Пошук по сайту


Уроку

Уроку

10-й клас

Українська художня культура

Розділ І. Художня культура України від найдавніших часів до кінця ХУІ століття.

ДатаТема уроку

Змістовне наповнення уроку

Орієнтовні практичні завдання
1

Тема 1. Образотворче мистецтво

Пам‘ятки художньої культури палеоліту (Мізинсь-

ка стоянка), неоліту та мідного віку (Маріупольсь

кий могильник). Зразки образотворчого мистецтва трипільської та скіфської культури. Кургани цар-

ські могили. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор‘я. Розвиток архітектури, фресково-

го живопису, мистецтво мозаїки, кераміки, вазо-

пису, скульптури. Значення культурно мистецьких традицій язичницького мистецтва слов‘ян.

Виконання творчих проектів на теми програмового матеріалу (створення макетів архітектурних споруд, виробів ужиткового мистецтва, фрагментів мозаїки тощо)
2

Образотворче

мистецтво

(продовження)

Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїка та фрески). Хрещення Київської Русі та його вплив

на духовно-культурний розвиток народу. Ствердження величі давньоруської держави через монументальність споруди храмів. Ікони доби Київської Русі за межами України. Мистецтво книжкової мініатюри.

Виготовлення фрагментів діорами «Київ – духовний центр України-Русі» (робота в групах)
3

Образотворче

мистецтво

(продовження)

Історичні умови розвитку художньої культури польсько-литовської доби. Вплив Реформації та Ренесансу на розвиток культури в Україні.

Живопис. Різьба. Графіка. Розвиток ювелірного

Мистецтва.

Виконання творчих проектів на теми програмового матеріалу (створення макетів архітектурних споруд, виробів ужиткового мистецтва, фрагментів різьби, живопису тощо)
4

Тема 2. Музична

культура

Первісні музичні інструменти. Музична культура східних слов‘ян, античних міст Причорномор‘я. Музична культура Київської держави: народна, придворно-світська, церковна. Билини – провід-

ний жанр народної музично-поетичної творчості періоду Київської Русі (особливості співу та інструментального супроводу).5

Музична культура (продовження)

Давньоруські музиканти, музичні інструменти. Народна творчість: епос, календарно-обрядові, соціально-побутові, етнічні, родинно-обрядові

пісні. Українські народні інструменти.

Танцювальні жанри.

Виконання українських народних пісень, порівняння за жанрами.
6

Тема 3. Театральна культура

Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри,

свята ритуали). Княжий театр. Народно-сміхове театралізоване мистецтво скоморохів.

Виконання народних ігор та обрядів (за вибором)


Розділ ІІ. Художня культура ХУІІ – ХУІІІ століття

Дата
Тема уроку

Змістовне наповнення уроку

Орієнтовні практичні завдання,

твори для сприймання
1

Тема 1. Образотворче

мистецтво

Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві. Розквіт «козацького бароко».

Виконання творчих проектів на теми програмового матеріалу (створення макетів архітектурних споруд, виробів ужиткового мистецтва тощо)
2

Образотворче

мистецтво

(продовження)

Архітектура. Вплив стилю бароко на будівництво

в Києві (Андріївська церква, Маріїнський палац), Львові (собор св.Юра), на Тернопільщині (Почаївська лавра), Чернігівщині, Полтавщині.

Замальовки архітектурних споруд –

зразків українського бароко.
3

Образотворче

мистецтво

(продовження)

Іконопис. Загальні риси іконописного живопису.

Ікона «Іулянія та Анастасія» з Конотопа ХУІІІ ст.

Ікона «Св.Варвара і Катерина» з Конотопа ХVІІІ ст. ДМУОМ. Покров Богоматері з портрету Богдана Хмельницького з м. Мотижна. ХУІІ ст..

Створення альбому «Пам‘ятки України»

(колективна робота)
4

Образотворче

мистецтво

(продовження)

Портретний живопис. Портрет Василя Гамалії, І половина ХVІІІ ст..ДМУОМ. Самуїл. Портрет Дмитра Долгорукого, 1769 р. ДМУОМ. Портрет Іосафа Кроковського. Початок ХVІІІ ст., Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. Портрет Г.Сковороди. ХVІІІст.

Поширення картин «Козак Мамай», «Козак бандурист». Мистецтво гравюри.

Виконання творчих робіт на теми «Козак Мамай», «Козак бандурист». Мистецтво гравюри.

Аналіз репродукцій портретного жанру
5

Тема 2. Музична

культура

Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Церква як центр формування музичного професіоналізму впродовж Х-ХУІІ ст.. Знаменний розспів – самобутня слов‘янська гілка одноголосного співу. Крюкова або знаменна нотація (без лінійна, без точної фіксації висоти та тривалості звуків. Партесний концерт. «Граматика музична» М.Дилецького (1677р.): зміст, історико-культурне значення. Перша українська друкована музична книжка «Ірмологіон» (Львів, 1700)

Виконання, аналіз українських народних

дум та історичних пісень (за вибором)
6

Музична культура

(продовження)

Вплив західноєвропейської професійної музики світських жанрів на розвиток української музич-

ної культури. Хоровий концерт та його творці М.С.Березовський, А.Л.Ведель, Д.С.Бортнянський

Фонозапис «Хоровий літопис століть»

(староукраїнська музика)
7

Музична культура

(продовження)

Музична спадщина Г.Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень»: тематика творів, фольклоризація пісень «Стоїть явір над водою», «Про правду і кривду»; використання сатирично-

го канта «Всякому городу нрав і права» у творчості І.Котляревського, М.Лисенка, Т.Шевченка

Виконання живописних чи графічних композицій за мотивами текстів відомих кантів Г.Сковороди.
8

Тема 3. Театральна культура

Шкільна драма в Києво-Могилянській Академії. Зв‘язок із викладанням поетики та риторики (панегіричні твори, віршовані діалоги). Інтермедії: соціально-викривальна тематика, народний гумор, традиційні персонажі. Репертуар шкільних театрів (драми на біблійні сюжети). Народний ляльковий театр вертеп. Театр на Запорізькій Січі. Роль мандрівних дяків у поширенні театрального мистецтва. Вплив шкільної драми і вертепу на становлення нової української літератури та класичного театру.

Створення комічної або сатиричної інтермедій у стилі «шкільного театру».

Написання сценарію для вистави «живого вертепу».

Створення декорацій до театральної постанови


Розділ ІІІ. Українська художня культура ХІХ початку ХХ століття

Дата
уроку

Тема уроку


Змістовне наповнення уроку

Орієнтовні практичні завдання,

твори для сприймання
1

Тема 1. Образотворче

мистецтво

Архітектура та скульптура. Виникнення в Україні

Будов громадянського призначення – навчальних закладів (Львівський університет арх.Юліус Гохбергер (1840-1905), театрів (театри опери та балету в Києві, арх.В.О.Шретер (1839-1901), Львові, арх. З.Горголевський (1845-1903), Одесі,

арх. Ф.Фельнер (1847р. с.невід), Гельмер (1849-1919), культових споруд (Володимирський собор, арх. І.В.Шторм (1823-1887), П.В.Спарро (1814р.см. невід.), О.В.Беретті (1816 -1895), В.М.Ніколаєв (1847 -1911).

Творчість В.В.Городецького (1863-1930). Монументальна скульптура. Виникнення побутової скульптури. Твори Л.В.Позена (1849-1921)

Виконання творчих проектів на теми програмового матеріалу (створення макетів архітектурних споруд, виробів ужиткового мистецтва, фрагментів мозаїки тощо)
2

Образотворче

Мистецтво

(продовження)

Найвідоміші садибно-паркові комплекси: «Олександрія» (Біла Церква) та Софіївка (Умань) зразки досконалої творчості українських архітекторів. І.П. Мартос (1752 – 1835) – найвизначніший скульптор епохи класицизму.

Живопис і графіка. Творчість Т.Г.Шевченка (1814-1861): автопортрет, серія «Живописна Україна», «Катерина». Творчість В.І.Штенберга (1818-1845), М.К.Пимоненка (1862-1912), О.О.Мурашка (1875-1919).

Створення проектів ландшафтного дизайну в класичному стилі.
3

Образотворче

Мистецтво

(продовження)

Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли. Народні художні промисли як одна з історично обумовлених форм декоративно-прикладного мистецтва. Основні різновиди декоративно-прикладного мистецтва: кераміка, вишивка, художнє ткацтво, килимарство, писанкарство, декоративний розпис, одяг, іграшки, витинанки, художня обробка дерева, металу, шкіри.

Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором)
4

Тема 2. Музична

культура

Загальна характеристика розвитку музичної культури. Національно-демократичні орієнтації української музичної культури, зв‘язок з театром, літературою, образотворчим мистецтвом: розвиток народної фольклористики.5

Музична культура

(продовження)

«Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського (1862) –

перша українська класична опера. Роль «Української симфонії» М. Калачевського у становленні українського симфонізму. Музичне виконавство та освіта. Створення хорових Колективів («Бояни») у західно-українських містах. Історія створення гімну України «Ще не вмерла Україна» М.М.Вербицького на слова П.Чубинського.

«Видатні діячі української музичної

культури»: добірка матеріалів –

фотографії, репродукції, календарі, марки

- за темою (робота в групах)
6

Музична культура

(продовження)

М.В. Лисенко (1842-1912) –основоположник національної композиторської школи в Україні. Багатогранність творчості М.Лисенка. Оперна творчість: «Тарас Бульба» - найвище досягнення М.Лисенка в оперному жанрі. Значення діяльності і творчості композитора для розвитку української культури.7

Тема 3. Театральна культура

Історичні умови становлення українського професійного театру, утвердження реалізму і народності. Значення «Енеїди» та «Наталки Полтавки» І.Котляревського в історії театрально-

го мистецтва. Реалістичні риси акторської творчості М.Щепкіна (1788-1863) і Карпа Трохимовича Соленика (1811-1851). Г.Квітка-Основ‘яненко – засновник харківського професійного театру. Театр на Галичині та на Буковині.

Створення декорацій до театральних постанов
8

Театральна культура

(продовження)

Театр корифеїв. Розквіт національного театрального мистецтва (драматургія, режисура, акторська гра) в діяльності корифеїв української сцени: Марка Кропивницького (1840-1910), Михайла Старицького (1840-1904), Марії Заньковецької (1854-1934), братів Тобілевичів (Івана Карпенка-Карого (1845-1907), Миколи Садовського (1856-1933), Панаса Саксаганського ( 1859-1940). Марія Заньковецька –перша народна артистка України.

Роль І.Франка в розвитку театру на західноукраїнських землях. Творчі зв‘язки Каменяра з театром корифеїв.

Створення фотоальбому «Театр корифеїв»

Розділ ІУ. Українська художня культура ХХ століття.

Дата
уроку

Тема уроку


Змістовне наповнення уроку

Орієнтовні практичні завдання,

твори для сприймання
1

Тема 1. Образотворче мистецтво

Архітектура і скульптура. Особливості архітектури сучасності. Поява в ХХ столітті нових будівельних можливостей. Творчість В.Г. Кричевського (1872-1952). Міста-заповідники: Кам‘янець-Подільський, Новгород-Сіверський. Музеї народної архітектури та побуту (Київ, Львів, Ужгород, Переяслав-Хмельницький, Чернівці). Монументальна скульптура. Живопис і графіка. Український авангард. Розвиток мистецтва графіки.

Живописна абстрактна творча робота в

стилі сучасного мистецтва за українськи-

ми мотивами.
2

Образотворче

Мистецтво

(продовження)

Народне мистецтво та основні центри художніх промислів в Україні: Опішня (Полтавщина), Яворів (Львівщина), Косів (Прикарпаття), Хуст (Закарпаття). Петриківка – найбільш розвинутий художній промисел з декоративного розпису.

Майстри декоративного малярства: Білокур К.В.

(1900-1961), Приймаченко М. О (нар.1908), Тимченко М.К (нар.1922)

Розробка проекту дизайну сучасного інтер‘єру приміщення з врахуванням українських традицій та символіки
3

Тема 2. Музична

культура

Хорова і вокально-симфонічна музика. Творчий спадок Л.Ревуцького, С.Людкевича, Б.Лятошинського. Нефольклорні риси музики М.Скорика. Є.Станкович – один із провідних українських композиторів-симфоністів сучасної доби.4

Музична культура

(продовження)

Камерно-інструментальні жанри в спадщині українських композиторів. В.Барвінський – композитор-лірик, майстер інструментальних мініатюр. Камерно-вокальна та пісенна творчість.

П.Майборода, О.Білаш. Сучасні напрями музики популярних жанрів. Творчість В.Івасюка. Національно-культурне значення фестивалю «Червона рута». Музичне виконавство та освіта. Мережа філармоній, будинків культури, навчальних закладів. Провідні мистецькі колективи України.

Підготовка позакласного заходу

«Пісенний вернісаж» з творів сучасних українських композиторів.
5

Тема 3.Театральна

культура

Драматичний театр. Лесь Курбас (1887-1942) – режисер, актор, педагог. Театр «Березіль». Театральні діячі ХХ ст.: актор і режисер Г.П.Юра (1888-1966), Н.М.Ужвій (1898-1985). Сучасні актори Б.Ступка, Б.Бенюк, А.Роговцева, Л.Кадирова, А.Хостікоєв.

Музичний театр, хореографічне мистецтво. Особливості використання в українській культурі жанрів опери, балету, мюзиклу. Театр ляльок в Україні.

Підготовка міні-вистави (фрагмент твору українського письменника), декорацій і костюмів, музичного оформлення (колективна робота)

6

Тема 4. Кіномистецтво

Ігровий кінематограф. Світове значення творчості О.Довженка (1894-1956) – видатного українського Режисера, письменника, сценариста. Кіно поема «Земля» (1930) – вершина творчості митця, одна з 12-ти кращих картин усіх часів і народів. Творчі портрети І.В.Миколайчука (1941-1987), Л.Бикова (1928-1979).

Упорядкування відео картотеки «Українське кіномистецтво» (робота в групах за інтересами)
7

Кіномистецтво

(продовження)

Анімаційне кіно. Фольклор – основне джерело розвитку української анімації. Комедійний серіал В. Дахна – «візитна картка» українського анімаційного кіно: «Як козаки куліш варили», «Як козаки наречених визволяли» та ін. Міжнародне визнання української анімації. Документальний та науково-популярний кінематограф. Відображення в кінематографі української історії та культури. Кінофільми про життя і творчість видатних митців України. Екранізація української класики.

Організація дискусії щодо перегляду українського кінофільму
8

Тема 5. Художня

культура української діаспори. Образотворче мистецтво

Українська діаспора в країнах Європи, США, Канади та ін. Музеї українського мистецтва в містах світу (Нью-Йорк, Чикаго, Рим та ін) – джерела збереження та вивчення народного й академічного мистецтва. Архітектура і скульптура. О.Архипенко – піонер авангардизму в скульптурі. Живописна спадщина майстрів кольористики: Г.Новаківської (Канада), В.Хмеленка (Франція), постімпресіоністичні пошуки Л.Гуцалюка. Іконопис М.Дмитренка. Графічні ілюстрації до шедеврів світової, зокрема української класики Б.Крюкова (Аргентина).

Створення альбому «Імена славетних українців у світовому мистецтві»

Знайти в Інтернеті інформацію приготувати доповідь про українську діаспору в різних країнах світу
9

Художня культура української діаспори.

Музичне мистецтво.

Творчість композиторів українського походження з країн Європи (Ф.Акименко (1876-1945) та ін.), США (Я.Барич, І.Соневицький та ін.), Канади (Ю.Фіяла, С.Яременко та ін.). Виконавське

мистецтво. Роль хорових та інструментальних колективів у пропаганді української пісні в світі: хор ім.. О.Кошиця, капела бандуристів ім..Т.Шевченка з Детройта (США) та ін. Музикознавство і педагогіка. Дослідження історії української культури музи кологами діаспори (М.Антонович, А.Вирета, Ф.Стешко та ін.)

Створення альбому «Імена славетних українців у світовому мистецтві»

Знайти в Інтернеті інформацію приготувати доповідь про українську діаспору в різних країнах світу

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
...

Уроку
Задачі уроку: ознайомити учнів з особливостями класу, відмінностями представників даного класу, розвивати мислення на основі матеріалу...

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка