Пошук по сайту


На уроках виробничого навчання

На уроках виробничого навчання
Микула Наталія Іванівна - майстер виробничого навчання. В училищі працює з 2005 року.

Закінчила Ужгородський комерційний технікум за спеціальністю товарознавець-комерсант. Продовжує навчання в Ужгородському навчальному центрі Київського НТЕУ. Працює над проблемою: «Організація активної діяльності учнів на уроках виробничого навчання з використанням міжпредметних зв’язків».

«У грі розкривається перед учнями світ,

розкриваються творчі здібності особистості.

Без гри немає і не може бути повноцінного розвитку»

В.А.Сухомлинський

РОЗВИТОК ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Сучасний рівень розвитку українського суспільства потребує підготовки мобільного та ініціативного, відповідального і самостійного, з умінням творчо мислити працівника, фахівця-господаря суспільного і приватного виробництва, здатного до самоосвіти, самовиховання.

Протягом останніх 20 років у багатьох країнах світу дуже зацікавилися поняттям «ділова активність» і, зокрема роллю ділової активності в освіті як засобу підготовки молоді до змін і розв’язання проблем трудового життя в умовах ринкової економіки.

Більшість фахівців погоджуються з тим, що поняття ділової активності містить в собі такі складові:

- процес, що дає змогу молоді генерувати ідеї, планомірно й організовано втілювати їх у життя;

- стратегію навчання, що застосовується до всіх предметів і курсів навчального плану;

- практичну спрямованість навчального процесу;

- метод пізнання, пов’язаний зі створенням ситуацій, коли учні можуть вчитися на власному досвіді і через власні дії;

- методику, що дає змогу учням розробляти і здійснювати власні проекти.

При плануванні конкретних уроків виробничого навчання майстру виробничого навчання слід враховувати, що будь-який метод має тією чи іншою мірою забезпечувати:

 • активну участь учнів у процесі навчання та виховання;

 • встановлення зворотного зв’язку в системі майстер-учень;

 • можливість застосування набутих навичок і знань у реальних життєвих та навчальних ситуаціях;

 • розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах);

 • мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях;

 • можливість отримувати знання на груповому і індивідуальному рівнях.

У зв’язку з тим, що з кожним роком в нашій країні розширюється торговельна мережа, збільшується потреба у сучасних комунікабельних, знаючих торгових працівниках. Сучасний продавець не може обійтись без знань товарів, їх властивостей, призначення. Яким повинен бути продавець? Людина з яким характером і складом розуму краще за всіх підходить для цієї професії? Продавець повинен бути консультантом, який допоможе при виборі товару, розповість про властивості товарів, ознайомить з новинками.

Використання ділових ігор на уроках виробничого навчання викликає в учнів бажання до творчої продуктивної праці. Учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку, відпрацьовують моделі поведінки необхідні для успішної професійної діяльності.

Основним документом для проведення конкретного уроку з певної теми є план уроку (тривалість уроку виробничого навчання становить 6 годин) план уроку є наслідком ретельної підготовки до нього майстра виробничого навчання.

Слід мати на увазі, що стандартних, обов’язкових форм плану не існує. Зміст плану, деталізація застосовуваних на уроці методів, глибина розкриття матеріалу залежить від характеру передбачуваних робіт, мети їх виконання, досвіду майстра.

Суттєвими вимогами до плану уроку виробничого навчання є чітке визначення його навчальної і виховної мети, правильний вибір типу і структури уроку, методів і прийомів навчання. У плані наводиться перелік інструментів і обладнання, яке передбачено використати, замальовки, схеми, плакати тощо. В план доцільно записувати також запитання, які передбачено ставити учням під час опитування і бесіди, відображати методи самоконтролю під час виконання певних операцій, а також зміст домашнього завдання учням.

Орієнтовна схема плану уроку майстра у навчальних майстернях така:

 • тема заняття;

 • мета заняття;

 • об’єкти робіт, на яких буде здійснюватись навчання;

 • обладнання, матеріали, інструмент і необхідна технологічна документація;

 • час, місце проведення і зміст вступного інструктажу. Заходи щодо забезпечення техніки безпеки;

 • розподіл учнів по робочих місцях, визначення завдань для учнів, визначення норм часу;

 • визначення основних компонентів поточного інструктажу;

 • час приймання, розбору й оцінка робіт виконаних учнями;

 • заключний інструктаж.


План уроку виробничого навчання
Тема: Навчання у відділі швейних товарів

Тема уроку: швейні вироби

Етап уроку: поточний інструктаж

завдання етапу:

 • сформувати в учнів практичні навички щодо розпізнавання асортименту, приймання, викладки швейних товарів;

 • розвивати навички творчого мислення, уміння знаходити вихід з нестандартних ситуацій;

 • виховувати прагнення до успіху, уміння працювати в команді.

Час роботи: 90 хвилин

форма організації навчальної діяльності: робота в малих групах

методи і прийоми навчання: рольова гра, розв'язання виробничих ситуацій, мозкова атака, практичні вправи.

оцінювання: підсумкова оцінка кожного учня визначається як сума оцінок за кожне завдання. у випадку якщо завдання припускає виставляння однієї загальної оцінки команді, вона включається в індивідуальний рейтинг кожного члена команди.

дидактичне та матеріально-технічне забезпечення:

 • навчальний клас (майстерня, що імітує торговий зал магазину);

 • натуральні взірці швейних товарів;

 • довідкова література;

 • документація (накладна, товарно-грошовий звіт, акт переоцінки товарів);

методичні рекомендації: поділити підгрупу на 3 команди по 5 осіб. кожна команда вибирає свого лідера, назву, направляє одного учасника в групу експертів. видати кожній команді завдання № 1, 5 для попередньої підготовки.
Підготовчий етап
Час проведення – 5 хвилин.

Організаційний момент, підготовка команд до роботи, формування групи експертів.

Група експертів включає представників кожної команди і педагога. Завдання групи – оцінити роботу малих груп і окремих учасників. Експерти можуть після виконання завдання командами доповнювати або спростовувати відповіді, заробляючи тим самим додаткові бали для своєї команди і свою оцінку.


Оцінювальна таблиця ( для експертної групи)

№ команди

П.І.Б. учасників

№ завдання


Оцінка (загальна або індивідуальна)

Додаткові бали за участь експертів

Завдання №1
Час на виконання – 15 хвилин.
Оцінювання 1 завдання – кожна команда одержує одну загальну оцінку.
1 команда – Назвати асортимент верхнього одягу.

Охарактеризувати пальто.

2 команда - Назвати асортимент легкого одягу.

Охарактеризувати вид виробу сукню.


3 команда - Назвати асортимент натільної білизни.

Охарактеризувати піжаму.

Завдання № 2
Час на виконання 15 хвилин.
Оцінювання 2 завдання – кожна команда одержує одну загальну оцінку.
1 команда - Що таке маркування? Які реквізити містить

Маркування швейних виробів?

Оформити накладну на приймання швейних виробів
2 команда - Чим керуються при прийманні товарів в магазині?

Хто здійснює приймання товарів в магазині?

Оформити акт на переоцінку швейних виробів.
3 команда - Який порядок приймання товарів за кількістю?

Оформити товарний звіт у відділі швейних товарів.


Завдання № 3

Час на виконання 15 хвилин.
Оцінювання 3 завдання – кожна команда одержує одну загальну оцінку.
1 команда – Підготуйте верхні вироби до продажу.

Згрупуйте їх за видами, розмірами, цінами.

2 команда – Підготуйте легкий одяг до продажу.

Згрупуйте за видами, розмірами, цінами.

3 команда - Підготуйте натільну білизну до продажу.

Згрупуйте за видами, розмірами, цінами.

Завдання № 4
Час на виконання 10 хвилин.
Усі команди попередньо обговорюють завдання і направляють по одному представнику для участі в рольовій грі.
Оцінювання 4 завдання – кожна команда одержує одну загальну оцінку.

Ситуація для 1 команди: У відділ швейних товарів звернувся покупець з проханням прийняти плаття жіноче літнє. Причина не підійшло за розміром.

Ситуація для 2 команди: Покупець звернувся у відділ з проханням прийняти або замінити пальто хутряне. Причина – випадає ворс. Пальто куплене місяць тому.
Ситуація для 3 команди : Покупець звернувся у відділ з проханням прийняти натільну білизну – корсет. Причина не підійшов за фасоном.

Завдання № 5

Час на виконання 15 хвилин.

Оцінювання 5 завдання – кожна команда одержує одну загальну оцінку.

Завдання для всіх команд – упакувати швейні вироби різними способами.


Д Е Б Р И Ф І Н Г
Час на виконання 15 хвилин.
Майстер виробничого навчання разом з учнями обговорює такі питання:


 • Що було найбільш корисним на занятті?

 • Які труднощі виникли під час виконання завдання?

 • Що сподобалося у проведенні заняття?

 • Яка команда найбільш повно і переконливо висвітлила питання?

 • Хто з учасників найбільш активно брав участь у роботі своєї команди?

 • Хто з учасників найбільше грамотно відповідав на питання?

 • Хто з учасників виявив творче мислення, показав уміння знаходити вихід із нестандартних ситуацій?

 • Що слід змінити, удосконалити роботи команди в майбутньому?


Група експертів доповідає оцінки командам і окремим учням, аналізує роботу своїх товаришів у співробітництві.

Практика показує, що при використанні ділових ігор, учні запам'ятовують:
80% того, що висловлювали самі;

90% того, що робили самі.

Поліпшується не тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання в повсякденному житті. Використання ділових ігор на уроках виробничого навчання сприяє розвитку таких особистісних якостей, як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.

Наталія Микула,

майстер виробничого навчання
Використана література

1. «Розвиток ділової активності учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки». АПН України;- Донецьк; 2003

2. Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 328 с.

3. Бабенко Н.І. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів: Підручник: В 2 кн. – К.: Грамота, 2003 –

4. В.В.Апопій Організація торгівлі: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2008 -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку виробничого навчання
Методична розробка з виробничого навчання складена з метою надання майстром виробничого навчання допомоги у проведенні інноваційних...

Уроку виробничого навчання
Дану методичну розробку можна застосувати при проведенні практичного заняття з виробничого навчання по темі приготування страв з...

Урок виробничого навчання у птнз
Ш30 Шевчук С. С урок виробничого навчання у птнз: Методичні рекомендації.  Донецьк, 2004р. 48 стор

Програма стажування майстрів виробничого навчання додаток №7 Індивідуальний...
Додаток №3 Договір про надання робочих місць для проходження стажування майстрами виробничого навчання

Підготовка майстра виробничого навчання до занять методичні рекомендації
...

Програма для профільного навчання Технології, 10-11-ті класи
Ольга дейнеко, старший майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища сервісу І дизайну

Початкове навчання
Розвиток мовленнєвих компетентностей школярів на уроках української мови в початкових класах за системою розвивального навчання

Методична сторінка Цілісна система навчання педагогічних працівників у навчальному закладі
Пріоритетним напрямком навчально-методичної діяльності є здійснення системної роботи над методичною проблемою “Активізація творчої...

Вознесенська сзоші миколаївської ода методичне обєднання вчителів...
«Формування практичних умінь І навичок учнів на основі застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання»

Тема програми
Навчальна: Ознайомити учнів з програмою виробничого навчання, кваліфікаційною характеристикою оператора пк, правилами роботи за пк,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка