Пошук по сайту


Дата народження 02 листопада 1967 року

Дата народження 02 листопада 1967 року

Особова картка вчителяВасильківський район

Манвелівська СЗШ

Брожак Наталя Вікторівна

Дата народження - 02 листопада 1967 року

Стаж педагогічної роботи - 23 роки

Освіта - вища.

Запорізький державний університет, 1990 рік

Спеціальність за дипломом –філолог, учитель української мови і літератури

Кваліфікація – спеціаліст вищої категорії

Звання – старший учитель

Науково-методична тема – «Розвиток творчої особистості засобами інтеграції інноваційних технологій на уроках української мови і літератури»

Суть досвіду полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання українській словесності, що сприяють розвитку творчих нахилів, інтересів умінь, і навичок, а в цілому - компетентної особистості

Створена система використання творчих методів, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми.

Сайт: https://sites.google.com/site/ukrmoivitaliteratura/

Електронна адреса: ntbrozhak @gmail.com

Особова картка вчителяВасильківський район

Манвелівська СЗШ

Василенко Діна Анатоліївна

Дата народження - 17 березня 1963 року

Стаж педагогічної роботи - 29 років

Освіта - вища.

Кіровоградський державний педагогічний інститут,1984 рік

Спеціальність за дипломом – вчитель української мови і літератури

Кваліфікація – спеціаліст вищої категорії

Звання – учитель-методист

Науково-методична тема – «Формування творчої компетентності учнів засобами групових технологій на уроках української мови і літератури»

Суть досвіду у створенні системи інноваційного вдосконалення процесу вивчення української мови і літератури, спрямованого на оптимальне забезпечення формування літературно-мовних компетенцій школярів,створення оптимальних умов для саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації учнів засобами застосування групових форм роботи на всіх етапах особистісно-орієнтованого уроку

Сайт: https://sites.google.com/site/movailiteratura/home

Електронна адреса dvasilenko @gmail.com

Особова картка вчителя

Васильківський район

Васильківська СЗШ № 2

Діхтяр Ольга Володимирівна

Дата народження: 17.12.1955р.

Стаж педагогічної роботи: 38 років

Освіта: вища

Спеціальність за дипломом: філолог, викладач української мови та літератури

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Звання: «старший вчитель»

Науково-методична тема: Гуманізація стосунків учасників педагогічного процесу засобами інтерактивних технологій з метою формування інноваційної особистості

Суть досвіду: Навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх учнів: співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівно позначеними суб’єктами навчання. Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Сайт: www.sites.google.com/site/zastypnik2

Електронна адреса: dihtyar1955@gmail.com

Особова картка вчителя

Васильківський район

Васильківський НВК №1

Ковальчук

Галина Миколаївна

Дата народження 18.05.68

Освіта – вища

Вуз – Криворізький державний педагогічний інститут, 1991

Спеціальність – учитель української мови і літератури

Педстаж – 25 років

Підсумки попередньої атестації:

2010 рік, вища категорія, звання «Старший учитель»

Науково-методична тема - «Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови і літератури як один із засобів формування інноваційної особистості»
Суть досвіду полягає у технології співпраці особистості учителя і учнів, розвитку критичного мислення, творчого потенціалу засобами інноваційних та традиційних технологій навчання. Виявленню творчих здібностей дитини сприяють уроки-фестивалі, уроки-ярмарки, уроки - аукціони, мовні, літературні ринги, уроки-семінари, уроки - ділові ігри тощо. Увага приділяється мотивації навчальної діяльності, використанню синергетичного методу навчання, перевага надається таким нестандартним формам, як інтегрований урок, урок –диспут, урок-телепередача, бізнес-урок, урок-проект. Такі уроки, форми і методи роботи – це ефективні, а не ефектні засоби навчання, що спонукають до пошуку, розвивають критичне мислення учнів, і є перспективними для розвитку творчих здібностей школярів, сприяють у них розвитку життєво важливих компетенцій та допомагають дітям повірити у свої сили, адже оригінальна думка може з’явитися у кожного.

Особова картка вчителяВасильківський район

Великоолександрівський

навчально-виховний комплекс

«загальноосвітній навчальний заклад -

дошкільний навчальний заклад»

КОШАРА ЛІДІЯ ЄВСТАХІЇВНА

Дата народження - 17.02.1955 року

Стаж педагогічної роботи - 35 р.

Освіта - Івано-Франківський інститут ім.В.Стефаника

Спеціальність за дипломом – учитель української мови та літератури

Кваліфікація – вища

Звання – Старший вчитель

Науково-методична тема – «Розвиток творчого потенціалу інноваційної особистості на уроках української мови та літератури»

Суть досвіду Провідною ідеєю досвіду є формування національно свідомої, духовно багатої, творчої особистості засобами слова. Головним принципом реалізації своєї проблеми вважаю виховання і розвиток людини зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем, чистою совістю, яка вміє творчо мислити, творчо діяти, здатна приймати нестандарті рішення.

Блог koshara203040blogspot.com

Електронна адреса koshara@gmail.com

Особова картка вчителя

Васильківський район

Чаплинська середня загальноосвітня школа

ЛАБА МАРІЯ ОВСІЇВНА

Дата народження - 20 липня 1961 року

Стаж педагогічної роботи - 32 роки

Освіта - вища, Калінінський державний університет, 1988 рік

Спеціальність за дипломом – викладач російської мови та літератури

Кваліфікація – спеціаліст вищої категорії

Звання – «учитель-методист»

Науково-методична тема – Інтеграція основних засад сталого розвитку

у зміст мовної та літературної освіти

Суть досвіду Створена та апробована експериментальна методика формування креативної особистості засобами мовної та літературної освіти у контексті стратегії сталого розвитку. Намічені шляхи системного підходу до формування екологічних, економічних, соціальних компетентностей особистості, розвитку критичного мислення, орієнтованого на стале майбутнє, та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів через використання різноманітних типів і нестандартних форм проведення уроків, інноваційних технології, створення проблемно-пошукової ситуації та використання в процесі опрацювання мовної змістової лінії соціокультурної змістової лінії для загального і мовленнєвого розвитку учнів. Дібраний дидактичний матеріал, який допомагає формувати екологічно збалансовану поведінку в довкіллі, виховувати співвідповідальність,еколого-гуманістичні цінності , навчає мислити і діяти за законами природи.

Сайт https://sites.google.com/site/ukraienskamovalabamo/

Блог http://laba1961.blogspot.com/

Електронна адреса Laba61@mail.ru , laba1961@gmail.com

Особова картка вчителяВасильківський район

Миколаївська середня загальноосвітня школа

Латишева Тетяна Семенівна

Дата народження - 29 червня 1956 року

Стаж педагогічної роботи - 34 роки

Освіта - вища

Спеціальність за дипломом – викладач української мови та літератури

Кваліфікація – спеціаліст вищої категорії

Звання – вчитель - методист

Науково-методична тема – «Розвиток творчого потенціалу інноваційної особистості на уроках української мови та літератури»

Суть досвіду Моделюючи життєві ситуації, використовуючи рольові ігри, спільне розв»язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, сприяє розвиткові творчих здібностей учнів. Уроки будує в атмосфері постійної активної взаємодії всіх учасників навчально – виховного процесу.

Електронна адреса – latischeva@ hotmail.com

ОСОБОВА КАРТКА ВЧИТЕЛЯВасильківський район

Васильківський НВК № 1

Муковська

Галина Володимирівна

Дата народження – 26.02.1955.

Стаж педагогічної роботи – 41 рік.

Освіта – вища, Запорізький педінститут, 1977 р.

Спеціальність за дипломом – учитель української мови та літератури.

Предмет викладання – українська мова та література.

Звання «Старший учитель», 2007 рік

Тема досвіду «Громадянське виховання на уроках української мови та літератури»

Суть досвіду полягає в тому, що сьогодні в умовах відродження української духовності виховання справжнього громадянина набуває особливого значення.

Уроки української мови та літератури дають можливість виховувати в учнів високі моральні ідеали, почуття любові до Батьківщини, потребу служіння їй, формувати людину зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на самовизначення і саморозвиток.

На уроках української мови і літератури, застосовуючи як традиційні , так й інноваційні форми і методи роботи( проектна технологія, особистісно-орієнтоване навчання, робота в групах, інтерактивні технології, технології комп’ютерної підтримки при вивченні основ наук,створення ситуації успіху, технологія адаптивного навчання, тренінгові технології тощо ) намагаюсь виховати учнів свідомими громадянами України.

Особова картка вчителяХуторо-Чаплинська

середня загальноосвітня школа

Васильківського району

Дніпропетровської області

Пилипова Віра Михайлівна

Дата народження 21.05.1956 року

Стаж педагогічної роботи 38 років

Освіта – повна вища, Бердянський державний педагогічний інститут імені Осипенко , 1981 рік .

Спеціальність за дипломом – методика і педагогіка початкового навчання

Звання – «Старший вчитель», 2010 рік

Тема досвіду: «Урок української мови та літератури в умовах

особистісно зорієнтованого навчання»

Суть досвіду полягає у створенні умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, в якому і учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання, які розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.

Вид досвіду – раціоналізаторський

Адреса сайту - ker-vnik-chkoli. webnode.com.ua

Адреса блогу - http://klasnaocinka.com.ua/uk/user/pilipovavi/

e-mail - pvmp@i.ua.

ОСОБОВА КАРТКА ВЧИТЕЛЯВасильківський район

Васильківський НВК № 1

Тараненко

Людмила Пилипівна

Дата народження – 04.07.1947

Стаж педагогічної роботи – 41 рік.

Освіта – вища, Дніпропетровський держуніверситет, 1973 р.

Спеціальність за дипломом – викладач української мови та літератури.

Звання «Учитель-методист», 2003рік

Тема досвіду «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в системі особистісно-зорієнтоване навчання»

В умовах глобального інформаційного середовища наполегливо працюю над збереженням мовної та культурної самобутності своїх учнів.

Вирішенню цієї серйозної проблеми сприяє розвиток творчих здібностей школярів як на уроках української мови та літератури, так і в позакласній роботі.

Поглиблення знань із стилістики, риторики – це той шлях, який допомагає моїм вихованцям увиразнити, збагатити своє мовлення. Розвитку творчих здібностей сприяє наполеглива робота над різними жанрами учнівських творчих робіт, участь у різноманітних мовних та літературних конкурсах. У практичній роботі залучаю школярів до всебічного використання можливостей урізноманітнити свої творчі здібності, використовуючи комп’ютерні джерела інформації

Особова картка вчителяВасильківський район

Зеленогайська СЗШ

Чорнобай Лідія Михайлівна

Дата народження 02.11.1955

Стаж педагогічної роботи 33 роки

Освіта – вища, Рівненський педагогічний інститут , 1980 рік

Спеціальність за дипломом - вчитель української мови і літератури

Кваліфікація – вчитель української мови і літератури

Звання - Вчитель –методист , 2010 рік

Науково-методична тема :«Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій .»

Суть досвіду В досвіді представлено систему уроків з використанням технологій продуктивного та проблемного навчання , а також позакласні заходи, які стимулюють прагнення учнів до самореалізації.

Вчитель широко використовує групові форми навчання: парну, диференційовано-групову, індивідуально-групову. При цьому учням надається можливість самостійного вибору змісту, виду та форм роботи, що значно активізує пізнавальну діяльність учнів.

Такі форми і прийоми роботи педагога забезпечують особистісний розвиток учня , підтримують пріоритет індивідуальної самоцінності, самобутності дитини як активного носія суб’єктивного досвіду.

Сайт http://lidija-4ornobaj.ucoz.ua/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект
Дата І місце народження: 19 вересня 1967 року, с. Слоут, Глухівського району Сумської області

Зміст
Дата народження: 9 серпня 1914 року Місце народження: Гельсингфорс, Велике князівство Фінляндське, Російська імперія

27 28 листопада 2012 року, м. Миколаїв
Запрошуємо Вас до участі у V миколаївських міських екологічних читаннях «Збережемо для нащадків», які відбудуться 27 28 листопада...

Женевський Василь Тихонович Дата народження
Посада: заступник директора Тростянецької зош І-ІІ ступенів (на даний час на заслуженому відпочинку)

Парасочка ганна іванівна дата народження
Формування в учнів груп продавців знань, вмінь та навичок згідно кваліфікаційної характеристики

Укра ї н а золочівська районна державна адміністрація Харківської області в І д д І лосв І т и
Відділ освіти нагадує, що, згідно з Указом Президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97 «Про День української писемності...

Комунальний заклад освіти „Спеціалізована середня загальноосвітня...
У 2014/2015 н р. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс „колосок” відбудеться у два етапи: 21 листопада 2014 року та 10 квітня...

Дата: 18 квітня 2016 року, о 00. Реєстрація до 30
Перевірка основ теоретичної підготовки з теми Україна в роки незалежності (1991-2015р р.)

Рішення журі міського конкурсу затвердити. Присвоїти Почесне звання...
Положенням про конкурс «Учитель року» з 21 листопада до 05 грудня 2014 року в місті проведено професійний конкурс “Учитель року 2014”...

Резюме Поперешняк Дмитро Іванович Дата народження
Тараса Шевченка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», спеціалізація «Міжнародні фінанси»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка