Пошук по сайту


Урок 24 Тема «Художні напрямки та стилі»

Урок 24 Тема «Художні напрямки та стилі»

Тема 3. Художні напрями та стилі
Урок 24
Тема «Художні напрямки та стилі» продовжить знайомити Вас із стильовими ознаками сучасних напрямків художньої культури. Ви довідаєтесь які митці внесли найбільший вклад у формування означених стилів та напрямків культури.
Нічого не можна дізнатися, нічому не можна навчитися, ні в чому не можна упевнитися:

відчуття обмежені, розум слабкий, життя коротке.

Анаксагор

Реалізм

Історично конкретна форма художньої свідомості нового часу. Провідні принципи реалізму XIX - XX ст. - об'єктивне відображення істотних сторін життя в сполученні з висотою, істинністю авторського ідеалу; відтворення типових характерів, конфліктів, ситуацій при повноті їхньої художньої індивідуалізації, конкретизації як національних, історичних, соціальних прикмет, так і фізичних, інтелектуальних і духовних особливостей, перевага в способах зображення «форм самого життя». Протистояння соціальних закономірностей і морального ідеалу, особистісної й масової, міфологізованої свідомості відбувалося з використанням умовних форм (міфу, символу, притчі, гротеску). Переважав інтерес до проблеми «особистість і суспільство». Серед найбільших представників реалізму в різних видах мистецтва XIX - XX ст. - Стендаль, О.Бальзак, Ч.Диккенс, Г.Флобер, Л.М.Толстой, Ф.М.Достоєвський, М.Твен, А.П.Чехов, Т.Манн, У.Фолкнер, О.І.Солженицин, О.Домье, Г Курбе, І.Ю. Рєпін, В.І.Суріков, М.П.Мусоргський, М.С.Щепкин, К.С.Станіславський.
Неоромантизм

Комплекс різноманітних течій у європейській художній культурі на рубежі XIX - XX ст., виник головним чином як реакція на позитивізм в ідеології, натуралізм у мистецтві, принципах романтизму, що відродили пафос особистої волі, заперечення повсякденного, культ ірраціонального, тягу до фантастики й ін.. До неоромантизму відносять французький символізм, постімпресіонізм. У музиці під неоромантизмом звичайно розуміється пізній романтизм (Ф. Аркуш, Р. Вагнер).
Імпресіонізм

Імпресіонізм - напрямок у мистецтві ХХ ст., (від франц. impression - враження), представники якого прагнули найбільш природно зобразити реальний мир у його рухливості, мінливості, та передати свої скороминущі враження. Імпресіонізм зародився в 1860-х рр., у французьких живописців: Е.Мане, О.Ренуар, Е.Дега, які внесли в мистецтво свіжість, безпосередність сприйняття життя, зображення миттєвих, ніби випадкових рухів, ситуацій, що створюють неврівноваженість, фрагментарність композиції, несподівані точки зору, ракурси, зрізи фігур. В 1870-1880 рр. сформувався імпресіонізм у французькому пейзажі: К.Моне, К.Піссарро, А.Сислей, які виробили послідовну систему пленеру; працюючи на відкритому повітрі, вони створювали відчуття блискучого сонячного світла, багатства фарб природи, розчинення об'ємних форм у вібрації світла й повітря. Розкладання складних тонів на чисті кольори, що накладають на полотно окремими мазками й розраховані на оптичне змішання їх в оці глядача, кольорові тіні й рефлекси породжували світлий, тендітний живопис. Крім живописців (американці - Дж.Уістлер, німці - М.Ліберман, Л.Коринт, росіяни - К.А.Коровин, І.Э.Грабар), інтерес імпресіонізму до миттєвого руху у текучій формі сприйняли скульптори - француз О.Роден, італієць - М.Россо. Для музичного імпресіонізму (у Франції - К.Дебюссі, почасти М.Равель, П.Дюка й ін.) характерна передача тонких настроїв, психологічних нюансів, тяжіння до пейзажної програмності, інтерес до тембрової й гармонійної барвистості. У літературі риси імпресіоністичного стилю яскраво проявилися у європейській та російський літератури (К.Гамсун у Норвегії, І.Ф.Анненський у Росії й ін.).
Експресіонізм

Експресіонізм - напрямок у літературі і мистецтві ХХ ст., (від лат. expressio - вираження), що проголосив єдиною реальністю суб'єктивний духовний світ людини, а його вираження - головною метою мистецтва. Прагнення до «експресії», загостреному самовираженню, напруженості емоцій, гротескної ламаності, ірраціональності образів, найбільш яскраво виявилося в культурі Німеччини, Австрії (письменники Г.Кайзер, В.Газенклевер у Німеччині, Ф.Верфель в Австрії, художники Э.Нольде, Ф.Марко, П.Клеї в Німеччині, О.Кокошка в Австрії, австрійські композитори А.Шенберг, А.Берг, німецькі кінорежисери Ф.В.Мурнау, Р.Провині, П.Ліні). У рамках експресіонізму виникли ранні зразки абстрактного мистецтва (В.В.Кандинський ); у ряду художників, насамперед німецьких, експресіонізм одержав яскраве антивоєнне й антиімперіалістичне фарбування (Э.Барлах, Ж. Грос, О.Дікс ).
Постімпресіонізм

Постімпресіонізм - загальна назва течій у живопису ХХ ст., (від лат. post - після й імпресіонізм), що виникли у Франції як реакція на імпресіонізм із його інтересом до випадкового й скороминущого. Сприйнявши від імпресіонізму чистоту й звучність кольорів, постімпресіонізм протиставив йому пошуки постійних початків буття, стійких матеріальних і духовних сутностей, що узагальнюють, синтетичні мальовничі методи, підвищив інтерес до філософських і символічних аспектів, до декоративно-стилізованих і формальних прийомів. До постімпресіонізму відносять П.Сезанна, В.Ван Гога, П.Гогена, А.Тулуз-Лотрека, представників неоімпресіонізму групи «набі».

Література


 1. Жирмунский В. М., Преодолевшие символизм, «Русская мысль», 1916, № 12;

 2. Иоффе И., Культура и стиль, изд. «Прибой», Л., 1927;

 3. Андреев Л. Г. “Импрессионизм.” М., МГУ.1980г.

 4. Власов В. Г. “Cтили в искусстве.” Спб., “Лита”. 1998г.

 5. Ревалд Д. “История импрессионизма”. М., “Республика.” 1997г.

 6. Хилл Я. Б. “Импрессионизм. Новые пути в искусстве.” М.,“Арт-Родник”.1995г.

 7. Абеляшева Г. Импрессионизм , Изд.: Росмэн. 2004 г.,

 8. Флорковская А., Модерн., Изд.: Росмэн. 2002 г

 9. Мириманов В.Б. Изображение и стиль. М., 1998

 10. Мириманов В.Б. Истоки стиля. М., 1999

 11. Флорковская А., Модерн., Изд.: Росмэн. 2002 г

 12. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1996.

 13. Мировая художественная культура. М., 1996.

 14. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

 15. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997;

 16. А. Г. Шейки. Совр. искусствознание за рубежом. М., 1964;

 17. Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Проблемы типологии. М., 1991;

 18. Шапир М. Что такое авангард?// Даугава. 1990.

 19. Руднев В. Модернистская и ававгардная личность как культурно-психологический феномен. - М., 1993.

 20. Постмодернизм и культура. М., 1991;поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література 5 клас Урок Тема: Загадки. Художні засоби в загадках
Мета: допомогти учням навчитись розгадувати загадки, пояснювати логіку їхнього розгадування, особливості будови та художні засоби;розвивати...

Урок №84 урок розвитку комунікативних умінь №21. Портретний нарис у публіцистичному стилі мета
Урок розвитку комунікативних умінь №21. Портретний нарис у публіцистичному стилі

Урок №2 Тема. Чарльз Діккенс- «Різдвяна пісня в прозі». Подорож в...
Ури в практичному дослідженні, вдумливо працювати з текстом; розвивати асоціативне та образне логічне мислення школярів; творчу уяву,...

Урок в 10 класі підготувала вчитель світової літератури Волицької...
Мета: допомогти учням усвідомити значення й художні особливості образу Гобсека; розвивати навички аналізування художніх образів,...

Урок з української літератури в 11 класі
Тема. Урок-диспут з елементами театралізації „Нерівність душ це гірше, ніж майна” (за романом Л. Костенко „Маруся Чурай”)

Урок 17. Тема. Степ І лісостеп. Рослини І тварини степів 496 Урок...
Сонячна система І розповісти, які планети входять до неї; вчити користуватися довідковою літературою; виховувати необхідність берегти...

Урок Тема уроку
Тема повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів

Тема програми
Урок №46-51 Тема уроку: Приготування дріжджового безопарного тіста та виробів з нього

Тема: Оздоблення виробу лічильною гладдю «ялинки» (8 клас)
Мета: ознайомити учнів з асортиментом виробів, вишитих лічильною гладдю, навчити виконувати лічильну глядь «ялинки», виховувати працелюбність,...

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного просторуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка