Пошук по сайту


Карта-повідомлення про побічну реакцію (ПР) та/або відсутність ефективності (ВЕ) лікарського засобу (ЛЗ) при його медичному застосуванні

Карта-повідомлення про побічну реакцію (ПР) та/або відсутність ефективності (ВЕ) лікарського засобу (ЛЗ) при його медичному застосуванніДодаток 1

до Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування

КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ (ПР) та/або відсутність ефективності (ВЕ) лікарського засобу (ЛЗ) при його медичному застосуванні


МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма № 137/о

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Ініціали пацієнта

2.Номер історії хвороби/ амбулаторної карти

3. Дата народження

4. Стать

5. Наслідок ПР/ВЕ

день

місяць

рік

 видужання

 видужує

 без змін

 невідомо

 видужання з наслідками

 смерть не від ПР

 смерть, можливо від ПР

 смерть в результаті ПР6.Початок ПР/ВЕ (дата, час)

7 .Закінчення ПР (дата, час)

9. Категорія ПР/ВЕ

/____/____/______/, /____/____/

/____/____/______/, /____/____/

8. Опис ПР/Зазначення ВЕ ЛЗ (включно з даними лабораторно - інструментальних досліджень, які стосуються ПР)


 смерть пацієнта /___/___/_____/

 загроза життю

 госпіталізація амбулаторного пацієнта

 подовження термінів госпіталізації

 тривала непрацездатність, інвалідність

 вроджені вади розвитку

 інша важлива медична оцінка

 нічого з вищезазначеного

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДОЗРЮВАНИЙ ЛЗ (ПЛЗ), ВИРОБНИКА ПЛЗ (для вакцин додатково див. зворотній бік карти)


10. ПЛЗ (торгове найменування, лікарська форма)

11. Виробник, країна

12. Номер серії


13. Показання для призначення (по можливості зазначати шифр по МКХ-10)14. Разова

доза

15.Кратність приймання

16. Спосіб уведення

17. Початок

терапії ПЛЗ

18. Закінчення

терапії ПЛЗ


/___/___/_____/

/___/___/_____/

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУПУТНІ ЛЗ (за виключенням препаратів, які застосовувалися для корекції наслідків ПР)

19. Супутні ЛЗ (торгове наймену-вання, лікарська форма, виробник)

20. Покази (по можливості по МКХ-10)

21. Разова

доза

22.Кратність приймання

23.Спосіб уведення

24.Початок терапії

25.Закінч. терапії
26. Інша важлива інформація (діагнози, алергія, вагітність із зазначенням тривалості тощо)ІV. ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ ПР

Відміна ПЛЗ

Чи супроводжувалась відміна ПЛЗ зникненням ПР? так ні

Повторне призначення ПЛЗ

Чи відмічено поновлення ПР після повторного призначення ПЛЗ? так ні

Зміна дозового режиму ПЛЗ (зниження/підвищення, зазначити, на скільки):

Чи відмічено поновлення ПР/ВЕ після зміни дозового режиму ПЛЗ? так ні

Корекцію ПР/ВЕ не проводили

Медикаментозна терапія ПР/ВЕ (зазначити ЛЗ, дозовий режим, тривалість призначення):V. ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ клінічними проявами ПР та ПЛЗ

визначений

імовірний

можливий

сумнівний

не визначений

не підлягає класифікації

VІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО повідомника

27. ПІБ повідомника, тел/факс, email

28.Повідомлення надає

29. Назва та місцезнаходження закладу охорони

здоров’я або заявника
 лікар  провізор

 фармацевт  медсестра

 фельдшер  акушер

 заявник
30. Джерело повідомлення

(п. 30-32 тільки для заявника)
 лікар  пацієнт

 дослідження  література  інше

31. Номер повідомлення, присвоєний заявником

32. Дата отримання заявником

33. Тип повідомлення

34. Дата заповнення первинне

 наступне

 заключне

ІІа. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ У ВИПАДКУ ПІДОЗРЮВАНОЇ ПОБІЧНОЇ РЕАКЦІЇ НА ВАКЦИНИ АБО АЛЕРГЕН ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ

Категорія імунізації або туберкулінодіагностика

Категорія несприятливої події після імунізації або туберкулінодіагностики

 масова кампанія

 щеплення за віком

 у школі

 медичний кабінет для від’їжджаючих у турпоїздку

 проведення туберкулінодіагностики

 інше

 реакція на вакцину

 програмна помилка

 збіг у часі

 реакція, викликана ін’єкцією/страхом уколу

 невідомо

Номер дози (для вакцини)

Місце введення вакцини/ алергену туберкульозного

Шлях уведення вакцини/ алергену туберкульозного

 перший

 другий

 третій

 четвертий

 п’ятий

 > п’ятого

 ліве плече

 праве плече

 плече (без уточн.)

 ліве стегно

 праве стегно

 стегно (без уточн.)

 ліве передпліччя

 праве передпліччя

 передпліччя (без уточн.)

 перорально

 внутрішньом’язово

 внутрішньошкірно

 підшкірно

 інше ____________

Термін зберігання

/___/___/______/


ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ

карти-повідомлення про побічну реакцію та/або відсутність ефективності лікарського засобу при його медичному застосуванні (заповнюють лікар, провізор, фельдшер, акушер, фармацевт, медична сестра, заявник)
Розділ I. Загальна інформація: міститься інформація про пацієнта та ПР та/або ВЕ (якщо повідомлення стосується лікарського засобу, який приймала вагітна жінка або жінка, яка годує грудьми, а побічна реакція виникла у плода чи у дитини, то надаються дані і про матір, і про дитину (у випадку плода – гестаційний вік).

У графах зазначаються:

1. Ініціали пацієнта (поле обов’язкове для заповнення!).

2. Номер історії хвороби/амбулаторної карти (поле обов’язкове для заповнення!).

3. Дата народження (поле обов’язкове для заповнення! Необхідно зазначити день, місяць та рік народження).

4. Стать: жінка або чоловік.

5. Наслідок побічної реакції та/або відсутності ефективності: відмічається відповідна позиція.

6. Початок побічної реакції та/або відсутності ефективності лікарського засобу (поле обов’язкове для заповнення!): зазначаються день, місяць, рік та час виникнення побічної реакції або відсутність ефективності. У випадках, коли невідома точна дата початку побічної реакції та/або відсутності ефективності, зазначаються місяць і рік або рік.

7. Закінчення побічної реакції: зазначаються день, місяць, рік та час закінчення побічної реакції. Зазначаються в разі, коли на момент подання повідомлення проявів побічної реакції уже немає.

8. Опис побічної реакції/ відсутності ефективності лікарського засобу (поле обов’язкове для заповнення!): детально описуються прояви побічної реакції, а також короткий опис усієї клінічної інформації, яка може стосуватися виявленої побічної реакції, або надається інформація щодо відсутності ефективності. За можливості копії виписок з амбулаторної карти або історії хвороби додаються до карти.

9. Категорія побічної реакції: відмічаються відповідні позиції.
Розділ ІI. Інформація про підозрюваний лікарський засіб, виробника підозрюваного лікарського засобу.

У графах зазначаються:

10. Підозрюваний лікарський засіб (торгове найменування, лікарська форма) (поле обов’язкове для заповнення!): зазначаються торгове найменування лікарського засобу, який підозрюється у причетності до виникнення побічної реакції, його лікарська форма.

11. Виробник, країна: зазначаються виробник підозрюваного лікарського засобу (повне найменування), країна.

12. Номер серії: зазначається номер серії підозрюваного лікарського засобу.

13. Показання для призначення: зазначається діагноз (із зазначенням шифру по МКХ-10), з приводу якого призначався підозрюваний лікарський засіб.

14. Разова доза: зазначається разова доза підозрюваного лікарського засобу.

15. Кратність приймання: зазначається кратність приймання підозрюваного лікарського засобу.

16. Спосіб уведення: зазначається спосіб уведення підозрюваного лікарського засобу.

17. Початок терапії підозрюваним лікарським засобом: зазначаються день, місяць та рік призначення підозрюваного лікарського засобу. У випадках, коли точна дата початку невідома, зазначаються місяць і рік або рік початку прийому ПЛЗ.

18. Закінчення терапії підозрюваним лікарським засобом: зазначаються день, місяць та рік закінчення прийому підозрюваного лікарського засобу. У випадках, коли підозрюваний лікарський засіб не відміняли, зазначається: лікування триває.

Розділ ІІа. Додаткова інформація у випадку підозрюваної побічної реакції на вакцини та алерген туберкульозний: відмічаються відповідні позиції у графах.
Розділ IІІ. Інформація про супутні лікарські засоби (зазначаються усі лікарські засоби, які приймав пацієнт одночасно з підозрюваним, за винятком препаратів, які застосовувалися для корекції наслідків побічної реакції).

У графах зазначаються:

19. Супутні лікарські засоби (торгове найменування, лікарська форма, виробник): зазначаються торгове найменування супутніх лікарських засобів, які призначались, лікарська форма, виробник.

20. Покази для призначення: зазначається діагноз (із зазначенням шифру за МКХ-10), з приводу якого призначався супутній лікарський засіб.

21. Разова доза: зазначається разова доза супутнього лікарського засобу.

22. Кратність приймання: зазначається кратність приймання супутнього лікарського засобу.

23. Спосіб уведення: зазначається спосіб уведення супутнього лікарського засобу.

24. Початок терапії: зазначаються день, місяць та рік початку терапії супутнім лікарським засобом. У випадках, коли точна дата початку невідома, зазначаються місяць і рік або рік початку прийому.

25. Закінчення терапії: зазначаються день, місяць та рік закінчення прийому супутнього лікарського засобу. У випадках, коли супутній лікарський засіб не відміняли, зазначається: лікування триває.

26. Інша інформація (діагнози, алергія, вагітність із зазначенням тривалості тощо): зазначаються діагнози, не зазначені у показах до призначення підозрюваного та супутніх лікарських засобів, алергологічний анамнез, інші дані, які могли вплинути на розвиток побічної реакції, але безпосередньо з нею не пов’язані.
Розділ ІV. Засоби корекції побічної реакції (відмічаються потрібні пункти).
Розділ V. Причинно-наслідковий зв’язок між клінічними проявами побічної реакції та підозрюваним лікарським засобом (відмічаються потрібні пункти).
Розділ VІ. Інформація про повідомника.

У графах зазначаються:

27. Прізвище, ім’я, по батькові повідомника, телефон/факс, e-mail (поле обов’язкове для заповнення!): зазначаються прізвище, ім’я, по батькові повідомника, контактний телефон/факс, по можливості – e-mail повідомника.

28. Повідомлення надає: відмічається потрібна категорія.

29. Назва та місцезнаходження закладу (поле обов’язкове для заповнення!): зазначаються назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, де працює повідомник.

30-32. Відповідні поля заповнюються тільки у випадках, якщо повідомлення надає відповідальна особа заявника.

33. Тип повідомлення: відмічається «початкове», якщо повідомлення надається вперше; «наступне» - якщо повідомлення уточнює інформацію попередньо наданого повідомлення; «заключне» - якщо усі поля форми заповнені.

34. Дата повідомлення: зазначається дата заповнення повідомлення.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Карта-повідомлення про побічну реакцію (ПР) та/або відсутність ефективності...

Задача зниження витрати паливного газу за рахунок підвищення ефективності...
Одержання реального економічного ефекту можливо тільки при впровадженні сучасних сау І застосуванні в них методів керування режимом...

Підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал
Гра може тривати цілий урок або бути одним із його взаємопов'язаних елементів. Перетворюватіі урок у безперервний ланцюжок ігор не...

Карта професійного самовизначення школярів або профільний лист учня
Результати, занесені до карти дають змогу виявити актуальний рівень здібностей при виборі профілю навчання у школі та здійснити професійне...

Опис досвіду
Науково-методична проблема: “Підвищення ефективності уроку шляхом впровадження інноваційних технологій як засобу активізації навчально-пізнавальної...

Курсова робота з предмету «Програмування»
Завданням курсової роботи є розробка програмного засобу, який реалізує «коротко вказати що розробляється» (гра «Життя», або пошук...

Напрямки, методи, завдання маркетингу
Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід І програмно-цільовий...

Рекомендації щодо підвищення економічного потенціалу ват „Рівень”...
Заходи щодо управління економічним потенціалом ват „рівень” та їх економічне обгрунтування

Рішення, яке приймається після спостерігання над умовами, які визначають його ефективність
Або продукції при „ наступному найкращому” альтернативному використанні, тобто це оцінка найкращого з варіантів, від яких відмовились,...

Мій сонячний дім – це моя Україна Урок – подорож
Обладнання: фізична карта України; карта Європи; вірші про Україну, картки для групової роботи; картки з кросвордом; запис пісні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка