Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Календарне планування, українська література, 5 клас

2 години на тиждень


№з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

1

ВСТУП.Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово.СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ
2

Міфи і легенди українців. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?». Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

ТЛ: міф, фольклор, легенда.
3

«Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина». Добро і зло, їхня роль у житті.
4

«Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».
5

Народні перекази. «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків. ТЛ: переказ.Народні казки
6

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка), її яскравий національний колорит.7

«Про правду і кривду».8

«Мудра дівчина». Народне уявлення про добро і зло в казці.9

«Ох».10

«Летючий корабель». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.
11

Розвиток мовлення 1 . Розвиток творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення експериментувати). ТЛ: народна казка.12

Контрольна робота 1. Тестування.


Літературні казки
13

І. Франко. Дитинство письменника. І.Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»).
14

«Фарбований Лис». Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру.
15

Особливості літературної казки, її від­мінність од народної.

ТЛ: літературна казка. Мова автора і мова персонажів.16

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка».
17

Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.

ТЛ: портрет.
18

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон».
19

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).
20

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».  

Повість-казка сучасної  дитячої письменниці.
21

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.
22

Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців.
23

 Своєрідність композиції твору. Особливості його мови.24

Література рідного краю №1.25

Позакласне читання №1.26

Контрольна робота 2. Тестування.


Із народної мудрості
27

Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок.
28

Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Вивчити напамять: кілька загадок.

ТЛ: загадка.
29

Прислівя та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках.
30

Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. Вивчити напамять: прислів’я і приказки (на вибір).

ТЛ: прислів’я, приказка.
31

Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?».
32

Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?».

ТЛ: акровірш, порівняння.ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
33

Літописні оповіді: «Три братиКий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця).
34

«Повість временних літ» − найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.

ТЛ: літопис.
35

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»). Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
36

«Микита Кожум’яка» .
37

Драматичний твір на тему народної казки.

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.38

Література рідного краю №2.39

Позакласне читання №2.40

Контрольна робота 3. Тестування.


РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ
41

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка − інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Вивчити напамять: «За сонцем хмаронька пливе...».
42

«Садок вишневий коло хати...». Вивчити напамять: «Садок вишневий коло хати...».

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.
43

Виразне читання 1. Читання напам’ять поезій Т. Шевченка.44

С. Васильченко. «В бур’янах».45

Україна часів Т. Шевченка. Розвиток мовлення 2 . Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка).
46

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять...». Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова.
47

«Блакить мою душу обвіяла...». Мелодійність віршів П. Тичини. Вивчити напамять: 1 вірш (на вибір).

ТЛ: метафора, епітет.
48

Література рідного краю №3.49

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Лось».50

Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

ТЛ: оповідання.
51

«Зірка».52

«Чарівники».53

«Журавлі високі пролітають…». Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.

54

Позакласне читання №3.55

Максим Рильський.Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»).
56

«Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. Вивчити напамять: 1 вірш (на вибір).
57

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак».
58

Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.
59

Виразне читання 2. Художнє читання описів природи.60

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.
61

Розвиток мовлення 3. Власне закінчення оповідання.62

Розвиток мовлення 4. Усний переказ оповідання.63

Микола Вінграновський. «Перша колискова». Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту. «Бабунин дощ». Поезія − особливий спосіб вираження почуттів людини.
64

«Сама собою річка ця тече...». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.65

«Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.
66

Контрольна робота 4. Тестування.67

Література рідного краю №4.68

Позакласне читання №4.69

Урок-підсумок 1. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
70

Урок-підсумок 2. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
...

Уроку
Задачі уроку: ознайомити учнів з особливостями класу, відмінностями представників даного класу, розвивати мислення на основі матеріалу...

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка