Пошук по сайту


Курсова робота з предмету «Програмування»

Курсова робота з предмету «Програмування»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

На тему:

«Назва роботи»

Виконавець роботи :

ПІБ

Керівник роботи:

Блєдний Д.В.

2006 р.

Міністерство Освіти і Науки України

Національний Технічний Університет України

«КПІ»

Факультет спеціальний

Кафедра СКС

КУРСОВА РОБОТА

з предмету

«Програмування»

Виконав:

Студент групи ЗКСМ – ХХ

ПІБ
Домашня адреса:

Написати

адресу


Керівник роботи:

Блєдний Д.В.

Київ 2006

Зміст

1 Завдання на курсову роботу 4

2 Опис задачі 5

3 Метод реалізації 6

4 Структурно-алгоритмічна організація 7

4.1 Функціональні модулі 7

4.2 Узагальнений алгоритм функціонування 7

5. Керівництво користувача 8

Література 9

Додаток А Лістінг програми 10

Додаток В Дискета 111 Завдання на курсову роботу


Завданням курсової роботи є розробка програмного засобу, який реалізує «коротко вказати що розробляється» (гра «Життя», або пошук екстремуму, або розрахунок економічних показників малого підприємства, програма тестування на що, інше). Розроблюваний програмний засіб повинен містити наступні елементи:

  • зручного графічного або псевдографічного інтерфейсу;

  • меню, до складу якого входять пункти: почати роботу, змінити настройки, зберегти/завантажити результати, допомога, вихід;

  • можливості управління користувачем процесу функціонування (керування грою, або вплив на процес математичних обчислень, або можливість припинення роботи програми у будь який момент, інше).2 Опис задачі


В даному пункті необхідно описати як повинна працювати обрана вами задача. Наприклад:

  • якщо ви обрали гру, то необхідно написати правила гри, та вказати, що саме бачить користувач на екрані, коли грає в гру;

  • якщо ви обрали математичні обчислення, то необхідно написати математичну теорію розрахунків, та вказати вимоги до інтерфейсу програми;

  • якщо ви обрали розрахунки економічних показників, то необхідно написати теорію, де вказати які показники обчислюються, та від чого вони залежать, та вказати вимоги до графічного інтерфейсу;

  • якщо ви обрали програму тестування, то необхідно вказати повний перелік питань та відповідей, вказати дерево проведення процесу тестування, та вказати вимоги до інтерфейсу;

  • інше.

Примітка: у разі, якщо ви можете, то напишіть в даному пункті технічне завдання на розробку.

3 Метод реалізації


В даному пункті необхідно вказати мову програмування, та визначити загальні процедури та функції, які необхідні для курсової роботи. Якщо використовується графічний інтерфейс, необхідно вказати теоретичні положення ініціалізації та використання графічного режиму в обраній мові програмування. Якщо використовується псевдографіка, вказати загальні підходи до створення обраного інтерфейсу.

4 Структурно-алгоритмічна організація

4.1 Функціональні модулі


В даному підпункті необхідно вказати перелік процедур та функцій користувача. Дати опис та призначення кожної процедури або функції. Вказати основні блоки тіла програми курсової роботи.

4.2 Узагальнений алгоритм функціонування


В даному підпункті необхідно навести блок-схему узагальненого алгоритму функціонування програмних засобів.

5. Керівництво користувача


В даному пункті необхідно вказати вимоги до роботи програмного засобу.

Вказати яким чином користувач може запустити розроблений програмний продукт.

Вказати набір керуючих клавіш клавіатури ті їх призначення. Якщо ви використовуєте маніпулятор «миша», то необхідно вказати функціональне призначення кожної кнопки.

Вказати перелік всіх дій користувача для кожного режиму роботи програмного продукту.

Література


Список використаних літературних джерел.

Додаток А Лістінг програми


В даному додатку необхідно навести вихідний код програмного продукту на обраній мові програмування.

Додаток В Дискета


До роботи необхідно додати дискету, яка містить:

  • курсову роботу на обраній мові програмування;

  • електронну копію пояснювальної записки.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курс: “Засоби Системного Програмування” Лабораторна робота №1
Мета роботи: Освоїти середовище програмування мовою Сі Borland C++ Набути навиків створення та відлагоджування простих програм на...

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з предмету інвестиції на тему : Лізинг як метод інвестування...
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

“Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування.”
Метою виконання курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок системного програмування, набутих при вивченні...

“Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування.”
Метою виконання курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок системного програмування, набутих при вивченні...

О. М. Панаско технологія програмування мовою с
С. Висвітлюється робота з базовими управляючими конструкціями структурного програмування, складеними структурами даних типу масив,...

Робота з питань попередження дитячого травматизму що ведеться у кз «хсш №11»
Пдт та ствердження здорового способу життя; профілактична робота серед батьків тощо. Учителями предмету «Основи здоров’я» постійно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка