Пошук по сайту


Тема І зміст уроку

Тема І зміст уроку
Дата

Тема і зміст уроку

Примітки
 
 

1.

 

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

 

2.

 

ПЧ Поезія бароко.

 

3.

 

Педро Кальдерон - видатний драматург і поет іспанського бароко. "Життя - це сон" як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.

 

4.

 

Філософсько-моральний конфлікт драми.

 

5.

 

Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

 

6.

 

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

 

7.

 

Мольєр .»Міщанин – шляхтич»

 

8.

 

Втілення в»Міщанин – шляхтич» рис класицистичної комедії (герой – носій однієї пристрасті).

 

9.

 

Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.

 

10.

 

Засоби творення смішного в творі. Виховний потенціал комедії.

 

11.

 

Контрольна робота (тести) за розділами "Бароко" та "Класицизм".

 

12.

 

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

Звернути особливу увагу на романи Д.Дефо і Дж.Свіфта, вивчені у попередніх класах, як на просвітительські твори, на полеміку Дефо і Свіфта, що знайшла своє відображення у творах.

14.

 

РМ Семінар. "Пригоди Робінзона Крузо" Д.Дефо і "Мандри Гулівера" Дж.Свіфта як філософська дискусія про долю людства і шляхи розвитку цивілізації.

 

15.

 

Вольтер. "Простак".Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.

 

16.

 

Конфлікт "природної людини" Гурона і французького суспільства як центральний у творі.

 

17.

 

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

 

18.

 

Контрольний твір за повістю Вольтера "Простак".

 

19.

 

Й.В. Гете. Нарис життя та творчості.

Повторити особливості віршів Гете, зокрема, "Нічна пісня мандрівника" та "Вільшаний король", що вивчалися у 5 та 7 класах.

20.

 

Трагедія "Фауст" - вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.

 

21.

 

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

 

22.

 

Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита. Контрольна робота (відповіді на запитання).

 

23.

 

Ф.Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.

Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу.

24.

 

Народна драма "Вільгельм Телль", поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

 

25.

 

Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

 

26.

 

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

 

 

 

Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.

 

27.

 

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Р.Л.Стівенсон та ін.)

28.

 

РМ Скласти тези до теми "Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів".

 

29.

 

Е.Т.А.Гофман - видатний німецький письменник-романтик.

 

30.

 

"Крихітка Цахес" - шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера - основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.

 

31.

 

Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі. Контрольна робота (тести).

 

32.

 

Підсумковий урок.

 

ІІ семестрДата

Тема і основний зміст уроку

Примітки

33.

 

Г.Гайне - німецький поет-романтик. "Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму.

 

34.

 

Любов - першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з "Книги пісень".

 

35.

 

Читання напам'ять віршів Гейне.

 

36.

 

Дж.Байрон - англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.

 

37.

 

Байронічний герой і настрої "світової скорботи" у віршах поета. Читання напам'ять вірша Байрона з коментарем.

 

38.

 

Поема "Мазепа", історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.

 

39.

 

Риси романтичного героя в образі Мазепи.

 

40.

 

РМ Написати есе "Україна і поема Байрона".

 

41.

 

Творчість Адама Міцкевича - апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл "Кримські сонети").

Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі

42.

 

Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій "Кримських сонетів". Читання напам'ять вірша.

 

43.

 

"Дзяди" як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.

 

44.

 

Контрольна робота за творчістю Гейне, Байрона, Міцкевича.

 

45.

 

Олександр Пушкін - видатний російський поет.

Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах.

46.

 

Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.

 

47.

 

Читання напам'ять віршів Пушкіна.

 

48.

 

"Євгеній Онєгін" - соціально-психологічний роман у віршах.

 

49.

 

Характеристика образу Євгенія Онєгіна.

 

50.

 

Характеристика образу Ленського.

 

51.

 

РМ Диспут. Чому Онєгін став "зайвою людиною"?

 

52.

 

Характеристика образу Тетяни. Тетяна - улюблена героїня Пушкіна.

 

53.

 

Контрольний твір за текстами О. Пушкіна.

 

54.

 

М.Ю.Лермонтов - видатний російський письменник.

Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах.

55.

 

Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. Читання напам'ять вірша.

 

56.

 

"Герой нашого часу" - морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.

 

57.

 

Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін..

 

58.

 

Жіночі персонажі роману. Максим Максимович - образ "маленької людини".

 

59.

 

Романтичні й реалістичні елементи в творі. Контрольна робота (тести)

 

60.

 

Микола Гоголь - російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

Повторити відомості про повість "Тарас Бульба", вивчену у 7 класі.

61.

 

ПЧ "Вечори на хуторі біля Диканьки" і романтичний образ України.

 

62.

 

Високий гуманізм письменника і зображення в повісті "Шинель" трагічної долі "маленької людини".

 

63.

 

Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича ("Герой нашого часу" М.Лермонтова) та Акакія Акакійовича ("Шинель" М.Гоголя).

 

64.

 

Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.

 

 

 

Контрольний домашній твір за творами М.Лермонтова і М.Гоголя.

 

65.

 

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу

 

66.

 

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу. Контрольна робота (тести).

 

67.

 

Література на літо.

 

68.

 

Підсумковий урок.

 

69.

 

Резерв

 

70.

 

 
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема, зміст
Тема III. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

Уроку Тема уроку
...

Уроку Тема уроку
Розділ І. Художня культура україни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка