Пошук по сайту


Доповідь «Мистецтво»

Доповідь «Мистецтво»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Запорізький обласний Січовий колегіум - інтернат
Як відходи дають доходи

(В рамках «зеленої» економіки)

Проектна робота

учнів 7х класів

Спільна творча робота

груп 1 – 7,9,11


Запоріжжя

2013

Склад і завдання творчих груп:

Група 1 – Аль – Марджакеш Аладін, Аль – Марджакеш Нурдін (Завдання - створення візуалізації проектної роботи)
Група 2 – Глодан Анастасія, Галушка Юлія (Завдання - Робота за матеріалами Internet ресурсу, текст в Word).Тверді побутові відходи. Що вони собою являють.
Група 3 – Довгань Микита, Пискун Микита

Група 4 – Зубова Софія, Коваль Дарина (Завдання - Робота за матеріалами Internet ресурсу, текст в Word). Комплексне управління твердими побутовими відходами. Основні етапи та технології по утилізації твердих побутових відходів
Група 5 – Пригродська Анастасія, Стрішко Анастасія

Група 6 – Сиваш Олександр, Сопільняк Ілларіон

Група 7 - Трубіцина Анастасія, Чередніченко Софія (Завдання - Робота в Power Point,Excel, , текст в Word.) Реалізація дослідницького етапу проектної роботи. Ознайомлення решти учнів. Перегляд створеної в спільній роботі груп, презентації в Power Point, робота в Excel. Доповідь - «Мистецтво» сортування відходів», як відходи дають доходи. Фінансові вигоди від утилізації склотари. (Розрахунок задачі). Побутові відходи моєї сім’ї.

Група 8 –Геращенко Поліна (Завдання – Створення в Power Point мультимедійної презентації «Як відходи дають доходи». Paint - при малюванні об’єктів, фонів ).
Група 9 – Шабалін В’ячеслав, Шабалін Євген (Завдання - Презентація в Power Point, текст в Word ).Особистий внесок у збереження та покращення навколишнього середовища. Обґрунтування результатів роботи.
Група 10 –Чубич Артур (Завдання - створити бюлетень в програмі Publisher).

Правила поводження населення з побутовими відходами та способами перетворення їх на доходи.
Група 11 – Юрковець Аріна, Зайцева Ірина (Завдання - Фрагмент презентації в Power Point, текст в Word). Цікаве про відходи і мистецтво та як перетворити відходи в доходи.

Зміст


Вступ ……………………………………………………………………………

61. Тверді побутові відходи………………………………………………………

6

1.1. Проблеми твердих побутових відходів в Україні. ………………

6

1.2. Комплексне управління твердими побутовими відходами……….

7

1.3. Основні етапи та технології по утилізації твердих побутових

Відході……………………………………………………………………………………………………………………..


82. Дослідницький етап …………………………………………………………

11

2.1. Типовий склад міських відходів та терміни і періоди їх розпаду…

11

2.2. «Мистецтво» сортування відходів»………………………………...

13

2.3. Як відходи дають доходи …………………………………………...

17

2.4. Побутові відходи моєї сім‘ї ……………………………..................

18

2.5. Особистий внесок у збереження та покращення навколишнього

середовища …………………………….............................................


20

Джерела використаної літератури …………………………………………….

22Додатки …………………………………………………………………………

Цікаве про відходи та мистецтво. Як заробити на відходах в Запоріжжі ...… ……………………………………………………………… 30

23
Паспорт проекту

За кінцевим результатом практично орієнтований

За змістом міжпредметний (економіка,

екологія, мистецтвознавство)

За кількістю учасників колективний

За тривалістю короткостроковий

За ступенем самостійності дослідницький, ігровий

За характером контактів зовнішній, внутрішній

Визначення учасників учні 7 х класів, сімя одного з учасників
Термін реалізації проекту
Початок 08.04.2013 р.

Закінчення 08.05.2013 р.

Визначення ресурсів людські, матеріально-технічні, інформаційні, комп‘ютер, принтер, фотоапарат
Прогнозований результат:

Економічно та екологічно обізнаний громадянин позитивно впливає на екологічний стан навколишнього середовища, зменшує кількість відходів та має вигоди від економічно свідомого вибору.
Мета проекту


 • Навчитися та навчити свідомо відноситися до навколишнього середовища;

 • Визначити економічні вигоди від утилізації твердих побутових відходів;

 • оцінити власний вплив на природу;

 • зменшити вплив на навколишнє середовище.


Завдання проекту


 • дібрати й опрацювати матеріал з проблем виникнення, використання та утилізації твердих побутових відходів;

 • зібрати та проаналізувати інформацію про види розділення побутових відходів;

 • провести дослідження по розділенню твердих побутових відходів та прослідкувати як відходи дають доходи;

 • розробити правила поводження населення з побутовими відходами;

 • знайти шляхи зменшення кількості сміття і збереження обмежених ресурсів та можливості поповнення власного бюджету (бюджету сімї), або кишенькового доходу.

Гіпотеза: екологічна несвідомість та економічна необізнаність громадян призводить до економічних витрат і забрудненню навколишнього середовища.

Візуалізація знань
Вступ.
Небезпека, що породжується господарською діяльністю людини, сьогодні вже перевищує всі розміри та результати природних катастроф та катаклізмів.

Вона з усіх боків підступила до життєвого середовища людини.

На сьогодні існує реальна загроза подальшого існування людства.

Кожна людина має право жити в екологічно чистому середовищі. Екологічний стан навколишнього середовища може покращитись тільки тоді, коли людина буде екологічно свідомою та буде свідомо робити вибір на користь екології і економії у використанні сировинних ресурсів. Це можливо за умови раціонального використання ресурсів та свідомого вибору різних видів продукції, що забезпечить покращення екологічного стану.

Настав час замислитися, яким буде наш дім, наше місто, наша планета.

Що можемо зробити ми, наші родини для покращення екології свого міста, планети Земля? Та яким чином ми, можемо додатково поповнити бюджет сім’ї або власні кишенькові доходи, чи можемо з відходів мати доходи.
I. Тверді побутові відходи.
«Сміття – це не речовина, а мистецтво змішувати разом корисні речі та предмети, визначаючи їм місце на сміттєзвалищі. Змішуючи корисні речі з непотребом, токсичні речовини з безпечними, горючі речовини та ті які не піддаються горінню, ми не повинні дивуватись, що одержана суміш безкорисна, токсична і погано горить. Ця суміш і буде називатись твердими побутовими відходами».

Пол Коннет.


  1. Проблеми твердих побутових відходів в Україні.

Проблеми накопичення та утилізації твердих побутових відходів виникають і потребують свого вирішення в кожній цивілізованій країні протягом трьох останніх століть. Не є виключенням і Україна.

На сьогоднішній день щорічний об’єм викидів твердих побутових відходів в Україні становить близько 50,5 млн. тонн, або 200 млн. м3 і мають тенденцію до зростання.

Приблизний склад твердих побутових відходів в Україні на 2009 рік становить:


Папір

37%

Скло

3%

Метали

3%

Пластик

6%

Текстиль

2%

Гума і шкіра

2%

Деревина

2%

Харчові відходи та овочеві очистки

25%

Будівельні матеріали

10%

Інші

10%

В порівнянні з 2000 роком частка в ТПВ - зросла питома вага паперу та пластику, знизились - скло, метали та харчові продукти. Ці зміни складу ТПВ підтверджують світову тенденцію до збільшення кількості паперу та пластику в побутових відходах за рахунок сучасних видів упаковки товару.

Вище приведені цифри свідчать про необхідність вирішення питань із збиранням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових відходів. Для їх вирішення необхідно здійснювати комплексний підхід по управлінню відходами.
1.2. Комплексне управління твердими побутовими відходами.

Комплексне управління відходами починається із змін поглядів на те, чим є побутові відходи.

Цей новий погляд ми бачимо в афористичному формулюванні Пола Коннета «сміття – це не речовина, а мистецтво змішувати разом корисні речі та предмети, визначаючи їм місце на сміттєзвалищі. Змішуючи корисні речі з непотребом, токсичні речовини з безпечними, горючі речовини та ті які не піддаються горінню, ми не повинні дивуватись, що одержана суміш безкорисна, токсична і погано горить. Ця суміш і буде називатись твердими побутовими відходами». І буде представляти собою небезпеку для людей і навколишнього середовища куда б не попала вона: на сміттєсховище, сміттєспалювачі чи на сміттєпереробний завод.

Традиційні підходи до проблеми твердих побутових відходів орієнтувались на зменшення небезпечного впливу їх на навколишнє середовище шляхом ізоляції сміттєзвалища від ґрунтових вод ,очистка викидів сміттєспалювальних заводів і т.п.

Нетрадиційний підхід до проблеми твердих побутових відходів орієнтується на вхідний контроль побутових відходів.

Основна концепція комплексного управління відходами передбачає,що побутові відходи складаються з різних компонентів, які в ідеальній ситуації не повинні змішуватися між собою, а повинні утилізуватися окремо один від одного найбільш вигідними екологічно-економічними методами.

Комбінація технологій і заходів, включаючи скорочення кількості відходів, вторинну переробку і компостування, захоронення на полігонах та сміттєспалювання повинні використовуватися для утилізації тільки того чи іншого специфічного компонента ТПВ. Всі технології та заходи повинні використовуватися в комплексі, взаємодоповнюючи одне одного.

Муніципальна система утилізації твердих побутових відходів повинна розроблятися з урахуванням конкретних місцевих проблем та базуватися на місцевих ресурсах. Досвід в утилізації ТПВ повинен здобуватися шляхом розроблення та виконанням невеликих програм.

Комплексний підхід до переробки відходів повинен базуватись на стратегічному довгостроковому плануванні для забезпечення гнучкості та адаптації до майбутніх змін у складі та кількості твердих побутових відходів і доступності технологій утилізації.

Участь місцевої влади, а також всіх груп населення (сміттєвиробників) в реалізації програми комплексного управління твердими побутовими відходами.

Концепція комплексного управління відходами передбачає, що на додаток до традиційних методів утилізації твердих побутових відходів (сміттєспалювання та захоронення) повинні стати їх невід’ємною частиною заходи по скороченню кількості відходів, вторинна переробка відходів і компостування. Тільки комбінація декількох способів може сприяти ефективному рішенню проблеми твердих побутових відходів.
1.3. Основні етапи та технології по утилізації твердих побутових відходів.

Комплексна система управління твердими побутовими відходами передбачає наступну схему розв’язання проблеми з їх утилізацією:

 • роздільний збір небезпечних компонентів твердих побутових відходів;

 • скорочення відходів;

 • вторинна переробка відходів;

 • спалювання відходів;

 • захоронення твердих побутових відходів.

Виконуючи вимоги Законів України «Про відходи» та «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» в нашій державі з 2001 року організовано роботу по прийманню особливо небезпечних високотоксичних компонентів твердих побутових відходів: акумуляторів та батарейок; люмінесцентних ламп. Але їх мережа ще недостатньо розвинута.

Під скороченням відходів ми розуміємо не тільки зменшення їх загальної кількості,але й зменшення їх токсичності та інших шкідливих властивостей.

Суттєвого скорочення твердих побутових відходів на сучасному етапі можна досягти виконуючи триєдину задачу:

 • Видалення з твердих побутових відходів небезпечних токсичних компонентів(акумулятори, батарейки, люмінісцентниі лампи.) через відокремлене їх збирання.

 • Видалення з твердих побутових відходів через відокремлене збирання відходів будівництва та будівельного сміття.

 • Скороченням відходів паперу та пластику, які є домінуючими компонентами в твердих побутових відходах, складаючи 40-45% від їх кількості.

Для цього необхідно:

 • Зменшити вагу та об’єм паперової та пластикової упаковки товару.

 • Використовувати оптимально необхідну кількість матеріалів на упаковку товару.

 • Використовувати тару багаторазового використання або таку, яку легко переробити

 • Віддавати перевагу упаковці, для виготовлення якої використовували екологічно чисті матеріали.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №668 «Про програму використання відходів виробництва і споживання» здійснюємо вторинну переробку твердих побутових відходів,яка передбачає виконання наступних задач:

 • Відбір компонентів, які можна використати в якості вторинного матеріального ресурсу.

 • Відбір органічних компонентів твердих побутових відходів (залишки харчових продуктів, очисток овочів та фруктів, тощо) для компостування.

 • Відбір залишків лаків, фарб, клеїв, пластмас, пластику та інших продуктів органічного синтезу для високотемпературного піролізного спалювання.

 • Відбір відходів, які не піддаються спалюванню.

 • Значна кількість компонентів твердих побутових відходів з успіхом переробляється в корисні матеріали та товари.

Скло переробляють шляхом подрібнення та переплавлення. Якщо скляний бій одного кольору та задовільної якості то його використовують як вторинний матеріальний ресурс для виготовлення виробів з скла. Якщо він не одного кольору та низької якості, то його використовують як наповнювач при виготовленні будівельних матеріалів. В багатьох містах існують підприємства по відмиванню і повторному використанню скляного посуду.

Сталеві та алюмінієві банки видаляють з твердих побутових відходів і переробляють з метою одержання відповідного металу.

Папір та паперові відходи видаляють з відходів і використовують як вторинний матеріальний ресурс у виробництві паперу.

Відходи будівництва та будівельне сміття використовують як вторинний матеріальний ресурс для одержання щебеню та піщано-гравійної маси.

Харчові відходи, очистки овочів та фруктів, листя та інші органічні відходи використовують для компостування або біотехнологічної переробки.

Компостування здійснюють на відкритому повітрі з утворенням компостних куп різного розміру та доступу кисню повітря до них за допомогою періодичного їх перекидання або застосування спеціальної аерації. В результаті одержують компост через 2 тижні від застосованої технології компостування.

Більш перспективною технологією переробки твердих побутових відходів являється компостування без доступу кисню повітря. Його використовують як високо ефективне органічне добриво.

Наступним етапом вторинної переробки твердих побутових відходів являється відбір залишків лаків, фарб, клеїв, пластмас, пластику, лінолеуму та інших продуктів органічного синтезу.

Заключним етапом вторинної переробки твердих побутових відходів являється видалення із них компонентів, які не піддаються горінню. В більшості випадків цими компонентами являється будівельне сміття, яке використовують для виготовлення щебеню та піщано -гравійної маси(суміші).

Спалювання твердих побутових відходів використовують для зменшення їх обсягів та для одержання тепла і електроенергії.

У світовій та вітчизняній практиці використовують чотири методи термічного знешкодження та утилізації твердих побутових відходів :

шарове спалювання непідготовлених твердих побутових відходів у топках сміттєспалювальних котлів.

Шарове або камерне спалювання підготовлених твердих побутових відходів (звільнених від баластових складових).

Кожний із них, в тій чи іншій мірі зменшує об’єм перероблених відходів: від 2% при високотемпературному піролізі до 30% при шаровому спалюванні непідготовлених відходів.

Захоронення твердих побутових відходів використовуються як міра їх утилізації в наступних випадках:

 • високо токсичності матеріалів;

 • негорючості компонентів відходів та не можливість їх переробки в будівельні матеріали;

 • залишки горючих компонентів відходів;

 • всі побутові відходи у випадку відсутності установки для їх спалювання.

Захоронення здійснюється на санітарних полігонах, які відповідають екологічним вимогам та санітарно-епідеміологічним нормам і являють собою сучасну складну інженерну споруду, обладнану системами боротьби із забрудненнями ґрунту, води, повітря.

До розміщування та функціювання сучасних санітарних полігонів включають наступні вимоги:

 • геологічні(не допускається розміщення полігону на тектонічних розломах та сейсмічно небезпечній зоні);

 • гідрологічні(віддаленість від відкритих водоймищ,низький рівень ґрунтових вод, незатопленність їх території паводковими водами);

 • санітарні(будівництво та експлуатація полігону згідно санітарних правил та вимог);

 • Екологічні(не допустити розміщення полігону в природо-охоронній зоні, екологічна експертиза проекту, експлуатація полігону, функціювання його згідно екологічних норм і правил, зменшення його впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, державна реєстрація його як джерела екологічного лиха, план виводу його з експлуатації та рекультивації земель зайнятих під ним, контроль і моніторинг навколишнього природнього середовища на полігоні і його санітарній зоні).

 • Фінансові(надання фінансових гарантій безпечного функціонування полігону, страхування на випадок екологічного лиха).


ІІ. Дослідницький етап.
2.1. Типовий склад міських відходів та терміни і періоди їх розпаду.

Таблиця 1.

Типовий склад міських відходівТаблиця 2.Таблиця 3.

Термін розкладу речовин


Речовини

Час розкладу у наземному середовищі

Папір

3-4 тижні

Бананова шкірка

4-5 тижнів

Тканини натуральні

3 місяці

Цигарковий недопалок

400 років

Бляшанки

400-500 років

Пластик

більше 1 млн. років
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Як готувати доповідь Доповідь
Доповідь – вид самостійної науково-дослідницької діяльності, де автор розкриває суть досліджу вальної проблеми, наводить різні точки...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва. 5 клас За програмою «Мистецтво»
За програмою «Мистецтво» («Образотворче мистецтво») для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл.» /Авт. Л. Масол та ін.)

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Доповідь містить аналітичну інформацію про напрямки, специфіку та...
Х моніторингу навчально-виховного процесу, статистичної звітності, змісту зовнішніх рецензій та відгуків представників громадськості....

І. Тести з вибором однієї правильної відповіді Укажіть, у яких видах...
Мистецтво якої доби представники класицизму вважали зразком художньої досконалості

Пояснювальна записка Невід’ємною частиною культури, одним із визначальних...
Високорозвинені цивілізації ставили І продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...

П 57 мистецтво як засіб духовного становлення особистості медичного працівника
Ключові слова: культурологія, духовний розвиток особистості, мистецтво, естетичне середовище, естетична культура, естетичне виховання,...

Доповідь Євген Гуцало

Урок Декоративно-ужиткове мистецтво Різновиди: вишивка, ткацтво,...
Мистецтво полiфункцiональне за своєю суттю було не тiльки вiдображенням І пiзнанням життя, а й своєрiдною його моделлю. Однак за...

Робоча програма «Основи екології» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма «Основи екології» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю 02020401 Музичне мистецтво....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка