Пошук по сайту


Компетенції учнів на уроці

Компетенції учнів на уроці

Технологічна карта уроку

Тема шкільного курсу: ____________________________________________

Урок № ___

ПІБ учителя: _______________________________________________________

Клас: _____

Тема уроку: _______________________________________________________

Цілі уроку: перерахувати


Навчальні –

Розвивальні -

Виховні –


Обладнання уроку: перерахувати

Тип уроку: вказати

Компетенції учнів на уроці:

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння
Хід урокуЕтап уроку

Час

Завдання етапу

Зміст

Методи і прийоми

ФОНД*

Діяльність
учителя


Діяльність
учня*ФОнд - форма організації навчальної діяльності (Ф - фронтальна, І - індивідуальна, П - парна, Г - групова).

Література: вказати


Для вчителя

Для учнівподілитися в соціальних мережахСхожі:

Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя...
Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Київ, "Радянська школа". 1989

Тема: "Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів аудитивної компетенції

Тема: "Методика формування англомовної лексичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів лексичної компетенції

Тема: "Методика формування англомовної граматичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів граматичної компетенції

Тема: "Методика формування англомовної фонетичної компетенції учнів"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів фонетичної компетенції

Тема: "Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у письмі"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів компетенції у письмі англійською мовою

Тема: "Методика формування мовленнєвої компетенції учнів у читанні"
Мета: Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування в учнів компетенції у читанні англійською мовою

Атестаційний лист спортивної зали
«Основні компетенції учнів, які мають сформуватися по закінченні ними основної та старшої школи»

Виховання інтересу до вивчення зарубіжної літератури
Першим етапом роботи на уроці зарубіжної літератури є пробудження цікавості до читання. Необхідно надихнути учнів на читання, зацікавити...

Вишневський О.І., Діяльність учнів на уроці іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник кол авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка