Пошук по сайту


Тема : Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських рис. Філософський зміст казки

Тема : Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських рис. Філософський зміст казки

5 клас Урок №___________________________ Дата______________________

Тема: Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських рис. Філософський зміст казки

Мета: охарактеризувати казки про тварин як один із найдавніших різно­видів казки;

розкрити гуманістичний зміст казки «Фарбований шакал», моральні цін­ності, втілені в ній;

розкривати поняття «мандрівний сюжет» на основі порівняння індійської казки та казки І. Франка «Фарбований Лис»; розвивати навички порівняльного аналізу;

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру; фор­мувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, презентація, мультфільм

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

...Одною бровою підморгує на людей, немов дає їм знати: та чого ви, братики, смієтеся? Адже се не про бідних баранів, вовків та ослів мова, а про вас са­мих з вашою глупотою, з вашим лінивством, з вашою захланністю, з усіма вашими звірячими примхами, забаганками.

І. Франко

Хід і структура уроку

  1. Організаційний момент.

  2. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

  3. Актуалізація опорних знань.

Літературознавчий практикум: з’єднайте стрілками терміни та їх визначення.

Прислів'я ...образний вислів, який дає яскраву оцінку певного яви­ща; побудований як незакінчена думка, але містить на­тяк на висновок.

Народна казка ... один із видів мистецтва, що образно відтворює життя за допомогою слова, мови; за допомогою уяви, фантазії письменників створює нову реальність.

Світова література ...опис предмета з називанням ознак загаданого, від­критого порівняння ознак загаданого, прихованого по­рівняння ознак.

Загадка ...стислий влучний народний вислів повчального змісту, побудований як завершене судження.

Приказка ...сукупність творів художньої літератури всіх країн світу від давнини до наших днів.

Художня література ...усна народна оповідь про вигадані події.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1 . Засвоєння елементів теорії літератури: складіть за матеріа­лам підручника (с. 26-27) опорну схему «Казки про тварин».

2. Слово вчителя.

Найвідомішою і доволі давньою

збіркою казок про тварин є індійська

Книга - «Панчатантра» («П’ять

кошиків мудрості»), яку часто

називають п’ятикнижжям,

«напученням розумної та правильної

поведінки». За легендою книга була

написана для двох синів могутнього індійського раджі: володар безкраїх земель і незчисленних

коштовностей хотів, аби юні принци навчилися життєвої мудрості. Збірка створена приблизно в ІІІ-

ІУ ст. легендарним мудрецем Вішнушар- ману.

Твір складається з п’яти частин - пантр: «Втрата дружби», «Придбання друзів», «Про війну ворон і

сов», «Втрата набутого», «Несподівані діяння». Поряд з прозовими розповідями у пам’ятці - помад

тисячу віршованих вставок, так званих «субгашита». Чутка про надзвичайний зміст цієї книги

швидко поширилася по всій Індії та за її межами. За наказом перського царя Хосрая Ану- іипрвана

(IV ст.) його придворний лікар Бурзос таємно вивіз із Індії «Панчатантру» разом зі ще однією

дивиною – шахами.

Минув час, і книгу індійської мудрості взялися перекладати різними мовами світу, і вона, як

незрівнянний діамант, прикрасила скарбниці - бібліотеки столиць Сходу й Заходу. Герої отримували

нові імена, в сюжет впліталися особливості національної культури, звичаї, традиції та деталі побуту

народу, серед якого прижилася оповідь. Так і виникло поняття «мандрівний сюжет».

У «Панчатантрі» вперше з’являється сюжет про перефарбованого казкового персонажа.

3.Засвоєння елементів теорії літератури.

Мандрівний сюжет - наявність у різних народів власних казок на одну й ту саму тему з подібним перебігом подій та схожими персонажами.

Мандрівний герой - персонаж, який діє в казках різних народів під іншими іменами та в дещо інших ситуаціях, але наділений тими самими рисами характеру.

Алегорія - інакомовне зображення рис характеру, поведінки, взаємин людей і явищ суспільного

життя.

4. Словникова робота. Шива, брахман, раджа (с. 29).

5. Коментоване читання казки «Фарбований шакал».

6. Робота над планом казки.

Приклад плану.

1. Шакал у місті.

2. Чандарава у діжці з фарбою.

3. Поява перед лісовими звірями.

4. Проголошення шакала раджею.

5. Чандарава на царстві.

6. Несподіваний кінець владарювання.

7.Евристична бесіда.

1. Як Чандарава став раджею? Чому його злякалися звірі та погодилися стати його підданими?

2. Як трапилося, що він був жорстоко покараний?

3. Яке повчання містить остання субгашита? Чи згодні ви з ним?

4. Які відомі вам прислів’я народів світу відповідають цьому повчанню? Наведіть приклади.

1.Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся (українське).

2.Вдруг не станешь друг (російське). 3. Мавпа без хвоста все одно тільки мавпа (китайське).

4.Поважай людину, а не її одяг (китайське). 5. Кто яму другому копает, тот сам в нее попадет

(російське).

8.«Мозковий штурм».

Риси характеру Чандарави:

1)гордість; 2) хвалькуватість; 3) сміливість; 4) кмітливість; 5) хитрість; 6) боягузтво;

7) обережність; 8) рішучість; 9) ризикованість; 10) самовпевненість; 11) кар’єризм; 12) фантазія; 13) користолюбство.

9. Висновки.

Ознайомившись із казкою «Фарбований шакал», ми переконалися, що ошуканство ніколи не

закінчується добром. Ця казка, як і багато інших творів мистецтва слова, змушує кожного з нас

поглянути на себе крізь призму життя героя твору. Який я? Чи чесний зі своїми друзями, батьками?

Чи хочу бути завжди першим, незважаючи ні на що? Чи хочу я, щоб усі оточуючі працювали на мене

та виконували всі мої забаганки?

Можливо, вперше в житті вам спало на думку дати оцінку власній поведінці.

Англійське прислів’я влучно стверджує: «Найдовша у світі відстань — відстань від голови до серця».

Бажаю вам подолати цю відстань і саме серцем дати відповідь на запитання: «Якою людиною я

росту?»

10. Узагальнення матеріалу в опорній схемі «Сюжет казки про тварин».

11. Хвилина компаративного аналізу.

Інформаційна довідка

Казка і далі мандрувала світом... і на основі байок і казок поступово став створюватися сатиричний тваринний епос. Так, у ХІІ-ХІІІ ст. було складено французьку поему «Роман про Лиса» (або «Роман про Ренара»). Вона містить приблизно 30 епізодів, які в алегоричній формі розповідають про тогочасну французьку дійсність. Сюжет побудований на лютій порожнечі між лисом Ренаром та вовком Ізергімом. Хитрий лис постійно знущається з вовка та його рідні. Ця поема спри- пла виникненню нових варіантів епосу у Франції та в інших країнах, одним з яких була німецька поема «Рейнеке-Лис». Її сюжетом скористався Й.В. Гете для свого твору «Рейнеке - Лис», який, у свою чергу, обробив відомий український письменник І.Я. Франко - «Лис Микита».

12. Опрацювання рубрики підручника «Український мотив» (с. 27).

13. Робота в парах. «Коли ще звірі говорили».


Індійські мотиви в літературній казці


Народна казка

Десяте оповідання першої книги «Панчатантри»

Літературна казка

Казка «Фарбований Лис» Івана Франка

1. У лісі жив шакал Чандарава.

1. У лісі жив хитрий Лис Микита.

2. Від голоду він подався до міста.

2. Похвалився, що в білий день на базарі вкраде курку.

3. Сутичка з собаками дорогою до міста.

3. Лис у передмісті, сутичка з соба­ками.

4. Рятуючись, скочив у казан із синьою фарбою.

4. Рятуючись, скочив у казан із синьою фарбою.

5. Шакал у лісі - переполох; його хутро синє, як у бога Шиви.

5. Лис у лісі - переполох.

6. Шакал каже, що створений Брахма­ном і помазаний на царство.

6. Лис каже, що виліплений Святим Миколаєм із небесної глини і помаза­ний ним на царство.

7. Царювання шакала, нові порядки, вигнання шакалів.

7. Лис - добрий цар.

8. Чандарава почув завивання шака­лів, сам завив і цим виказав себе.

8. Микита почув завивання молодих лисичок, сам завив і виказав себе.

9. Шакала роздерли на дрібні шматки за ошуканство.

9. Микиту роздерли на дрібні шматки за ошуканство.

10. Заключний вірш — мораль.

10. Приповідка: «Пізнався, як на фар­бованім лисі».


IV. Підсумки.

Казковий зоосад.

Складіть фразеологічні звороти, включивши в словосполучен¬ня назви птахів або тварин за їхніми алегоричними ознаками. Приклади.

Голодний як ... (вовк); хитрий як ... (лисиця); впертий як ... (осел); полохливий як ... (заєць); надутий як ... (індик); незграбний як ... (ведмідь); підступний як ... (змія).

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріали підручника (с. 25-29).

2. Завдання підручника 2-5 (с. ЗО).

3. Сюжети про лиса використали Й.В. Гете («Рейнеке-Лис») та ПІ. Перро («Кіт у чоботях»). Порівняти ці літературні казки з індійською народною.

4. Прочитати казку «Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик».поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українська література
Українська народна казка «Про жар-птицю та вовка» лрк «Казки мого краю». Українські героїко-фантастичні казки

Урок 1 Тема. Уявлення про народну казку. «Рукавичка» (українська народна казка)
Мета: розширити знання учнів про казку як жанр усної народної творчості; навчити розпізнавати такі твори серед інших, орієнтуватися...

Казки народів світу. Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик»....
Епіграф: «Казка в кожного народу – це своєрідне дзеркальце, в якому відображено його уявлення про добро І зло»

Урок 2 Тема. Українська народна казка «Лисиця та Їжак»
Мета: вдосконалювати навички правильного І виразного читання; вчити давати характеристику дійовим особам

№1 «Фольклор. Народна казка»

1. Родина – природній осередок найглибших людських почуттів
Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання

1. Родина – природній осередок найглибших людських почуттів
Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання

Ш. Перро “Попелюшка, або Соболевий черевичок”. Перро як основоположник...
...

Тема Данте останній поет Середньовіччя І провісник Відродження. Морально-філософський...
Данте — останній поет Середньовіччя І провісник Відродження. Морально-філософський зміст «Боже­ственної комедії»

Урок 3 Тема. «Півник І двоє мишенят» (українська народна казка)
Мета: учити глибоко відчувати казку, її добрих героїв, засуджувати хитрість, ледарство,боротися із цими рисами у повсякденному житті;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка