Пошук по сайту


Урок 1 Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця ХІХ ст початку ХХ століття

Урок 1 Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця ХІХ ст початку ХХ століття

Урок 1

Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця ХІХ ст.

початку ХХ століття.

Мета: ознайомити учнів з основними тенденціями розвитку

драматургії кінця ХІХ початку ХХ століття, творчістю видатних драматургів; розвивати теоретико-літературні знання; пробуджувати інтерес до вершинних творів світової драматургії.

Обладнання: підручники для 11 класу( профільний рівень),

портрети письменників – основоположників «нової драми»,

відеозаписи театральних вистав.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Хід уроку

Земля – це величезний театр, у якому одну й ту саму трагедію

грають під різними назвами.

Вольтер

І. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя. Що таке драматичний театр для нас, сучасних людей? Місце,

де можна ознайомитися з драматичними творами, побачити раз чи два на рік

цікаву виставу. Для людей ХІХ століття значення театру було набагато ваго-

мішим, особливо для вищих і середніх класів суспільства. Це був і клуб для

спілкування, і виставка моди, нагород і статків, і місце побачень, статус. Про

драматургів і їхні п’єси говорили, сперечалися, лаяли і хвалили, вони спону-

кали до роздумів, захоплювали ідеями, вели до подвигів. Дж. Ґолсуорсі гово-

рив: «Писати повинен лише той, кого хвилюють великі загальнолюдські й со-

ціальні проблеми».

Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які загальнолюдські й соціальні проблеми

Хвилювали драматургів кінця ХІХ початку ХХ століття.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Робота над темою уроку.

1.Актуалізація знань.

– Назвіть відомих драматургів, творчість яких ми вивчали в попередніх класах. ( Есхіл, Шекспір, Кальдерон, Мольєр)

 • Згадайте сюжети і головних героїв вивчених п’єс. ( Титан Прометей, принц Гамлет, принц Сехизмундо, пан Жур ден)

 • Про яке і чиє життя розповідали такі твори?

2. Слово вчителя. Глядачі прагнули побачити в театрі «фрагмент життя як воно є насправді», а не життя далеких королів і принців. Але не було нових

драматургічних рішень, ідей. І коли в кінці ХІХ ст. з’являються творчі п’єси

Г.Ібсена, Б.Шоу, А.Чехова, М.Метерлінка, К.Гамсуна та інших сучасники назвали це оновленням драматургії, або «новою драмою», а період «драма-

тичним століттям».

3.Опрацювання поняття «нова драма».

Театральна та драматургічна естетика кінця ХІХ початку ХХ століття, яка

Сформувалася як результат художніх досягнень Г.Ібсена, Б.Шоу, А.Чехова,

М.Метерлінка отримала назву «нова драматургія».

«Нова драма», за словами Б.Шоу, кардинально змінює своє ставлення до проблем етики та естетики. Вона більше наблизилася до сучасності, до пов-

сякденного життя людини. Автори показували не трагедію в житті, а траге-

дію життя особистості та людства. Вони спонукали глядача мислити по-ново

му, уникати прямолінійних, однозначних оцінок.

4.Опрацювання статті підручника «Світова література. 11 клас. Профільний рівень» Ковбасенко Ю.І. Сторінка 12 «Думка фахівця» - М.Вороний.

– Що характерно для «нової драми»?

5. Колективне складання конспекту «Нова драма».

1.Генрік Ібсен (1828 -1906). Відомі п’єси : «Ляльковий дім», «Пер Гюнт»,

«Спілка молоді», «Гедда Габлер». Твори, в яких зображались не дивовижні події, а повсякденні проблеми звичайної людини.

Характерні особливості:

 • боротьба за внутрішній духовний світ;

 • розплата героя за минуле;

 • зав’язка винесена поза межі дії драми;

 • відкритий фінал.

2. Моріс Метерлінк (1862 – 1949) «Статичний театр».

Відомі п’єси : «Синій птах», «Сліпі». Засновник символістської драми.

Характерні особливості:

 • основний конфлікт між Людиною і Смертю, Долею;

 • на першому плані – внутрішній світ людини;

 • використання символів.

3.Театр Антона Павловича Чехова ( 1860 – 1904).

Відомі п’єси : «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад», «Дядя Ваня».

Сюжети взяті із буденного життя.

Характерні особливості:

 • підтекст;

 • художня деталь;

 • психологізм;

 • внутрішній конфлікт.

4. Драми-дискусії Бернарда Шоу (1856 -1950) . Відомі п’єси: «Пігмаліон»,

«Професія місіс Уорен», «Учень диявола».

Характерні особливості:

 • глядачі як учасники театрального дійства;

 • парадокс;

 • поєднання жанрових ознак драми і роману;

 • відкритий фінал.

ІУ. Робота з епіграфом. – Як ви зрозуміли слова Вольтера?

- Чи переглядали ви вистави за творами «нової драматургії»? Які враження вони на вас справили?

Перегляд фрагмента відеозапису п’єси «Вишневий сад» А.Чехова.

 • Які особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії ви помітили? Коротко охарактеризуйте головних героїв п’єси.

У. Підсумок.

Закінчіть думку:

До театру, драматургії я ставлюсь…….

Я зацікавився творчістю……

Мені запам’яталось……

Домашнє завдання: опрацювати статтю підручника ст. 6-16, знати визначення «нова драма», читати п’єсу «Ляльковий дім».
Урок 2

Тема: «Нова драматургія», її основні принципи.

Мета: розширити й поглибити знання учнів про драматургію

кінця ХІХ початку ХХ століття, традиції та новаторство в ній;

розвивати навички роботи в групах, навички самостійної роботи

із джерелами інформації; виховувати прагнення мати добру літе-

ратурну освіту й естетичний смак.

Обладнання: картки з інформативним матеріалом.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Хід уроку

Театр живе не блиском вогнів, розкішшю

декорацій і костюмів, а ідеями драматурга.

К. Станіславський

І. Актуалізація знань.

Бесіда

 • Як ви зрозуміли епіграф уроку?

 • Назвіть основні тенденції розвитку драматургії к. ХІХ – п. ХХ ст..

 • Що означає вислів нова драма? Які митці її розробляли?

 • Чому в «новій драмі» зростає роль дискусії та соціальної проблематики?

 • Що давало драматургам-новаторам перенесення акценту із зовнішньої

дії на дію внутрішню та використання «відкритого фіналу»?

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Робота над темою уроку.

1. Аналітична робота в групах «Принципи «нової драми»

Кожна група отримує картки із завданням «Об’єкт порівняння в старій драмі» і підбирає відповідний принцип у «новій драматургії».
2.Коментування результатів роботи груп і оформлення таблиці.

«Стара драма»

Об’єкт порівняння

«Нова драма»

У житті персонажа

Трагедія

Життя особистості в суспільстві

Людина у незвичайних ситуаціях

Предмет зображення

Людина у власноруч створеній ситуації

Зовнішнє зіткнення окремих особистостей

Центр уваги

Внутрішні протиріччя самої

Дійсності, зіткнення ідей

Вади і чесноти людини

Драм.конфлікт

Ідеали людини

Трагедія, комедія, драма

Жанр

Синтетичний – трагікомедія

Узагальнений тип

Головний герой

Людина середнього класу, неординарна особистість

Головні та другорядні

Позитивні та негативні

Решта героїв

Всі важливі, характери неоднозначні

Відтворює дійсність, повчає, робить висновок

Автор

Відтворює духовні пошуки, не дає однозначних відповідей

Спостерігає, отримує враження

Глядач

Переживає разом із героями,

Дискутує з ними

Завершений розв’язкою

Фінал

Відкритий, незавершений, спонукає до суперечок, роздумів3. Підсумок.

- Чим «нова драма» відрізняється від драми попередніх періодів?

«Нова драма» в центрі уваги поставила особистість не як соціальний тип, а як індивідуальність, переживання й відчуття якої визначають загальну атмосферу епохи. Показавши «трагедію життя», а не «трагедію в житті», дра-

турги закликали до осмислення дійсності, звільнення людського духу, пошу-

ку шляхів відновлення гармонії світу.

Домашнє завдання: опрацювати статтю підручника ст. 17-20.

Читати п’єсу «Ляльковий дім», індивідуальне завдання підготувати презентацію «Життєвий і творчий шлях Генріка Ібсена».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури
Вступ. Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст

Основний зміст уроку
Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки...

“Творчість Михайла Старицького І тенденції розвитку українського...
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції “Творчість Михайла Старицького І тенденції розвитку українського письменства...

Вступ. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть
Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Зав’язка поза межами тексту драми. Аналітична композиція. Відкритий...

На зламі ХІХ-ХХ ст російська поезія, як І західна, теж переживає...
На зламі ХІХ-ХХ ст російська поезія, як І західна, теж переживає бурхливий розвиток. У ній домінують авангардистські й модерністські...

Тема: розвиток літератури на харківщині в умовах складних та неоднозначних...
Познайомити учнів з умовами та особливістю розвитку культури на Слобожанщині, зокрема в місті Харкові, в період ХІХ – початок ХХ...

Уроку з історії України для 9 класу на тему: "Початок національного...
Тема: Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ початку ХІХ століття

Тема заняття
Дослідити основні показники що характеризують сучасний стан суб’єктів господарювання та виявити основні тенденції в їх розвитку (...

Проблема традицій І новаторства в українській літературі кінця ХІХ початку ХХ ст
А література, не задовольняючись формами критичного реалізму, теж немовби опинилася на роздоріжжі. Перед письменниками стояло завдання...

Урок української літератури у 8 класі у розділі «Із сучасної української...
«Із сучасної української поезії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)» (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка