Пошук по сайту


Програма курсу "Китайська мова" для студентів-китаїстів 1-5 курсів. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2000. 12 с

Програма курсу "Китайська мова" для студентів-китаїстів 1-5 курсів. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2000. 12 с

БІБЛІОГРАФІЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

керівника секції китаїстики

Науково-дослідного центру орієнталістки імені Омеляна Пріцака

Національного університету «Києво-Могилянська академія» Колодка С. А.


 1. Особливості фонетичних запозичень у китайській мові. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. - К., 1998. - Вип.1. - С.6-10.

 2. "Концепція кольору" в уявленні китайців та історико-культурний зміст лексики кольорів у китайській мові. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. - К., 1998. - Вип.2. - С.10-14.

 3. Прислівник у сучасній китайській мові. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. - К., 1998. - Вип.2. - С.41-43.

 4. Іменники у китайській мові. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. - К., 2000. - Вип.3. – С.35-38.

 5. Прихований граматичний зв’язок та умови формування прислівниково-іменникових сполучень у китайській мові. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. - К., 2000. - Вип.4. – С.21-25.

 6. Предикативність іменника як одна з його функцій при утворенні прислівниково-іменникових сполучень. Вісник Київського Університету. Східні мови та літератури. - К., 2001. - Вип.5. - С.32-35.

 7. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Географія Китаю". Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2002 – 134 с.

 8. Проблема ідентифікації китайського прислівника. Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. - К., 2005. - Вип.75/76/77. - С.54-61.

 9. Стилістичні особливості та етимологія прислівників китайської мови. Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету: Проблеми семантики слова, речення та тексту. - К., 2005. - Вип.13. - С.366-372.

 10. Сполучуваність якісних прислівників китайської мови зі словами інших лексико-граматичних груп. Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. - К., 2005. - Вип.78/79. - С.50-58.

 11. Китайсько-український словник: 80 000 слів. К.: ТОВ «Видавництво Консультант» , 2004. - 1176 с.

 12. Програма курсу "Китайська мова" для студентів-китаїстів 1-5 курсів. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2000. - 12 с.

 13. Програма курсу "Китайська мова як друга східна" для студентів не китаїстів 3-5 курсів. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2000. - 14 с.

 14. Програма курсу "Стилістика китайської мови" для студентів-китаїстів 4 курсу. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2000. - 16 с.

 15. Програма курсу "Лінгвокраїнознавство Китаю" для студентів-китаїстів 1 курсу. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2000. - 15 с.

 16. Рецензія на монографію В.О.Кіктенка "Нарис з історії українського китаєзнавства (перша половина ХХ ст.): дослідження, матеріали, документи. - К., 2002. - 194 с. "Східний світ". - К., 2003. - № 2.

 17. Сполучуваність прислівників ступеня китайської мови зі словами інших лексико-граматичних класів. Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. - К., 2005. - Вип.80. - С.46-53.

 18. Функціональні особливості якісних прислівників у китайській мові. Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. - К., 2005. - Вип.81. -С.38-49.

 19. Деякі словотвірні особливості прислівників китайської мови. Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. - К., 2005. - Вип.81. - С.49-58.

 20. Навчальний посібник "Країнознавство: нариси з історії Китаю (доба Цін)". Видавництво Київський міжнародний університет. - К., 2005. - 148 с.

 21. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Географія Китаю", видання друге, доповнене та виправлене. Видавництво Київський міжнародний університет. - К., 2005. - 136 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тараса Шевченка Кафедра методології та методів соціологічних досліджень...
«Політологія» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Тарасенко Валерія Сергіївна
Фінансово-правовий коледж Київського-національного університету імені Тараса Шевченка, 4-й курс, 1 група, спеціалізація фінансове...

Першої половини ХХ століття
В. Бичко – доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Дисертаційна робота виконана на кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету Київського національного університету...

Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт україни в добу...
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №11 від 26 червня 2009 року

Кафедра страхування та ризик-менеджменту
У рамках конференції передбачається робота наукового круглого столу для викладачів та представників страхового бізнесу з проблематики...

Доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики...
Доведено, що для українського книжкового ринку характерне явище бізнес-конвергенції, коли створення контентних майданчиків для продажу...

Інститут історії україни нан україни історичний факультет київського...
Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій І вітає...

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Чакалова К. О., аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка