Пошук по сайту


Урок №1Дж. Г. Байрон англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви та домінуючі настрої творчості Урок №2. Урок виразного читання Урок №3. Поема «Мазепа»

Урок №1Дж. Г. Байрон англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви та домінуючі настрої творчості Урок №2. Урок виразного читання Урок №3. Поема «Мазепа»_x0000_i1025

_x0000_i1026

Відділ освіти Славутської райдержадміністрації

Груша О.С.

Застосування інтерактивних технологій

та методів діяльності

на уроках світової літератури

Методичний посібник

для вчителів світової літератури

Старокривинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

-2011рік-

Груша О.С.

Застосування інтерактивних форм та методів діяльності на уроках Світової літератури . Село Старий Кривин: Старокривинська ЗОШ І-ІІІ ступенів;2011р.

В методичному посібникові зібрані зразки системи уроків світової літератури до теми: «Джордж Ноель Гордон Байрон» в 9 класі. Де використані нестандартні форми та методи діяльності. До уроків подані презентації Power Point , котрі допоможуть учневі краще сприйняти новий матеріал. Методичний посібник розрахований на учителів світової літератури загальноосвітніх шкіл .

Зміст

Передмова……………………………………...6

Урок №1Дж. Г. Байрон – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви та домінуючі настрої творчості………11

Урок №2.Урок виразного читання……………14

Урок №3.Поема «Мазепа»:історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи……………………………….... .15

Використані джерела :…………………………21

Додатки: презентації до уроків

Застосування інтерактивних форм та методів діяльності на уроках світової літератури

_x0000_i1027

У зв’язку з тенденцією зниження інтересу учнів до навчальної діяльності у шкільну практику почали входити нестандартні форми уроків. Вони з’явилися в середині 70-х років ХХ століття. З того часу форми проведення цих уроків стали більш численними й різноманітними. Якоюсь мірою вони набули буденності в шкільному житті, навіть до класичних уроків учителі включають елементи нестандартності. Сьогодні нетрадиційні уроки є звичайною ознакою будь-якої школи, можна навіть говорити про „моду” на той чи інший тип уроку, та ставлення до них не можна назвати однозначним. Зрозуміло, що незвичайні за змістом, організацією, такі заняття приваблюють школярів, сприяють розвитку особистих здібностей. Але ці уроки вимагають значних витрат часу від учителя та учнів.

Час не стоїть на місці. Суспільство потребує від людини певних умінь, які можна застосувати на практиці; уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів; комунікабельності – уміння працювати у злагоді з іншими і спільно доходити мети. Саме тому ми, вчителі, усвідомили необхідність застосування під час викладання предмету таких форм і методів, які б збуджували творчість учнів, створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення.

На допомогу можуть прийти засоби Power Point (складової Microsoft Office) – програми, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз. Отже, що ми можемо досягти, створивши та продемонструвавши учням презентацію?

Інформація, яку ви прагнете донести, може бути проілюстрована матеріалами з високою якістю картинки, яка не буде залежати від якості друку вашого принтера – а саме, репродукціями, діаграмами, фото, а також аудіо та відеоматеріалами.

Переваги, викладені у попередньому пункті, приваблять увагу учнів, дозволять їм створити свої, індивідуальні асоціації відповідності інформації тому ілюстративному матеріалу, який ви підібрали - це дає можливість диференціювати підбір матеріалу відповідно до потреб конкретної групи дітей.

Вибудувавши процес показу презентації "по кліку", тобто коли перехід до слідуючого пункту відбувається після клацання лівою клавішею мишки, ви зможете пристосувати темп подачі матеріалу до потреб аудиторії безпосередньо у процесі демонстрації і залишити час для можливих пояснень та уточнювань, чого не дозволяє, наприклад, перегляд фільму.

Вам не доведеться витрачати час на організацію матеріалів перед уроком – створивши презентацію один раз та зберігши її на електронних носіях, ви зможете використовувати її будь-коли.

Оскільки ви не залежите від автора, як це відбувається у випадку використання готових програм для вивчення мови, ви зможете створити таку презентацію, яка відповідає саме вашим вимогам, потребам учнів та стилю подачі матеріалу.

Створивши власну презентацію, яка відповідає програмовим вимогам саме цього класу, ви можете надати її у користування учням для самостійного опрацювання вдома, адже не секрет, що комп’ютерних програм, орієнтованих на прийняту у школі систему роботи практично не існує – в більшості випадків вони створені відповідно до авторських методик і є не дуже зручні. Готуючись до уроку, потренуйтесь у керуванні презентацією – незручно виглядати "чайником", якщо забудеш, що і як. Під час підведення підсумків уроку попросіть дітей висловити своє враження від застосування нового засобу навчання, щоб врахувати їх зауваження у подальшій роботі. Демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентації. І навіть якщо ви викладаєте у класі "просунутих хакерів" і їх аж ніяк не вразили ваші титанічні зусилля – що ж, ось вам і тема для спільного проекту! Не соромтесь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи нікому не пізно.

Урок 1 Тема : Дж. Г. Байрон – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви та домінуючі настрої творчості.

Мета:Познайомити учнів з особистістю поета та його романтичним світоглядом:сприяти вихованню власного світогляду читацьких,дослідницьких інтересів; розвивати образне мислення,навчити сприймати тезисний матеріал та складати тезисні конспекти.

Обладнання :комп'ютер, проектор,підручник,збірки Дж. Г. Байрон

Тип уроку :засвоєння нових знань і формування основних вмінь та навичок

Хід уроку І.Оголошення результатів контрольної роботи

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Поясніть значення терміну Романтизм ?

ІІІ. Робота над темою уроку

1.Життєвий та творчий шлях Байрона

(Перегляд слайдів№1-15 з коментацією вчителя,паралельно діти конспектують тези за біографією письменника)

2. Вірш « Мій дух як ніч…» Уславлення романтичного бунту в поезії Дж. Г Байрона « Прометей».( перегляд слайдів основні періоди творчості Байрона )

Виразне читання поезії та коментарі учителя до них

ІV. Рефлексія

1. інтерв'ю;

Вчитель :

Шановні учні уявіть себе ролі Г.Байрона у вас зустріч із пресою. Я буду в ролі журналіста. (для взяття інтерв'ю вибрати бажаючих при відповіді можна використовувати тези )

  • Шановний Джордже,чому нещодавно критик Бєлінський сказав ,що ви любите людство та ненавидите людей,чи правда це ?

  • Чи маєте ви близьких , дорогих вашому серцю людей ?

  • Яку зі своїх поем ви вважаєте найкращою ?

  • Які провідні мотиви вашої творчості ?

2.Складіть Сенкан (слайд 20)

VІ . Підсумок

Дж. Г. Байрон – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Він прожив 36 років. Але багато досяг. Його біографія схожа на легенду. Джордж Байрон шанується у Греції як національний герой. Він вважається зачинателем масового руху філеллінізму , а день його смерті 19 квітня визнано Міжнародним днем солідарності філеллінів. Відомо також, що лорд Байрон був одним з найпалкіших опонентів Томаса Брюса Ельджина, який вивіз до Лондона фрагменти фризу та метоп афінського Парфенону. У поемі «Прокляття Мінерви» поет цілком засудив дії Ельджина.

V. Домашнє завдання. Одну з поезій вивчити напам'ять(за вибором учнів)

Опрацювати значення терміна – лірика.

Урок 2

Тема:Урок виразного читання

Мета:поглибити знання з теорії літератури про лірику, дати поняття про байронічного героя;продовжити навчати вдумливо читати ліричні вірші;розвивати вміння аналізувати; виховувати любов до прекрасного.

Обладнання:портрет Байрона

Тип уроку:урок виразного читання

Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань.

Що означає термін – лірика

Лірика - один з жанрів літератури. Особливісь жанру-дійсність зображення через змалювання почуттів,переживань,думок ліричного героя. Поділяється на:

Громадську

Філософську

Пейзажну

Інтимну

ІІ . Робота над темою уроку

1.Виразне читання поезій Байрона

ІІ. Закріплення

Робота в групах

1група

Характерні риси байронічного героя(гостре сприйняття недосконалості навколишнього світу;

благородство душі;

глибини і сила почуття.

2група

Особливості любовної лірики Байрона(страдницька душа ліричного героя,різний ритм,розмір та довжини рядків,залучення слів з побутової лексики)

ІІІ.

Домашнє завдання

Прочитати поему Байрона «Мазепа»

Урок 3

Тема :Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.

Мета :поглибити знання учнів з теорії літератури про романтизм,романтичну поему,ліричного героя,формувати аналітичне мислення та вміння спів ставляти історичні факти та літературні, уміння будувати власне ставлення;виховувати любов до історії України

Обладнання :інтерактивна дошка,підручник

Тип уроку:поглибити вивчення художнього твору.

Хід уроку

І.Актуалізація опорних знань

• запитання, від учня до вчителя і навпаки.(будується ланцюг запитань закінчується вчителем )на тему: «Байрон»

ІІ.

Робота над темою уроку

1.Поема-віршований твір, у якому зображені значні події та яскраві характери. Поеми бувають героїчні ,сатиричні, дидактичні,романтичні, драматичні.

2.Історичні відомості про Мазепу(розповідь вчителя,за допомогою презентації)

3.Повідомлення учнів

а)Романтичний міф про Мазепу:

1Учень

Як відомо, постать Мазепи надихав багатьох митців і дослідників. Мазепа західному світі – постать любовного героя Вольтера або Байрона. Відомості про українського гетьмана Байрон узяв із праці Вольтера «Історія Карла XII» (1731), яка була надзвичайно популярною в Європі і лише у XVIII ст., перекладена багатьма мовами, витримала 114 перевидань. У п'ятому розділі праці, звертаючись до подій російсько-шведської війни, Вольтер характеризує Україну як «країну, що завжди прагнула свободи й наполегливо боролася за її здобуття». Пишучи про історичні заслуги Мазепи як гетьмана України і союзника Карла XII, Вольтер розповів також про одну незвичайну пригоду, що сталася з Мазепою в його молоді роки. Він «виховувався як паж Яна Казимира, при дворі якого набув певної обізнаності в красному письменстві. Коли було викрито любовний зв'язок, що він мав з дружиною одного польського магната, розлючений чоловік звелів прив'язати його, зовсім голого, до дикого коня і відпустити в такому стані на всі чотири сторони. Кінь, приведений з України, примчав туди Мазепу, напівмертвого від утоми й голоду. Місцеві селяни виходили його. Він довго лишався серед них і через певний час відзначився в багатьох походах проти татар. Вищість в освіті забезпечила йому велику повагу серед козаків; його репутація, що зростала з дня на день, спонукала царя призначити Мазепу гетьманом».

2 учень

Ця легенда про Мазепу зародилася в Польщі й розповідалася в кількох версіях. Найвідоміша з них подається в мемуарах Я. Пассека, польського літератора кінця XVII ст. За нею, Мазепа, перебуваючи у своєму маєтку на Волині, мав любовний зв'язок з дружиною одного шляхтича, був ним викритий і покараний: його зв'язали на коні й відпустили в поле. Але це був не дикий кінь, приведений із степів, а кінь самого Мазепи, і поніс він його не в степи за сотні кілометрів, а в його ж маєток, розташований неподалік.

4.робота над текстом

План

( демонструється на слайді №12)

1.Поразка шведів під Полтавою

2. Розмова Карла та Мазепи

а)при дворі короля Казимира

б)дружина графа

в)Кохання

г)взаємні почуття

д)покарання

е)у коня на спині

ж)щасливий кінець

н)завершення поеми

ІV . Рефлексія

Чи можна вважати Мазепу романтичним героєм?

V.Домашнє завдання . Співставте Міф про Мазепу та поему , чи є відмінності ?

Використані джерела :

1. http://www.google.com.ua/images?client=opera&rls=ru&q=%D0%BA

2. http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/Області_PowerPoint._Використання_PowerPoint_(3.6)

3. Образ Івана Мазепи у фольклорі // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Вип. 3. – Донецьк, 1999. – С. 59 – 89.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література. 8 клас Тема уроку. Урок виразного читання. Читання творів Тараса Григоровича
Та є такі, що залишаються поза часом, бо стають невмирущими. Серед них – І наш великий Кобзар, Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні,...

Урок позакласного читання. У світі книги (бібліотечний урок) В. Сухомлинський...
Літературне читання: підр для 2 кл. / О. Я. Савченко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.: іл

Урок позакласного читання. Остап Вишня. «Паралелепіпед»
Закріплювати інтерес учнів до творчості Остапа Вишні, ознайомити зі змістом твору «Паралелепіпед», закріплювати знання про життєвий...

Урок виразного читання. Билина «Ілля Муромець І Соловей-Розбій-ник»
Цінність внутрішнього світу людини та її вчинків (на прикладі прочитаних творів)

Урок 2 Тема. Українська народна казка «Лисиця та Їжак»
Мета: вдосконалювати навички правильного І виразного читання; вчити давати характеристику дійовим особам

На сайт 5 клас Українська література Урок-конкурс „Мій улюблений вид фольклору
Усна народна творчість; формувати навики виразного читання та почуття гордості за наш народ

Урок з української літератури в 11 класі
Тема. Урок-диспут з елементами театралізації „Нерівність душ це гірше, ніж майна” (за романом Л. Костенко „Маруся Чурай”)

Образотворче мистецтво 3 клас Урок 5
Отже, на урок образотворчого мистецтва нам потрібні такі матеріали та інструменти: альбом, фарби, пензлі, ємності для води

Урок на тему «Творчість Тараса Шевченка у поєднанні з математикою»
Урок – це дзеркало культури, інтелекту, ерудиції І вмінь учителя. Для учнів – це сходинка вгору, збагачення знань

Урок-пошук
Урок-пошук: "Універсальність проблеми, піднятої Т. Г. Шевченком у поемі „Катерина” та в однойменній картині."База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка