Пошук по сайту


Уроку за програмою

Уроку за програмою

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури.
І. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури

Клас - Дата –
Тема уроку за програмою : Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх втілення в художніх творах.1.Тема уроку: «Світ треба терміново переробити!»

2. Мета літературної освіти:

Цілі, завдання: познайомити з головними віхами життєвого шляху письменника, з християнською етичною системою поглядів, провести паралель «Біблія» - світогляд Достоєвського , з провідними мотивами його творчості (співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ»), формувати навички роботи по створенню письмового конструкту, синтезування знань, складання тез; виховувати активну життєву позицію.
3.Змістові лінії літературної освіти: літературознавча,культурологічна, мовленнєва, діяльнісна .

4. Компетенції учня-читача: літературознавча, комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

5. Очікувані(плановані) результати: знати головні віхи життєвого шляху Ф.Достоєвського , християнську етичну систему поглядів, проводити паралель «Біблія» - світогляд Достоєвського , знайомство з провідними мотивами його творчості (співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ»), уміти створювати письмовий конструкт біографії письменника, складати тези, синтезування знання,сформувати активну життєву позицію.

6. Тип і різновид уроку : урок вивчення життєпису письменника.

7. Теоретико –літературні поняття: етика, естетика, філософія,

християнська етика

8.Літературно – мистецькі зв’язки: відеоматеріали , реподукції картин, портрети письменника.

9. Наочні засоби навчання : презентації , ілюстрації до твору, роботи учнів( літературна газета «Ф.М.Достоєвський та його роман «Злочин і кара» , буклет.

10. Варіативне домашнє завдання :

1.Для учнів всього класу : Вивчити біографію Ф.Достоєвського ,прочитати роман «Злочин і кара», повторити п риси літературного реалізму, підібрати приклади зображення реалій життя ( Петербург Достоєвського)

2. Для учнів вищого рівня навченості :а) Підготувати повідомлення :про історію написання роману; Петербург Достоєвського, визначення поняття соціально – філософський роман.

3.Додатково ( для бажаючих) Рекомендовано перегляд відеоматеріалів про життя Ф.Достоєвського: «Дом – музей Достоевского в Петербурге», «Памяти Достоевского», «Борис Гребенщиков. Достоевский (Омские архивы)», «Как жил Достоевский», «Образ Достоевского в монументальной пластике Петербурга», «Библейский сюжет . Воскрешение Лазаря», «О Достоевском» (Автор пропонує своїм учням перегляд відеоматеріалів ,систематизованих на блозі http://kruchenova.wordpress.com)
Словникова робота:

Е́тика (лат. ethica, від грец. ήυοςзвичай)

Наука, що вивчає мораль.

Норми поведінки, сукупність моральних правил певної суспільної чи професійної групи (лікарська етика, етика державного службовця тощо). Є важливим фактором свідомого підтримання правопорядку в суспільстві.

Есте́тика (грец. αισθητικός — чуттєво пізнавальний, від aisthēta — відчутні речі та aisthanesthai — пізнавати) — наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття).

Метою естетики є філософське вивчення мистецтва і формування критичних суджень про мистецтво. Естетика охоплює крім питань стосовно природи краси, також загальні питання щодо оцінки мистецьких предметів — що ми маємо на увазі коли говоримо, що якийсь мистецький виріб є добрим і як ми визначаємо стандарти такого судження. Об'єктивні підходи твердять, що краса чи цінність є в самому об'єкті і що самі естетичні судження є або вірними або помилковими.

Суб'єктивні погляди розглядають цінність як привнесену спостерігачем — вона може бути справою чисто особистих преференцій або, як вважав Кант, чимось, що може бути універсально узгодженим. Існують також різні підходи щодо оцінки краси і мистецьких виробів, включаючи аналітичні позиції, що обговорюють стандарти і логіку такої оцінки, і тих хто бере до уваги суспільне чи моральне значення мистецтв

Філосо́фія (від грец. φιλοσοφια — в дослівному перекладі «любов до мудрості») — особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу. Також під філософією розуміють форму людського мислення, теоретичну форму світогляду.

Християнська етика- духовный, моральный розвиток людського роду, світ краси людських почуттів: милосердя, любові до ближнього, співчуття, жертовності, вдячності, гідності та шляхетності.

II. Модель уроку- заняття з літератури.
Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.
Зачин уроку

І. Вступне словозвернення вчителя до учнів – читачів.

Головна загадка нашого життя і нашої думки у XX і XXI столітті – Ф.М.Достоєвський. Він єдиний, мабуть, письменник життя і творчість якого спонукають замислитись не тільки над тим, що таке життя, сенс життя, а й про те, що требя любити один одногота пізнати головне, що ніхто інший, а тільки ти, перш за все , у всьому винний. Ось чого нам треба навчитись, так це брати відповідальність і за своє життя і за життя оточуючого середовища. І допоки ми не змінимо себе, ми не зможемо змінити світ. А світ треба переробити терміново! Як це зробити? Давайте вчитись на прикладі життя великої особистості.

Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти

1.Повідомлення теми уроку.

Тема уроку : Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх втілення в художніх творах. ( Представлення портрета письменника)

2.Визначення особливо –важливих цілей діяльності : знати головні віхи життєвого шляху Ф.Достоєвського , християнську етичну систему поглядів, проводити паралель «Біблія» - світогляд Достоєвського , знайомство з провідними мотивами його творчості (співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ»), уміти створювати письмовий конструкт біографії письменника, складати тези, синтезування знання,сформувати активну життєву позицію.

3. Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань.
Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань.

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

1.Словесно-зорове представлення життя і творчості письменника. Перегляд відеофрагментів «Головна загадка нашого життя і думки», «Біблійні сюжети», «Пам'яті Достоєвського»(ч.1,2.). Мотивація навчальної діяльності : Перегляньте відеоматеріали , аналізуя їх , дайте відповіді на питання:

- Яким ви уявляєте собі Ф.Достоєвського?

- Чому він був визнаний вкрай небезпечним для влади?

- Які деталі в матеріалах вам показались особливо цікавими?

- Як ви сформулюєте девіз життя письменника?

Під час перегляду ви в зошитах здійснюїте запис ключових моментів життя Федора Михайловича, тез тощо.

2. Побудова асоціативних моделей –образу митця. Бесіда з учнями за вищезазначеними питаннями.

3. Формування особистості починаеться з дитинства і в першу чергу батьками.

Розповідь про дитинство і юність. ( сім'я : батько в житті Федора Михайловича, виховання любові до книги, виховання християнської моралі - співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ», краса – це добро, стосунки з братом Михайлом )

4.Читання щоденникових записів. Достоєвський на все життя зберіг пам'ять про дитинство, однак ще важливіше, як ця пам'ять знайшла відображення в його творчості. ( «Брати Карамазови» - біографія старця Зосими, «Ідіот» - краса врятує світ…)

4. Визначення життєвої позиції .Віра в Христа.У російського народу є поговірка «Нету худа без добра». Які життєві уроки виніс з в' язниці письменник, завдяки чому унього відбулося воскресіння з мертвих, світле пробужіння ?

Світ треба терміново переробити!
IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

1. Користуючись словниковим статтями , доведіть, що Ф.Достоєвський філософ?

2. Назвіть моральні норми поведінки особистості Ф.Достоєвського.

3. Перегляд відеоматеріалу «Образ Достоєвского в монументальной пластике»

4. Обмін враженнями від побаченого та почутого на уроці. 1.Учні читають свої записи, опорні конспекти, тези. 2.Метод ПРЕС.( Доповніть речення : « Я вражений від …», «Я замислився над…», «Я дізнався про….», «Я вдячний …».

4.Варіативне домашнє завдання читацької роботи:

1.Для учнів всього класу : Вивчити біографію Ф.Достоєвського ,прочитати роман «Злочин і кара», повторити п риси літературного реалізму, підібрати приклади зображення реалій життя ( Петербург Достоєвського)

2. Для учнів вищого рівня навченості :а) Підготувати повідомлення :про історію написання роману; Петербург Достоєвського; визначення поняття соціально – філософський роман.

3.Додатково ( для бажаючих) Рекомендовано перегляд відеоматеріалів про життя Ф.Достоєвського: «Дом – музей Достоевского в Петербурге», «Памяти Достоевского», «Борис Гребенщиков. Достоевский (Омские архивы)», «Как жил Достоевский», «Образ Достоевского в монументальной пластике Петербурга», «Библейский сюжет . Воскрешение Лазаря», «О Достоевском» (Автор пропонує своїм учням перегляд відеоматеріалів ,систематизованих на блозі http://kruchenova.wordpress.com)

Розв’язка уроку.

V. Слово-епілог словесника.

1. Місце особи Ф.М.Достоєвського в житті людини, в моєму особистому житті.

2. Роль образу письменника для розуміння змісту його твору.

3. Оцінка роботи класу. Рекомендації.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури
Тема уроку за програмою : Ф. М. Достоєвський. «Злочин І кара». Система образів роману, значення І символіка його назви

Проектно-конструкторська модель уроку літератури
Тема уроку за програмою: Ф. Достоєвський. «Злочин І кара». Еволюція образу Раскольнікова І розвінчання теорії сильної особистості,...

Уроку за програмою
...

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури
Тема уроку за програмою : Роман Злочин І кара як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні,...

Уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму

Уроку музики Дата: Тема уроку: (обирається за навчальною програмою...
Освітня (навчальна): (розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх із естетичними, жанрово-стилістичними...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

Орієнтовні плани-конспекти уроків технічної праці за новою програмою...
Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка