану викладання зарубіжної літератури у районі вивчався стан викладання зарубіжної...

До уроків зарубіжної літератури, особистим прикладом залучає дітей до цієї цікавої справи
Такою є Сизько Галина Леонідівна. Вона працює вчителем зарубіжної літератури І російської мови у загальноосвітній школі №3 і-ш ступенів...

Виховання інтересу до вивчення зарубіжної літератури
Першим етапом роботи на уроці зарубіжної літератури є пробудження цікавості до читання. Необхідно надихнути учнів на читання, зацікавити...

Навчальний кабінет зарубіжної літератури
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню...

Про вивчення зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році
У 2015-2016 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-7 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5–9...

Уроку Дата Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. В. Вордсворт «До прекрасного». Уславлення в сонеті величезної...

Конспект уроку №28 з зарубіжної літератури для 11 класу Тема: Контрольна...
Російський поет, співзасновник І практик акмеїзму, в своїй творчості обстоював принципи «поезії мужності». Це …База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка